Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1521/0 Prokuratura Powiatowa w Sokołowie Podlaskim [1947] 1950-1975 0 Unroll
nab. 2864/01 -121 j.a. 2,70 mb, nab. 3317/04 - 25 j.a., 0,25 mb, nab. 4084/10 - 9 j.a. Akta osobowe pracowników Number of units in the group: 155
62/1522/0 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Siedlcach 1953-1992 0 Unroll
bilanse z lat 1953-1992, zarządzenia wewnętrzne MPRB 1953-64, protokóły kontroli 1970-91, zarządzenia wewnętrzne 1987-91, dokumentacja archiwum 1951-94, regulaminy 1973-90, Number of units in the group: 35
62/1523/0 Akta dóbr ziemskich Mordy 1821-1917 0 Unroll
rejestry pomiarowe, tabele likwidacyjne, tabele prestacyjne gruntów włościan ukazowych z Mordów, Głuchowa, Stoku Ruskiego, Wyczółk, Czołomyj, Ogrodników, Czepielina, rejestr placów i czynszu z miasta Mordy, korespondencja dotycząca dóbr, protokóły oszacowania gruntów, protokół dzierżawy dóbr z 1834 r z opisem majatków i obciążeń włościan, akta sporu folwarku Mordy z wsią szlachecką Sosenki Number of units in the group: 33
62/1524/0 vacat - Narodowy Bank Polski Oddział Wojewódzki w Białej Podlaskiej - przekazany do Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Radzyniu zespół 38/131/0 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1525/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łaskarzewie powiat Garwolin 1957-1972 [1974] 0 Unroll
Protokóły z sesji rady 1969-1971 sygn. 1-3 , Książka protokółów POP w Sośnince KG w Łaskarzewie 1970 sygn. 4 2006r doinwentaryzowano 25 j.a 0,10 mb. (Pierwotnie wpisane błędnie jako zespół nr 1186 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Garwolinie z lat 1957-1974) Nadzór nad stowarzyszeniami Kółka Rolnicze 1957-1974 sygn.5-28, Ewidencja Kółek Rolniczych 1970-1972 sygn. 29 Number of units in the group: 29
62/1526/0 Prokuratura Powiatowa w Mińsku Mazowieckim 1950-1975 [1989] 0 Unroll
nab. 2877/01 Repertoria, skorowidze (96j.a), nab. 3338/04 Rep.S 1950, Dz. Poufny 1950-51, Rep.Rewizji 1951-54, Skor.S, Sm, Sb, KO, Pw 1950-1954 (og. 5 j.a.), nab. 3407/05 Rep. SO 1950-1951, nab. 4083/10- 14 j.a. Akta osobowe pracowników, nab. 4813/2014 - 7 ja. 0,20 mb pomoce kancelaryjne Dziennik prez. 1951-56, Rep. S 1951-1956, Rep. Ds. 1956, Wykaz tymczasowo aresztowanych 1951-1956, Rep. D 1957, Rep. Ko 1956-1957, skor. Ko 1955-1960, akta spaw Ds. 1974-1975, sygn.112-125, repertorium Kp. i R. 1951-1965, sygn.126-127 Number of units in the group: 127
62/1527/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Myszadłach powiat Wołomin 1955-1962 0 Unroll
Protokóły z sesji PGRN 1957, 1959-1961 sygn. 1-3, Komisja Finansowa 1958-1961 sygn.4, Komisja Kultury i Spraw Socjalnych 1958-1961 sygn.5, Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności 1958-1959 sygn.6, Protokóły posiedzeń Prezydium 1955, 1960-1961 sygn. 7-9, rejestry uchwał 1955-1956 sygn. 10-11, uchwały i zarządzenia Prezydium GRN sygn.12, protokół przekazania akt GRN sygn. 1960-1962 sygn. 13, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1960-1961 sygn. 14, sprawozdania finansowe 1957-1960 sygn. 15-16, budżet 1959, 1961-1962 sygn. 17-18 Number of units in the group: 18
