Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1561/0 Urząd Gminy w Miedznej 1973-1990 0 Unroll
Spotkania posłów i radnych z wyborcami 1973 sygn.1, Realizacja wniosków komisji 1984-1987,1989 sygn.2-3, Protokóły zebrań wiejskich 1980-1981,1988-1989 sygn.4-5, Sprawozdania sołtysów 1973-197 sygn.6, Posiedzenia kolegiów, komisji 1977, 1981-1990 sygn.7-11, Plany zjazdów. Narad, konferencji 1980 sygn. 12, Narady pracowników 1981-1986, 1988 sygn.13-14, Organizacja urzędu, statut 1973, 1984, 1988, 1989 sygn.15-18, Uchwały GRN własnej 1987-1990 sygn.19-20, Zarządzenia 1973-1975, 1980-1981, 1985-1990 sygn.21-26, Plany pracy Rady 1976 sygn.27, Długofalowe i roczne plany pracy 1976, 1979-1989 sygn.28-38, Sprawozdania z realizacji planów 1978, 1985-1986 sygn.39-40, Oceny i wnioski spisów powszechnych 1983-1989 sygn.41-43, Kontrole 1973-1975, 1978-1990 sygn.44-53, Dane statystyczne o pracownikach 1977-1990 sygn.54-60, Przydziały etatów 1973,1980-1982 sygn.61-62, Budżet 1973, 1974, 1976-1990 sygn.63-79, Analiza podatkowa 1985-1990 sygn.80, Ostateczne wersje planów zbiorczych 1976, 1985-1990 sygn.81-87, Sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów 1984, 1985, 1987-1990 sygn.88-92, Bilans i sprawozdania bilansowe 1973-1990 sygn.93-117, Realizacja czynów społecznych 1979-1985 sygn.118, Kierunki rozwoju kultury fizycznej 1985-1990 sygn.119-120, Turystyka 1987 sygn.121, Analizy i sprawozdania dotyczące kolegiów 1978-1982 sygn.122-124, Ogólne zasady zaopatrzenia rynku 1988-1989 sygn.125-126, Ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych 1973-1988 sygn.127-128, Analizy i oceny pomocy społecznej 1978-1983 sygn.129-134 , Zarządzenia Naczelnika 1982-1984 sygn. 135, Długofalowe i roczne plany pracy 1987 sygn.136, Narady pracowników 1987, 1989 sygn.137-138, Plany i sprawozdania własne1978-1980,1983 sygn.139-142, Opracowania statystyczne 1976,1978 sygn.143-144, Ewidencja nieruchomości1973-1978,1981 sygn.145-146, Scalanie gruntów 1975 sygn.147, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1982 sygn.148, Wywłaszczenie nieruchomości 1976, 1984 sygn.149-150, Zamiana gruntów sygn.151-152, Przekazywanie gruntów w użytkowanie wieczyste 1973-1981, 1983, 1985 sygn.153-182, Sprzedaż gruntów 1973-1984, 1987 sygn.183-202, Rozgraniczenia 1973, 1983 sygn. 203-204, Przejmowanie gospodarstw na rzecz Skarbu Państwa 1983 sygn.205, nab. 5341/2017 spis poz. 206-238 Number of units in the group: 238
62/1562/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Maciejowicach powiat Garwolin 1890-1935 2242 Unroll
Księgi urodzeń unikat 1890- 1914 sygn. 1-2, 4-5, 8-10, skorowidze do U 1900-1910 sygn. 11-13, akta zb. U 1905-1914 [1966-2002] sygn.14, księgi małżeństw unikat 1890- 1933 sygn. 3, 6, 15-16, akta zb. M 1919 sygn. 17, księgi zgonów unikat 1892- 1935 sygn. 7, 18-20 Number of units in the group: 20
62/1563/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Samogoszczy powiat Garwolin 1885-1934 533 Unroll
Akta urodzeń 1890-1907 sygn. 1, 3-4, Akta małżeństw 1890-1930 sygn. 2, 5-6, akta zgonów 1885-1934 sygn. 7-8 Number of units in the group: 8
