Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/61/0 Sąd Okręgowy w Siedlcach [1895] 1917-1939 [1975] 0 Unroll
Inwentarz elektroniczny w ZoSIA do sygn. 28641 (luki 253 j.a). Zewidencjonowana część (28 894 j.a. Stan na 31.12.2011) inwentarze robocze (kartkowe i tabele WORD) 11687 j.a. , spis zdawczo-odbiorczy 2946 j.a. 22,29 mb, inwentarz elektroniczny 15535 j.a. (stan na 31.12.2015) Zespół zawiera pomoce ewidencyjne – repertoria, skorowidze, wykazy, terminarze, księgi opłat itp. Oraz akta spraw prowadzonych we wszystkich wydziałach sądu. Akta osobowe pracowników - 629 j.a. - spis zdawczo-odbiorczy Nab. 3273/04 Rep.C 1918-19, Rep.JK 1938, skor. C 1931, Skor. II inst. 1932, Rep akt os. 1917-1975, Dz. Kanc. 1937-38 nab. 3276/04, 3279/04 - akta osobowe personelu sądów (623 j.a.) Wydział Rejestru Handlowego 1921-1968 - 291 j.a. 1,85 mb ; Wydział Odwoławczy 1919- 1948 - og. 243j.a, 2,30 mb: Sobolew -26 j.a. 0,25mb, Garwolin - 49j.a.,0,40mb, Żelechów- 9j.a, 0,12mb, Kosów-1j.a, 0,15mb, Maciejowice-2ja, Biała Podlaska- 2j.a.,Adamów -2j.a,Kock-4j.a, Stoczek W-39j.a, 0,40mb, Stoczek Ł-12j.a, 0,10mb, Łuków-10j.a, 0,10mb, Radzyń- 7j.a, 0,10mb, Węgrów- 80j.a, 0,60mb; nab. 3312/04 Akta spraw : Wydział Odwoławczy: z Sądu Gr. W Sokołowie 54j,a, 0,45 mb, Sąd Gr. W Siedlcach 82 j.a. 0,75 mb, nab. 3868/08 - 691 j.a 4,00 mb Wydział Rejestru Handlowego 1917-1955, nab. 3916/09 - 2 j.a. (akta Komornika No 331/22, apelacja AC 447/18), nab. 4059/09 - 2 ja. Akta sprawy K 410/26, Akta komornika Niedźwiedzkiego na powiat węgrowski 649/26, nab. 4225/10 - 21 j.a 0,80 mb repertoria i skorowidze komornika rewiru łukowskiego 1917-1935, nab. 4307/2011 - 17 j.a. 0,25 mb sprawy C 1933 Number of units in the group: 39788
62/62/0 Komisja Hipoteczna Województwa Podlaskiego 1821-1822 0 Unroll
zawartość na podstawie karty A z 19.02. 2004 (W. Więch- Tchórzewska) 1. Akta organizacyjne 1821-1822 sygn. 1 2. Wokandy 1822 sygn. 2-3 3. Rozkłady terminów regulacji dóbr ziemskich 1822 sygn. 4-9 4. Fascykuły protokółów ogólnych 1822 sygn. 10-12 5. Regulacje hipotek dóbr ziemskich 1822 sygn. 13-97 6. Regulacje hipotek nieruchomości miejskich 1822 sygn. 98-132 7. Ustalenie własności domów w Siedlcach 1822 sygn. 133-218 8. Prośby o uchylenie kary hipotecznej 1822 sygn. 219-247 9. Dyspozycje kosztów szczególnych 1822 sygn. 248-251 Number of units in the group: 251
62/63/0 Powiatowa Rada Narodowa w Łukowie 1944-1950 0 Unroll
Okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych 1944-1950 sygn.1-5, zarządzenia PRN w Łukowie 1947-1949 sygn. 6-8, ewidencja członków rady i prezydium 1944-1949 sygn. 9-14, ewidencja miejskich i gminnych rad narodowych 1946-1950 sygn. 15-20, zmiany terytorialne 1947-1950 sygn.21, sprawy wyborów 1946 sygn. 22, wykazy pracowników 1946-1948 sygn. 23-25, protokóły z posiedzeń Prezydium PRN 1944-1950 sygn. 26-31, protokóły z posiedzeń PRN 1944-1950 sygn. 32-40 (brak sygn. 32), Komisje rady 1945-1950 sygn. 41-89, sprawy społeczno-administracyjne, zjazdy i konferencje 1948-1949 sygn. 90-92, protokóły posiedzeń rad nizszego stopnia w układzie alfabetycznym 1945-1950 sygn. 93-142, nadzór na radami niższego stopnia, inspekcje 1945-1949 sygn. 143-145, sprawy gospodarcze