62/1528/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sulejowie powiat Wołomin 1957-1972 0 Unroll
Protokóły Sesji PGRN 1960-1961, 1967-1972 sygn.1-4, Protokóły posiedzeń Komisji 1961-1972 sygn.5-15, Protokóły posiedzeń Prezydium 1957, 1960-1972 sygn. 16-20, protokóły spotkań radnych z mieszkańcami wsi 1965 sygn. 21, Wybory sołtysów 1969 sygn.22, uchwały PGRN 1969-1970 sygn. 23, plany społeczno-gospodarcze 1967-1970 sygn. 24-26, sprawozdania GUS dot. rolnictwa 1960-1961 sygn. 27, sprawozdawczość finansowa 1964-1965, 1967-1971 sygn.28-29, sprawozdawczość dot. ewidencji ludności 1964-1966 sygn.30, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1963-1971 sygn. 31-33, budżet i fundusz gromadzki 1965-1971 sygn. 34-39 Number of units in the group: 39
62/1529/0 Urząd Gminy w Sterdyni 1973-1990 0 Unroll
Realizacja wniosków komisji i uchwał GRN 1976-1980;1982;1986-1989 sygn. 1 – 7; 99 - 104, Zebrania wiejskie, sołtysi 1983-1984;1988; 1990 sygn. 8 – 10; 122, Zarządzenia 1973;1983-1989 sygn. 11 – 18, Plan działania Urzędu 1974; 1981-1989 sygn. 19 – 23; 105 – 112; 121, Plany pracy i ich realizacja 1981-1989 sygn. 24 – 38; 98; 113 - 120, Fizjografia 1987 sygn. 39, Skargi i wnioski 1980-1988 sygn. 40 – 47, Kontrole 1973-1988; 1990 sygn. 48 – 63; 123 – 124, Statystyka 1980-1989; 1990 sygn. 64 – 72; 125, Przydziały etatów 1980-1989; 1990 sygn. 73 – 82; 126, Szkolenia pracowników 1981-1989 sygn. 83 – 93, Analizy wypadków 1987-1989 sygn. 94, Analizy działalności kolegium 1979; 1981-1983 sygn. 95-97, Ruch budowlany 1981-1982; sygn.127 – 128, Ewidencja nieruchomości 1984;1986; sygn.129 – 130, Lokalizacje 1980; 1989 sygn.131 Number of units in the group: 131
62/1530/0 Gminna Rada Narodowa w Osiecku 1973-1990 0 Unroll
Protokóły z sesji 1973-1990 sygn.1-18, Rejestr uchwał 1984-1990 sygn.19-20, Komisje GRN (regulaminy, sprawozdania) 1973-1974 sygn. 21-22, Protokóły Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego, Gospodarki Finansowej 1973-1990 sygn.23-37, Protokóły Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 1973-1990 sygn.38-52, Protokóły Komisji Przestrzegania Prawa (Ładu i Porządku) 1973-1990 sygn. 53-67, Protokóły Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1973-1990 sygn. 68-82, Protokóły Komisji ds. Samorządu 1984-1990 sygn.83-85, Protokóły Komisji Czynów Społecznych 1984-1988 sygn. 86, ewidencja wniosków Komisji 1984-1990 sygn.87-88, Protokóły z posiedzeń Prezydium 1973-1990 sygn.89-105, rejestr postanowień 1973-1990 sygn. 106-107,143 Kwestionariusze radnych 1973-1978,1984,1988 sygn.108, 131-133 Protokóły ze spotkań z wyborcami 1973-1977 sygn.109-111,123-126 Rejestr interpelacji 1973-1990 sygn. 112-114, Zebrania wiejskie, sołtysi 1974-1976 sygn.115-118, samorząd mieszkańców wsi 1985-1988 sygn. 119-122, Spotkania posłów i radnych z wyborcami 1975, 1978,1979-1983, 1986 sygn.123-126, Działalność koordynacyjna rad narodowych 1984-1989, sygn. 127-130, Uchwały GRN 1988-1990 sygn.134-136, Plan pracy Rady 1973-1977,1985-1989 sygn. 137-142, wnioski Komisji GRN i realizacja 1986-1988 SYGN 144,145, Protokoły z posiedzeń Komitetu Kontroli Społecznej w Osiecku 1978-1979, sygn. 146 Number of units in the group: 146
