Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
56/139/0 Akta miasta Rudnika 1563-1836, 1923-1944 [1945] 0 Unroll
Number of units in the group: 79
56/140/0 Polska Rada Narodowa w Przemyślu 1918-1919 470 Unroll
Number of units in the group: 28
56/141/0 Akta wsi Albigowej 1631-1892 742 Unroll
1. Księgi gruntowe, 1682-1813, sygn. 1-2; 2. Wyciągi z księgi sądu wiejskiego zawierające testamenty. Rejestry przychodów i wydatków urzędu wiejskiego. Wykazy mieszkańców dla celów świadczeń pieniężnych, 1659-1836, sygn. 3; 4. Fragmenty protokołu i wyciągi z księgi sądu wiejskiego zawierające testamenty, ugody podziału spadku, kontrakty kupna-sprzedaży i oświadczenia o spłacie długów oraz sprawy sporne o grunty, sprawy o zabójstwo i oszczerstwo. Wykazy mieszkańców dla celów podatkowych. Kwity na wpłacone podatki i świadczenia. Korespondencja dotycząca odwołań od wymiarów podatków, szarwarków i pańszczyzny. Zarządzenia dominium dotyczące mieszkańców wsi. Akt zniesienia pańszczyzny przez dziedzica wsi, 1686-1892, sygn. 4-5; 5. [Kwity i potwierdzenia odbioru dla wsi na świadczenia pieniężne i w naturze. Decyzje władz państwowych dotyczące wymiaru podatków., 1631-1833, sygn. 6-7; 6. Dekrety i zarządzenia oraz instrukcje władz państwowych austriackich, 1781-1871, sygn. 8; 7. Książka gruntowego podatku dla kontrybujących (…) zaczynająca się od roku wojskowego, 1791-1808, sygn. 8 Number of units in the group: 9
56/142/0 Archiwum Greckokatolickiego Biskupstwa w Przemyślu 1291-1946 82905 Unroll
Konsystorz i Ordynariat: Formatio cleri 1780…1942, sygn. 251–491; Instytutio curatorum 1787–1822, sygn. 492–556; Jura patronatus 1787–1828, sygn. 557–959; Diocesium arrondatio 1787–1817, sygn. 960–964; Regulatio parochiarum 1801…1827, sygn. 965–966; Evidentia personalis status cleri 1787–1828, sygn. 967–1179; Deficientium cura et pensiones 1783–1828, sygn. 1180–1247; Manipulationis Obiecta consistorii 1788–1828, sygn. 1248–1281; Matrimonialia 1787–1828, sygn. 1282–1328; 1787–1828, sygn. 1329–1371; Observatio praescriptorum ut de publicatio ne altissimarum ordinationum certitudo habeatur 1787–1829, sygn. 1372–1442; Abolitio spiritualium abussum 1788–1827, sygn. 1443–1469; Introductio et observatio regulaminis ad pietatem spectantis 1787–1828, sygn. 1470–1499; Observatio obligationum parochialium 1787–1828, sygn. 1500–1767; Religiosi 1790–1828, sygn. 1768–1783; Papales bullas brevia et alia huius modi facultates 1787…1822, sygn. 1784–1786; Manutentio substantiae cleri 1787–1828, sygn. 1787–1818; Exercitium jurium episcopalium 1787–1827, sygn. 1819–1882; Dogmatica 1787…1827, sygn. 1883–1885; Protokoły sesji konsystorskich 1787–1827, sygn. 1886–1890; Exsamina parochorum 1790–1827, sygn. 1891–1940; Tabellae super statu parochiarum 1790–1829, sygn. 1941–1990; Akta zarejestrowane w dzienniku podawczym dot. Całokształtu działalności biskupstwa [1790]1828–1872, sygn. 1991–3497; Normalia 1787–1889, sygn. 3498–3543; Wizytacje dziekańskie 1786…1914, sygn. 3544–3594; Sprawy dyscyplinarne księży 1824–1889, sygn. 3595–3627; Wykazy urodzin, ślubów i