biura 1948 sygn. 146-147, współpraca z wydziałem powiatowym i innymi urzędami 1948-1950 sygn. 148-153, sprawy wniosków i odznaczeń 1948-1949 sygn. 154-155, sprawy różne 1946-1949 sygn. 1156-157, plan zabudowy części Łukowa 1946-1947 sygn. 158, oSP 1948 sygn.159, święto Odrodzenia 1949 sygn.160, Sprawy poufne 1947-1949 sygn.161, budżet 1949 sygn. 162, sprawozdania 1945-1948 sygn. 163-165, sprawy komitetu elektryfikacji 1948-1949 sygn, 166-167, sprawy personalne 1944 sygn. 168 Number of units in the group: 167
62/64/0 Urząd Powiatowy w Siedlcach 1973-1975 0 Unroll
Zarządzenie naczelnika powiatu o tymczasowym zakresie działania 1973 sygn. 1, rejestr wniosków i postulatów 1973 sygn2, analiza ruchu budowlanego 1973 sygn. 3, organizacja i zakres działania wydziału 1973, 1974 sygn. 4, 9, program rozwoju budownictwa wiejskiego 1973 sygn.5, Ogólne zasady pracy i płac 1974 sygn.6, Sprawozdania statystyczne dot. spraw osobowych 1974 sygn. 7, Rejestr stowarzyszeń [1974-1975] sygn. 8, kontrola i instruktaż jednostek podległych 1974 sygn. 10, sprawy różne (szkolenia, narady 1974) sygn.11, zbiórki publiczne 1974 sygn.12, sprawy konsularne (spadkowe, groby żołnierzy ACz)1974-1975 sygn.13, 23, odtwarzanie i ustalanie treści akt USC 1974, 1975 sygn.14, 22, zmiana imion i nazwisk 1974, 1975 sygn.15, 20, sprawy obywatelstwa 1974 sygn.16, pozwolenia na zgromadzenia 1974, 1975 sygn. 17, 21stowarzyszenia (wykaz, protokóły) 1974, 1975 sygn.18, 24, korespondencja poufna (dot. kościołów, klasztorów) 1974 sygn.26, nadzór nad działalnością USC 1974-1975 sygn. 27-28 Uwaga: sygn. 25 vacat, wybory do Sejmu i WRN w Siedlcach 1976 - przesunięta do zespołu 1117 jako sygn. 7 Number of units in the group: 27
62/65/0 Sąd Gminny 1 Okręgu Powiatu Węgrowskiego [1850-1876] 1876-1913 0 Unroll
Pomoce kancelaryjne: księga wyroków w sprawach policyjnych 1870 sygn.1, Dziennik spraw cywilnych 1883 sygn. 2, Rejestr spraw wychodzących b.d. Sygn. 3, księga prorokółów spraw policyjnych 1872 sygn. 4, księga wyroków Sądu Gminnego w Łojkach 1868 sygn. 5, Księga wyroków spraw cywilnych 1870-1872 sygn. 6, księga wyroków spraw cywilnych 1866-1869 sygn. 7, księga wyroków s sprawach karnych i cywilnych 1873 sygn. 8, księga wyroków i protokóły w sprawach cywilnych 1866-1876 sygn. 9-10, rejestr spraw cywilnych (spadkowych) 1885-1886 sygn.11, skorowidz spraw cywilnych 1882 sygn. 12, skorowidz spraw karnych 1876-1877, 1899-1902, sygn. 13-14, Akta spraw cywilnych 1881 sygn. 15, Akta spraw opiekuńczych 1850-1913 sygn. 16-181 Number of units in the group: 181
62/66/0 Zjazd Sędziów Pokoju 2 Okręgu Guberni Siedleckiej 1883-1914 0 Unroll
Akta spraw rozpatrywanych przez Zjazd Sędziów Pokoju 2 Okręgu Guberni Siedleckiej1883-1911, sygn.1-27 Akta komorników urzędujących przy Zjeździe Sędziów Pokoju 2 Okręgu Guberni Siedleckiej 1895-1914,sygn.28-32 Number of units in the group: 32
62/67/0 vacat - Urząd Ziemski w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/68/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Latowiczu powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1919 12742 Unroll
