Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1501/0 Hipoteka w Garwolinie 1822-1946 0 Unroll
Zespół zawiera księgi wieczyste dóbr ziemskich, folwarków i wsi : Babice, Bazar czyli Murowanka, Bestek, Budel, Ceglanka, Celejów, Chęciny, Chotynia, Cyganówka, Czernic, Czyszków, Damianów, Damianowski Las, Dąbrowa, Dębniak, Drobina, Dudki, Duży Las, Edwardów, Emerytka, Ewelin, Filipówka, Garwolin, Gąsiory, Gąsówka, Głosków, Goniwilk, Gończyce, Goździk, Górki, Góry, Górzno, Grabniak, Izdebno, Jablonowiec, Kaleń, Kamionka, Karczmisko, Karolinów, Kłębów, Kępa Piwońska, Kępa Radwankowska, Klum, Kobylnica, Komory, Korytnica, Kurantówka, Leszczyny, Łaskarzew, Łąki, Łętów, Maciejowice, Makówka, Miastków Kościelny, Miętne, Obręb Żabie Łąki, Osieck, Osowe, Ostrożenie, Parysów, Patok, Podebłocie, Podole, Polesie, Poschła, Puznówka, Rębków, Ruda i Wylezin, Ryczyska, Samorządki, Słabiny, Sobienie Biskupie, Sobienie Kiełczewskie, Sobolew, Sosnówka, Strych, Suchowola, Szulniny Górne, Szulbiny Dolne, Szczepanów, Taluba, Tarnów, Trąbki, Unin, Warszawice, Weronówka, Wilga, Wola Korycka, Wola Łaskarzewska, Wola Miastkowska, Wola Zadybska, Wysoczyn, Zabruzdy, Zadybie, Zagórze, Zalesin, Zalewska Kępa, Zawady, Zawadnik, Zwola, Żelechów, Życzyn. Księgi ziemskie 1822 – 1946 sygn. 1 – 376, - Księgi dla nieruchomości miejskich w m. Garwolinie 1943 – 1944 sygn. 377 – 378, Księga dla nieruchomości wiejskiej w Warszawicach 1943 – 1944 sygn. 379, nab. 4449/2012 -11 j.a. 0,15 mb księgi hipoteczne nieruchomości Antoniówka Wilczkowska, Kraski, Kraski Dolne, Kraski Górne., nab. 4900/2014 - kartoteka właścicieli Number of units in the group: 415
62/1502/0 Akta notariusza Antoniego Pinakiewicza w Garwolinie [1939] 1940-1943 0 Unroll
Akta notarialne 1940 – 1942- sygn. 1-6, Repertorium 1941 – 1942 sygn. 7, Skorowidze 1939-1940, 1941, 1942-1943 (wspólny z J.M. Moskwą) sygn. 8-10 Number of units in the group: 10
62/1503/0 Akta notariusza Jana Moskwy w Garwolinie 1942-1943 0 Unroll
Akty notarialne 1942 – 1943 sygn.1-2, Repertorium 1942 – 1943 sygn.3. Skorowidz za lata 1942-1943 wspólny z A. Pinakiewiczem zesp. 502 sygn. 10 Number of units in the group: 3
62/1504/0 Akta notariusza Mikołaja Grigorjewa w Garwolinie 1943-1945 0 Unroll
Akty notarialne 1943 – 1945 - 3 j.a. - Skorowidz 1943 – 1945 - 1 j.a. - Repertorium 1943 – 1945 - 1 j.a. Number of units in the group: 6
62/1505/0 Akta notariusza Feliksa Waciórskiego w Garwolinie 1945-1947 0 Unroll
Akty notarialne 1945 – 1947 - 4 j.a. - Skorowidz 1945 – 1947 - 1 j.a. - Repertorium 1945 – 1946 - 3 j.a. Number of units in the group: 8
62/1506/0 Akta notariusza Walerego Szczepińskiego w Garwolinie 1945-1946 0 Unroll
Akta notarialne 1945 – 1946 sygn.1-2, Repertorium 1945 – 1946 sygn.3, Skorowidz 1945–1946 sygn. 4 - Number of units in the group: 4
62/1507/0 Akta notariusza Jana Boguckiego w Garwolinie 1945-1951 0 Unroll
Akta notarialne 1946 – 1950 - 5 j.a., - Skorowidz 1946 – 1950 - 4 j.a., - Repertorium 1946 – 1950- 5 j.a., nab. 4440/2012 - 3 j.a. 0,06 mb Repertorium 1951, akta notarialne 1951, skorowidz 1945-1946 Number of units in the group: 17
62/1508/0 Akta notariusza Jerzego Huberta w Garwolinie 1947-1951 0 Unroll
Akta notarialne 1947 – 1951 sygn. 1-6, - Repertoria 1947-1951 sygn. 7-12, skorowidze 1947-1951 sygn. 13-15 Number of units in the group: 15
62/1509/0 Akta notariusza Tadeusza Kasprzyka w Rykach 1946-1951 [1952] 0 Unroll
Akta notarialne 1946 – 1950 sygn. 1-6, Repertorium 1946 – 1952 (do nr 79) sygn.7-10, skorowidze 1946-1951 sygn. 11-12 Number of units in the group: 12
