Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1301/0 Sąd Gminny w Węgrowie 1915-1917 0 Unroll
Akta spraw cywilnych 1915-1917 sygn.1-206 Akta spraw opiekuńczych 1915-1917 sygn.207-222 Number of units in the group: 222
62/1302/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Łaskarzewie powiat Garwolin 1889-1934, 1942 833 Unroll
Akta urodzeń 1889- 1894 sygn. 1, Akta urodzeń 1894- 1899 sygn. 2, Akta urodzeń 1900-1904 sygn. 3, Akta urodzeń 1904-1908 sygn. 4, Akta urodzeń 1908-1911 sygn. 5, Dokumenty do akt małżeństw 1942 sygn. 6, akta zgonów 1889-1911 sygn. 7, księga małżeństw 1890-1911 sygn. 8, księga małżeństw 1912-1928 sygn. 9, księga zgonów 1911-1934 sygn. 10-11 Number of units in the group: 11
62/1303/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Trąbkach powiat Garwolin 1924-1936,1942-1943 0 Unroll
dokumenty do akt małżeństw 1942-1943, sygn.1-2, księga aktów małżeństw (unikat) 1924-1936, sygn.3 Number of units in the group: 3
62/1304/0 Akta stanu cywilnego parafii protestanckiej [Sekty Ewangelicznych Chrześcijan] w Cegłowie powiat Mińsk Mazowiecki 1936 -1936 0 Unroll
księga UMZ 1936r Number of units in the group: 1
62/1305/0 Gminna Rada Narodowa w Korczewie 1975-1988 0 Unroll
Sesje- protokóły, materiały z sesji 1975-1984 sygn. 1-9, Uchwały 1984-1988 sygn. 10, Realizacja uchwał 1988 sygn.11, Komisje: Kultury i Oświaty 1976, 1978 sygn. 12,13, Ładu i Porządku 1976, 1978, 1980 sygn. 14-17, Rolnictwa 1976, 1978, sygn. 18-20, Rozwoju Gospodarczego 1975, 1976, 1978 sygn. 21-23, Posiedzenia Prezydium 1975, 1978, 1979-84, 1984-1988 sygn. 24-26, Realizacja postanowień 1976, 1977 sygn. 27-28, Spotkania posłów i radnych z wyborcami 1975 sygn. 29, Komitet Kontroli Społecznej 1979 sygn.30 Number of units in the group: 30
62/1306/0 Urząd Gminy w Korczewie [1960] 1973-1990 0 Unroll
Rejestr uchwał, opinii 1986 sygn. 1, 2. Wybory sołtysów, protokóły zebrań wiejskich 1975- 1988 sygn. 2-11, 3. Organizacja zjazdów, narad, konferencji 1988-1989 sygn. 12-13, Narady pracowników jednostki własnej 1986 sygn. 14, Statuty, regulaminy 1973, 1975, 1984 sygn. 15-17, Uchwały władz nadrzędnych 1973-1975 sygn. 18, Decyzje naczelnika 1978, 1985, -1989 sygn. 19-24, Zarządzenia terenowych organów adnministracji 1976-1988 sygn. 25-38, Długofalowe i roczne plany pracy jednostek własnych 1976-1979 sygn. 39-41, Program działania naczelnika gminy 1987, 1989 sygn. 42, 44, Plan roczny rowoju gminy 1988 sygn. 43, Opracowania statystyczne 1978 sygn. 45, Rejestr skarg i wniosków, analiza i ocena skarg i wniosków 1976-1988 sygn. 46-57, Instrukcja kancelaryjna 1987 sygn. 58, Kontrole 1976-, 1983 sygn. 59-60, Zasady pracy i płacy 1973 sygn. 61, Dane statystyczne o pracownikach 1976-1988 sygn. 62-70, Przydziały etatów 1976-1984 sygn. 71-74, Programy szkolenia 1976-1988 sygn. 75-88, Realizacja planów 1976-1979 sygn. 89-93, Plany czynów społecznych 1976-1977 sygn. 94-95, nadzór nad stowarzyszeniami 1982-1988 sygn. 96-100, Statut urzędu 1988, 1990 sygn.101-102, Regulamin wewnętrzny 1989 sygn.103, Zarządzenia własne 1989-1990 sygn.104-106, Decyzje naczelnika1990 sygn.107, Program działania naczelnika gminy sygn.108, Analizy skarg i wniosków 1989 sygn.109, Kontrole zewnętrzne urzędu własnego [1960] 1973, 1987 sygn.110-111, Narady z pracownikami 1990 sygn.112, Ewidencja domów (Stary i Nowy Bartków, Bużyska, Ruda, Góry, Korczew, Tokary, Szczeglacin, Laskowice, Czaple Górne, Drażniew, Józefin, Knychówek, Zaleś, Mogielnica) 1986-1987 sygn.113-118, nab. 3977/09 - 1 ja.protokóły kontroli, inspekcji, lustracji 1983, nab. 4586/2012 - 33 ja.. 0,60 mb, nab. 4587/2012 16 ja. mapy Number of units in the group: 271
