Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/81/0 Akta gminy Olszew powiat Sokołów Podlaski 1852-1954 0 Unroll
Ksiegi ludności 1852-1915 sygn. 1-19, Podatki, sprawozdania finansowe, spisy poborowych 1920-1945 sygn.20-46, akta działu ogólno-organizacyjnego 1944-1954 sygn. 47-93, dział finansowo-budżetowy 1945-1954 sygn. 94-101, dział gospodarki gminnej 1944-1953 sygn.102-156 (w tym książki meldunkowe sygn. 139-152), akta działu administracyjnego 1945-1953 sygn.157-180, akta działu administracji społecznej 1944-1954 sygn. 181-191, akta Gminnej Rady Narodowej (protokóły posiedzeń rady) 1944-1951 sygn.192-213, akta różne (wykazy radnych, zebrania gromadzkie, Komitet Odbudowy Kraju, sygn. 214-237, Posiedzenia komisji rady 1952-1953 sygn. 238-245, wybory, partie polityczne 1946-1953 sygn. 246-248, szkody wojenne 1945-1946 sygn. 249-250, Sprawy głosowania ludowego [referendum] i wybory 1946-1947, sygn.25, księga ludności wsi Kuczaby 1890-1915, sygn. 252, kontrola osób karanych kryminalnie 1927-1948, bezpieczeństwo i porządek publiczny 1948, sygn.254 Number of units in the group: 252
62/82/0 Akta gminy Sabnie powiat Sokołów Podlaski 1924-1954 0 Unroll
Dziennik spraw kierowanych do sądów 1924 sygn.1, akta działu ogólno-organizacyjnego 1945-1954 sygn. 2-23, dział finansowo-budżetowy 1947-19549 sygn.24 , dział gospodarki gminnej 1944-1951 sygn.25-101 (w tym książki meldunkowe sygn. 63-101), akta działu administracji społecznej 1946-1952 sygn. 102-108, akta Gminnej Rady Narodowej 1944-1951 sygn.109-134, głosowanie ludowe 1946 sygn.135, inwentarz straży pożarnej 1951 sygn. 137, budżet 1946-1947 sygn. 138-139 [w skontrum stwierdzono brak sygn.46] Number of units in the group: 138
62/83/0 Akta gminy Sterdyń powiat Sokołów Podlaski 1860-1954 0 Unroll
Księgi ludności stałej oraz meldunkowe i skorowidze 1860-1954 sygn.1-55 (brak sygn.11), księgi kasowe, księgi postanowień zebrań gminnych, akta dotyczące targów, korespondencja 1863-1919 sygn. 56-112, Rozporządzenia 1919-1933 sygn.113-129, Bezpieczeństwo publiczne 1923-1928 sygn.130-133, Budżety, księgi dochodów 1923-1933 sygn. 134-152, sprawy administracyjno-wyznaniowe 1923-1933 sygn.153-166, sprawy samorządowe 1923-1933 sygn. 167-172, Rolnictwo 1922-1933 sygn. 173-193, sprawy karno-sądowe 1921-1933 sygn. 194-203, opieka społeczna 1921-1933 sygn.207-214, Budownictwo 1921-1933 sygn.219-221, statysyka ludności 1921-1931 sygn.222-228, akta zarządu gminy (protokóły, uchwały, wybory) 1919-1933 sygn. 229-312, akta działu ogólno-organizacyjnego 1934-1939 sygn. 313-327, akta działu administracyjnego 1932-1939 sygn.342-367, akta działu administracji społecznej 1933-1939 sygn. 368-399, akta działu ogólno-organizacyjnego 1939-1945 sygn. 400-418, akta działu finansowo-budżetowego 1939-1944 sygn. 419-441, akta działu administracji społecznej 1939-1944 sygn.442-446, akta Zarządu Gminy 1939-1944 sygn. 447-456, akta działu ogólno-administracyjnego 1944-1948 sygn.457-496, akta działu finansowo-budżetowego 1948-1952 sygn. 497-524, akta działu gospodarki gminnej 1944-1952 sygn. 525-566, akta działu oswiaty, kultury i sztuki 1945 sygn. 567-569, akta działu opieki społecznej 1945-1950 sygn. 570-577, akta Gminnej Rady Narodowej (protokóły posiedzeń, akta komisj) 1944-1953 sygn. 578-603, akta dopisane w czasie skontrum 1896-1946 sygn. 604-614 (UWAGA: brak 11 sygnatur: 197, 198, 213, 224, 230, 273, 361, 400, 450, 489, 490) Number of units in the group: 603
