Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/181/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kopciach powiat Węgrów 1826-1914 4629 Unroll
Cz.1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1826-1865 sygn. 1-40 (40 j.a.), Sprostowanie aktu małż. z 1826 dokonane w 1891 sygn. 41 (1j.a.), sprostowanie 1832 sygn.42, Protokóły sprawdzenia akt 1847, 1852 sygn. 43-44 (2j.a.), Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn. 45-58 (14 j.a.), Cz.3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 59-79 (21 j.a.), Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1901-1914 sygn. 80-94 Number of units in the group: 93
62/182/0 Akta stanu cywilnego parafii greckokatolickiej w Kornicy powiat Łosice 1826-1872 1153 Unroll
cz. 1 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1864 sygn. 1-37, 75, 76, Alegaty 1826-1842, 1844-1850, 1852, 1854-1864 sygn. 38-74, Cz. 2 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1869-1872 sygn. 77-80 Number of units in the group: 80
62/183/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Korytnicy powiat Węgrów 1826-1919 8779 Unroll
Cz.1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1826-1865 sygn.1-40, Protokóły sprawdzenia akt 1839,1840,1841 sygn. 41-43, Sprostowanie aktu ślubu 1852 [1913] sygn. 44, Alegaty do aktów małżeństw1858,1859 sygn.45,46, Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn. 47-60, Cz.3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 61-81, Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1901-1910 sygn. 81-91, Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1911-1919 sygn. 93-100, 104, alegata do akt małżeństw 1860 sygn.92, akta zbiorowe urodzeń 1916-1919 [1994], sygn.101-103, 105, akta zbiorowe małżeństw 1919 [2017], sygn.106 Number of units in the group: 106
62/184/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Okrzei powiat Łuków 1864-1916, 1922 3719 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty 1869-1879 SYGN. 1-9, 15, 16 (11j.a.), Alegaty do aktów małżeństw 1876-1878 SYGN. 10-11,17 (3j.a.), Alegaty do akt urodzin 1870, 1871, 1875 sygn. 12-14 (3j.a.), Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1882-1900 sygn 18-35 (18j.a.), Alegaty do aktów małżeństw 1886, 1887, 1890-1892, 1894-1896, 1900 sygn 36-44 ( 9 j.a.), alegaty do akt małżeństw 1864-1865, 1869, 1872-1874, 1879, 1882, 1885, 1888, 1893, 1897-1899, 1901, 1903-1909, 1922 sygn. 45-66, 76, księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1889, 1901-1908 sygn.67-75 [wklejona alegata z 1889], akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1910-1912 sygn. 77-79, alegata 1910, 1915-1916 sygn. 80, 86, 87, księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1913-1916, 1909 sygn. 81-85 Number of units in the group: 87
62/185/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Kosowie Lackim powiat Sokołów Podlaski [1815]1827-1918 3051 Unroll
Cz. 1 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1827-1828, 1832-1862, 1863-1865 sygn. 1-33, 57-60, Alegaty 1815, 1820, 1821, 1829, 1831, 1860, 1847-1854 sygn. 34-36, 38-40, 45, 50-56, Protokóły kontroli akt: sygn 37 (1827), 41 (1838), 42 (1839), 43 (1840), 44 (1841), 46 (1843), 47 (1844), 48 (1845), 49 (1846), cz. 2 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1900 sygn. 61-96, ( sygn. 81-82 tylko Urodzeń, małżeństw 1885-1886), Alegaty 1882-1910, 1912-1913 sygn. 97-115, 127-138, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1914 sygn. 116-126, 139-141,akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikat) 1916-1918, sygn.142-144, alegaty 1918, sygn. 145 Number of units in the group: 143
62/186/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Liwie powiat Węgrów 1826-1919 [1945] 5402 Unroll
Cz.1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1826-1865 sygn. 1-5, 7-41, Akta zgonów 1830 sygn. 6, Alegaty do aktów małżeństw 1834-1836, 1847-1851 sygn. 42-44, 48-52 , Protokóły sprawdzenia akt 1839-1841 sygn. 45-47, Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn. 53-66, Alegaty do aktów małżeństw 1866-1879 sygn. 67-80, Cz.3 Alegaty do aktów małżeństw 1843-1846,1852-1865 sygn. 81-98, Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 99-119, Alegaty do aktów małżeństw 1880-1900 sygn. 120-140, W 2008r doinwentaryzowano 43 ja.: sygn. 141-177 alegaty z lat 1901-1924, 1928-1930, 1936-1945, sygn.178-183, Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1901-1906 sygn. 178-183, Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1907-1919 sygn. 184-196 Number of units in the group: 196