śmierci osób wojskowych oraz korespondencje 1817–1841, sygn. 3628–3661; Akta ternionu I 1873–1934, sygn. 3662–3757; Akta ternionu II 1873–1941, sygn. 3758–3907; Akta ternionu III 1873–1944, sygn. 3908–4201; Akta ternionu IV 1873–1944, sygn. 4202–4504; Akta ternionu V 1873–1946, sygn. 4505–4790; Akta ternionu VI 1873–1944, sygn. 4791–5050; Akta ternionu VII 1873–1945, sygn. 5051–5161; Akta ternionu VIII 1873–1942, sygn. 5162–5268; Akta ternionu IX 1873–1946, sygn. 5269–5381; Akta ternionu X 1873–1944, sygn. 5382–5464; Akta ternionu XI 1873–1939, sygn. 5465–5506; Kurendy obcych eparchii i inne materiały 1851–1942, sygn. 6585–6601; Materiały do schematyzmu 1913–1937, sygn. 6602–6612; Kopie ksiąg metrykalnych: dekanat BALIGROD 1784–1838, sygn. 6613–6627(przekazano do USC sygn. 6623); dekanat BEŁZ 1784–1869, sygn. 6628–6676 (przekazano do USC sygn. 6630, 6634, 6641, 6642, 6644, 6650, 6651, 6652, 6657, 6661, 6662, 6665, 6666, 66667, 6670, 6672, 6673); dekanat BIRCZA 1784–1871, sygn. 6677–6700 (przekazano do USC sygn. 6678, 6679, 6681, 6682, 6684, 6686, 6686, 6689, 6692, 6694, 6697, 6700); dekanat BORYSŁAW 1887, sygn. 6701 (przekazano do USC sygn. 6701); dekanat BUKOW 1784–1859, sygn. 6702–6717(przekazano do USC sygn. 6702, 6708, 6709, 6715); dekanat CIESZANOW 1784–1877, sygn. 6718–6758 (przekazano do USC sygn. 6720, 6722, 6723, 6727, 6730, 6731, 6733, 6736, 6741, 6743, 6747, 6752, 6754, 6758); dekanat CISNA 1784–1838, sygn. 6759–6766 (przekazano do USC sygn. 6765); dekanat DOBROMIL 1784–1875, sygn. 6770–6800 (przekazano do USC sygn. 6771, 6772, 6773, 6776, 6777, 6779, 6781, 6783, 6785, 6789, 6790, 6793, 6794, 6796, 6797, 6799, 67800); dekanat DROHOBYCZ 1785–1863, sygn. 6801–6814 (przekazano do USC sygn. 6802, 6803, 6807, 6811, 6812, 6813); dekanat DUKLA 1784–1933, sygn. 6815–6868 (przekazano do USC sygn. 6820, 6821, 6825, 6830, 6831, 6834, 6837, 6839, 6840, 6845, 6846, 6848, 6859, 6863, 6867, 6868); dekanat DYNOW 1784–1870, sygn. 6869–6889 (przekazano do USC sygn. 6870, 6875, 6877, 6880, 6882, 6885, 6889); dekanat GORLICE 1784–1884, sygn. 6890–6948 (przekazano do USC sygn. 6896, 6898, 6901, 6904, 6907, 6908, 6909, 6913, 6914, 6915, 6916, 6919, 6922, 6923, 6926, 6927, 6929, 6933, 6935, 6937, 6940, 6943, 6944, 6947, 6948); dekanat GRYBOW 1784–1933, sygn. 6949–6980 (przekazano do USC sygn. 6957, 6958, 6972, 6980); dekanat HRUSZATYCE 1784–1789, sygn. 6981; dekanat JAROSŁAW 1784–1857, sygn. 6982–7003 (przekazano do USC sygn. 7003); dekanat JAŚLISKA 1784–1862, sygn. 7004–7007 (przekazano do USC sygn. 7007); dekanat JAWOROW 1784–1885, sygn. 7008–7065 (przekazano do USC sygn. 7011, 7020, 7923, 7028, 7030, 7034, 7035, 7036, 7039, 7040, 7042, 7044, 7045, 7049, 7052, 7058, 7062, 7063, 7065); dekanat KAŃCZUGA 1784–1870, sygn. 7067–7069 (przekazano do USC sygn. 7069); dekanat KOMARNO 1784–1863, sygn. 7070–7082 (przekazano do USC sygn. 7071, 7072, 7076, 7077, 7079, 7080, 7081, 7082); dekanat KRAKOWIEC 1784–1871, sygn. 7083–7109 (przekazano do USC sygn. 7085, 7987, 7090, 7093, 7102, 7105, 7109); dekanat KROSNO 1784–1871, sygn. 