Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
55/41/0 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Chodzieży 1834 - 1919 0 Unroll
Akta ogólne z lat 1854-1919; 131 j.a. Akta dotyczące szkół z lat 1834-1919; 156 j.a. Akta osobowe nauczycieli z lat 1875-1919; 44 j.a. Number of units in the group: 331
55/42/0 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Czarnkowie 1817 - 1919 0 Unroll
Akta ogólne z lat 1833-1918; 70 j.a. Akta dotyczące szkół z lat 1817-1919; 51 j.a. Akta osobowe nauczycieli z lat 1873-1919; 50 j.a. Number of units in the group: 171
55/43/0 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Pile 1820 - 1919 0 Unroll
Akta dotyczące szkół z lat 1820-1919; 39 j.a. Akta osobowe nauczycieli z lat 1875-1919; 22 j.a. Number of units in the group: 61
55/44/0 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Szamocinie [1817]1888 - 1919[1920] 0 Unroll
Akta ogólne z lat 1888-1919; 58 j.a. Akta dotyczące szkół z lat 1817-1920; 97 j.a. Akta osobowe nauczycieli z lat 1873-1920; 28 j.a. Number of units in the group: 183
55/45/0 Inspektorat Szkolny w Chodzieży [1821]1919 - 1939 0 Unroll
Akta ogólne z lat 1920-1939; 84 j.a. Akta dotyczące szkół z lat 1821-1937; 242 j.a. Akta osobowe nauczycieli z lat 1877-1936; 100 j.a. Number of units in the group: 426
55/46/0 Inspektorat Szkolny w Czarnkowie [1889]1919 - 1939 0 Unroll
Akta ogólne z lat 1919-1939; 84 j.a. Akta dotyczące szkół z lat 1911-1938; 67 j.a. Akta osobowe nauczycieli z lat 1889-1936; 37 j.a. Towarzystwo Popierania Budowy Szkół Powszechnych z lat 1935-1939; 4 j.a. Number of units in the group: 192
55/47/0 Inspektorat Szkolny w Szamocinie [1825]1920 - 1926 0 Unroll
Akta ogólne z lat 1920-1925; 5 j.a. Akta dotyczące szkół z lat 1825-1926; 4 j.a. Akta osobowe nauczycieli z lat 1921-1926; 3 j.a. Number of units in the group: 12
55/48/0 Urząd Celny - Wieleń 1929 - 1935 0 Unroll
Akta organizacyjne z lat 1929-1935; 11 j.a. Number of units in the group: 11
55/49/0 Urząd Celny - Krzyż - Dworzec Kolejowy 1929 - 1938 0 Unroll
Akta organizacyjne z lat 1929-1938; 7 j.a. Number of units in the group: 7
55/50/0 Urząd Celny - Krzyż - miasto 1929 - 1938 0 Unroll
Akta organizacyjne z lat 1929-1938; 3 j.a. Number of units in the group: 3
55/51/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy w Czarnkowie 1933 - 1937 0 Unroll
Układy konwersyjne z lat 1933-1937; 342 j.a. Number of units in the group: 342
55/52/0 Nadleśnictwo Trzcianka 1794 - 1940 0 Unroll
Przepisy i organizacja z lat 1794-1922; 11 j.a. Ogólna gospodarka leśna, serwituty z lat 1799-1923; 55 j.a. Suszarnie nasion z lat 1842-1911; 8 j.a. Polowania z lat 1794-1926; 6 j.a. Pożary z lat 1842-1918; 2 j.a. Cenniki drewna z lat 1829-1940; 4 j.a. Kradzieże leśne z lat 1821-1896; 1 j.a. Melioracja z lat 1855-1896; 3 j.a. Number of units in the group: 90
55/53/0 Komunalna Kasa Oszczędności miasta Chodzież 1912 - 1952 0 Unroll