Cz. 1Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826, 1828-1842, 1844-1865 sygn.1-38, Cz.2 Akta UMZ 1866-1879 sygn. 39-52 (14 j.a), Cz.3 [26 j.a. 0,66mb] Akta UMZ 1880-1900 sygn. 53-73 (21 j.a), Alegata 1891-1893, 1895, 1897 sygn. 74-78 (5 j.a), alegaty z 1898 i 1899r, 1901 sygn. 79-80, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1911 sygn. 81-91, alegaty 1901-1902, 1904, 1906-1908, 1910, 1894 (8 j.a) sygn. 92-99, akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1912-1919 sygn. 100-102, 104, 106-108,109 alegata 1914-1915 sygn. 103, 105 Number of units in the group: 109
62/69/0 vacat - Ekscerpt z protokółu potocznego grodzkiego województwa podlaskiego - włączono do zespołu nr 513 - Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/70/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Stanisławowie powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1917 8419 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn. 1-40, Alegaty 1826, 1827, 1830-1835, 1839, 1845, 1847, 1848, 1850, 1852, 1859, 1861-1862 sygn. 41-57 Cz. 2 Akta UMZ 1866-1879 sygn. 58-71 ( 14 j.a), Alegata 1872 sygn. 72 (1j.a), Cz.3 38 j.a 0,55 mb, Akta UMZ 1880-1900 sygn.73-93 (21j.a), Alegata 1880-1883, 1886-1887, 1889-1895, 1897-1900, sygn. 94 -110 (17 j.a), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 -1917 sygn. 111-120, 137-143, alegaty 1901-1917 sygn. 121-127, 129-130, 132-136, 144-145, akta zbiorowe 1907-1908 sygn. 128, 131 Number of units in the group: 145
62/71/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Pustelniku powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1915 7350 Unroll
Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1864 sygn.1-39, Alegata 1826-1828, 1830-1842, 1844-1849, 1854, 1856-1857, 1859, 1862 sygn.40-61, 62-66, Cz.2 Akta UMZ 65-1879 sygn 73-87 ( 15j.a.), Alegata 1866-1879 sygn. 88-101 (14 j.a.), cz. 3 [42 j.a 0,42 mb], Akta UMZ 1880-1900 sygn. 102-122 (21j.a.), Alegata 1880-1900 sygn. 123-143 (21j.a), Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1910 sygn. 144-153, alegata do akt małżeństw 1901-1910 sygn. 154-162, akta zbiorowe (sprostowanie aktu) 1900 [1972] sygn. 163, alegata 1843 sygn. 164, alegata 1911-1915 sygn. 165-169, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1911-1915 sygn. 170-174 Number of units in the group: 174
62/72/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Staninie powiat Łuków 1869-1930 2846 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1869-1879 sygn. 1-9, 17, 18 (11j.a.), Alegaty do aktów małżeństw 1869-1876, 1878, 1879 sygn. 10,16, 19-21 (10 j.a.), Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 22-42 (21 j.a.), Alegaty do aktów małżeństw 1880-1888 sygn. 43-51 (9 j.a.), Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1913, 1915 -1916 sygn. 52-64, 67-68, akta urodzeń, małżeństw 1914 sygn. 65, akta zgonów 1914 sygn. 66, UWAGA: nab. 3778/08 (wpisany do zespołu 594) dokumenty do akt małżeństw parafii w Trzebieszowie z 1862 (strony 49-84) zawiera także oprawione razem dokumenty parafii w Staninie z 1896r. (strony 1-48), księga małżeństw, zgonów 1920, 1926 (małżeństwa 1920, zgony 1920 i 1926) sygn. 69, księga małżeństw, zgonów 1925, 1930 (zgony 1925, 1930, małżeństwa tylko 1930) sygn. 70 Number of units in the group: 70