7110–7128 (przekazano do USC sygn. 7112, 7114, 7116, 7119, 7121, 7124, 7125, 7127, 7128); dekanat KULIKOW 1784–1871, sygn. 7129–7141 (przekazano do USC sygn. 7131, 7133, 7136, 7140, 7141); dekanat LESKO 1784–1943, sygn. 7142–7166 (przekazano do USC sygn. 7144, 7147, 7151, 7152, 7155, 7157, 7162, 7165); dekanat LEŻAJSK 1784–1935, sygn. 7167–7195 (przekazano do USC sygn. 7169, 7170, 7171, 7178, 7181, 7182, 7187, 7189, 7190, 7192, 7193, 7195); dekanat LUBACZOW 1784–1878, sygn. 7196–7243 (przekazano do USC sygn. 7200, 7201, 7206, 7208, 7215, 7220, 7221, 7227, 7228, 7231, 7232, 7236, 7238, 7239, 7242, 7243); dekanat LUTOWISKA 1784–1925, sygn. 7244–7269 (przekazano do USC sygn. 7251, 7254, 7255, 7257, 7259, 7260, 7261, 7263, 7264, 7265, 7268); dekanat ŁĄKA 1784–1851, sygn. 7270–7283 (przekazano do USC sygn. 7271, 7272, 7273, 7275, 7276, 7277, 7279, 7280, 7281, 7282, 7283); dekanat ŁUPKOW 1784–1877, sygn. 7284–7303 (przekazano do USC sygn. 7287, 7289, 7290, 7293, 7295, 7296, 7298, 7299, 7303); dekanat MEDENICE 1784–1863, sygn. 7304–7319 (przekazano do USC sygn. 7306, 7311, 7312, 8315, 7316, 7318); dekanat MEDYKA 1784–1938, sygn. 7320–7345 (przekazano do USC sygn. 7323, 7324, 7331, 7332, 7333, 7338, 7342, 7344, 7345); dekanat MOŚCISKA 1784–1938, sygn. 7346–7364 (przekazano do USC sygn. 7350, 7356, 7364); dekanat MUSZYNA 1784–1936, sygn. 7364–7415 dekanat NIEMIROW 1784–1781, sygn. 7416–7454 (przekazano do USC sygn. 7417, 7418, 7424, 7425, 7431, 7434, 7435, 7438, 7439, 7441, 7442, 7446, 7448, 7453, 7454); dekanat NIŻANKOWICE 1784–1878, sygn. 7455–7474 (przekazano do USC sygn. 7460, 7466, 7473); dekanat PODBUŻ 1784–1884, sygn. 7475–7480 (przekazano do USC sygn. 7476, 7477, 7479); dekanat PRUCHNIK 1784–1872, sygn. 7481–7516 (przekazano do USC sygn. 7481, 7483, 7486, 7487, 7489, 7490, 7493, 7497, 7498, 7500, 7501, 7504, 7505, 7506, 7507, 7508, 7510, 7511, 7512, 7514, 7515, 7516); dekanat PRZEMYŚL 1784–1877, sygn. 7517–7566 (przekazano do USC sygn. 7518, 7520, 7521, 7525, 7526, 7528, 7529, 7531, 7534, 7535, 7537, 7539, 7540, 7542, 7544, 7545, 7549, 7550, 7551, 7552, 7553, 7554, 7555, 7557, 7558, 7559, 7560, 7561, 7564, 7565, 7566); dekanat RADYMNO 1784–1871, sygn. 7567–7598 (przekazano do USC sygn. 7576, 7578, 7581, 7583, 7584, 7585, 7587, 7588, 7590, 7593, 7595); dekanat RAWA RUSKA 1784–1895, sygn. 7599–7655 (przekazano do USC sygn. 7601, 7602, 7603, 7604, 7605, 7607, 7608, 7609, 7613, 7614, 7617, 7618, 7619, 7621, 7622, 7623, 7624, 7626, 7627, 7628, 7633, 7634, 7636, 7637, 7638, 7640, 7641, 7644, 7646, 7646, 7649, 7650, 7653, 7654, 7655); dekanat ROZŁUCZ 1784–1871, sygn. 7656–7684 (przekazano do USC sygn. 7657, 7659, 7660, 7661, 7663, 7664, 7666, 7667, 7669, 7670, 7671, 7673, 7675, 7678, 7679, 7681, 7682, 7684); dekanat RUDKI 1784–1864, sygn. 7685–7695 (przekazano do USC sygn. 7686, 7688, 7690, 7692, 7693, 7694); dekanat RYMANOW 1784–1929, sygn. 7696–7722 (przekazano do USC sygn. 7702, 7706, 7709, 7711, 7715, 7718, 7719, 7721); dekanat SAMBOR 1784–1869, sygn. 7723–7729 (przekazano do USC sygn. 7725, 7728, 7727, 7729); dekanat