Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
56/187/0 Akta gminy Lipsko powiat Lubaczów 1935-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 83
56/188/0 Akta gminy Lisie Jamy powiat Lubaczów 1944-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 73
56/189/0 Akta gminy Narol-miasto powiat Lubaczów [1915] 1934-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 58
56/190/0 Akta gminy Oleszyce-miasto powiat Lubaczów 1944-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 50
56/191/0 Akta gminy Oleszyce Stare powiat Lubaczów 1944-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 67
56/192/0 Akta gminy Płazów powiat Lubaczów 1926-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 64
56/193/0 Akta gminy Wielkie Oczy powiat Lubaczów 1939-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 90
56/194/0 Akta gminy Kańczuga-wieś powiat Przeworsk 1944-1954 [1958] 0 Unroll
Number of units in the group: 153
56/195/0 Akta gminy Manasterz powiat Przeworsk 1944-1954 [1959] 0 Unroll
Number of units in the group: 90
56/196/0 Akta gminy Markowa powiat Przeworsk 1891-1954 [1957] 0 Unroll
Number of units in the group: 159
56/197/0 Akta gminy Przeworsk-wieś powiat Przeworsk 1942-1954 [1959] 0 Unroll
Number of units in the group: 205
56/198/0 Akta gminy Tryńcza powiat Przeworsk 1935-1954 [1957] 0 Unroll
Number of units in the group: 131
56/199/0 Akta gminy Bircza powiat Przemyśl 1944-1954 0 Unroll
Dział Ogólno-Administracyjny: protokoły z posiedzeń plenarnych GRN, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, uchwały, plany pracy i sprawozdawczość Prezydium GRN, akta komisji działających przy GRN, Protokoły z zebrań gromadzkich, książki protokołów z sesji sołtysów, sprawy ogólno administracyjne, Referendum ludowe, spisy wyborów do sejmu, ewidencja ruchów ludności (m.in.. wykaz repatriantów), rejestry mieszkańców gromad: Bircza, Bircza, Stara, Boguszówka, Brzuska, Jasienica, Korzeniec, Leszczawa Dolna, Łozinka, Nowa Wieś, Rudawka, Sufczyna, Wola Korzeniecka; gromadzkie księga meldunkowe 1944-1954, sygn. 1-28; Dział Budżetowo-Finansowy: budżety i sprawozdania rachunkowe, preliminarze, sprawy podatkowe, rejestr gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego gromad: Bircza, Bircza, Stara, Boguszówka, Brzuska, Huta Brzuska, Jasienica, Korzeniec, Leszczawa Dolna, Łozinka, Nowa Wieś, Rudawka, Sufczyna, Wola Korzeniecka; księgi wymiaru i wykonania świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne 1944-1953, sygn. 29-62; Dział Socjalno-Kulturalny: opieka społeczna, akcja sanitarna, oświata 1945-1954, sygn. 63-65; Dział Gospodarki Komunalnej: budownictwo i odbudowa 1948, sygn. 66; Dział Rolnictwa: akcja przesiedleńcza, akcja siewno-wiosenna, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne, statystyka rolna 1944-1952, sygn. 67-71; Inne: statystyka strat osobowych i zniszczeń wojennych, przemysł, handel, rzemiosło 1948, sygn. 72-73; Aneks: skład Zarządu i GRN 1944-1953, sygn. 74. B-dal. akta osobowe – 6 j.a. Number of units in the group: 74
56/200/0 Akta gminy Dubiecko powiat Przemyśl 1931-1954 0 Unroll