62/73/0 Dyrekcja Lasów Państwowych w Siedlcach 1925-1956 0 Unroll
I. Działalność Dyrekcji Lasów Państwowych w latach 1925-1939 sygn. 1-29, II. Działalność DLP oraz Warszawskiego Okręgu Lasów Państwowych w Siedlcach w latach 1944-1956, 1. Sprawy personalne sygn. 30-40, 2. Finanse sygn. 41-49, 3. Zarzadzenia sygn. 50-65, 4. Działalność produkcyjna i ochrona przyrody sygn. 66-119, 5. Planowanie sygn. 120-153, 6. Sprawozdania rachunkowe sygn. 154-205, 7. Sprawy ogólne sygn. 206-275, parcelacja majątków 1920-1938 sygn. 276-277, akta w sprawie dzierżaw 1920-1941 sygn. 278-290, eksmisja z młyna 1926-1930 sygn. 291, sprawy budowlane (na terenie lasów) 1929-1955 sygn. 292-299, plany i sprawozdania finansowe 1944-1952 sygn. 300-303, obchody święta Dzień Lasu 1948 sygn. 304, wynalazczość 1955 sygn. 304, społeczna inspekcja pracy 1955-1956 sygn. 306, (doinwentaryzowany dopływ z AP Radom): likwidacja umów na dzierżawę rybołówstwa 1931-1939 s.307, Cegielnia w Tyśmienicy 1932-1938 sygn.308, sprawa samowolnego wyrębu lasu pocerkiewnego Lubień 1921-1938 sygn.309, sprawa należności za pobrane drzewo 1930-1939 sygn. 310-311, 313, egzekucja długu z osady młyńskiej Kozera 1936-1938 sygn. 312, mapa (dwa arkusze) Nadleśnictwa Urle 1940 z pismem o odnalezieniu mapy w 1989, sygn. 314, ewidencja lasów niebędących własnością Państwa 1946-1947, sygn.315 Number of units in the group: 315
62/74/0 Akta gminy Chruszczewka powiat Sokołów Podlaski 1890-1954 0 Unroll
Akta do 1915 r. sygn. 1-10, Bezpieczeństwo publiczne 1924-1925, 1927 sygn. 11-13, Budżet 1923-1942 sygn. 14-28, 136-138 Sprawy administracyjne 1924-1925, 1928 sygn. 29-31, Sprawy wyznaniowe 1926-1928, 1931 sygn. 32-35, Oświata, kultura, sztuka 1929, 1931, 1938 sygn. 36-38, Sprawy samorządowe i personalne 1926, 19228-1933, 1939, 1944-1945 sygn. 39-45, 155-157 Opieka społeczna 1923, 1925-1927, 1943 sygn. 47-49, 153 Akta dotyczące spraw ziemskich 1920 sygn. 50, Sprawy rolne 1926, 1929, 1930, 1932, 1937 sygn. 51-56, 58, kontrola produktów sekwestracyjnych 1929 sygn. 57, Wykaz zmian w posiadaniu gruntów w rejestrach pomiarowych poszczególnych wsi gminy 1938 sygn. 59, Sprawy przemysłowe 1923, 1925-1928, 1930-1933 sygn. 60-68, Akta spraw robót publicznych 1931 sygn. 69, Sprawy podatkowe 1921-1923, 1925, 1928-1929, 1932-1943 sygn. 70-81, 139-149, Szkolnictwo 1920, 1923, 1926-1927, 1929, 1931-1932, 1934 sygn. 82-89, Protokóły posiedzeń Sejmiku Powiatowego 1919-1924 sygn. 90-94, Akta USC 1915-1931 sygn. 95-103, Wybory do sejmu i senatu 1922, 1927 sygn. 104-105, Sprawy osobowe członków gminy i pracowników gminnych 1936 sygn. 106, Sprawy budowlane 1929 sygn. 107, Akta dotyczące różnych spraw gminnych 1920, 1922 sygn. 108-109, Księgi ludności 1924, 1943. 1944 sygn. 110, 150 (brak), 151 Organizacja obchodów świąt narodowych 1930 sygn. 111, Księga wizytacji urzędu gminnego 1923-1930 sygn. 112, Protokóły zebrań 1919-1948 sygn. 113-115, 118, 122-126, 130, Książka uchwał 1921, 1923-1938 sygn. 116-117, 119-121, Akta Gminnego Komitetu BBWR /instrukcja/ 1935 sygn. 127, Sprawy Oddziału Gm. Zw. Strzeleckiego 1934-1939 sygn. 128, 154 Akta Koła Ligi Obrony Powietrznej Państwa 1936 sygn. 129, Spis akt urzędu 1925-1926, 1928-1929 sygn. 131-132, Zarządzenia władz