62/1531/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Ceranowie powiat Sokołów Podlaski 1878-1897 588 Unroll
Akta zgonów 1884-1897 sygn. 1, Akta urodzeń 1886-1896 sygn. 2, Akta małżeństw 1878-1895 (do nr 37) sygn. 3 Number of units in the group: 3
62/1532/0 Urząd Gminy w Repkach [1971] 1973-1990 0 Unroll
Zebrania wiejskie, sołtysi 1973-1988 sygn. 1 – 65; Regulaminy 1973-1976; 1979;1984; 1990 sygn. 66 – 72; 99, Powołanie jednostek podległych [1971], 1974 sygn. 73; Zarządzenia, decyzje naczelnika 1973-1976 sygn. 74 – 76 , Plan działania Naczelnika i Urzędu 1976; 1978; 1980-1989 sygn. 77 – 90, Narady koordynacyjne 1975-1977 sygn. 91 – 93, Plan społeczno-gospodarczy 1974;1976-1977 sygn. 94 – 95, Sprawozdania z działalności 1983-1985 sygn. 96 – 98, Kontrole 1974;1983-1989 sygn. 100 – 107, Sprawy pracownicze 1973; 1976-1989 sygn.108 – 115, 142, Szkolenia pracowników 1973-1974 sygn.116 – 126, Budżet 1986-1988 sygn.127 – 131, Bilans 1980-1981;1876-1987 sygn.132 – 134, Sprawozdania rolne 1976-1978 sygn.135 – 136, Zabytki 1976-1986 sygn.137, Inwentaryzacja nieruchomości 1979; 1984-1988 sygn.138 – 139, Cmentarze 1982-1990 sygn.140, Ruch budowlany 1980-1989 sygn.141, nab. 4520/2012, nab. 5342/2017 (767 j.a 4,60 mb spis poz. 169-936) Number of units in the group: 936
62/1533/0 Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym 1975-1990 0 Unroll
Zebrania wiejskie, sołtysi 1977-1979, 1981,1983-1990 sygn. 1–19 , Samorząd mieszkańców wsi Narady pracowników 1977-1979, 1981-1986, 1988-1989 ,sygn.20-30, Statut 1987, sygn.31, Regulaminy 1979-1981, 1984-1984-1986, 1989 sygn.32-37, Zarządzenia i decyzje Naczelnika 1977-1987 sygn. 38-45, Uchwały rady narodowej 1988 sygn.46, Gminny Komitet Kontroli Społecznej 1980-1982 sygn.47, Plany pracy i ich realizacja 1984-1989 sygn. 48-49, Spis rolny sprawozdawczość 1983-1989 sygn.50, Podział administracyjny gminy 1979-1989 sygn.51, Wycinki prasowe 1986 sygn.52, Dane statystyczne o pracownikach 1982-1986 sygn.53, Szkolenia pracowników 1977-1978, 1980-1981, 1983, 1987-1988 sygn. 54-60, Budżet 1980, 1983, 1985 sygn.61-64, Sprawozdania i analizy dotyczące planów 1981 sygn. 65, Nadzór nad stowarzyszeniami 1981 sygn.66, Państwowy Fundusz Ziemi , przekazywanie nieruchomości 1977-1979, 1981-1983, 1985 sygn. 67-76, Opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych 1981-1983, sygn.77-79, Analizy i oceny ruchu budowlanego 1981, 1983 sygn. 80-81, nab. 4374/2011 - 23 j.a 0,20 mb z lat 1975-1990, nab. 5260/2016 (41 j.a.0,18 mb) Number of units in the group: 145
62/1534/0 Gminna Rada Narodowa w Ceranowie 1973-1990 0 Unroll