62/84/0 Akta gminy Repki powiat Sokołów Podlaski 1859-1954 0 Unroll
Akta gminy w układzie chronologicznym 1859-1942 sygn.1-1628, akta działu I ogólno-organizacyjnego 1944-1954 sygn.1629-1670, akta działu II finansowo-budżetowego 1947-1950 sygn. 1671-1678, akta działu III gospodarki gminnej 1944-1950 sygn. 1679-1687, akta działu VI administracyjnego 1944-1954 sygn. 1688-1732, akta działu administracji społecznej 1948-1951 sygn. 1733-1736, akta Gminnej Rady Narodowej (protokóły posiedzeń, akta komisji) 1946-1953 sygn. 1737-1779, akta dopisane po skontrum 1866-1947 sygn. 1780-1818 Number of units in the group: 1805
62/85/0 Akta gminy Wyrozęby powiat Sokołów Podlaski 1866-1954 0 Unroll
Księgi ludności stałej, przychodów, postanowień wójta 1866-1916 sygn.1-17, Budżety, sprawy wyznaniowe, rolne, opieka społeczna, szkolnictwo 1919-1933 syg.18-54, Akta zarządu Gminy 1919-1937 sygn.55-64, Akta działu ogólno-administracyjnego 1946-53 sygn.65-117, Akta działu gospodarki gminnej 1946-1953 sygn. 118-124, Akta działu ogólno-administracyjnego 1946-1953 sygn. 125-172, Akta Gminnej Rady Narodowej 1946-1953 sygn 173-197 (brak sygn 175) , Podatki, księgi kasowe 1874-1954 198-233, dopływ 2003r: księgi ludności stałej 1870-1915 sygn. 234-236, dzienniki korespondencyjne 1899-1917 sygn. 237-238, Sprawy poborowych 1892-1907 sygn. 239-242, księgi rachunkowe 1875-1906 sygn. 243-271, Sprawy poruczone Dz. Adm 1940-144 sygn. 272-275, Sprawa subwencji dla gminy 1942 sygn. 276, Broszury propagandowe 1943 sygn. 277, Akta o straży pożarnej 1941-44 sygn. 278, Wykaz mieszkańców b.d. 279 Number of units in the group: 278
62/86/0 Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim 1944-1950 0 Unroll
Sprawy ogólne 1944 sygn. 1, Wykaz sekretarzy i wójtów gminy 1944 sygn. 2, Okólniki i zarządzenia 1944 sygn. 3, Uposażenia dla pracowników 1944-1945 sygn. 4, Sprawy organizacyjne 1945-1948 sygn. 5-6, 11, 13, 18, 24, Zjazdy starostów i konferencje 1945 sygn. 7, Zebrania periodyczne 1945 sygn. 8, Obsada personelu w Starostwie Powiatowym 1945 sygn. 9, Sprawy osobowe urzędników i funkcjonariuszy niższych 1945 sygn. 10, Sprawy ogólne 1946 sygn. 12, Wykaz pracowników 1946 sygn. 14, Teczka zarządzeń Wewnętrznych Starosty Powiatowego w Sokołowie 1947 sygn. 15, Akcje społeczne kierowane i popierane przez Starostę 1947-1948 sygn. 16, 20, 22, Dane statystyczne dotyczące poszczególnych gmin powiatu Sokołowskiego 1947 sygn. 17, Ankiety pracowników 1947 sygn. 19, Odbudowa Warszawy 1948 sygn. 21, Statystyka ogólna powiatu 1948 sygn. 23, Sprawy administracyjne miasta 1948 sygn. 25, Wykaz wsi i gromad na terenie gmin 1948 sygn. 26, Akta osobowe pracowników Starostwa Powiatowego 1948 sygn. 27, Sprawy personalne pracowników biura PPPG i GDS 1948 sygn. 28, Materiały i wnioski na zjazdy i konferencje Starostów 1948 sygn. 29, Protokół zdawczo-odbiorczy 1948 sygn. 30-32, Szkolenia urzędników i praktykantów 1948 sygn. 33, Sprawozdania 1948-1950 sygn. 34-36, 46, Współpraca z Powiatową Radą Narodową 1949 sygn. 37, Organizacja i tryb