Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/101/0 Damięcki Adam rejent Kancelarii Ziemiańskiej guberni siedleckiej 1868-1872 0 Unroll
- Akta notarialne 1868 – 1872 sygn. 1 – 6 - Repertorium 1868 – 1872 sygn. 7 - 8 - Repertorium hipoteczne 1868 - 1870 sygn. 9 - Skorowidz 1868 – 1872 Sygn. 10 Number of units in the group: 10
62/102/0 Modrzewski Ludwik rejent Kancelarii Ziemiańskiej województwa podlaskiego 1822-1836 0 Unroll
- Akta notarialne 1822 – 1836 sygn. 1 – 15 - Skorowidz 1822 - 1837 sygn. 16 - Rejestr ( wypisy ) 1822 – 1828 sygn. 17 - Wypisy ( rejestr ) 1835 sygn. 18 Number of units in the group: 18
62/103/0 Szczawiński August rejent Kancelarii Ziemiańskiej województwa podlaskiego 1829-1855 0 Unroll
Akta notarialne 1830-1855 sygn. 1-33, Repertorium 1829-1855 sygn. 24-28, akta notarialne 1829 sygn. 29-30, akta notarialne 1833 sygn. 31-34, Akta korespondencyjne Augustyna Szczawińskiego rejenta Kancelarii Ziemiańskiej Guberni Lubelskiej w Siedlcach 1846-1847, sygn.35 Number of units in the group: 35
62/104/0 Trojanowski Feliks rejent Kancelarii Ziemiańskiej województwa podlaskiego 1837-1854 0 Unroll
- Akta notarialne 1837 – 1854 sygn. 1 – 21 - Repertorium i skorowidze 1837 – 1854 sygn. 22 - 26 Number of units in the group: 26
62/105/0 Skawiński Franciszek rejent Kancelarii Ziemiańskiej w Siedlcach 1855-1858 0 Unroll
- Akta notarialne 1855 – 1858 sygn. 1 - Repertorium 1855 – 1858 sygn. 2 Number of units in the group: 2
62/106/0 Rostkowski Stanisław rejent Kancelarii Ziemiańskiej guberni lubelskiej 1855-1869 0 Unroll
- Akta notarialne 1855 – 1869 sygn. 1 – 10, - Repertorium i skorowidz 1855 – 1864 Sygn. 11, - Repertorium hipoteczne 1855 – 1869 sygn. 12 – 13 Number of units in the group: 13
62/107/0 Wroński Bronisław rejent Kancelarii Ziemiańskiej guberni lubelskiej 1858-1870 0 Unroll
- Akta notarialne 1858 – 1870 sygn. 1 – 10 - Repertorium i skorowidz 1858 – 1870 sygn. 11 – 12 - Repertorium hipoteczne 1858 – 1862 sygn. 13 – 15 Number of units in the group: 15
62/108/0 Wrotnowski Andrzej rejent Kancelarii Ziemiańskiej guberni siedleckiej 1869-1876 0 Unroll
- Akta notarialne 1869 – 1876 sygn. 1 – 6 - Repertorium 1869 – 1876 sygn. 7 – 9 - Skorowidz 1869 – 1875 sygn. 10 Number of units in the group: 10
62/109/0 Bielawski Feliks rejent Kancelarii Ziemiańskiej guberni siedleckiej 1872-1876 0 Unroll
- Akta notarialne 1872 – 1876 sygn. 1 – 5 - Repertorium 1872 – 1876 sygn. 7 – 6 - Skorowidz 1872 – 1876 sygn. 7 Number of units in the group: 7
62/110/0 Rylski Ludwik rejent Kancelarii Ziemiańskiej w Siedlcach 1872-1875 0 Unroll
- Akta notarialne 1872 – 1875 sygn. 1 – 2 - Repertorium notarialne 1872 – 1875 sygn. 3 - Repertorium hipoteczne 1872 – 1875 sygn. 4 - Skorowidz 1872 – 1875 sygn. 5 - Dziennik korespondencyjny 1872 – 1875 sygn. 6 Number of units in the group: 6
62/111/0 Wojciechowski Lucjan rejent Kancelarii Ziemiańskiej guberni siedleckiej 1876-1876 0 Unroll
- Akta notarialne 1876sygn. 1 - Repertorium 1876 sygn. 2 – 3 - Skorowidz 1876 sygn. 4 Number of units in the group: 4
62/112/0 Łagowski Władysław notariusz przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Okręgowego w Siedlcach 1876-1885 0 Unroll
- Akta notarialne 1876 - 1885 sygn. 1 - 12 - Rejestr 1876 - 1885 sygn. 13 – 21 - Rejestr hipoteczny 1876 - 1881 sygn. 22 – 26 - Skorowidz 1876 - 1885 sygn. 27 - Księga depozytów 1876 - 1877 sygn.28 -księga opłat 1882-1885 sygn.29 Number of units in the group: 29
62/113/0 Krasowski Władysław rejent Kancelarii Ziemiańskiej w Siedlcach 1870-1908 0 Unroll
- Akta notarialne 1870 – 1900, 1902 – 1908 sygn. 1 - 30, 70 – 76 - Rejestr 1873 sygn. 31 - Repartorium 1871 – 1900, 1901 – 1908 sygn. 32 – 69, 77 – 85 Number of units in the group: 85
