Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/361/0 Akta stanu cywilnego gminy Hołubla powiat Łosice 1810-1825 261 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn. 1-15. Alegata z 1814 r., 1 j.a. sygn.16 , Number of units in the group: 16
62/362/0 Akta stanu cywilnego gminy Mordy powiat Siedlce 1810-1825 1213 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 26 j.a., sygn.1-26. Alegata z lat 1813-1816 r, 4 j.a. sygn. 27-30, 1818-1820 3 j.a. sygn. 31-33 Number of units in the group: 33
62/363/0 Akta stanu cywilnego gminy Niwiski powiat Siedlce 1810-1825 990 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn. 1-15. Alegata z lat 1815-1816 r, 2 j.a. sygn. 16-17, Alegata 1825 sygn. 18 Number of units in the group: 18
62/364/0 Akta stanu cywilnego gminy Oleksin powiat Siedlce 1810-1825 660 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn. 1-15 Number of units in the group: 15
62/365/0 Akta stanu cywilnego gminy Paprotnia powiat Siedlce 1810-1825 315 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1820, 10 j.a., sygn. 1-10. Alegata z lat 1813-1816, 1818-1820 r, 7 j.a. sygn. 11-17, poza inw. Ks. 1821- 1822, 1824-1825 (4 j.a.), alegaty: 1817, 1821-1822, 1824-1825 (5 j.a.), sumariusz do akt małżeństw 1821 Number of units in the group: 27
62/366/0 Akta stanu cywilnego gminy Pruszyn powiat Siedlce 1810-1825 389 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 19 j.a., sygn. 1-19. Alegata z lat 1810-1811 r, 1 j.a. sygn. 20, Alegata 1813-1815, sygn. 21-22, 29, alegata 1817-1818, sygn. 23-24, alegata 1822-1825, sygn. 25-28, alegata 1815 sygn. 29 Number of units in the group: 29
62/367/0 Akta stanu cywilnego gminy Seroczyn powiat Siedlce 1810-1825 574 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825 20 j.a. sygn. 1-20. Number of units in the group: 20
62/368/0 Akta stanu cywilnego gminy Siedlce 1810-1825 2272 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825 sygn. 1-41. Alegata z 1816 r. 1 j.a. sygn. 42, alegata 1813 r. 1 j.a. sygn. 43. Number of units in the group: 43
62/369/0 Akta stanu cywilnego gminy Skórzec powiat Siedlce 1810-1825 808 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825 r. 19 j.a. sygn. 1-19., rejestr metryk z lat 1798-1810 sygn. 20 Number of units in the group: 20
62/370/0 Akta stanu cywilnego gminy Suchożebry powiat Siedlce 1810-1825 1755 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825 r. 45 j.a. sygn. 1-45 Number of units in the group: 45
62/371/0 Akta stanu cywilnego gminy Wodynie powiat Siedlce 1810-1825 817 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825 r. 32 j.a. sygn. 1-32 Number of units in the group: 32
62/372/0 Akta stanu cywilnego gminy Zbuczyn powiat Siedlce 1810-1825 3129 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825 r. 34 j.a. sygn. 1-34, brulion aktów urodzeń 1816-1817 sygn. 35, brulion aktów małżeństw 1816-1817 sygn. 36, brulion zgonów 1816-1817 sygn. 37, księga aktów zapowiedzi 1815-1816 sygn. 38, brulion zapowiedzi 1816-1817 sygn. 39, Indeks nazwisk urodzonych 1811 sygn. 40, Indeks nazwisk urodzonych 1812 sygn. 41, Indeks nazwisk zaślubionych 1812 sygn. 42, indeks nazwisk zmarłych 1812 sygn. 43, Indeks nazwisk urodzonych 1814 sygn. 44, indeks zaślubionych 1814 sygn. 45, indeks zmarłych 1814 sygn. 46 Number of units in the group: 46