62/1510/0 Akta notariusza Feliksa Kobielskiego w Sobolewie [1937] 1939-1950 0 Unroll
Akta notarialne 1940 – 1951 - sygn. 1-11, Repertoria 1945 – 1952 - sygn.12-17, skorowidze 1937-1952 sygn. 18-23, księgi przychodów i rozchodów 1945-1947, 1949-1950 sygn. 24-25 Number of units in the group: 25
62/1511/0 Akta notariusza Stanisława Wolbecka w Żelechowie [1939] 1940-1951 0 Unroll
Akta notarialne: 1940 (2 tomy), 1941 (2 tomy), 1942 (2t) 1943 (2t.), 1944, 1945, 1946 (2t), 1947 (3t), 1948 (3t), 1949 (2t), 1950, Skorowidze: 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, Repertoria: 1941-1943, 1943-1945, 1946- 1947, 1947, 1948, 1948, (2 tomy) 1949-1950, nab. 4446/2012 - 3 j.a. Akta notarialne 1951, Repertorium 1951, skorowidz 1951, Number of units in the group: 37
62/1512/0 Sąd Grodzki w Stoczku Łukowskim 1929-1940 [1948] 0 Unroll
Wydział Cywilny: Repertoria "C" spraw cywilnych rozpoznawanych w trybie postępowania ogólnego 1933-1934, 1936 sygn.1-2 Skorowidz "C" spraw cywilnych rozpoznawanych w trybie postępowania ogólnego 1933-1940 [ 1941-1943] sygn. 3 Wydział Karny: Repertorium KG dla spraw karnych 1929-1934, 1936, 1939-1940 sygn. 4-9, Skorowidz spraw karnych [wg nazwisk] 1933-1940 [1941-1944] sygn. 10, nab. 3044/02- 108 j.a 0,90 mb akta spraw C, nab. 3912/09 -8 j.a.0,15 mb pomoce 5 j.a.: Rep. C 1934-1935, 1938, 1939-1941, Co 1933-1947, Rep. N 1933-1947, akta komornicze - 3 ja., nab. 4229/10 - 4 j.a. Rep. Km 1931, skor. Km 1932, 1933-1934, Rep. Kl 1933-1940, 1945-1948 (jednostka opisana jako Sąd Grodzki w Żelechowie) Number of units in the group: 130
62/1513/0 Prokuratura Powiatowa w Siedlcach [1944-1949] 1950-1975 [1976] 0 Unroll
Repertoria 1950-1975, sygn.1-82, skorowidze 1944-1976, sygn.83-140, 184, zestawienie spraw 1951-1958, sygn.141, wykaz aresztowanych 1951-1974, sygn.142-151, księgi dowodów rzeczowych 1951-1973, sygn.152-153, rejestr spraw i dochodzeń 1974, sygn. 154, repertoria zarchiwizowanych akt 1960-1968, sygn.155-163, statystyka 1956-1975, sygn.164-166, współpraca z partią 1975, sygn.167, akta osobowe pracowników 1945-1971, sygn.168-183 Number of units in the group: 184
62/1514/0 Sąd Pokoju w Kocku 1918-1921 0 Unroll
Akta karne Skorowidze K 1918-1921 sygnatury 1-2 Repertorium K 1918-1921sygnatury 3-4 Akta cywilne Skorowidze C 1918-1921sygnatury 5-6 Repertorium C 1918-1921sygnatury 7-9 Repertorium zbiorowe Z.1918-1921 sygnatury10 Akta sprawy cywilnej1918-1918 sygnatura 11 Number of units in the group: 11
62/1515/0 Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Siedlcach [1976] 1990-1998 0 Unroll
1.Organizacja WOOS – plany, szkolenia 1989 sygn.1, 2.Wojewódzki Zespół Koordynacji 1990 sygn.2, 3.Kierunek działania WZPS1991-1997 sygn.3-4, 4.Kierunek działania DPS 1992-1993 sygn 5, 5.Charakterystyka DPS [1976]-1998 sygn.5, 6.Narady i szkolenia 1990-1993 sygn. 20, 7.Regulamin premiowania i nagradzania pracowników sygn. 21-22, 8.Zakładowy Fundusz Socjalny – regulamin 1991-1998 sygn. 23, 9. Zatrudnienie w WZPS, DPS i TOPS 1991-1997 sygn. 24-33, 10. Współpraca z organami samorządu terytorialnego, organizacjami, instytucjami, i związkami zawodowymi 1996-1998 sygn. 34-41, 11.Państwowy Fundusz Kombatantów1991-1998 sygn. 42-50, 12. Plany finansowe 1990-1998 sygn. 51-105, 13. Budżet i realizacja 1990-1998 sygn. 106-133, 14. Bilans 1990-1998 sygn.134-196, 15. Sprawozdania [1988]-1998 sygn.197-217, 16. Analityka 1990-1998 sygn.218-227, 17. Programy opiekuńcze – sprawozdania 1992-1997 sygn.228-232, 18. Kontrola [1988]-1998 sygn.233-274 Number of units in the group: 274
