Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
60/121/0 Rejon Lasów Państwowych w Sanoku [1944-1950] 1951-1958 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą materiały archiwalne Działu Planowania - plany gospdarcze, organizacja, kontrole, sprawozdania, Działu Finansowo-Księgowego - sprawozdania, plany finansowe, bilans, Działu Technicznego - gospodarka leśna, stan posiadania, wnioski ochronne, szkółkarstwo Number of units in the group: 173
60/122/0 vacat - Rejon Lasów Państwowych w Ustrzykach Dolnych - zespół znajduje się w Archiwum Państwowym w Przemyślu i jest odnotowany pod pozycją 1263/5 0 Unroll
Number of units in the group: 0
60/123/0 Rejon Lasów Państwowych w Rymanowie [1948-1954] 1955-1959 [1960] 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą materiały archiwalne odziedziczone po Rejonie Lasów Państwowych w Jaśle i Sanoku - wnioski ochronne, wnioski bieżące, wnioski zalesień, wnioski inwestycyjne, inwentaryzacja, Sekcji Planowania - organizacja, plany techniczne, sprawozdania, protokoły zdawczo-odbiorcze, Sekcji Finansowo-Księgowej - bilans, analiza ekonomiczna, Działu Technicznego - sprawozdania, wnioski cięć, wnioski pielęgnacyjne, stan posiadania, ochrona lasu, inwestycje, statystyka Number of units in the group: 265
60/123/1 Akta nadleśnictw państwowych w Dukli, Komańczy, Krośnie, Rymanowie, Sanoku i Wisłoku 1948-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 24
60/124/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Sanoku 1948-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 548
60/125/0 Powiatowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Brzozowie 1953-1958 0 Unroll
Number of units in the group: 41
60/126/0 Urząd Skarbowy w Brzozowie 1944-1948 [1942-1943] 1944-1948 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą rejestry wymiarowe pdatku obrotowego, dochodowego, ewidencja podatników, rejestry podatku gruntowego gmin, sprawozdania. Number of units in the group: 37
60/127/0 Spółdzielnia Spożywców "Mój Sklep" z odpowiedzialnością udziałami w Zagórzu 1936-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 21
60/128/0 Spółdzielnia Pracy Rzeźnicko-Wędliniarska "Zagórzanka" w Zagórzu 1949-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 3
60/129/0 Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa z odpowiedzialnością udziałami w Brzozowie 1947-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 8
60/130/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Nasza Przyszłość" w Zawadce Rymanowskiej powiat Sanok 1954-1957 0 Unroll
Number of units in the group: 7
60/131/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Nasza Przyszłość" w Jaśliskach powiat Sanok 1953-1956 0 Unroll
Number of units in the group: 7
60/132/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Odrzechowej powiat Sanok 1954-1959 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą materiały archiwalne Gromadzkiej Rady Narodowej - protokoły sesji, Komisji - protokoły posiedzeń, Prezydium - protokoły posiedzeń, Biura Gromadzkiej Rady Narodowej - kontrole, sprawy administracyjne Number of units in the group: 22
60/133/0 Spółdzielnia Produkcyjna "Szarotka" w Uhercach powiat Lesko 1950-1957 0 Unroll
Number of units in the group: 9
60/134/0 Więzienie Karno-Śledcze w Sanoku 1906-1944 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą materiały archiwalne Działu Gospodarczo-Skarbowego - wyżywienie, inwentaryzacja, Działu Administracyjno-Penitencjarnego - raporty dzienne, odbywanie kary, Działu Gospodarczo-Skarbowego - żywienie, wykazy potraw, inwentaryzacja, koszty utrzymania, Działu Administracyjno-Penitencjarnego - rozkazy dzienne, sprawy sanitarne, wykazy ruchu więźniów, statystyka, raporty dzienne, wykazy odbywających karę, ewidencja więźniów, Działu Pracy - księga warsztatów, dzienniki prac więźniów, bilanse, sprawozdania, Działu Gospodarczo-Skarbowego - wyżywienie więźniów, Działu Administracyjno-Penitencjarnego - księgi więźniów, księgi ambulatoryjne, raporty dzienne, depozyty, Działu Pracy - księga zamówień, bilans oraz cząstkowe materiały osobowe więźniów sprzed II wojny światowej Number of units in the group: 207
60/135/0 Akta miasta Sanoka 1792-1950 0 Unroll
Do 1918 r. do najważniejszych grup należą księgi uchwał Rady Miasta, protokoły posiedzeń Zarządu i Rady Miasta, sprawy personalne, szkół i oświaty, podatkowe, wojskowe, budowlane i drogowe, administracja majątkiem gminnym, policja miejska, propinacja, sanitarne, zatrudnienie. Z lat 1918-1944 do najważniejszych należą materiały Działu Ogólno-Organizacyjnyjnego, Działu Finansowo-Budżetowego, Działu Gospodarki Gminnej, Działu Administracji Społecznej, Działu Administracyjnego. Z okresu 1944-1954 do najważniejszych należą materiały Sekretariatu, Biura Ewidencji Ludności, Referatu Wojskowego, Referatu Aprowizacyjnego, Referatu Szkolnictwa, Oświaty, Kultury i Sztuki, Referat Sanitarnego, Oddziału Budowlanego i Przedsiębiorstw Miejskich, Rachuby, Referat Podatkowego, Referatu Mieszkaniowego, Referatu Powierniczego, Urzędu Zatrudnienia Number of units in the group: 604
60/136/0 Urząd Skarbowy w Lesku [1939-1943] 1944-1950 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą rejestry podatku obrotowego, dochodowego oraz wymiarów doraźnych Number of units in the group: 12
60/137/0 Urząd Akcyzowy w Sanoku 1945-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 15
60/138/0 Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Sanoku [1943] 1945-1951 [1953] 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą dzienniki korespondencyjne, instrukcje i okólniki, protokoły konferencji i komisji, sprawozdania, sprawy majątków opuszczonych, zarząd powierniczy, opisy nieruchomości przejętych i administrowanych Number of units in the group: 44
60/139/0 Sanocka Fabryka Wagonów Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione w Sanoku 1944-1995 0 Unroll
Number of units in the group: 4970
Showing 121 to 140 of 1,826 entries.