SANOK 1784–1866, sygn. 7730–7757 (przekazano do USC sygn. 7731, 7733, 7734, 7736, 7737, 7739, 7740, 7743, 7746, 7747, 7749, 7750, 7752, 7753, 7754, 7756, 7757); dekanat SĄDOWA WISZNIA 1785–1878, sygn. 7758–7765 (przekazano do USC sygn. 7763, 7764); dekanat SIENIAWA 1784–1846, sygn. 7766–7782 (przekazano do USC sygn. 7768, 7770, 7772, 7774, 7776, 7778, 7780, 7782); dekanat SOKAL 1784–1858, sygn. 7783–7787 (przekazano do USC sygn. 7784, 7785, 7786, 7787); dekanat STARA SOL 1784–1889, sygn. 7788–7793 (przekazano do USC sygn. 7789, 8890, 7793); dekanat STARY SAMBOR 1785–1871, sygn. 7794–7803 (przekazano do USC sygn. 7796, 7797, 7799, 7802, 7803); dekanat TARTAKOW 1811–1830, sygn. 7804; dekanat TURKA 1784–1871, sygn. 7805–7831 (przekazano do USC sygn. 7806, 7808, 7810, 7816, 7817, 7820, 7822, 7828); dekanat UHNOW 1784–1781, sygn. 7834–7896 (przekazano do USC sygn. 7837, 7838, 7839, 7843, 7844, 7848, 7849, 7851, 7852, 7853, 7856, 7857, 7860, 7861, 7864, 7865, 7866, 7868, 7870, 7871, 7874, 7875, 7876, 7878, 7879, 7882, 7883, 7884, 7887, 7888, 7890, 7891,7892, 7895, 7896); dekanat USTRZYKI 1784–1943, sygn. 7897–7932 (przekazano do USC sygn. 7898, 7900, 7901, 7903, 7904, 7906, 7908, 7910, 7911, 7913, 7915, 7917, 7918, 7922, 7924, 7926, 7927, 7928, 7929, 7931, 7932); dekanat WARĘŻ 1784–1871, sygn. 7933–7972 (przekazano do USC sygn. 7934, 7935, 7936, 7937, 7939, 7940, 7941, 7944, 7945, 7848, 7949, 7950, 7952, 7954, 7955, 7956, 7958, 7963, 7964, 7968, 7969, 7971, 7972); dekanat WIELKIE MOSTY 1784–1871, sygn. 7973–8016 (przekazano do USC sygn. 7977, 7978, 7980, 7981, 7982, 7986, 7987, 7988, 7991, 7992, 7993, 7995, 7996, 8001, 8002, 9003, 8004, 8006, 8007, 80010, 8011, 8014, 8015, 8016); dekanat WYSOCKO 1785–1863, sygn. 8017–8023 (przekazano do USC sygn. 8018, 8022); dekanat ŻUKOTYŃ 1785–1857, sygn. 8024–8035 (przekazano do USC sygn. 8025, 8026, 8027, 8029, 8033, 8034); dekanat ŻOŁKIEW 1784–1858, sygn. 8036–8041 (przekazano do USC sygn. 8039, 8040, 8041); Pomoce kancelaryjne Konsystorza 1787–1945, sygn. 8042–8311; Akta szkolne 1815–1870, sygn. 8312–8806; Akta małżeńskie 1857–1946, sygn. 8807–9085; Administracja dóbr biskupich 1793–1918, sygn. 9086–9106; Pałac biskupi 1792–1849, sygn. 9107–9132; Klucz Walawski 1793–1944, sygn. 9133–9174; Klucz Wielunicki 1793–1925, sygn. 9175–9196; Klucz Straszewicki 1823–1913, sygn. 9197–9232; Dom Prezbiterialny 1786–1939, sygn. 9233–9270; Generalny Wikariat w Jarosławiu 1939–1941, sygn. 9271–9286; Seminarium Duchowne 1782–1939, sygn. 9287–9337; Instytut Wdów i Sierot 1833–1939, sygn. 9338–9398; Opracowania różne, zapiski, kroniki 1809–1939, sygn. 9399–9469; Korespondencja 1797–1948, sygn. 9470–9498; Kazania różnych księży 1821–1900, sygn. 9499–9517; Wydawnictwa własne 1741–1941, sygn. 9500–9587; Rozporządzenia władz państwowych i duchownych (diecezji przemyskiej i lwowskiej) 1781–1939, sygn. 9588–9638; Akta i druki obce 1700–1939, sygn. 9639–9698; SUPLEMENT Protokoły czynności sądu biskupiego; protokoły czynności konsystorza Generalnego w Przemyślu dekrety, wyroki, mianowania, polecenia, monity wydane przez biskupów, mandaty biskupów, pozwy biskupów, prezenty na beneficja, kopie i odpisy praw i przywilejów dla wiernych i duchowieństwa obrządku greckiego, ekstrakty, odpisy dokumentów dot. Kapituły gr.