62/187/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Łosicach 1826-1865 1575 Unroll
księgi UMZ z lat 1826-1865 sygn. 1-40. Alegaty z lat 1826, 1832, 1843-1845, 1847-1848, 1849-1853, 1855, 1857-1863, sygn. 41, 45, 49-50, 54, 58, 59, 61-65, 69-75 W czasie skontrum stwierdzono, że 16 j.a. To alegaty mojżeszowe lub greckokatolickie sygn. 42-44, 46-48, 51-53, 55-57, 60, 66- 68, odnaleziono spoza inwentarza alegaty z roku 1856, 1864, 1865 sygn. 76-78 Number of units in the group: 64
62/188/0 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łosicach 1826-1865 120 Unroll
Księgi UMZ parafii Wniebowzięcia NMP 1826-1865 sygn. 1-40 , alegaty 1826-1829, 1831-1832, 1834, 1836-1864 (36 j.a.) sygn. 41-76 Number of units in the group: 76
62/189/0 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej pod wezwaniem Świętego Michała w Łosicach 1826-1833 146 Unroll
księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1833 sygn. 1-8, alegaty do akt małżeństw 1826-1833 sygn. 9-16 UWAGA: od 1834 r teren parafii włączono do Parafii Greckokatolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny (wg zapisu w aktach księga z 1834 r. wspólna dla obu parafii) Number of units in the group: 16
62/190/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Łosicach 1829-1860 861 Unroll
księgi UMZ z lat 1829-1835, 1837-1838, 1840-1841, 1844-1848, 1850-1860 sygn. 1-27, 18. Alegaty z lat 1840, 1844-1846, 1848, 1850-1856, 1858-1860 sygn. 28-43 Number of units in the group: 43
62/191/0 Akta stanu cywilnego parafii greckokatolickiej w Łysowie powiat Łosice 1826-1874 572 Unroll
cz. 1Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1857 sygn. 1-33, Alegaty 1827-1863 sygn. 34-60 W czasie skontrum stwierdzono brak sygnatur 34 (1827), 40 (1837), 44 (1841), dopisano alegatę z 1857 roku sygn. 61 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1858-1864 sygn. 62-68, Alegaty 1858-1859, 1861 , 1864 sygn. 69-70, 71, 72 cz.2 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1867, 1872-1874 sygn. 73-76 Number of units in the group: 73
62/192/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Miedznej powiat Węgrów 1826-1918 10448 Unroll
Cz.1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1826-1848, 1850-1859, 1861-1862 sygn. 1-35, Protokóły sprawdzenia akt 1839-1851 sygn. 36-43, Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1869-1874, 1878-1879 sygn. 44-49, 51, 52, Akta urodzin 1863-1868, 1875, 1876-1877 sygn. 50, 53, 54, Cz.3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1886, 1888, 1890-1896, 1899 sygn. 55-61, sygn. 63, 66-68, 70-73, 75, Akta urodzeń 1887, 1889, 1892 , 1898-1901 sygn. 62, 64, 68, 74, Akta zgonów 1889-1900 sygn. 65, akta małżeństw 1896-1906, 1907-1911 sygn.76, sygn. 89, akta urodzeń 1902-1903, 1904-1905, 1906-1908, 1909-1910 sygn. 78, sygn. 82-83, sygn. 88, akta zgonów 1906-1911 sygn. 91, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901, 1903-1905, 1907-1911 sygn. 77, 79-81, 84-87, 92, akta urodzeń 1911-1915 sygn. 93-94, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1913-1914, 1916-1917 sygn. 95-98, akta małżeństw 1912-1918 sygn. 99 Number of units in the group: 99
62/193/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Mokobodach powiat Siedlce 1826-1919 5171 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów1826-1865 sygn. 1-40 W skontrum 1996r stwierdzono brak j.a. o sygn.41-42 , Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1879 sygn. 43-56, Cz.3 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 57-77, Alegaty do aktów małżeństw 1889,1897 sygn. 78-79, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1919 sygn. 80-92, 94-98, 100 (wklejone al. 1906, 1910), akta zbiorowe (postanowienie Sądu z 1963 w sprawie brzmienia nazwiska w akcie U z 1910] sygn.93, alegata 1918,1919 sygn. 99, 101 Number of units in the group: 101
62/194/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Mokobodach powiat Siedlce 1827-1918 1128 Unroll
T. 1 (24 j.a.) Księgi UMZ 1827-1836 sygn. 1-10, księga Małżeństw 1847 sygn. 11, księga Zgonów sygn. 12, Księgi UMZ 1848-1851 sygn. 13-16, Księgi UMZ 1853-1860 sygn. 17-24, T. 2 sygn. 25-49 KS. UMZ 1837-1841 sygn. 25-29, Ks. UMZ 1843-1844 sygn. 30, ks. Unikat U, M, Z 1846 sygn. 31-33, unikat U 1847 sygn. 34, UMZ 1862, 1864-1869 sygn. 35, 37-42, U 1863 sygn. 36, alegaty 1844, 1862, 1864-65, 1865, 1866 sygn. 43, 44-47, alegata 1832-1833 sygn. 48, T. 3 Alegata 1840 sygn. 49, Alegata 1848 sygn. 50, ks. UMZ 1878 sygn. 51, akta duplikat urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 (zawiera tylko urodzenia, wyrwane małżeństwa i zgony) sygn. 52, ks. 1902, 1904-1906, 1908 UMZ sygn. 53-57, alegata 1902-1904, 1906-1907 sygn. 58-62, księgi UMZ 1914, 1917, 1918 sygn. 63-65 Number of units in the group: 65