niemieckich 1928-1929 sygn. 133, Sprawy organizacyjne 1943 sygn. 134, Wykaz gospodarczy dotkniętych klęską pożaru 22.06.1941 r. we wsi Kutyski 1941 sygn. 135, Sprawy wojskowe 1939 sygn. 152, Dział I Ogólno-Organizacyjny 1946-1953 sygn. 159-169, Dział II Finansowo-Budżetowy 1946-1952 sygn. 170-189, Dział III Gospodarki Gminnej 1946-1950, 1953 sygn. 190-236, Dział IV Administracyjny 1946, 1952-1954 sygn. 237-244, Dział V Administracji Społecznej 1922-1925, 1928, 1930-1938, 1942, 1944-1947, 1949-1954, 1961 sygn. 245-278 Number of units in the group: 286
62/75/0 Akta gminy Grochów powiat Sokołów Podlaski 1865-1954 0 Unroll
Akta do 1915 r. sygn. 1-27, Dziennik korespondencyjny 1916 sygn. 28, Dostawy zboża, kartofli, paszy, mąki, jaj dla władz niemieckich 1917 sygn. 29, Bezpieczeństwo publiczne 1935 sygn. 30, Budżet 1921, 1925, 1933-1936 sygn. 31-35, Sprawy administracyjno-karne 1925 sygn. 36, Sprawy wyznaniowe 1925, 1935 sygn. 37-38, Sprawy samorządowe 1925, 1927 sygn. 39, 40, Sprawy sanitarne 1921, 1935 sygn. 41, 42, Sprawy rolne 1921, 1924, 1927, 1929-1930, 1934-1935, 1943 sygn. 43-44, 46-52, 106-107 Statystyki 1921, 1934 sygn. 45-46, 51, Przemysł i handel 1935 sygn. 53, Opieka nad grobami żołnierskimi 1921 sygn. 54, Opieka społeczna 1931, 1934, 1935 sygn. 55-56, 100 Szkolnictwo 1920-1921, 1925 sygn. 57-59, Sprawy podatkowe 1924-1925, 1927-1928, 1931-1932, 1935-1941, 1948 sygn. 60-68, 105, 191 Księgi meldunkowe 1937-1939, 1953-1954 sygn. 71, 104, 192-193 Sprawy wojskowe 1938 sygn. 72, O pożyczkach państwowych 1921 sygn. 73, Wybory do sejmu i senatu 1927-1928, 1930 sygn. 75-77, O poszukiwaniu różnych osób 1921 sygn. 78, O cudzoziemcach 1922 sygn. 79, Kontrola ksiąg kontroli 1919-1925 sygn. 85, Ogłoszenia i obwieszczenia 1920-1921 sygn. 86, 87, Rejestracja strat wojennych 1921 sygn. 88, Spis komitetów rewolucyjnych i folwarcznych na terenie gminy Grochów 1921 sygn. 89, Protokóły 1919, 1925-1926, 1935, 1939 sygn. 90-91, 101, 103, 190, Księga uchwał Rady Gminnej 1936 sygn. 102, Dział Ogólno-Organizacyjny 1947-1954 sygn. 108-128, Dział Gospodarki Gminnej 1944-1952 sygn. 129-146, Dział Administracyjny 1949-1952 sygn. 147-154, Dział Administracji Społecznej 1945-1954 sygn. 155-189, Skorowidz do księgi ludności stałej 1865 sygn. 194 Number of units in the group: 178
62/76/0 Akta gminy Jabłonna powiat Sokołów Podlaski 1862-1954 0 Unroll
Akta w układzie chronologicznym z lat 1912-1938 sygn. 1-32, Akta z okresu okupacji 1939-1945 sygn. 33-42, Dział ogólno-organizacyjny 1945-1954 sygn. 43-56, Dział finansowo-budżetowy 1945-1954 sygn. 57-64, Dział gospodarki gminnej 1944-1950 sygn. 65-80, Dział administracyjny 1954 sygn. 81-83, dział administracji społecznej 1945-1953 sygn. 84-89, Gminna Rada Narodowa (protokóły posiedzeń, akta komisji) 1944-1954 sygn. 90-123, nab. 4535/2012 - 23 j.a. 0,05 mb rejestry mieszkańców wsi Bujały-Mikosze, Czekanów, Dzierzby Szlacheckie i Włościańskie, Gródek, Jabłonna Lacka, Ruska i Średnia, Kamieńczyk, Kanabród, Krzemień, Folwarki Ludwinów i Łuzki, wieś Łuzki, Małożew, Morszków, Niemirki, Teofilówka, Tończa, Toczyski Podborne, Średnie i Folwark, Wierzbice , Wieska, Władysławów, nab. 4565/2012 - 2 ja. 0,12 mb -rejestry mieszkańców wsi Gródek, Jabłonna Lacka, nab. 4568/2012 (26 ja. 1 mb) dokumenty do ksiąg meldunkowych Number of units in the group: 172