-kat. w Przemyślu, kopie praw i przywilejów dot. cerkwi, i parafii, wypisy z aktów grodzkich i ziemskich dot. spraw i dóbr biskupów, klasztorów i parafii diecezji przemyskiej, pisma z Gubernium do biskupa M. Ryłły 1291...1844, sygn. 1-74; Ordynariat 1741...1943, sygn. 75–98 (Protocollum generalis visitationis, Liber ordinatorum, regestr ksiąg w kancelarii konsystorza przemyskiego, pisma z Watykanu i Nuncjatury, akta dot. majątków biskupich, cenzura książek, synod lwowski, budowa Seminarium Duchownego w Przemyślu.); Konsystorz 1786–1946, sygn. 99–195 (Ewidencja normaliów, tabele roczne o stanie parafii, wykazy parafii, duchownych i dusz, wykazy składek duchowieństwa gr.-kat. na potrzeby wojenne, synod diecezjalny w Przemyślu, czarna księga duchownych, konsygnacja wg dekanatów, materiały do schematyzmów, zarządzenia i okól-niki ordynariatu i konsystorza, inwentarz majątku biskupstwa gr.-kat. w Przemyślu, wykazy gr.-kat. duchownych internowanych albo wydalonych z parafii w czasie wojny, arkusze posiadłości gruntowej probostw gr.-kat., akta przesłane z Magistratu i Wydziału Pow. w Przemyślu ks. Bazylemu Lewickiemu jako ławnikowi Magi-stratu, Ukraiński Komitet Pomocy Bezrobotnym i Ubogim, protokoły posiedzeń konsystorskich); Administracja dóbr biskupich 1873...1944, sygn. 196–201 (Plan gospodarczy lasów należących do dóbr stołowych gr.-kat. Biskupstwa w Przemyślu, wykaz szkód wyrządzonych przez operacje wojenne w budynkach dworskich gr. kat. Biskupstwa w Walawie, gospodarka w lasach, spór o grunta w Walawie); Szkolne 1868–1869, sygn. 202–203; Instytut Wdów i Sierot 1871–1892, sygn. 204 (Wykaz dodatków na Instytut Wdów i Sierot po księżach gr.-kat. Biskupstwa w Przemyślu); Seminarium Duchowne 1846–1959, sygn. 205 Dom Prezbiterialny 1785...1852, sygn. 206–208 (Regestr percepty i expensy dla seminarzystów, Index missarum a necotadinatis presbyteris praxim in domo Prezbyteriali agentibus in ecclesie cathedrali absolut); Instytut Diaków 1872–1944, sygn. 209–216 (Protokoły egzaminów kandydatów na diaków, korespondencja urzędowa i prywatna ks. Iwana Kaczmara, apel Kom. Budowy Cerkwi na Zasaniu, budowa klasztoru i cerkwi OO. Bazylianów na Zasaniu). Number of units in the group: 9718
56/143/0 Kapituła Greckokatolicka w Przemyślu 1772-1946 59 Unroll
Number of units in the group: 528
56/144/0 vacat - Parafie rzymskokatolickie z terenów byłej Małopolski Wschodniej - akta przeniesiono do AGAD w Warszawie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
56/145/0 vacat - Parafie greckokatolickie z terenów byłej Małopolski Wschodniej - akta przeniesiono do AGAD w Warszawie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
56/146/0 Parafie rzymskokatolickie byłego województwa rzeszowskiego - zbiór szczątków zespołów 1878, 1895, 1906-1914, 1921 0 Unroll
Number of units in the group: 4