62/373/0 Akta stanu cywilnego gminy Żeliszew powiat Siedlce 1810-1825 704 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825 r. 13 j.a. sygn. 1-13. Alegata z 1810-1825 r. 13 j.a. sygn. 14-26 Number of units in the group: 26
62/374/0 Akta stanu cywilnego parafii greckokatolickiej w Czołomyjach powiat Łosice 1826-1874 797 Unroll
Akta UMZ 1826-1863 sygn. 1-38, w skontrum nie odnaleziono sygn. 39 Alegata z 1843, Akta UMZ 1864-1874 sygn. 40-50, Alegaty 1870- 1873 sygn. 51-54 Number of units in the group: 54
62/375/0 Akta stanu cywilnego gminy Chłopków powiat Łosice 1810-1825 683 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, sygn.1-19. Alegata z lat 1810-1812, 1814-1815, 1817-1819, 1821, 1823 (9 j.a)., sygn. 20-27 Number of units in the group: 27
62/376/0 Akta stanu cywilnego gminy Chotycze powiat Łosice 1810-1825 546 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn.1-15. Alegata z lat 1819-1825, 7 j.a., sygn. 16-22, alegata 1812-1814, 1817-1818 sygn. 23-27 Number of units in the group: 22
62/377/0 Akta stanu cywilnego gminy Hadynów powiat Łosice 1812-1825 603 Unroll
Księgi UZ z roku 1812, 2 j.a., sygn.1-2. Księgi UMZ 1813-1825 16 j.a. sygn. 3-17. Alegata z lat 1811 (1 j.a.), sygn. 18 i 1813-1825 (15 j.a ) sygn. 19-33 Number of units in the group: 33
62/378/0 Akta stanu cywilnego gminy Górki powiat Łosice 1810-1825 727 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 17 j.a., sygn. 1-17, Alegata z lat 1810-1825, 13 j.a., sygn. 18-30, brak akt małżeństw z lat 1810-1811 i zgonów z lat 1810-1813, ks. zgonów 1812 sygn. 31 Number of units in the group: 31
62/379/0 Akta stanu cywilnego gminy Kornica powiat Łosice 1810-1825 626 Unroll
Księgi Z z lat 1810-1811 sygn. 1, księga U 1811 sygn. 20, księgi UMZ 1812-1825 17 j.a., sygn. 3-19, 22, Księga M z 1811 r. sygn. 2. Księga M 1813 sygn. 22, Alegata z lat 1812, 1814-1825 (15 j.a), sygn. 21, 23-34. Number of units in the group: 34
62/380/0 Akta stanu cywilnego gminy Łosice 1810-1825 1444 Unroll
Prowadzono odrębnie rejestrację akt dwóch parafii greckokatolickich pw. Św. Michała i Najświętszej Maryi Panny, obrządku łacińskiego i wyznania mojżeszowego. Seria I. Akta urodzeń, małżeństw zgonów 1810- 1825 - 55 ja., w tym: podseria1. Akta Parafii Greckokatolickiej pw. Św. Michała 1810-1825 sygn. 1-15 (15 j.a.) podseria 2. Akta Parafii Greckokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP (zwana też Preczystej) 1810-1825 sygn. 16-32 (15 j.a) podseria 3. Akta stanu cywilnego wyznań rzymskokatolickiego i mojżeszowego 1810-1825 sygn. 33-55 (23 j.a) Seria II. Alegaty podseria1. Akta Parafii Greckokatolickiej pw. Św. Michała 1810-1825 sygn. 56-70 (15 j.a.) podseria 2. Akta Parafii Greckokatolickiej p.w. Wniebowziecia NMP (zwana też Preczystej) 1816-1825 sygn. 71-79 (9 j.a) podseria 3. Akta stanu cywilnego wyznań rzymskokatolickiego i mojżeszowego 1816-1825 sygn. 80-89 (10 j.a) Number of units in the group: 89
Showing 361 to 380 of 1,973 entries.