Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
55/1071/0 Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiej - obwód miejski 1946-1987 0 Unroll
Number of units in the group: 97
55/1072/0 Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiej - obwód wiejski [1944]1946 - 1959 0 Unroll
Number of units in the group: 26
55/1073/0 Urząd Stanu Cywilnego w Czajczu 1955 - 1959 0 Unroll
Number of units in the group: 5
55/1074/0 Urząd Stanu Cywilnego w Rudnej 1955 -1959 0 Unroll
Number of units in the group: 7
55/1075/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Miałach 1955 - 1963 0 Unroll
Number of units in the group: 1
55/1076/0 Areszt Śledczy w Złotowie 1986 - 2018 0 Unroll
Number of units in the group: 323
55/1077/0 Urząd Stanu Cywilnego Kaczory 1936 - 1937 0 Unroll
Number of units in the group: 4
55/1078/0 Urząd Stanu Cywilnego Ujście - obwód wiejski 1936 - 1937 0 Unroll
Number of units in the group: 2
55/1079/0 Urząd Stanu Cywilnego Gołańcz - obwód miejski 1936 - 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 6
55/1080/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Chodzieży 1970 - 1974 0 Unroll
Number of units in the group: 6
55/1081/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Trzciance [1950]1962 - 1974 0 Unroll
Number of units in the group: 20
55/1082/0 Prokuratura Powiatowa w Trzciance Rejon Zamiejscowy w Pile 1955 - 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 23
55/1083/0 Urząd Stanu Cywilnego Ługi Ujskie 1938 - 1939 0 Unroll
Number of units in the group: 2
55/1084/0 Urząd Stanu Cywilnego Wronki - obwód wiejski 1936 - 1938 0 Unroll
Number of units in the group: 5
55/1085/0 Urząd Stanu Cywilnego Wróblewo 1936 - 1938 0 Unroll
Number of units in the group: 6
Showing 1,081 to 1,095 of 1,095 entries.