56/146/1 Parafia Rzymskokatolicka w Krośnie 1908 0 Unroll
Number of units in the group: 1
56/146/2 Parafia Rzymskokatolicka w Lipinkach 1895, 1905-1908, 1911, 1913-1914, 1921 0 Unroll
Number of units in the group: 1
56/146/3 Parafia Rzymskokatolicka w Wietrznie 1906-1911 0 Unroll
Number of units in the group: 1
56/146/4 Parafia Rzymskokatolicka w Zarszynie 1878 0 Unroll
Number of units in the group: 1
56/147/0 Parafie greckokatolickie byłego województwa rzeszowskiego - zbiór szczątków zespołów 1794-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 20
56/148/0 Parafia Greckokatolicka w Przemyślu [1586, 1603-1655] 1667-1947 0 Unroll
1. Inwentarze oraz pisma związane z lustracjami cerkwi 1784-1785, 1792-1794, 1803, 1808, 1810-1812, 1814-1816, 1820-1821, 1829-1830, 1832-1833, 1840, 1852, 1855, 1857, sygn. 1-25, 2. Akta dotyczące spraw majątkowych i finansowych parafii (sprawy gruntów i budynków należących do parafii [1586, 1603-1604, 1610, 1619, 1624, 1631-1633, 1635, 1637, 1639, 1645, 1651, 1653, 1655] 1668-1669, 1683, 1693, 1710, 1713-1714, 1718, 1728, 1735, 1749, 1753-1755, 1764, 1771-1774, 1776-1777, 1779-1780, 1783-1787, 1789-1805, 1807-1809, 1811-1813, 1815, 1820-1822, 1825, 1835, 1837, 1839, 1861-1868, 1870, 1874, 1878, 1891, 1898-1901, 1903-1904, 1908-1909, 1915, 1922, sygn. 26-49; sprawy finansowe parafii, [1638] 1674-1685, 1760, 1769, 1783, 1785-1832, 1839, 1841-1845, 1847-1848, 1853-1861, 1864-1917, 1919-1935, 1938-1942, sygn. 50-80, 3. Korespondencja z władzami i instytucjami kościelnymi 1790-1793, 1795-1796, 1799-1800, 1802-1806, 1812, 1814, 1833, 1835-1841, 1852, 1857-1936, 1943-1944, sygn. 81-91, 4. Korespondencja z władzami i instytucjami świeckimi 1786, 1795-1796,1799,1803,1805,1809, 1814,1833-1834,1836-1838,1841-1846, 1856-1858, 1860-1861, 1863, 1867, 1872-1874, 1876, 1879-1881-1884, 1886-1887, 1889-1891, 1893, 1895-1900, 1904-1905, 1907, 1909-1922, 1924-1928, 1933-1938, 1943-1944, sygn. 92-102, 5. Pisma kierowane do proboszczów i administratorów parafii oraz pisma ich dotyczące 1806, 1814-1818, 1825-1835, 1838, 1842, 1859,1861,1865,1867-1869,1872,1874,1882, 1892, 1910, 1912, 1914, 1924-1925, sygn. 103-109, 6. Pisma oraz wykazy dotyczące liturgii i posługi duszpasterskiej 1814-1818, 1828-1878, 1883-1919, 1922, 1924-1941, sygn. 110-136, 7. Komitety cerkiewne 1868-1869, 1871, 1884, 1887-1888, 1897, 1903-1904, 1907-1908, 1914, 1924, 1926, 1934, 1936, 1943, sygn. 137-143, 8. Spisy wiernych i pisma dotyczące parafian 1822, 1826, 1830, 1840, 1860, 1863, 1865-1869, 1876, 1882, 1888-1889, 1918, 1939, sygn. 144-164, 9. Kancelaria parafii 1829, 1839, 1854-1907, 1938-1946, sygn. 165-179, 10. Akta stanu cywilnego: urodzenia – 1667-1776, 1786-1906, 1911-1945, sygn. 180-212; protokoły przedślubne i zapowiedzi – 1814-1843, 1852-1947, sygn. 213-245; małżeństwa – 1784-1910, sygn. 246-254; zgony – 1757-1776, 1784-1906, 1945-1946, sygn. 255-268; księgi łączne – parafia pw. w. Mikołaja na Podgórzu – 1749-1782, sygn. 269; księgi łączne – parafia pw. Ucieczki Matki Boskiej do Egiptu – 1774-1784, sygn. 270; księgi łączne – parafia pw. św. Jana