Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1241/0 Sąd Gminny 2 Okręgu Powiatu Nowomińskiego [1854] 1876-1915 0 Unroll
Skorowidze nazwisk do spraw cywilnych 1876-1905, 1909-1915 sygn.1-29, Repertoria spraw cywilnych 1876-1898, 1900-1915 sygn.30-72, Skorowidz spraw opiekuńczych 1854-1887 sygn.73, Repertoria spraw opiekuńczych 1854-1913 sygn.74-76, Księga skarg ustnych 1877-1879 sygn. 77 Number of units in the group: 77
62/1242/0 Sąd Gminny 4 Okręgu Powiatu Nowomińskiego [1872-1874] 1876-1913 0 Unroll
Księga protokółów posiedzeń sądu gminnego w Jakubowie [1872-1874], sygn.1, Skorowidze nazwisk do spraw cywilnych 1876-1887, 1889-1890,1892,1894-1896, 1899,1901-1904, 1912-1913, sygn.2-14, Repertoria spraw cywilnych 1876-1878,1881-1894, 1896-1902, 1905-1913, sygn.15-37, Repertoria spraw opiekuńczych 1876-1898, sygn.38-39, Akta sprawy cywilnej 1904-1911, sygn.40 Number of units in the group: 40
62/1243/0 Sąd Gminny 1 Okręgu Powiatu Sokołowskiego 1880-1915 0 Unroll
Akta spraw cywilnych 1880-1915 sygn.1-5 Number of units in the group: 4
62/1244/0 Sąd Gminny 2 Okręgu Powiatu Sokołowskiego 1897-1915 0 Unroll
Akta spraw cywilnych 1897-1915 sygn.1-5 Number of units in the group: 5
62/1245/0 Sąd Gminny 2 Okręgu Powiatu Węgrowskiego [1867-1875] 1876-1915 [1916-1917] 0 Unroll
Pomoce kancelaryjne 1870-1917 sygn. 1-6 ( 6 j.a.), Akta spraw cywilnych 1878-1913 sygn. 7-112 ( 105 j.a.), Akta spraw opiekuńczych 1867-1913 sygn. 113 – 254; 389 - 416 (141 j.a), Akta spraw karnych 1887-1917 sygn. 255-388 ( 133 j.a) Number of units in the group: 416
62/1246/0 Sąd Gminny 4 Okręgu Powiatu Węgrowskiego 1881-1915 [1916-1917] 0 Unroll
Akta spraw cywilnych 1881- 1917 sygn. 1-168, 178 (169 j.a.), Akta spraw opiekuńczych 1913-1917 sygn. 169- 177 (9 j.a.) Number of units in the group: 178
62/1247/0 vacat - Sąd Gminny w Grębkowie - włączony do zespołu numer 2 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1248/0 vacat - Sąd Gminny w Korytnicy Węgrowskiej - zespół włączony do zespołu nr 6 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1249/0 Sąd Gminny 1 Obwodu Wiejskiego w Mińsku Mazowieckim 1916-1917 0 Unroll
Akta spraw cywilnych, o podział majatku, eksmisję, przyznanie praw własności do nieruchomości przes. 22/05 Rejestr spraw cywilnych [2 I - 31 VIII] 1917 od nr 1-500, 1 IX 1917- 29 XII 1917 od nr 1-176 Number of units in the group: 20
62/1250/0 Sąd Gminny 6 Obwodu w Mińsku Mazowieckim [z siedzibą w Jadowie] 1916-1916 0 Unroll
akta sprawy cywilnej o należność 1000 rubli Number of units in the group: 1
62/1251/0 Sąd Gminny w Mordach 1916-1917 0 Unroll
Akta spraw opiekuńczych 1916-1917 sygn.1-15 Number of units in the group: 15
62/1252/0 Sąd Gminny w Sadownem 1916-1917 0 Unroll
Akta spraw cywilnych 1916-1917 sygn.1-2 Number of units in the group: 2
62/1253/0 Sąd Gminny w Skórcu 1915-1917 0 Unroll
Repertorium spraw cywilnych 1915-1917 sygn.1, Fascykuły spraw cywilnych 1916-1917 sygn.2-3, Fascykuł spraw karnych 1915-1917 sygn.4, Akta spraw opiekuńczych 1916-1917 sygn.5-20, Skorowidz spraw karnych 1915-1917 sygn. 21 Number of units in the group: 21
62/1254/0 Sąd Gminny w Sokołowie 1915-1916 0 Unroll
Zawiera 2 sprawy cywilne: 1.w sprawie wytoczonej przez Jacentego Kobylińskiego przeciwko Azykowi Mendlowi i Mindli małżonkom Sypickim o 600 rubli procentów nr 18 cyw. 1915; 2. Akta w sprawie wytoczonej przez Arię Wajmana przeciwko Janklowi Przepiórce o 250 rubli za szkody. Nr 218 cyw. 1916 Number of units in the group: 2
62/1255/0 Sąd Gminny w Trojanowie 1915-1917 [1918] 0 Unroll
Repertorium spraw cywilnych 1915-1917 sygn.1, Repertorium spraw karnych 1915-1917[1918] sygn.2, Akta prezydialne 1915-1917 sygn.3-4 Number of units in the group: 4
62/1256/0 Sąd Gminny w Wiśniewie 1915-1917 [1918] 0 Unroll
Fascykuł spraw cywilnych 1916-1917 sygn.1, Fascykuł spraw karnych 1915-1917 [1918] sygn.2, Akta spraw opiekuńczych 1916-1917 sygn.3-32 Number of units in the group: 32
62/1257/0 Sąd Gminny w Zbuczynie 1915-1917 0 Unroll
Akta spraw opiekuńczych 1916-1917 sygn.1-9, Fascykuł spraw cywilnych 1916-1917 sygn.10, Akta spraw karnych 1915 sygn.11-13 Number of units in the group: 13
62/1258/0 Królewsko - Polski Sąd Pokoju 1 Okręgu Wiejskiego w Mińsku Mazowieckim 1917-1918 0 Unroll
Zawartość na podstawie karty A z 18.08. 1998, 1. Akta spraw cywilnych 1917-1918 sygn. 1-27 Number of units in the group: 27
62/1259/0 Królewsko - Polski Sąd Pokoju w Jadowie 1918-1918 0 Unroll
Zawiera akta posiedzeń sądowych, i ich wykaz , informacje o ruchu spraw i statystyki z 1918 r. sygn. 1 Number of units in the group: 1
62/1260/0 Królewsko - Polski Sąd Pokoju w Jakubowie 1917-1918 0 Unroll
Akta spraw cywilnych 1917-1918 sygn. 1-20 , Brak spraw karnych Number of units in the group: 20
Showing 1,241 to 1,260 of 1,973 entries.