urzędowania oraz zasady biurowości Starostwa 1949 sygn. 38, 44, Życiorysy wójtów i Sekretarzy 1949 sygn. 39, Wykazy półroczne prac. Starostwa 1949 sygn. 40, Sprawy osob. prac. Starostwa 1949 sygn. 41, Wykaz ilościowy obsady personalnej 1949 sygn. 42, Spis wójtów, sołtysów i podsołtysów gromad 1949 sygn. 43, Aktualizacja rzeczowego podziału akt w starostwach powiatowych 1949 sygn. 45, Referat Budżetowo-Gospodarczy 1947-1950 sygn. 47-54, Referat Administracyjno-Prawny 1948-1949 sygn. 55-63, Referat Karno-Administracyjny 1948 sygn. 64, Referat Wojskowy 1944-1949 sygn. 65-75, Referat Przemysłu i Handlu 1947-1950 sygn. 76-91, Referat Aprowizacji 1945-1949 sygn. 92-103, Referat Opieki Społecznej 1946-1948 sygn. 104-111, Referat Zdrowia 1945-1949 sygn. 112-149, Referat Odbudowy 1945-1949 sygn. 150-175, Referat Odszkodowań Wojennych 1946 sygn. 176-182, Referat Pomiarów 1945-1946 sygn. 183-190, Referat Kultury i Sztuki 1948 sygn. 191-192, Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 1944-1950 sygn. 194-268 (brak sygn. 221), Inspektorat Oświaty Rolniczej 1946-1944-1946, 1948-1949 sygn. 269-292, Instrukcja kancelaryjna dla starostw woj. warszawskiego 1945 sygn. 293, inst. Kancelaryjna 1945, 1947 sygn. 294-296, Sprawy tajne 1947-1949 sygn. 297-300, akta zrzeczenia się z gruntów innych niż poniemieckie (19440 1947 sygn. 301 Number of units in the group: 299
62/87/0 Powiatowa Rada Narodowa w Sokołowie Podlaskim 1944-1950 0 Unroll
1. Akta Powiatowej Rady 1944-1950 sygn. 1-47: Protokóły posiedzeń 1944-1949 sygn. 1, 2, 4-19, statut 1945 sygn. 3, uchwały 1947-1948 sygn.20, plany pracy 1950 sygn. 21, sprawozdanie 1948 sygn.22, skład osobowy PRN 1948 sygn. 23, 47, skład osobowy Prezydium 1947 sygn. 45, Komisje 1944-50 sygn. 24-42, Organizacje społeczne 1947 sygn. 43, Stronnictwo Demokratyczne 1949 sygn. 44, zaświadczenia i opinie 1947 sygn. 46, 2. Akta Wydziału Powiatowego 1944-1950 sygn. 48-166 Dział Orgnizacyjny- zarzadzenia 1944-1945 sygn. 48 sprawy personalne urzędników, oświatowe 1944-1945 sygn. 49, 53, plan inwestycji 1946 sygn.50, zmiany granic 1946 sygn. 51, sprawy ogólnoadm. , 1947 sygn. 52, Dział Finansowo-Gospodarczy - budzty, księgi budżetowe 1944-1951 sygn. 54-59, Protokóły Wydziału Powiatowego 1944 sygn. 60-61, Zebrania, zjazdy, szkolenia 1944-1947 sygn. 62-65, odezwy 1944-1945 sygn. 66, gospodarstwa opuszczone 1945 sygn. 67, zniszczenia wojenne 1946 sygn. 68, dzierżawa lokali 1946 sygn. 69 Dział Ogólny- skargi 1947 sygn. 70, odezwy o święcie narodowym 1947 sygn. 71, uposażenia pracowników rolnych i szpitala 1948 sygn. 72, ogrdzenie cmentarza w Treblince 1949 sygn. 73, akcja socjalna 1949 sygn. 74, pomoc sąsiedzka w rolnictwie 1948 sygn. 75, działalność USC 1950 sygn. 1950, obowiązkowe dostawy 1952 sygn. 77, drogownictwo 1946-1947 sygn. 78-83, Kredyty 1947-1949 sygn. 84-85, Oświata 1945-1949 sygn. 86-91, opieka społeczna, zdrowie 1944-1949 sygn. 92-104, Dział Gminny- nadzór nad gminami; Budżety, protokóły posiedzeń, wybory sołtysów, podatki 1945-1949 sygn. 105-157, inwestycje, przedsiębiorstwa 1945-1948 sygn. 158-166 Number of units in the group: 164
62/88/0 Domański Józef rejent Kancelarii Ziemiańskiej Guberni Siedleckiej 1851-1867 0 Unroll