62/77/0 Akta gminy Korczew powiat Sokołów Podlaski 1890-1954 0 Unroll
Akta w układzie chronologicznym 1890-1938 sygn. 1-53, Akta z okresu okupacji 1939-1945 sygn. 54-70, Akta działu ogólno-organizacyjnego 1951-1953 sygn. 71-76, Dział finansowo-budżetowy 1947-1953 sygn. 77-93, Dział gospodarki gminnej 1945-1952 sygn. 94-102, Dział administracyjny 1947-1953 sygn. 103-118, Dział administracji społecznej 1949-1951 sygn. 119-121, Gminna Rada Narodowa (protokóły posiedzeń, akta komisji) 1950-1954 sygn. 122-153, akta dopisane po skontrum 1899-1951 sygn. 154-160 Number of units in the group: 159
62/78/0 Akta gminy Kosów powiat Sokołów Podlaski 1945-1954 0 Unroll
Akta działu ogólno-administracyjnego 1949-1952 sygn.1-18, akta działu finansowo-budżetowego 1945-1952 sygn.19-38, akta działu gospodarki gminnej 1945-1951 sygn.39-47, akta działu administracyjnego 1946-1953 sygn.48-51, akta działu administracji społecznej 1945-1953 sygn,52-60, akta Gminnej Rady Narodowej (protokóły posiedzeń GRN i prezydium, akta komisji) 1945-1954 sygn.61-99, akta dopisane po skontrum 1945-1953 sygn.100-108 Number of units in the group: 108
62/79/0 Akta gminy Kowiesy powiat Sokołów Podlaski 1925-1954 0 Unroll
Akta w układzie chronologicznym (uchwały i protokóły rady gmin i zarządu gminy, zebrań gromadzkich) 1925-1937 sygn.1-20, akta z 1944 roku (opieka społeczna, wykazy strat wojennych, ruch ludności, podatki) sygn. 21-32, akta działu ogólno-organizacyjnego 1946-1954 sygn. 33-55, akta działu finansowo-budżetowego 1945-1953 sygn. 56-62, akta działu gospodarki gminnej 1947-1954 sygn. 63-68, akta działu administracji 1944-1954 sygn.69-87, akta działu administracji społecznej 1945-1954 sygn.88-102, akta Gminnej Rady Narodowej (protokóły posiedzeń, wybory, akta komisji) 1946-1954 sygn.103- 145 (w skontrum stwierdzono brak sygn.143), akta dopisane po skontrum (m.in.. Książki meldunkowe wsi) 1934-1953 sygn. 146-168 Number of units in the group: 168
62/80/0 Akta gminy Kudelczyn powiat Sokołów Podlaski 1890-1954 0 Unroll
Ksiegi ludności 1890-1934 sygn. 1-6, Akta referatu bezpieczeństwa publicznego 1925-1930 sygn. 7-9, Akta referatu podatków 1928-1936 sygn. 10-13, akta samorządowe 1932-1938 sygn.14-18, wypisy z akt USC wsi (załączniki do ksiąg ludności) 1890-1910 sygn.19-93, akta działu ogólno-organizacyjnego 1944-1952 sygn. 94-104, dział finansowo-budżetowy 1944-1952 sygn. 105-140, dział gospodarki gminnej 1944-1953 sygn.141-159, akta działu administracyjnego 1942-1954 sygn.160-188 (w tym książki meldunkowe sygn. 161-187), akta działu administracji społecznej 1944-1952 sygn. 189-201, akta Gminnej Rady Narodowej (protokóły posiedzeńi uchwały) 1944-1951 sygn.202-229, zebrania sołtysów 1951-1952 sygn. 230-231, Akta organizacji politycznych i społecznych (zebrania spółdzielców, rejestry członków, zebrania ZSL i TPPR) 1948-1954 sygn. 232-236, akta dopisane po skontrum 11 j.a.- głównie budżety i sprawozdania finansowe 1939-1953 sygn. 237-247 [ Po skontrum stwierdzono brak 5 jednostek sygn.147, 161-164 ] Number of units in the group: 242
Showing 61 to 80 of 1,973 entries.