62/1307/0 Hipoteka w Sokołowie Podlaskim 1822-1996 0 Unroll
Zespół zawiera księgi wieczyste dóbr ziemskich, folwarków i wsi, nieruchomości miejskich w Kosowie i Sokołowie w układzie alfabetycznym wg nazw od sygn. 1 do 1490. :Adolfów, Albinów, Ambona, Andropol, Bachorz, Baczki-Bochy, Białki, Bartków, Bielany Jarosławy, Błonie Wielkie, Borychów, Brzozów, Buczyn Ruski,, Buczyn Szlachecki, Bujały Mikosze, Bujały Gniewosze, Ceranów, Chmielew, Chruszczewka, Czaple Ruskie, Czaple Obrępałki, Czekanów, Czerwonka, Dąbrówka, Długie Kamieńskie, Dolne Pole, Drażniew, Dybów, Długie Grodzickie, Dziegietnia, Dzierzby, Dzięcioły, Elżbietów, Felicjanów, Frankopol, Ginie, Grochów, Grodzisk, Gródek, Grzymały, Gałki Ruskie, Guty, Henrysin, Hilarów, Hołowienki, Huty Marianka, Ignacpol, Jabłonna Lacka, Jabłonna Ruska, Jabłonna Średnia, Jakubiki, Jasieniec, Józefin, Józin, Justynów, Kajetanów, Kamianka, Kanabród, Karlusin, Karolew, Karskie, Kiełpieniec, Knychówek, Kobylany Górne, Konstantynówka, Kończytrudy, Korzenicha, Kosów Hulidów, Kosów Lacki, Kosów Ruski, Kostki, Kowiesy, Kożuchów Wielki, Kożuchówek, Krasnodęby, Krasów, Krzeczkowskie, Kuczaby, Kudelczyn, Kupientyn, Kurcze Grzymały, Kurowice, Lasy Tokarskie, Liszki, Lubiesza, Łazów, Łuzki, Majdan, Marysin, Matejki, Milewko, Mogielnica, Mołomotki, Mołożewo, Morszków, Natolin, Nieciecz, Niemirki, Niewiadoma-Golenie, Nowa Wieś, Nowiny, Nowomodna, Olszew, Ostrowiec, Padarew, Patrykozy, Podłazówek, Podsuchodole, Prośnisko, Przeździatka, Przewózki, Pustkowie, Ratyniec, Rąbież, Rzewuszczyzna, Repki, Rogoś, Rogów, Rozbity Kamień, Ruciany, Rytele Olechny, Rytele Święckie, Rytele Wszołki, Sabnie, Salusin, Sawice Bronisze, Sawice Ruskie, Seroczyn, Sewerynów, Sielce, Sikory Duże, Skibniew, Skrzeszew, Skwierczyn, Sofiówka, Sokołów, Stasin, Sterdyń, Suchodół Święcki, Szkopy, Szydłowin, Tchórznica Podborna, Tchórznica Średnia, Telaki, Teofilówka, Tadówek, Toczyskie, Tokary, Tończa, Tosie-Dąbrowa, Trebień, Trzciniec, Uroczyszcz, Wasilew, Wały, Węże, Wirów, Władysławów, Wojewódki, Wrzoski, Ząbków, Zaborna, Zawady, Zalesie, Żeleźniki, Żochy. Dopływ 3396/05 Majdan 2j.a, Sokołów 3 j.a., 2 repertora, skorowidz Number of units in the group: 1619
62/1308/0 Urząd Miejski w Węgrowie [1946-1973]1974-1990 0 Unroll
Statuty, regulaminy organizacyjne 1976-1989 sygn. 1-5, Zarządzenia i decyzje Naczelnika miasta 1974-1983 sygn. 6-14, Długofalowe i roczne plany pracy urzędu 1977-1989 sygn. 15-24, Kontrole problemowe, oceny, sprawozdania 1978-1987 sygn. 32-40, Przydziały etatów, wykazy etatów, szkolenia 1984-1990 sygn. 41-49, Sprawozdania z wykonania budżetu 1984-1989 sygn. 50-53, Budżet miasta 1978-1988 sygn. 54-62, Plany, finansowanie inwestycji 1981-1988 sygn. 63-70, Kontrole finansowe 1982-1988 sygn. 71-73, Programy rozwoju miasta, sprawozdanie z realizacji 1982-88 sygn. 74-79, Bilans, sprawozdania finansowe 1974-1980 sygn. 80-84, Realizacja czynów społecznych, imprezy sportowe i kulturalne, Kolegium