62/1564/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Sulejowie powiat Wołomin 1889-1912 1037 Unroll
księgi Urodzeń 1896-1900,1901-1910 sygn. 1-2, księgi małżeństw 1889- 1899, 1899-1912 sygn. 3,5, księgi zgonów 1900-1907 sygn. 4 Number of units in the group: 5
62/1565/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Osiecku powiat Garwolin 1882-1937 1746 Unroll
księgi urodzeń 1890-1915 sygn. 1-3, 7, 8, księgi małżeństw 1890-1937 sygn. 4, 12,13, księgi zgonów 1890-1917 sygn. 5-6, 9, akta zbiorowe 1882-1889 [1958-1963] sygn.10-11 Number of units in the group: 13
62/1566/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wildze powiat Garwolin 1885-1935 1056 Unroll
Akta urodzeń 1885-1895 sygn. 1, 1895-1904 (do nr 42) sygn. 2, księga małżeństw 1887-1905 sygn. 3, księga zgonów 1899-1912 sygn.4, księga urodzeń 1904-1913 sygn. 5, akta zbiorowe 1890-1913 sygn. 6-17, akta małżeństw unikat 1916-1935, sygn.18-20, akta zgonów unikat 1912-1929, sygn.21, akta zbiorowe do aktów małżeństw 1911[ 1972], sygn.22 Number of units in the group: 22
62/1567/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Parysowie powiat Garwolin 1889-1934 [1946-2005] 2517 Unroll
sygn. 1 Akta urodzeń 1889-1892, sygn. 2. Akta zgonów 1890-1902, sygn. 3 Akta urodzeń 1892-1895, sygn. 4 Akta urodzeń 1896-1900, akta małżeństw 1890-1903 sygn. 5, księgi urodzeń unikat 1900-1903, 1903-1909, 1909-1912 sygn. 6-8, akta zbiorowe 1892-1912 [1946-1972] sygn.9-13, akta małżeństw 1903-1933 sygn. 14, 16, 18, 20, akta zbiorowe do akt małżeństw 1903-1933 [1955-1981] sygn.15, 17, 19, 21, akta zgonów 1902-1934 sygn. 22-25, księga urodzeń 1912-1916 sygn. 26, akta zbiorowe urodzeń 1912-1916 [1961-2005] sygn. 27 Number of units in the group: 27
62/1568/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Garwolinie [1948-1949] 1951-1973 0 Unroll
nab. 3008/2002.09.19 - 32 j.a. 0,70 mb, nab. 3795/08 księga protokółów MRN 1948-1949, komisji budownictwa 1969-1972, nab. 4411/2011 - 1 j.a. 0,02mb sprawozdanie z działalności MPGK 1970 Number of units in the group: 36
62/1569/0 Sąd Okręgowy w Siedlcach [1938] 1945-1950 [1953] 0 Unroll
Zawiera akta spraw cywilnych dotyczące: roszczeń majątkowych, praw własności, postępowań spadkowych , rozwodów itp. Akta spraw karnych dotyczące przestępstw specjalnej kategorii tj. sądzonych na podstawie powojennych dekretów o : odstępstwo od narodowości polskiej, o współpracę z okupantem , działanie na szkodę Państwa polskiego, sabotaż gospodarczy i tp. Repertoria i skorowidze spraw cywilnych CJ, C, Ca, Cz. 1945 – 1950 sygn. 1 – 6, Repertoria i skorowidze spraw karnych Ksn, Ko, JK, Ka 1945 – 1950 sygn. 7 – 14, Księga sum depozytowych, terminarze rozpraw 1948 – 1953 sygn. 15 – 16, Akta spraw cywilnych C, CJ, Co, Cz, Ca 1945 – 1950 sygn. 17 – 549, Akta spraw karnych K Ksn 1946 – 1949 sygn. 550 - 798, [ Część pomocy ewidencyjnych przechowywana w zespołach Nr 61 „ Sąd Okręgowy w Siedlcach 1918 – 1939" : repertorium Cz 1939 – 1946, sygn. 66-78, repertorium Kl 1933 – 1948 sygn. 129, repertorium Kad. 1934, 1946-1947 sygn. 177, rep. Kas. 1938 – 1939, 1948 sygn. 204, skorowidz