62/195/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Mordach powiat Siedlce 1826-1918 [1928] 1949 Unroll
Cz.1Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1863 sygn. 1-39, Alegaty do aktów małżeństw 1826,1828-1829, 1832-1833,1835-1859,1861-1863 sygn 40-73, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1864-1879 sygn. 74-89, Alegaty do aktów małżeństw 1864-1879 sygn. 90-105, Cz.3 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 106-126, Alegaty do aktów małżeństw 1880-1900 sygn. 127-146, Po skontrum stwierdzono brak j.a. o sygn. 61, W 2008 r doinwentaryzowano 30 j.a: alegaty z lat 1901-1904, 1906-1921, 1927, 1928 Sygn.147-168, akta UMZ 1901-1907 Sygn.169-176, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1908-1917 sygn. 177-183, 185-187, akta zbiorowe 1914 sygn. 184, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1918, sygn.1918 Number of units in the group: 187
62/196/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Mordach powiat Siedlce 1826-1912,1918 792 Unroll
Inw. Arch. T. VI cz. 1 z lat 1810-1865, opr. mgr U. Głowacka-Maksymiuk, M. Bancerowska; Siedlce 1969 r., cz. 2 z lat 1858-1879 opr. M. Górna pod kier. mgr W. Więch -Tchórzewskiej; Siedlce 1980 r., cz. 3 z lat [1832, 1850] 1882-1894 opr. mgr M. Niedbało, Siedlce 2003 r., Cz. 1 księgi UMZ 1826-1833, 1835-1842, 1844-1850, 1852, 1856-1858, sygn. 1-27, alegaty 1842, 1844-1848 sygn. 28-33, cz. 2 Ks. Z 1827-1828 sygn. 34, ks. U 1836 sygn. 35, ks. M 1838-1844 sygn. 36, ks. U 1856-1868 sygn. 37, ks. UMZ 1862-1863, 1867, 1870-1872, 1874, 1876 sygn. 38-43, Ks. U 1877-1888 sygn. 44, ks. UMZ 1878-1879 sygn. 45-46, ks. Z 1873-1888 sygn. 47, cz. 3 ks. M 1832 sygn. 48, Alegata 1850 sygn. 49, UMZ 1882, 1884, 1885, 1889, 1893, 1894 sygn. 50-55, Alegata 1884, 1885, 1893, 1894 sygn. 56-59, akta urodzeń 1896-1906 sygn. 62, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1873, 1861, 1908-1911 sygn. 60-61, 63-66, dokumenty do akt małżeństw 1861, 1908-1909, 1911 sygn. 67-70, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912 sygn.71, dokumenty do akt małżeństw 1912 sygn.72, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1917 sygn.73 Number of units in the group: 74
62/197/0 Akta stanu cywilnego parafii greckokatolickiej w Mostowie powiat Łosice 1826-1856 464 Unroll
księgi UMZ 1826-1856 sygn. 1-31, alegaty 1842, 1847, 1849, 1851, 1855 sygn. 34-38, protokóły sprawdzenia akt z 1827, 1829 sygn. 32, 33 Number of units in the group: 38
62/198/0 Akta stanu cywilnego parafii greckokatolickiej w Mszannie powiat Łosice 1826-1873 783 Unroll
księga UMZ z lat 1826-1829, 1831-1857 sygn. 1-31. Alegaty z lat 1828, 1831, 1840, 1842, 1843, 1845, 1847-1854, 1856-1857. sygn. 32-47, ksiega UMZ 1873 sygn. 48 Number of units in the group: 48
62/199/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Niemojkach powiat Łosice 1826-1865 1834 Unroll
Księgi UMZ 1826-1865 sygn. 1-39, 61, Alegaty 1826, 1843, 1846-1852, 1854-1865 sygn. 40-60 Number of units in the group: 61
62/200/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Niwiskach powiat Siedlce 1826-1919 [1931] 9967 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1864 sygn 1-40, Alegaty do aktów małżeństw 1826-1828, 1830, 1833,1837,1839-1840,1842-1864,1866 sygn. 41-73, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1865-1879 sygn. 74-86,89,90, Alegaty do aktów małżeństw 1865, 1867, 1868-1879 sygn. 87, 88, 91-101 Cz.3 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 102-122, Alegaty do aktów małżeństw 1880-1900 sygn. 123-143, W 2008r doinwentaryzowano 30 j.a. 0,33 mb: alegaty z lat 1900-1906, (alegata z 1907 r. wszyta w księgę sygn. 175) , 1908, 1911, 1912, 1914, 1916-1923, 1927-1931 Sygn.144-166, sprostowanie metryk 1847 [1900], 1923 sygn. 167-168, księgi UMZ z lat 1901-1907 Sygn.169-175, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1908-1911 sygn. 176-179 (wklejone dokumenty do księgi z 1910 r.), dokumenty do akt małżeństw 1909 sygn. 180, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912-1919 sygn. 181-188 Number of units in the group: 188
Showing 181 to 200 of 1,973 entries.