ds. Wykroczeń 1974-1988 sygn. 85-92, Program rozwoju budownictwa, nieruchomości miejskie 1982-1989 sygn. 96-97, Analizy i oceny skarg i wniosków 1984-1989 sygn. 96-97, Analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej 1976-1989 sygn. 98-107, nab. 5297/2017 (654 j.a.2,70 mb), koncesje na działalność gospodarczą 1947-1989, sygn. 108- 760, nab. 5262/2016 skargi i wnioski 1977-1990 (10 j.a), sygn. 761-770, protokoły zniszczenia akt tajnych 1978, sygn.771, nab. 5415/17,plany pracy, sprawozdawczość, budżet, plany społeczno-gospodarcze, przekazywanie gospodarstw w zamian za emerytur, przejmowanie nieruchomości na Skarb Państwa, wskazania lokalizacyjne, analiza potrzeb pomocy społecznej 1974-1990, sygn. 772-843, nab. 5744/2019, numeracja domów i nieruchomości, wywłaszczenia, prawo pierwokupu 1974-1990, sygn. 844-951 Number of units in the group: 951
62/1309/0 Miejska Rada Narodowa w Węgrowie 1974-1990 0 Unroll
Protokóły z sesji MRN w Węgrowie 1974-1990 sygn.1-20, Protokóły z posiedzeń Prezydium MRN 1974-1990 sygn.21-40, Protokóły posiedzeń Komisji Ładu i Pprządku Publicznego 1974-1990 sygn.41-50, Komisji Erozwoju Gospodarczego, Zaopatrzenia, 1974-1990 sygn. 51-64, Komisji Gospodarki Miejskiej i Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1974-1990 sygn. 65-75, komisji ds. Samorządu 1984-1990 sygn. 76-78, komisji Oświaty, zdrowia i Opieki Społecznej 1974-1990 sygn.79-94, Uchwały MRN w Węgrowie i ich realizacja 1985-1990 sygn.95-99, Wnioski Komisji stałych i ich realizacja 1978-1990 sygn.100-107, Wnioski i postanowienia Prezydium 1987-1990 sygn.108-109, Komitety Osiedlowe 1974-1990 sygn110-123, Protokóły posiedzeń Miejskiego Komitetu Kontroli Społecznej 1978-1983 sygn.124-126, Skargi i wnioski, sprawozdania MRN, sprawy osobowe 1982-1989 sygn.127-133 Number of units in the group: 136
62/1310/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa siedleckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 21 marca 1978 roku 1977-1978 0 Unroll
Gminna Komisja Wyborcza w Jakubowie sygn. 1-2, Gminna Komisja Wyborcza w Krzywdzie sygn. 3, Miejska Komisja Wyborcza w Łaskarzewie sygn. 4, Miejska Komisja Wyborcza w Węgrowie sygn. 5-6, Gminna Komisja Wyborcza w Wierzbnie sygn. 7-8, Gminna Komisja Wyborcza w Woli Mysłowskiej sygn. 9, Gminna Komisja Wyborcza w Zbuczynie sygn. 10, Miejska Komisja Wyborcza w Żelechowie sygn. 11, nab. 3674/07 (3 j.a. 0,03 mb) Gminna Komisja Wyborcza w Adamowie, nab. 3989/09 Gminna Komisja Wyborcza w Wiśniewie 1 j.a., nab. 4072/10 (4 ja.) z UG Siennica Number of units in the group: 19
62/1311/0 Urząd Gminy w Woli Mysłowskiej [1957] 1973-1990 0 Unroll
Zebrania wiejskie. Sołtysi 1973-1988 sygn.1-16, Narady pracowników własnej jednostki 1976-1990 sygn.17-25, regulamin organizacyjny 1984 sygn.26, 104, Uchwały GRN i realizacja 1986-1990 sygn.27-32, Akty normatywne własne 1973-1990 sygn.33-49, plany i programy działania, sprawozdania i analizy dotyczace realizacji planów 1979-1989 sygn.50-70, Analizy i oceny skarg i wniosków 1988-1990 sygn.71-73, Protokóły kontroli, inspekcji, lustracji, zalecenia pokontrolne 1978-1990 sygn.74-89, Ewidencja pracowników odznaczonych 1985 sygn.90, Plany i programy szkolenia pracowników własnej jednostki 1977 sygn. 91, Analizy i oceny ruchu budowlanego 1978-1979 sygn.92-93, realizacja czynów