Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1261/0 Sąd Pokoju w Staninie 1918-1921 0 Unroll
Schemat inwentarza seria daty skrajne sygnatury liczba j.a. Akta cywilne Sygn. 1-4. Repertoria 1918-1921 ( 4j.a.) Sygn. 5.Akta sprawy cywilnej 1920-1921( 1j.a.) Akta karne Sygn. 6. Akta sprawy karnej 1918-1919 (1j.a.) Number of units in the group: 6
62/1262/0 Królewsko - Polski Sąd Pokoju w Suchożebrach 1917-1918 0 Unroll
Akta spraw opiekuńczych 1918 sygn. 1 – 5, Akta spraw cywilnych 1918 sygn. 6 – 76, Number of units in the group: 346
62/1263/0 Sąd Pokoju w Adamowie [1919] 1921-1928 [1935] 0 Unroll
Schemat inwentarza seria daty skrajne liczba j.a. Akta cywilne Sygn. 1-8. Skorowidze C 1921-1928 ( 8j.a.) Sygn. 9-18. Repertoria C 1921-1928 (10j.a.) Sygn. 19. Repertorium A[1919] 1925-1928 [1929] 19 ( 1j.a.) Sygn. 20-57 Akta spraw cywilnych1925-1928[1935] 20-57 (38j.a.) Akta karne Sygn. 58-64. Skorowidze K 1921-1927 ( 7j.a.) Sygn. 65-75.Repertoria K 1921-1928 (11j.a.) Sygn. 76-77. Akta spraw karnych1925-1928[1929] 2j.a.) Number of units in the group: 77
62/1264/0 Sąd Pokoju w Jadowie 1920-1925 0 Unroll
Akta opiekuńcze 1921-1924 sygn. 1, Akta karne 1922 sygn. 2, Akta karne 1923-24 sygn. 3-4, Akta karne 1924 sygn. 5-98 Akta karne 1925 sygn. 99-101, Akta posiedzeń sądowych, statystyki 1920 sygn. 102 [ Karta A z 8.01. 2002 Elżbieta Sałamacha] Number of units in the group: 102
62/1265/0 Sąd Pokoju w Korytnicy Węgrowskiej 1919-1921 0 Unroll
Akta karne nr sprawy 10K/30 - 77/1919 lata 1919-1920 sygn. 1-2, sprawy K/157-164/1921 lata 1921-1921 sygn. 3-7, Akta cywilne; sprawy C/2- 317/1919 z lat 1919- 1919 sygn. 8-99, sprawy C/24 - 43/1920 z roku 1920-1920 sygn. 100-101, przes. 27/2005 z Sądu Pokoju w Grękowie zesp. 454 doinwentaryzowane 2005 Akta Karne K322/1919 sygn. 102 Number of units in the group: 102
62/1266/0 Sąd Pokoju w Łosicach 1919-1928 0 Unroll
Zawiera pomoce kancelaryjne: repertoria i skorowidze, akta spraw karnych o: brak zezwolenia na budowę, nie wykonanie wart, obelgi i kradzież. Repertoria: Repertoria spraw cywilnych 1919-1926, 1928 Sygn. 1-8 , Skorowidze: - Skorowidze spraw cywilnych 1925-1926 Sygn. 9-10, - Skorowidze spraw karnych 1920-1921, 1927 Sygn. 11-12, Akta spraw karnych 1923, 1923, 1926 Sygn. 13-218, nab. 4311/2011 - 2 j.a. 0,03 mb skor. C 1927, 1928 Number of units in the group: 220
62/1267/0 Sąd Pokoju w Miastkowie 1918-1922 0 Unroll
Akta cywilne Sygn. 1-2. Repertoria 1918-1919, 1921-1922 ( 2j.a), Sygn. 3-100, 104-186. Sprawy cywilne 1919-1921 (181j.a. Akta karne Sygn. 101-102 Repertoria 1918-1919,1921( 2ja.), Sygn. 103. Sprawy karne 1919-1920 ( 1j.a.) w 2007r inwentarz uzupełniono o 82 j.a. 0,35 mb Number of units in the group: 186
62/1268/0 Sąd Pokoju w Sobieniach Jeziorach 1925-1925 0 Unroll
Akta w sprawie Jana Strzeszewskiego [zam. Osieck, gm.tejże][oskarżonego] z art. 430kk. [ o to, że wprowadził do obiegu fałszywy 5 złotowy banknot, który wpłacił do Kasy Skarbowej w Garwolinie] 1925rok, sygn 1.(1j.a.) Number of units in the group: 1
62/1269/0 Sąd Pokoju w Sokołowie Podlaskim 1925-1925 0 Unroll
Akta w sprawie z oskarżenia Ity Joselson [zam.w Sokołowie ] lekarza dentysty z art.531kk. [znieważenie pracownika Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim Józefa Kulczyckiego ] 1925 sygn.1 (1j.a.) Number of units in the group: 1
62/1270/0 Sąd Pokoju w Stoczku Węgrowskim 1918-1928 [1929-1931] 0 Unroll
Pomoce kancelaryjne z lat 1918-1928 sygn. 1-15 (15 j.a), Akta spraw karnych z lat 1918-1928 [1929-1930] sygn. 16-4345, 4486-4490 (4336 ja.), Akta spraw cywilnych z lat 1919-1928 [1929-1931] sygn. 4347-4369, 4436-4485 (73 j.a), Akta spraw opiekuńczych z lat 1919-1928 sygn. 4370-4435 (66 j.a.) Number of units in the group: 4490