1.Protokóły z sesji GRN 1973, 1974-1990 sygn. 1-19, 122-128, 2.Plany pracy GRN 1973-1974, 1985-1988 sygn. 20-25, 129,130 3.Uchwały GRN 1974-1990 sygn. 26-42, 4. Komisja Rolnictwa 1973-1976, 1977-1988sygn. 43-55, 132-134 5.Komisja Planu, Budżetu i Finansów oraz Spraw Komunalnych i Zaopatrzenia 1973-1986 sygn. 56-66, 135, 136 6.Komisja Ładu i Porządku Publicznego 1973-1975, 1977-1981, 1983-1988 sygn. 67-80, 137 7.Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych 1973-1977, 1978-1981, 1983-1988 sygn. 81-95, 138 8.Komisja ds. Samorządu 1984-1988 sygn. 96-100, 140-142, 9. Plany Pracy Komisji 1974-1976, 1979-1981sygn.101-104 10.Protokoły z posiedzeń Prezydium 1973-1987 sygn.114-121, 11. Plany pracy Prezydium 1973-1974, 1976, 1977, 1984-1988 sygn. 114-121, 143, 12. Postanowienia Prezydium 1974, 1975sygn.131, 13.Wnioski Komisji 1975 sygn.139 Number of units in the group: 143
62/1535/0 Urząd Miejski w Łukowie [1945] 1973-1990 [2000] 0 Unroll
Wybory do Sejmu PRL X kadencji 1989 sygn.1, MK FJN protokóły, sprawozdania, składy komitetów 1973-1983 sygn.2-12, Realizacja wniosków komisji stałych K. Handlu i Usług 1982-1989 sygn. 13-17, Wybory do samorządu mieszkańców 1976-1984 sygn. 18-19, Narady pracowników własnej jednostki 1988 sygn. 20, Akty normatywne własnej jednostki 1974-1990 sygn. 21-63, Plany pracy UM i sprawozdania z ich realizacji 1977-1990 sygn. 64-77, Sprawozdania i opracowania statystyczne [1970] 1977-1980 sygn. 78-85, Skargi i wnioski - rejestry, analizy, sprawozdania 1971-1990 sygn. 86-97, Publikacje prasowe o Urzędzie 1986-1990 sygn. 98, Kontrole i inspekcje- protokóły, zarządzenia 1975-1990 sygn. 99-133, Zatrudnienie, kadry - sprawozdania GUS 1976-1986 sygn. 134-145, Plany i programy szkolenia pracowników 1980-1985 sygn. 146-148, Budżety zbiorcze, ich zmiana i realizacja 1975-1990 sygn. 149-163, Plany finansowania remontów kapitalych i ich realizacja 1986 sygn. 164, Ewidencja nieruchmości - Wydział Finansowy 1973-1985 sygn. 165-197, Plany społeczno-gospodarczego rozwoju miasta 1976-1990 sygn. 198-223, Analizy ekonomiczno-problemowe (MPSG) 1976-1989 sygn. 224-234, Badania ekonomiczne - potrzeby energetyczne miasta 1971-1990 sygn. 235-237, Bilans z załącznikami 1975-1990 sygn. 238-252, Czyny społeczne - sprawozdania z realizacji, plany czynów 1976-1989 sygn. 253-266, Sprawy przejmowania ziemi, wywłaszczenia, odszkodowania, zmiana sposobu użytkowania 1975-1984 sygn. 267-290, Księgi ewidencyjne ruchu budowlanego 1973-1983 sygn. 291-297, ewidencja gruntów i obiektów, nazewnictwo ulic, podziały nieruchomości 1975-1982 sygn. 298-312, sprawozdawczość GUS z ruchu budowlanego [1968] 1974-1990 sygn.313-315, Analizy i oceny ruchu budowlanego 1977-1990 [1991] sygn. 316-322, Ewidencja pieczęci 1980-1990 sygn. 323, protokóły kontroli i inspekcji 1986-1989 sygn. 324-326, wnioski o odznaczenia 1978 sygn. 327, plany szkoleń 1878 sygn. 328, Protokóły Związku Zawodowego pracowników 1980 sygn. 329, instrukcja kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowych 1980 sygn. 330, Sprawozdania Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej 1984-1986 sygn. 331, sprawozdawczość (zobowiązania, czyny) 1989-1990 sygn. 332-334, sprawozdawczość Wydziału Oświaty 1978-1990 sygn. 335-340, sprawy USC 1977-1989 sygn. 341-354, przydział mieszkań, sprawy nieruchomości, gospodarka terenami 1978-1990 [1993] 355-362, sprawozdania 1976-1981 sygn. 363-365, Biuro