62/1516/0 Fabryka Opakowań Kosmetycznych "Pollena" w Łaskarzewie 1958-1995 0 Unroll
1. Organizacja przedsiębiorstwa 1958-1967 sygn.1 – 4, 2. Regulaminy 1962-1986 sygn.5 – 8, 3. Zarządzenia Dyrektora 1966-1995 sygn. 9 – 35, 4. Rada Robotnicza, Samorząd Robotniczy, Rada Zakładowa 1962-1995 sygn. 36 - 59, 5. Narady koordynacyjne 1976-1980 sygn. 60 - 62, 6. Projekty planów 1971-1972 sygn. 63 – 64, 7. Plany produkcji 1968-1985 sygn.65 – 78, 8. Plany operatywne1974-1980 sygn.79 – 85, 9. Plany zatrudnienia i funduszy płac 1967-1986 sygn. 86 – 95, 10.Plany techniczno-ekonomiczne, inwestycje 1965-1981 sygn. 96 - 117, 11.Plany finansowe 1967-1991 sygn. 117 – 140, 12.Analizy ekonomiczne 1958-1989 sygn.141 – 164, 13.Sprawozdania 1975-1985 sygn. 165 – 178, 14.Bilans, badania bilansu 1965-1995 sygn.179 – 229, 15.Kontrole 1967-1989 sygn. 230 – 259, 16.Paszportyzacja zakładu 1969 sygn. 260, 17.Program zabezpieczenia zadań techniczno-ekonomicznych 1970-1971 sygn. 261, 18.Rentowność wyrobów gotowych 1975 sygn.262, 19. Akta Zakładu Białobrzegi 1975-1976 sygn.263 – 270 Number of units in the group: 270
62/1517/0 Fabryka Urządzeń Zaplecza Motoryzacji w Garwolinie [1970-1989] 1990-2004 0 Unroll
Rada Pracownicza Zakładu: wybory, statut, protokoły, uchwały, sprawozdania i materiały z lat 1979-2001 sygn.1-34 , konferencje Samorządu Robotniczego-materiały z lat 1978-1980 sygn.35-41, Związki Zawodowe i Stowarzyszenia: deklaracje, statut, protokoły i uchwały z lat 1976-1986 sygn. 42-58,protokóły z zebrań pracowników z lat 1984-1991 sygn.59-65, notatki z narad produkcyjnych z lat 1988-1992 sygn.66-70, sprawy organizacyjne, regulaminy, organizacja wydziałów i sekcji z lat 1970-1993 sygn. 71-108, instrukcje z lat 1970-1980 sygn. 109-125, zarządzenia i pisma okólne, decyzje i polecenia służbowe kierownika i dyrektora zakładu z lat 1973-2001 sygn.126-180,plany produkcji z lat 1989-1990 sygn.181-183, wykonanie produkcji i sprzedaży z lat 1977-1997 sygn. 184-206, sprawozdania z produkcji 1980-2000 sygn.207-217, sprawozdania o przychodach kosztach i wynikach finansowych z lat 1991-2001 sygn.218-223, sprawozdania o stanie zatrudnienia 1972-2001 sygn.224-261, sprawozdania o czasie i warunkach pracy z lat 1990-2000 sygn.262-264, sprawozdania finansowe, bilanse i raporty z badania bilansów z lat 1984-2004 sygn.265-290, kontrole- protokoły z lat 1977-1981 sygn.291-294, tabele norm zakładowych z 1999 r. 295-296, dokumentacja techniczno ruchowa z 1999 r. sygn.297, instrukcja kancelaryjna i rzeczowy wykaz akt z 1976 r. sygn. 298, sprawy prywatyzacji z 2000 r. sygn. 299 Number of units in the group: 299
62/1518/0 Prokuratura Rejonowa w Siedlcach [1970] 1975-1993 0 Unroll
Statystyka, zarzadzenia , współpraca z partią, akta śledztw w sprawie nielegalnego posiadania radioaparatu nadawczego, kolportażu ulotek, sprawa przekazania majatku ZSMP Number of units in the group: 30
62/1519/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jadowie powiat Wołomin [1948] 1954-1972 0 Unroll
nab. 2862/2001.08.10 (71 j.a. 0,70 mb), 2879/01.11.27 (75 j.a. 0,70 mb) , 2960/2002.04.19 (8 j.a. 0,10 mb), nab. 4365/2011 - 28 j.a.0,10 mb mapy zasadnicze miejscowości z 1965r, nab. 5401/2017 1 ja. urządzenia komunalne 1964-1965 Number of units in the group: 183
62/1520/0 Prokuratura Powiatowa w Węgrowie [1930-1949] 1950-1975 [1984] 0 Unroll
nab. 2863/01 spis 4/01 - 69 j.a (bez poz. 14 i 18) , spis 5/01 - 26 j.a (poz. 3 podwójna, poz.1, 17 do zesp.720), spis 6/01 - 25 j.a., spis 8/01 - 23 j.a., nab. 4085/10- 15 ja. 0,10 mb akta osobowe Number of units in the group: 194
Showing 1,501 to 1,520 of 1,973 entries.