Akta notarialne 1851 – 1867 sygn. 1 – 17, Repertoria i skorowidze1843 – 1867 sygn. 18 – 20, Repertorium 1854 – 1867 sygn. 21 – 23, Wypisy 1822 – 1857 Sygn. 24 Number of units in the group: 22
62/89/0 Akta miasta Sokołów Podlaski [1910-1943] 1944-1950 [1951-1955] 0 Unroll
Protokóły posiedzeń 1944-1950 sygn. 1-9, 46, Budżet 1944-1950 sygn. 10-41, 54, Wykaz osób posiadających nieruchomości budynkowe 1943-1946 sygn. 42, Ewidencja nieruchomości 1947-1948 sygn. 43-45, Księga biercza podatku 1946-1949 sygn. 47-53, 55-60, 63-67, Rejestr wymiaru i poboru podatku gruntowego w ziemiopłodach 1947 sygn. 61, Zestawienie wyników wymiaru podatku gruntowego 1948 sygn. 62, Fundusz „B” Rolnictwa Społecznego Funduszu Oszczędnościowego 1948 sygn. 68, Wykaz ustalonych wkładów oszczędnościowych SFO 1949 sygn. 69, Domowa książka meldunkowa 1936-19555 sygn. 70-589, Wykaz osób zamieszkałych i przebywających czasowo 1949 sygn. 590-633, Rejestr osób przybywających do miasta 1950-1954 sygn. 634, Rejestr osób czasowo przybywających do miasta 1952-1954 sygn. 635, książki meldunkowe 1949-1950 sygn. 636- 782, Wykazy osób zamieszkałych i przebywających czasowo w mieście 1949 sygn. 783-784 Number of units in the group: 784
62/90/0 Akta gminy Skórzec powiat Siedlce 1823-1951 0 Unroll
1. Akta z lat 1823-1939 sygn. 1-470, 2. Akta stowarzyszeń 1918-1939 sygn. 471-488, 3. Akta z lat 1939-44 sygn. 489- 520, 4. Akta z lat 1945-1951 sygn. 521- 533, 6. Akta dopisane po skontrum 1913-1935 sygn. 534-541 Number of units in the group: 535
62/91/0 Akta gminy Zbuczyn powiat Siedlce 1865-1953 0 Unroll
UWAGA: w zespole występują także akta zlikwidowanej w 1928r gminy Jasionka, której teren częściowo wszedł do gminy Zbuczyn. Akta z lat 1865-1939 sygn. 1-531, Akta z lat 1940-1945 sygn. 532-606, Akta z lat 1945-1947 sygn. 607-616, dopisane po skontrum z lat 1911-1953 sygn. 617-636 Number of units in the group: 620
62/92/0 Akta gminy Żeliszew powiat Siedlce 1840-1946 26 Unroll
Sprawy wyznaniowe 1840-1860 sygn. 1, Wyrób i sprzedaż wódki 184401860 sygn. 2, Szynkarze i karczmy 1848-1854 sygn. 3, Hodowla i weterynaria 1849-1856 sygn. 4, Księga ludności 1843-1865, 1972-1973, 1878-1911 sygn. 5-18, 38, 64, 140-142, 146, 188, 376, 439, 636-637, 641 Protokoły gminne, zapiski, akta dotyczące gminy 1865-1934 sygn. 19-37, 39-63, 65-139, 147-187, 189-279, 281-375, 377-438, 440-635, 638-640, 642-955, 957-964, 966-971, 973-988, 990-1015, 1017-1035, 1037-1079, 1081-1106, 1108-1109, 1111-1135, 1137, 1139-1149, 1151-1157, 1159-1175, 1177-1179 Dane statystyczne 1897, 1925, 1933 sygn. 280, 965, 1158 Budżety gminne 1924-1934 sygn. 956, 972, 989, 1016, 1036, 1080, 1107, 1110, 1136, 1138, 1150, 1176, Dział I Ogólno-Organizacyjny 1935-1945 sygn. 1180-1202, Dział II Finansowo-Budżetowy 1933-1946 sygn. 1203-1263, Dział III Gospodarki Gminnej 1834-1945 sygn. 1264-1282, Dział IV Administracyjny 1935-1946 sygn. 1283-1310, Dział V Administracji Społecznej 1934-1945 sygn. 1311-1333, Wyroki karno-sądowe 1932 sygn. 1334, O okólnikach 1931 sygn. 1335, O rolnictwie 1931-1932 sygn. 1336, O ruchu ludnościowym 1931 sygn. 1337 Number of units in the group: 1349
62/93/0 Akta gminy Łysów powiat Siedlce 1872-1946 0 Unroll