Dział Ogólno-Administracyjny: protokoły z sesji zwyczajnej GRN, Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, Księga uchwał GRN, protokoły inspekcji i zarządzenia pokontrolne, Kwartalne plany pracy i sprawozdania prezydium i rady, Kwartalne plany pracy i sprawozdania komisji rady, Protokoły z posiedzeń komisji, Protokoły z zebrań gromadzkich, Rejestr skarg i zażaleń, Rejestr obcokrajowców, rejestry osób przybywających i opuszczających gromady: Bachórzec, Drohobyczka, Dubiecko, Hucisko Nienadowskie, Iskań, Kosztowa, Nienadowa, Polchowa, Przedmieście Dubieckie, Ruska Wieś, Słonne, Sielnica, Śliwnica, rejestr mieszkańców, książki meldunkowe 1931-1954, sygn. 1-77; Dział Budżetowo-Finansowy: budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, roczne sprawozdania z wykonania budżetu, budżety gromadzkie, księgi wymiaru i wykonania świadczeń w naturze, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego 1944-1953, sygn. 78-135; Dział Socjalno-Kulturalny: kultura i sztuka (świetlica, biblioteka, kino, ruch artystyczny) 1951-1954, sygn. 136; Dział Gospodarka Komunalna: wykazy rozdziału materiałów budowlanych. Wykaz właścicieli budynków objętych powszechną elektryfikacją 1953-1954, sygn. 137; Dział Rolnictwo: Wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne w gromadach: Bachórzec, Drohobyczka, Dubiecko, Hucisko Nienadowskie, Iskań, Kosztowa, Nienadowa, Podbukowina, Przedmieście Dubieckie, Słonne, Sielnica, Śliwnica, Wybrzeże; osadnictwo rolne, Statystyka i sprawozdawczość 1947-1953, sygn. 138-141; Akta stanu cywilnego: wykaz kart zgonu 1939-1952, sygn. 142; Akcesja: protokoły z sesji sołtysów, wykazy gospodarstw rolnych 1953-1954, sygn. 143-144; Aneks: książki meldunkowe 1951-1954 [1956-1957], sygn. 145-163. B-dal. 1 j.a. Number of units in the group: 163
56/201/0 Akta gminy Fredropol powiat Przemyśl 1944-1954 0 Unroll
Dział Ogólno-Administracyjny: księga protokołów z posiedzeń rady gminnej, protokoły z posiedzeń plenarnych GRN, protokoły z posiedzeń GRN, księgi uchwał GRN, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, kwartalne sprawozdania z działalności GRN i plany pracy, plany pracy, protokoły z posiedzeń i kontroli gminnych komisji; protokoły z sesji i sprawozdania sołtysów, protokoły z zebrań gromadzkich; księga protokołów z sesji sołtysów, protokoły z posiedzeń Zespołu gminnego, podział terytorialny, ewidencja i kontrola ruchu ludności, księga kontroli ruchu ludności gromad: Askamanice, Berendowice, Darowice, Fredropol, Kłokowice, Kniażyce, Koniusza, Koniuszki, Kormanice, Kupiatycze, Malhowice, Młodowice, Sierakośce, Sólca; ewidencja wysiedlonych, Referendum ludowe, wybory do sejmu, spisy wyborów 1939-1954, sygn. 1-55; Dział Finansowo-Budżetowy: budżet i sprawozdania z wykonania budżetu, roczne sprawozdanie rachunkowe, preliminarz dochodów i wydatków, rejestr wymiaru i poboru podatku gruntowego w ziemiopłodach, rejestry wymiarowy podatku gruntowego, Rejestr gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego gromad: Askamanice, Darowice, Fredropol, Kłokowice, Kniażyce, Koniusza, Koniuszki, Kormanice, Kupiatycze, Malhowice, Młodowice, Sierakośce, Sólca; majątek gmin i gromad 1944-1953, sygn. 56-84; Dział Socjalno-Kulturalny: sprawy oświaty 1949-1950, 1953, sygn. 85; Dział Rolnictwo: osadnictwo i przesiedlenie, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne, wykazy powierzchniowe gospodarstw rolnych, wykazy nieruchomości; spis powierzchni użytków oraz zasiewów, rejestry szczegółowe pomiarowo-szacunkowe po przebudowie rolnej, wykazy szczegółowe użytkowników poszczególnych gromad, spisy zwierząt gospodarskich, ewidencja koni, 1945-1952, sygn. 86-95; Aneks: książka meldunkowa 1946-1954 [1956], sygn. 95-96. B-dal Number of units in the group: 97
Showing 196 to 210 of 2,777 entries.