Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/301/0 Akta miasta Mordy 1651-1950 24 Unroll
sygn.1. Fragment miejskiej księgi wpisów 1651-1652 1j.a, sygn. 2 Budowa drogi Mordy- Przesmyki 1935 1j.a., sygn. 3-4 Protokóły Miejskiej Rady Narodowej w Mordach 1945-1950, 2 j.a., sygn. 5 Budżet 1949, 1 j.a., sygn. 6-22 Zaświadczenia przesiedleńcze 1945 -17 j.a., sygn. 23-29 księgi ludności stałej 1909-1933 -7 j.a. Number of units in the group: 29
62/302/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Rosochatem - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/303/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Szulborzu Wielkim - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/304/0 Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej w Jabłoniu powiat Radzyń Podlaski 1864-1914 223 Unroll
Księga Urodzeń 1872-1913 sygn.1, księgi zgonów 1864-1889, 1889-1914 sygn. 2-3 Number of units in the group: 3
62/305/0 Szkoła Rzemieślnicza w Siedlcach 1912-1917 0 Unroll
Akta Szkoły Rzemieślniczej w Siedlcach to 1 jednostka aktowa - Księga rachunkowa [Dělo Sědleckoj školy remeslennyh' učennikov'. Avansovye sčet"i.] z lat 1912 – 1917. Zawiera ona okresowe rozliczenia i rachunki dotyczące wykorzystania dotacji pieniężnych przeznaczonych dla szkoły przez Ministerstwo Oświaty. Poszyt zawiera 149 kart, oprócz drobnych informacji akta te nie mogą stanowić pełnowartościowego źródła historycznego. Number of units in the group: 1
62/306/0 vacat - Akta gminy Piski - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/307/0 vacat - Towarzystwo Żydowskie w Ostrołęce - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/308/0 vacat - Kasa Miejska w Ostrołęce - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/309/0 vacat - Kreisamt in Ostrolenka - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/310/0 vacat - Urząd Skarbowy w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/311/0 vacat - Towarzystwo Oszczędnościowo - Pożyczkowe w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/312/0 vacat - Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/313/0 vacat - Akta miasta Ostrów Mazowiecka - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/314/0 Cech Kowali w Węgrowie 1750-1928 [1947] 189 Unroll
księga wpisów aktów wyzwolin na majstrów i wpisów zgłoszeń kandydatów na majstrów 1834-1912 sygn. 1, księga do wpisywania wyzwolonych uczniów kowalskich i stolarskich 1833-1875 sygn.2, książka do wpisywania czeladników kowalskich i stolarskich 1833-1865 sygn.3, książka wpływów budżetowych 1840-1866 sygn. 4, księga cechu do zapisywania wyzwolonych czeladników 1887-1927 [1947] sygn. 5, księga do zapisywania majstrów 1912-1928 sygn. 6, księga protokółów cechu kowali i ślusarzy 1750-1832 sygn. 7 Number of units in the group: 7
62/315/0 Akta gminy Domanice powiat Siedlce 1914-1915 [1936-1989] 0 Unroll
Korespondencja dotycząca poborowych, wykazy poborych, związana z poborem koni na potrzeby wojska 1914-1915 sygn. 3, 14, 18, 20, 32, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 67, 74, 81; Informacje przesłane do wiadomości zarządu gminy 1914-1915 sygn. 10, 16, 25, 36, 43, 47, 48, 59, 70, 71, 84; Korespondencja, zarządzenia związane z toczącą się wojną 1914-1915 sygn. 1, 17, 23, 34, 52, 57, 60, 61, 62, 63, 72, 76, 85, 89, 90, Oświata, szkolnictwo (Szkoły w Domanicach, Jastrzębiu-Śmiarach, Jastrzębiu- Łupinach) 1914-1915 sygn. 11, 26, 29, 31, 33, 37, 39, 78, Sprawy gospodarcze (podatki, handel, rzemiosło) 1914-1915 sygn. 5, 6, 8, 64, 75, 77, 86; Sprawy administracyjne 1914-1915 sygn. 9, 12, 13, 15, 19, 21, 27, 28, 35, 38, 44, 66, 79, 80, 82, 83, 87; statystyki 1914-1915 sygn. 7, 22, 30, 65, Kasa zapomogowo-pożyczkowa w Domanicach 1914 sygn. 2, 51, Straty wojenne i związane z wojną 1914 -1915 sygn. 4, 40, 68, 73, Wykonanie wyroków sądowych 1914-1915 sygn. 24, 69, 88, Spis spraw domanickiego i opolskiego zarządu gminy 1915 sygn. 91, nab. 4187/10 - 5 ja. 0,04 mb dar osoby prywatnej, materiały po sołtysie wsi Łupiny Julianie Jastrzębskim (fragment księgi sum pozabudżetowych 1936/1937 gm. Domanice, pomocnicze materiały scaleniowe, decyzja zatwierdzająca scalenie wsi Łupiny, Number of units in the group: 96
62/316/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Siedlcach - patrz Nr 639 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/317/0 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy "Przodownik" w Siedlcach 1949-1968 0 Unroll
Protokóły i materiały z posiedzeń Rady Nadzorczej z lat 1952-1961 sygn 1-7, 17, Protokóły i materiały Walnych Zgromadzeń z lat 1951-1965 sygn 8-15, Kontrole, lustracje, zalecenia porewizyjne z lat 1951-1961 syg,. 16, 18-22 , Plany produkcyjne , zatrudnienia itp. z lat 1952-1961 syg. 23-34, Sprawozdawczość statystyczna i opisowa z lat 1951-1961 syg. 35-51, Bilanse spółdzielni materiały , protokóły z badania z lat 1951-1965 sygn.52-56, Dokumentacja okresu upadłości - akta rejestrowe spółdzielni , lista wierzytelności , licytacja , sprawozdania i korespondencja syndyka, akta spraw sądowych , opisy majątku spółdzielni 1949-1968 sygn. 57-73, dokumentacja techniczna z 1958 syg. 74, Dokumentacja kredytowa 1957 sygn. 75, Akta osobowe w układzie alfabetycznym z lat 1950-1961 sygn. 76-151, Teczki zbiorcze akt osobowych pracowników zwolnionych z lat 1952-1959 syg. 152- 160, Listy płac z lat 1955-1961 syg. 161-171. Number of units in the group: 171
62/318/0 Sekwestrator Powiatowy Siedlecki 1895-1902 0 Unroll
Akta spraw dotyczących egzekucji z mieszkańców powiatu siedleckiego różnego rodzaju opłat skarbowych i podatków (głównie podatku dworskiego z większej własności): Sygn.1 Akta sprawy z roku 1895, Sygn.2 Akta sprawy z roku 1899, Sygn.3 Akta sprawy z roku 1900, Sygn.4 Akta sprawy z roku 1901 Number of units in the group: 4
62/319/0 Siedlecki Gubernialny Urząd do Spraw Podatku Przemysłowego 1886-1913 0 Unroll
dzienniki posiedzeń 1886, 1892, 1893, 1895, sygn. 1-4, księgi rejestracyjne postanowień urzędu 1890, 1891, 1892, 1894 sygn. 5-8, Rejestr protokółów dotyczących naruszenia zasad regulaminu sygn, 9, Okólniki, ukazy, korespondencja /dokumenty o charakterze informacyjno-instruktażowym/ 1899-1905 sygn. 10-11, Sprawa o naruszenie regulaminu 1913-1913 sygn. 12 Number of units in the group: 12
62/320/0 vacat - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostrowi Mazowieckiej - przekazany do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Pułtusku zespół 79/70/0 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 301 to 320 of 1,973 entries.