Ewangelisty w Przekopanej – 1773-1790, sygn. 271; księgi łączne – parafia pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny na Błoniu – 1777-1786, sygn. 272; księgi łączne – cerkiew filialna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny na Wilczu – 1788-1912, sygn. 273; indeksy – 1920-1931, sygn. 274, 11. Sprawy metrykalne: korespondencja dotycząca spraw metrykalnych – 1792-1869, 1871, 1873-1946, sygn. 275-318; zaświadczenia, kopie, świadectwa, wyciągi wydawane przez parafię greckokatolicką w Przemyślu – 1860-1864, 1866-1868, 1874, 1880-1881, 1883-1884, 1887, 1889-1893, 1898, 1900, 1902-1903, 1906, 1910-1911, 1913, 1915-1934, 1937-1942, 1944, sygn. 319-322; wystąpienia z kościoła greckokatolickiego, zmiany obrządku – 1864-1866, 1876,1891-1897, 1900-1902, 1907-1942, 1944-1946, sygn. 323-327; zaświadczenia, wypisy w sprawach metrykalnych wydawane przez parafie rzymskokatolickie w Przemyślu przesyłane do parafii greckokatolickiej w Przemyślu, 1860-1869, 1873-1944, sygn. 328-336; zaświadczenia, kopie, świadectwa, wyciągi wydawane przez parafie obce przesyłane do parafii greckokatolickiej w Przemyślu (urodzenia i chrzty) 1841, 1843, 1847-1848, 1853, 1856, 1858-1944, sygn. 337-349; zaświadczenia, kopie, świadectwa, wyciągi wydawane przez parafie obce przesyłane do parafii greckokatolickiej w Przemyślu (zapowiedzi i małżeństwa) 1860-1861, 1863-1864, 1866, 1869-1886, 1889-1890, 1892-1940, 1944, sygn. 350-352; zaświadczenia, kopie, świadectwa, wyciągi wydawane przez parafie i urzędy obce przesyłane do parafii greckokatolickiej w Przemyślu (zgony) 1847, 1858-1861, 1863-1864, 1867-1868, 1873-1878, 1880-1892, 1894-1928, 1931, 1933-1938, 1943-1944, sygn. 353-356. Number of units in the group: 364
56/149/0 Środkowo-Galicyjski Seniorat w Brygidau 1901-1913 1604 Unroll
1. Okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich, 1901-1909, sygn. 1; 2. Akta dotyczące organizacji gminy wyznaniowej ewangelickiej, 1900-1911, sygn. 2; 3. Akta dotyczące wyborów proboszczów, prezbiterów, przedstawicieli gmin, 1900-1910, sygn. 3-5; 4. Roczne sprawozdania opisowe proboszczów z sytuacji w gminach wyznania ewangelickiego, 1901-1911, sygn. 6; 5. Akta dotyczące ujednolicenia melodii chorału, 1901-1903, sygn. 7; 6. Akta stanu cywilnego i sprawy metrykalne gmin ewangelickich, 1902-1910, sygn. 8; 7. Tabela stanu dusz, 1901-1908, sygn. 9; 8. Akta dotyczące dzwonów kościelnych, 1910, sygn. 10; 9. Sprawy szkolne, 1901-1911, sygn. 11; 10. Protokoły z wizytacji kościołów i szkół, 1903-1910, sygn. 12; 11. Sprawy majątkowe i finansowe gmin ewangelickich, 1900-1910, sygn. 13-16; 12. Emigracja członków gmin ewangelickich do Poznania, 1902-1912, sygn. 17; 13. Spory, skargi, zażalenia, 1901-19101, sygn. 18; 14. Sprawy emerytalne proboszczów i nauczycieli oraz sprawy funduszu wdów i sierot, 1901-1911, sygn. 19; 15. Sprawy osobowe proboszczów i nauczycieli gmin ewangelickich, 1900-1910, sygn. 20; 16. Dochodzenia dyscyplinarne przeciw proboszczom, 1900-1910, sygn. 21 Number of units in the group: 21
Showing 136 to 150 of 2,777 entries.