Geodezji Miejskiej 1980-1981 sygn. 366-367, Numeracja nieruchomości, operaty 1974-1990 sygn. 369-390, nazewnictwo ulic 1974-1990 sygn. 391-392, uwłaszczenia gospodarstw rolnych 1981 sygn. 393, ewidencja urządzeń nad- i podziemnych 1980 sygn. 394, analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej 1989-1990 sygn. 395-396, sprawozdania cząstkowe 1990-1991 sygn. 397, nab. 4245/11 - 3 j.a. fundusz mieszkaniowy 1980, organizacja zarządu gospodarki terenami 1977-1980, nab. 4434/2012 - 342 j.a. 5mb Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, nab. 4583/2012 - 2 j.a. 0,05 mb zatwierdzanie planów realizacyjnych budownictwa, nab. 4832/2014 - 686 ja. 3,40 mb koncesje na działalność gospodarczą Number of units in the group: 1430
62/1536/0 Urząd Gminy w Ceranowie 1973-1990 [1991] 0 Unroll
1.Wybory sołtysów i podsołtysów 1973-1974 sygn. 1-2, 2.Protokóły zebrań wiejskich 1975, 1978, 1980, 1982 sygn. 3-7, 3.Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 1976, 1980, 1988, 1989 sygn. 8-12, 4.Protokóły z narad pracowniczych 1980,1987, 1988 sygn. 13-15, 5.Zarządzenia Naczelnika 1975-1990 sygn. 16-33, 6.Decyzje Naczelnika 1979-1988 sygn. 34-41, 7.Plany pracy 1978-1987 sygn. 42-53, 8.Kroniki i monografie własne 1984 sygn.54, 9.Protokóły kontroli wewnętrznej 1986-1987 sygn. 55, 10.Dane statystyczne o pracownikach 1977, 1978, 1980, 1983 sygn. 56-58, 11.Przydziały etatów-wykazy etatów 1977, 1980, 1982, 1984, 1987 sygn. 59-63, 12.Budżety gminy 1978-1990 sygn. 64-80, 13.Sprawozdania z realizacji budżetu gminy 1973-1990 sygn. 81-94, 14.Sprawozdania z funduszu płac 1981-1984 sygn. 95, 15.Bilans UG 1974-1990 sygn. 96-112, 16.Plan społeczno – gospodarczego rozwoju Gminy 1979-1989 sygn. 113-124, 17.Realizacja czynów społecznych 1984-1989 sygn. 125-130, 18.Sprawozdawczość z gospodarki ziemią 1977-1984 sygn. 131-138, 19.Przebieg kontraktacji roślinnej 1977-1983 sygn. 139-142, 20.Sprawozdawczość dotycząca zwalczania chorób roślin i szkodników 1977-1988 sygn.143-154 , 21.Sprawozdania z podatku rolnego i składek FUSR 1975-1991 sygn.155-159, 22.Sprawozdania rolnicze 1977 sygn.160, 23.Protokoły Terenowych Grup Operacyjnych 1981 sygn. 161 Number of units in the group: 161
62/1537/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rytelach Olechnach powiat Sokołów Podlaski 1968-1972 0 Unroll
Uchwały GRN 1971-1972 sygn.1, Sesje i sprawy organizacyjne 1968-1972 sygn. 2-7, Protokóły Komisji Mandatowej 1972 sygn. 8, Komisja Rolnictwa 1972 sygn. 9, Komisja Planowania Gospodarczego 1972 sygn. 10, Komisja Dróg i Mienia 1972 sygn. 11, k. Oświaty, Kultury 1972 sygn. 12, Komisje - sprawy personalne i doraźne 1972 sygn. 13, Protokóły posiedzeń Prezydium 1968-1972 sygn. 14-18, Protokóły ze spotkań i zebrań wiejskich 1971-1972 sygn. 19, Posiedzenia i sprawy organizacyjne GRN 1972 sygn. 20 Number of units in the group: 20
62/1538/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ceranowie powiat Sokołów Podlaski 1965-1972 0 Unroll
Protokóły Sesji 1969-1972 sygn. 1 – 4 , Protokóły posiedzeń Komisji 1965-1972 sygn. 5 – 14, Posiedzenia Prezydium 1969-1972 sygn.15 – 19 Number of units in the group: 19