62/114/0 Rościszewski Romuald notariusz przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Siedlcach 1876-1915 0 Unroll
Akta notarialne 1876-1913 sygn. 1-40, 59 Repertorium 1901-1914 sygn. 41-53 Skorowidz 1898-1915 sygn. 54-58 nieopracowane: - Skorowidze 1876 – 1898 (5 j.a.) - Rejestry ( nieopracowane ) 1876 – 1915 (37 j.a.) - Wykaz dokumentów zdeponowanych ( nieopracowane ) 1876 (1 j.a.) - Rejestry hipoteczne ( nieporacowane ) 1876 – 1880 (6 j.a.) - Rejestr ksiąg hipotecznych ( nieopracowy ) 1881 – 1882 (1 j.a) - Rejestr pism wychodzących ( nieopracowany ) 1899 (1 j.a) - Księga opłat ( nieopracowana ) 1899 (1 j.a.) Number of units in the group: 111
62/115/0 Szpadkowski Oktawian notariusz przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Siedlcach 1877-1888 0 Unroll
- Akta notarialne 1887 - 1888 sygn. 1 - Rejestr 1887 - 1888 sygn. 2, 9 - Skorowidz 1887 - 1888 sygn. 3 - Księga opłat 1877 - 1879 sygn.4 - 8 Number of units in the group: 9
62/116/0 Grochowski Władysław notariusz przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Okręgowego w Siedlcach 1888-1894 0 Unroll
- Akta notarialne 1889 – 1894 sygn. 1 – 6 - Rejestr 1888 – 1894 sygn. 7 – 13 - Skorowidz 1889 - 1894 sygn. 14 – 16 - Rejestr pism wychodzących 1892 sygn.17 Number of units in the group: 17
62/117/0 Beczkowicz Wacław notariusz przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Siedlcach 1895-1912 0 Unroll
Zawiera księgi aktów notarialnych uporządkowanych chronologicznie, dotyczących umów kupna – sprzedaży ruchomości i przede wszystkim nieruchomości ( miejskich i wiejskich ), intercyzy , testamenty, akty darowizny, pełnomocnictwa, itp. oraz skorowidze i repertoria notarialne. - Akta notarialne 1895 – 1900, 1901 – 1912sygn. 1 – 6, 19 – 30 - Repertorium 1895- 1912 sygn. 7, 31 – 42 - Rejestr 1896 – 1900, 1909sygn. 8 – 13, 48 - Skorowidz 1895 – 1900, 1901 – 1912sygn. 14 – 16, 43 – 47 Number of units in the group: 48
62/118/0 Miłkowski Julian rejent Kancelarii Okręgu Siedleckiego 1866-1906 0 Unroll
- Akta notarialne 1866 – 1906 sygn. 1 - 41 - Repertorium 1866 – 1906 sygn. 42 – 72 - Skorowidz 1877 – 1906 Sygn. 73 – 99 Number of units in the group: 99
62/119/0 Raczyński Wacław notariusz przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Siedlcach 1918-1933 0 Unroll
Wszystkie zespoły zawierają księgi aktów notarialnych dotyczących : umów kupna sprzedaży nieruchomości tj. majątków, gospodarstw rolnych, domów, placów, podziałów nieruchomości, darowizn, umów handlowych, dzierżawnych, pożyczek, rozporządzenia na wypadek śmierci, intercyzy przedślubne i inne układy majątkowe między małżonkami, akty plenipotencji, akty pojednawcze, pokwitowania zapłaconych sum należności dłużnych i innych rozliczeń spadkowych i majątkowych, wezwania do zapłaty oraz pomoce ewidencyjne tj. księgi repertoriów notarialnych i skorowidze. Struktura archiwalna zespołów odzwierciedla ich zawartość. Część I inwentarza - Akta notarialne 1918 - 1924, sygn. 1 - 7, 7 j.a. - Repertoria 1918 - 1924, sygn. 8 - 14, 7 j.a. - Skorowidze 1918 - 1923, sygn. 15 - 17, 3 j.a. Część II inwentarza - Akta notarialne 1925 - 1933, sygn. 18 -2 7, 10 j.a. - Repertoria 1925 - 1933, sygn. 28 - 38, 11 j.a. - Skorowidze 1925 - 1933, sygn. 39 - 45, 7 j.a. Część III inwentarza - Repertoria protestów weksli 1931 - 1932, sygn. 46 - 49, 4 j.a. Number of units in the group: 49
62/120/0 Proniewicz Aleksander notariusz przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Siedlcach 1908-1915 0 Unroll
- Akta notarialne 1908 – 1914 sygn. 1 – 6 - Repertorium 1908 – 1915 sygn. 7 – 14 - Skorowidz 1908 – 1915 sygn. 15 – 20 Number of units in the group: 20
Showing 101 to 120 of 1,973 entries.