społecznych 1978-1986 sygn. 94-102, Zarządzenia Naczelnika 1984 sygn.105, sprawozdawczość i statystyka 1977-1987 sygn.106-110, Budżet 1975-1990 sygn.111-127, sprawozdawczość budżetowa 1976-1990 sygn. 128-152, Sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów 1985 sygn.153, plany i programy rozwoju usług 1979-1980 sygn. 154, Inwestycje i remonty kapitalne 1976-1979 sygn.155-156, Wykaz nieruchomości 1978 sygn.157, nab. 4091/10 - 45 ja. programy zagospodarowania lasów, przekazywanie gospodarstw na następców i Skarb Państwa, sprzedaż gruntów PFZ, cmentarze i grobownictwo, nab. 4745/2013 40 ja. 0,65 mb dokumentacja kółek rolniczych i kół gospodyń wiejskich, nab. 5171/2016 - 11 j.a 0,10 mb sieć straży pożarnych Number of units in the group: 247
62/1312/0 Gminna Rada Narodowa w Woli Mysłowskiej 1973-1990 0 Unroll
Organizacja i protokóły sesji GRN 1974-1990 j.a.39, sygn. 1-39, Protokóły z posiedzeń prezydium GRN 1984-1990 j.a.46, sygn. 40-83, Plany pracy prezydium 1988-1990 j.a.1, sygn. 84, Postanowienia Prezydium 1984-1988 sygn.85, Plany pracy komisji 1988-1990 sygn. 86, Protokóły posiedzeń komisji stałych GRN 1984-1990 j.a.10, sygn. 87-96, Opinie i wnioski komisji stałych 1988-1990 j.a.2, sygn. 97-98, Resortowe formularze sprawozdawcze 1985-1989 j.a.1, sygn. 99, Planowanie i zmiany budżetu 1975-1978 j.a.3 sygn.100-102, spotkania posłów i radnych 1973-1989 sygn. 103-107, wnioski i postulaty radnych, rejestr 1984-1989 sygn. 108-112, Kwestionariusze radnych 1988 sygn.113 Number of units in the group: 113
62/1313/0 vacat - Referendum i wybory do rady narodowej w Woli Mysłowskiej - akta przesunięte do zespołu nr 1310 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1314/0 Sąd Grodzki w Stoczku Węgrowskim [1914-1928] 1929-1939 [1940-1944] 0 Unroll
Akta prezydialne 1932-1939 sygn. 6437-6447, Pomoce kancelaryjne 1929-1936 sygn.1, 2, 6433-6436, Akta spraw karnych Kg [1928] 1929-1939 [1940-1944] sygn.3-5859, 6235, 6236, Akta spraw karnych ogólnych Ko 1932-1939 sygn. 5860-6234, Akta spraw cywilnych C 1929-1939 [1940-1943] sygn. 6264-6306, Akta spraw opiekuńczych [1914-1928] 1929-1937 sygn.6307, Akta komornika Km. 1929-1939 sygn. 6326, 6337-6340, 6448-6456, akta spraw karnych 1928-1934, sygn.6457-6505 Number of units in the group: 6505
62/1315/0 Sąd Pokoju w Sadownem 1918-1921 [1922] 0 Unroll
Zawiera akta spraw cywilnych i karnych oraz repertorium spraw karnych. - Akta spraw karnych 1919 – 1922 Sygn. 1 – 176, - Akta spraw cywilnych 1919 – 1921 sygn. 177 – 314, - Repertorium spraw karnych 1918 – 1919 Sygn. 315 Number of units in the group: 315
62/1316/0 vacat - Sąd Gminny w Stoczku Węgrowskim - włączony do zespołu nr 1245 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1317/0 vacat - Sąd Gminny w Łojkach powiat Węgrów - włączony do zespołu numer 65 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1318/0 vacat - Sąd Gminny w Łochowie powiat Węgrów - włączony do zespołu numer 1245 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1319/0 vacat - Sąd Gminny w Kamieńczyku powiat Węgrów - włączony do zespołu numer 65 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1320/0 vacat - Sąd Gminny w Płatkownicy powiat Węgrów - włączony do zespołu numer 65 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 1,301 to 1,320 of 1,973 entries.