62/1539/0 Gminna Rada Narodowa w Jadowie 1973-1990 0 Unroll
1. Sesje rady 1973, 1976-1990 sygn. 1-18 (18j.a.) , 2. Posiedzenia Prezydium 1973-1990 sygn. 19-33 (15 j.a), 3. Komisje - protokóły posiedzeń K. Rolnictwa, K. Budżetu i Finansów, K. Rozwoju Gospodarczego, K. Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego, K. Oświaty i Kultury , K. Ds. Samorządu 1973-1990 sygn. 34-67 (34 j.a.), 4. Uchwały, postanowienia, wnioski 1976-1987 sygn. 68-72 (5 j.a.), 5. Komitet Kontroli Społecznej 1978, 1983 sygn. 73-77, 82 (6 j.a.), 6. Samorząd mieszkańców 1984-1990 sygn. 78-81, 7. Plan pracy GRN 1981 sygn. 83, 8. Ramowy program działania, regulamin, plany pracy 1984-1989 sygn. 84-85, nab. 5400/2017 4 j.a rejestry uchwał, wniosków, interpelacji 1984-1990 sygn.86-89, nazewnictwo ulic i placów 1986-1988, sygn.90 Number of units in the group: 90
62/1540/0 Urząd Gminy w Jadowie 1973-1990 0 Unroll
1. Raelizacja wniosków, uchwał, postanowień 1974-1989 sygn. 1,2, 33-37 (7 j.a.), 2. Zebrania wiejskie, sołtysi 1976-1990sygn. 3-19, 170-173 (21 j.a.), 3. Narady gospodarcze 1978-1989 sygn. 23-26, 176-177 (6 j.a.), 4. Narady pracowników 1975-1989 sygn. 27-32 (6 j.a.), 5. Uchwały Rady (przesyłane do UG) 1976-1987 sygn. 20-22, 174-175 (5 j.a.), 6. Gminna Służba Rolna 1978-1984 sygn. 38-44, 54 (8 j.a.), 7. Zarządzenia, decyzje Naczelnika 1976-1989 sygn. 45-53 (9 j.a.), 8. Plan działania Naczelnika Gminy 1977-1986 sygn. 55-58 (4 j.a.), 9. Plan działania Urzędu Gminy 1984-1990 sygn. 59-63 (5 j.a.), 10. Długofalowe i roczne plany społ-gosp. 1977-1979 sygn. 64, 65, (2 j.a.), 11. Kwartalne plany pracy 1984-1989 sygn. 66-70 (5 j.a.), 12. Statystyka 1983-1989 sygn. 71-76 (6 ja.), 13. Spisy rolne 1984-1989 sygn. 77-78 (2 j.a), 14. Analiza skarg i wniosków 1975-1984 sygn. 79 (1 j.a), 15. Kontrole 1974- 1990 sygn. 80-83 (4 j.a.), 16. Zasady pracy i płacy 1973-75 sygn. 84 (1 j.a.), 17. Przydziały etatów 1973-1990 sygn. 85-88 (4 j.a.), 18. Szkolenia 1984 sygn. 89, 19.Budżet 1973-1989 sygn. 90-107 (18 j.a.), 20. Finansowanie remontów 1976-1980 sygn. 108, 21. Podatki 1976-1988 sygn. 109-117 (8 j.a.), 22. Plan społeczno-gospodarczy 1974-1990 sygn. 118-128 (11 j.a.), 23. Czyny społeczne 1977 sygn. 129-130 (2 j.a.), 24. Kolegium ds. Wykroczeń 1978 -1982 sygn. 131-133 (3 j.a.), 25. Społeczna Komisja Pojednawcza 1974-1975 sygn. 134 (1 j.a.), 26. Zabytki, miejsca pamięci 1973-1975, 1984-86 sygn. 135-136 (2 j.a.), 27. Zadrzewianie, uprawa roślin 1977-1987 sygn. 137-150 (14 j.a.), 28. Budownictwo, nieruchomości, rzemiosło 1974-1990 sygn. 151-164 (14 j.a.), 29. Pomoc społeczna 1976-1990 sygn. 165-167 (3 j.a.), 30. Placówki kościelne 1979 sygn. 168, 31. Front Jedności Narodu 1973-1975 sygn. 169, 32. Spotkania z wyborcami, wybory do Sejmu, rad 1977-1988 sygn. 178-199, nab. 4364/2011 - 24 j.a. 0,40 mb decyzje lokalizacyjne 1977-90, ewidencja cmentarzy 1988-90, nab. 5002/2015 - 68 ja. 0,70 mb przejmowanie gospodarstw, fundusz PFZ, nab. 5399/2017 9 j.a 0,12 mb Number of units in the group: 300
Showing 1,521 to 1,540 of 1,973 entries.