62/1271/0 vacat- Sędzia Śledczy przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach- zespół włączony do zespołu nr 1 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1272/0 Sąd Wojskowy Okręgu Generalnego w Łodzi [sprawa dotycząca mieszkańca powiatu siedleckiego] 1920-1920 0 Unroll
Zawiera akta w sprawie dotyczącej oskarżenia mieszkańca wsi Łączka gm. Żeliszew pow. siedlecki, pozostającego w czynnej służbie wojskowej o nielegalną produkcję alkoholu. Dokumentacja dotyczy dochodzenia prowadzonego w w/w sprawie przez miejscową policję oraz Sędziego Śledczego I rewiru przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach, zawiera także informacje o przesłaniu akt do właściwych sądów wojskowych. Number of units in the group: 1
62/1273/0 Sąd Grodzki w Łosicach [1929] 1944-1950 0 Unroll
Zawiera akta spraw cywilnych i karnych oraz pomoce ewidencyjne dopływ 2004: Repertoria: 21 j.a. Rep.C 1929, 1930-31, 1931-32, 1933, 1935, 1936, 1937, 1938, 1944-47, 1948-49, 1949, Rep. Kps 1947-49, RepA1932, Rep.N 1935-36, 1938-40, Rep. E 1947-49, Rep Co 1944-49, Rep. Cps1947-49, Ns 1948-49, Rep. Sp1948-49, Rep. Zg 1948-49, Skorowidze 7 j.a. : Ns 1946-49, Sp1947-49, Zg 1946-49, C 1944-49, 1948-49 , E 1933-39 nab. 3278/04 -148 j.a. Sprawy o uznanie za zmarłego Zg 1946 (91 j.a), Zg 1948 (57 j.a. ) Nab. 3299/04 Akta spraw: Zg. 1947 (123 j.a.) , 1949 (41 j.a.) og. 164 j.a.; Zg 1946, Sp. 1947 (49 j.a), Sp 1948 (74 j.a.) Sp 1949 (30 j.a) og. 153 j.a.; Ns. 1946 (49 j.a.) Ns 1947 (56 j.a), Ns 1948 (51 j.a.) Ns 1949 (85 j.a) 241 j.a.; N 1937 ( 1 j.a.) E 1936 (1 j.a) E 1943 (14 j.a.), E 1944 (2 j.a), E 1945 (9 j.a) , E 1946 (2 j.a), E 1947 (2 j.a), E 1948 (4 j.a), E 1949 (5 j.a.) 39 j.a.; C 1932- 1948, 1950 og. 246 j.a.; Co 1942-1949 ogółem 173 j.a. Nab. 3559/06 Akta spraw Op 1946 (spis 2- 65 ja, spis 16-1 j.a.) .), Op 1947(spis 3 - 7 ja.), Op 1948,(spis 4 - 1 ja.) Op 1950 (spis 15 - 3 ja., spis 17 - 15 ja.) nab. 3708/07 - 30 ja. 0,30 mb Akta spraw Op. 1946 (5 j.a.), 1950 (25 j.a.), nab. 4311/2011 - 2 ja.. Skor. C 1929, 1930 Number of units in the group: 12736
62/1274/0 Komornik Sądu Grodzkiego w Łosicach 1934-1939 0 Unroll
Komornik Sądu Grodzkiego w Łosicach z lat 1934-1939 - 1328 j.a. 2,00 mb Number of units in the group: 1328
62/1275/0 Komornik Sądu Grodzkiego w Siedlcach 1928-1949 0 Unroll
Akta egzekucji należności dłużnych, podziałów spadków, spisy inwentarza, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości, pomoce ewidencyjne Number of units in the group: 18172
62/1276/0 Słowikowski W. komornik przy Sądzie Okręgowym w Warszawie na powiat mińskomazowiecki 1925-1928 0 Unroll
zawiera akta w sprawie egzekucji i zabezpieczenia powództwa komornika Number of units in the group: 16
62/1277/0 Komornik Sądu Grodzkiego w Adamowie 1932 -1936 0 Unroll
zawiera akta w sprawie egzekucji i zabezpieczenia powództwa komornika Number of units in the group: 4
62/1278/0 Komornik Sądu Grodzkiego w Garwolinie 1929-1937 0 Unroll
Zawiera dziesięć jednostek akt komorników K. Słowikowskiego i S. Jastrzębskiego działających przy Sądzie Grodzkim w Garwolinie, w sprawie wyegzekwowania należności pieniężnych sprawy: 1693/29, 1696/32, 2389/33, 78/36, 785/36, 800/36, 804/36, 840/36, 842/36, 965/37 Number of units in the group: 10
62/1279/0 Komornik Sądu Grodzkiego w Sobolewie [1927] 1932-1937 0 Unroll
Zawiera pięć jednostek akt w sprawie wyegzekwowania należności pieniężnych. Nr 1176/27, 237/32, 326/35, 264/36, 425/37 Number of units in the group: 5
62/1280/0 Komornik Sądu Grodzkiego w Sokołowie Podlaskim 1928-1937 0 Unroll
zawiera akta w sprawie egzekucji i zabezpieczenia powództwa komornika Number of units in the group: 59
Showing 1,261 to 1,280 of 1,973 entries.