Akta organizacyjne, protokoły z posiedzeń, kontrole kasy z lat 1912-1943; 10 j. a. Akta finansowe z lat 1929-1952; 11 j. a. Number of units in the group: 21
55/54/0 Komunalna Kasa Oszczędności powiatu chodzieskiego 1880 - 1952 0 Unroll
Akta organizacyjne ( m. in: protokoły z posiedzeń zarządu, uchwały, kontrole kasy, sprawozdania, akta hipoteczne, akta likwidacyjne) z lat 1923-1952; 22 j. a. Akta finansowe z lat 1920-1950; 25 j. a. Akta dotyczące zabezpieczenia pożyczek z lat 1880-1950; 101 j. a. Number of units in the group: 148
55/55/0 Komunalna Kasa Oszczędności miasta Czarnków 1893 - 1946 0 Unroll
Akta organizacyjne (w tym m. in.: statut, regulamin, protokoły z posiedzeń, sprawozdania, kontrole, działalność Związku Urzędników Kas Komunalnych) z lat 1910-1939; 21 j. a. Akta finansowe (w tym m. in.: Spisy papierów wartościowych, zestawienia kont, księgi udzielanych pożyczek, budżety i bilanse, księgi główne, akta ubezpieczeniowe) z lat 1893-1945; 81 j. a. Akta dotyczące zabezpieczenia pożyczek (w tym pożyczki wojennej) z lat 1893-1939; 50 j. a. Korespondencja dotycząca wkładów oszczędnościowych, papierów wartościowych i pracowników kasy z lat 1910-1938; 10 j. a. Number of units in the group: 165
55/56/0 Komunalna Kasa Oszczędności powiatu czarnkowskiego 1867 - 1950 0 Unroll
Akta organizacyjne z lat 1934-1950; 8 j. a. Akta finansowe ( w tym m. in. spisy płatności, budżetyi bilanse, księgi główne, księga inwentarzowa) z lat 1924-1950; 36 j. a. Akta dotyczące zabezpieczenioa pożyczek z lat 1867-1950; 8 j. a. Korespondencja dotycząca papierów wartościowych z lat 1935-1942; 1 j. a. Number of units in the group: 53
55/57/0 Komunalna Kasa Oszczędności w Pile [1945]1948 - 1950[1951] 0 Unroll
Akta organizacyjne z lat [1945]1948-1950[1951]; 9 j.a. Akta finansowe z lat [1947]1948-1949; 7 j.a. Wykazy i udziały członków z lat [1946]1948-1949; 2 j.a. Number of units in the group: 18
55/58/0 Spółka Zarządzająca Skonfiskowanymi Gruntami Oddział w Chodzieży 1941 - 1944 0 Unroll
Akta skonfiskowanych majątków oznaczone nazwiskiem dawnego właściciela z lat1941-1944; 34 j.a. Number of units in the group: 34
55/59/0 Sąd Krajowy w Pile [1861]1879 - 1937 0 Unroll
Zarządzenia ogólne, organizacja sądów z lat 1879-1909; 8 j.a. Inspekcje i rewizje sądów z lat 1880-1925; 12 j.a. Nadzór i skargi na sądy z lat 1896-1909; 4 j.a. Budowa i wyposażenie budynków sądowych z lat 1878-1909; 13 j.a. Zatrudnienie przysięgłych, tłumaczy, adwokatów i innych urzędników sądowych z lat 1881-1920; 16 j.a. Akta osobowe sędziów i notariuszy z lat 1873-1909; 22 j.a. Spis akt znajdujących się w archiwum sądu z 1937 roku; 1 j.a. Number of units in the group: 76
55/60/0 Sąd Obwodowy w Chodzieży [1923]1939 - 1945 0 Unroll
Przepisy i zarządzenia oraz organizacja i sprawozdania sądu z lat 1939-1945; 25 j.a. Akta personalne sekretarza sądowego Kurta Schulza z lat 1923-1944; 3 j.a. Number of units in the group: 28
Showing 41 to 60 of 1,095 entries.