1. Akta z lat 1880-1918 sygn. 1-11, 2. Akta z lat 1918-1939 sygn. 12-245 : -bezpieczeństwo publiczne sygn. 12 , Sprawy budżetowe sygn. 13-33, Sprawy wojskowe sygn. 34-51, Sprawy ogólno-administracyjne sygn. 52-57, Sprawy samorządowe, wybory, ewidencja radnych sygn. 59- 84, Sprawy sanitarne sygn. 85-92, Sprawy rolne sygn. 93-100, sprawy sądowe sygn. 101-111, Przemysł, handel sygn. 112-119, Opieka społeczna sygn. 120-130, Oświata i kultura 131-139, Podatek, danina narodowa, wymiar podatku sygn. 140-191, Ewidencja ludności 192-223, Inwestycje, budowa sygn. 224-230, Rozporządzenia sygn. 231-234, Statystyka 235-239, Organizacje społeczne 240-245, 3. Akta z lat 1939-1944 sygn. 246-270, 4. Akta dopisane po skontrum 1886-1935 sygn. 270-287, księgi ludności stałej wsi i folwarków z lat 1872-1931: Czuchów, Rusków, Hruszew, Niemojki, Łysów, Patków, Patków Prusy, Patków Ruski, Józefów, Wólka Łysowska, Duplewice, Duży Bór, Marynki, Myszkowice, Rusków, Zaborze, folwark Helenów 1872-1931 sygn. 288-317 Number of units in the group: 312
62/94/0 Akta gminy Przesmyki powiat Siedlce 1919-1948 0 Unroll
Akta z lat 1919-1930 sygn. 1-74, Akta z lat 1947-1948 sygn. 75-102 Number of units in the group: 95
62/95/0 vacat - Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych - włączony do zespołu nr 73 Dyrekcja Lasów Państwowych w Siedlcach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/96/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Tuchowiczu powiat Łuków 1861-1916 7072 Unroll
Cz.1Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1861-1879 sygn 1-17, 28, 29 (19j.a.), Alegaty do aktów małżeństw 1864-1867, 1869, 1872, 1873, 1875, 1876, 1879 sygn. 18-27, 30-31 (12 j.a.), Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1899 sygn. 32-51 (20 j.a.), Akta urodzeń (duplikat) 1900 sygn. 52 (1j.a.), Alegaty do aktów małżeństw 1881-1886 sygn. 53-58 (6j.a.), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1910 sygn. 59-68, alegaty 1877, 1878, 1887 sygn. 69-71, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1911-1916 sygn. 72-74, 76-78 (wklejona al.. 1911) , alegata 1912 sygn. 75 Number of units in the group: 78
62/97/0 Mościcki Jan notariusz Departamentu Siedleckiego 1810-1817 [1818] 0 Unroll
Akta notarialne 1810 – 1817 sygn. 1 – 7, Repertorium notariuszy Oledzkiego i Mościckiego 1816-1818 sygn. 8, Repertorium 1813 – 1814 sygn. 9 Number of units in the group: 9
62/98/0 Olędzki Józef notariusz publiczny województwa podlaskiego 1817-1821 0 Unroll
Akta notarialne 1817 – 1821 sygn. 1 – 7, sygn. 8 vacat (Repertorium (notariusza Mościckiego i Olędzkiego 1816 – 1818 w zespole 97 jako sygn. 8), Skorowidz 1810 – 1821 sygn. 9 Number of units in the group: 8
62/99/0 Witkowski Wiktor pisarz aktowy departamentu siedleckiego 1810-1818 0 Unroll
- Akta notarialne 1810 – 1818 sygn. 1 – 16 - Repertorium 1815 – 1818 sygn. 17 - Skorowidz 1810 – 1817 sygn. 18 Number of units in the group: 18
62/100/0 Chojnacki Adam notariusz publiczny województwa podlaskiego 1818-1851 [1852-1854] 0 Unroll
Akta notarialne 1818 – 1851 sygn. 1 – 40, Repertorium i skorowidze 1822 – 1842 Sygn. 41 - 42, Skorowidz 1822 sygn. 43, Repertorium 1818 – 1821 sygn. 44, Repertorium i skorowidze 1843 – 1854 sygn. 45, Repertorium 1818 – 1822 sygn. 46 Number of units in the group: 46
Showing 81 to 100 of 1,973 entries.