Ca, Cz. 1938 – 1946 sygn. 6679, skorowidz Cj, C, Co 1937 – 1946 sygn. 6680, skorowidz spraw karnych 1938 – 1939, 1944 – 1949 sygn. 6675, terminarz rozpraw wydziału karno skarbowego 1936-1939, 1945 sygn. 194, zeszyt kontroli złożonych apelacji 1937-1957 sygn. 195; w zespole Nr 1572 „ Sąd Okręgowy w Siedlcach 1939 – 1944 „:Repertorium Cj 1942-1946 s. 2, repertorium K 1943 – 1946, sygn. 4, Skorowidz spraw karnych K, KJ 1941 – 1948 sygn. 5 ]. nab. 3274/04 Rep:. Ca 1943-46, Ns 1948-50, Co 1950, Kpd 1946-47, K 1947, 1950, Cz 1947-49, 1950, Skor:. K 1948-49, Kad 1938-1948, C I inst. 1949-1950, Dziennik Prez.1948, nab. 3303/04 : Akta spraw Kpd.-1946 18j.a, Kdor. 1948-7j.a, Kdor.1949 5j.a, K 1950- 176j.a., Nab. 3310/04 Akta spraw: K - 53 j.a 0,60mb, K 1946 - 76 j.a, 0,85 mb, K 1947 -131 j.a. 1,70 mb, KPd 1947 11 j.a. 0,15 mb, nab. 3707/07 58 j.a. 0,40 mb akta spraw Ns 1948, 1949, 1950, nab. 3915/09 2 ja. (apelacje sprawy C 25/40, Co 26/46), nab. 4308/11 - 42 ja. 0,35 mb sprawy C 1946, nab. 5005/2015 - 331 ja. 3,60 mb akta spraw karnych 1948-1950 Number of units in the group: 1992
62/1570/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Żelechowie 1973-1977 0 Unroll
Protokóły z zebrań POP 1974- 1975 1 j.a Protokóły z zebrań POP 1973- 1977 1 j.a Number of units in the group: 2
62/1571/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Żelechowie powiat Garwolin 1890-1939 4725 Unroll
Akta urodzeń 1890-1915 sygn. 1, 2, 5-7, 10,13, Akta małżeństw 1890-1939 sygn. 3, 8, 11,12, 14-16, 33 Akta zgonów 1890-1928 sygn. 4, 9, 29,30, akta zbiorowe 1905-1939 [1984] sygn. 17-28, 31,32, 34,35 Number of units in the group: 35
62/1572/0 Sąd Okręgowy w Siedlcach 1939- 1944 [1945-1948] 0 Unroll
Repertorium i skorowidz spraw cywilnych 1941 – 1946 sygn. 1 – 2, Repertoria spraw karnych K, JK 1941 – 1946 sygn. 3 – 4, Skorowidz spraw karnych K, JK 1941 – 1948 sygn. 5, Terminarz rozpraw 1941 – 1942 sygn. 6, - Księga należności pieniężnych 1940 – 1945 sygn. 7, Akta spraw cywilnych CJ, C, Ca, Cz 1939 – 1944 sygn. 8 – 107, Akta spraw karnych JK, K 1939 – 1944 sygn. 108 - 901 [ Repertoria C, CJ, Cz, Ca, Kl, Up z lat 1933 – 1948 oraz repertoria i skorowidze Ka, K, KJ, KO z lat 1938 – 1949 w zespole Nr 62/61 „ Okręgowy w Siedlcach 1918 – 1939”, sygn. 6676, 6677, 6678, 129, 61, 6679, 6680, 125, 179, 6682, 205, 6675, 211, 6681 ]., nab. 3869/08 (1 j.a.) sprawa cywilna 762/27 z Sądu Pokoju w Mordach apelacja do SO sprawa AC 936/28, AC 499/42, Cps 15/44 Number of units in the group: 1216
62/1573/0 "Polifarb" Pilawskie Zakłady Farb i Lakierów w Pilawie 1963-1994 0 Unroll
Protokół z posiedzenia Zespołu Resortowego 1979 sygn. 1, Materiały na KSR 1964-1974,1976-1980 sygn. 2-20, Rada Pracownicza 1984-1994 sygn. 21-38, Statut samorządu załogi 1987 sygn. 39, Narady koordynacyjne 1987-1989 sygn. 40, Zarządzenia dyrektora 1966-1994 sygn. 41-73, Regulamin organizacyjny 1978-1979 sygn. 74-75, Statut 1981,1993 sygn. 76-77, Schemat organizacyjny 1975, 1977, 1978, 1982 sygn. 78-81, Projekt usprawnienia struktury 1980 sygn. 82, Program doskonalenia polityki kadrowej 1973-1980 sygn. 83-87, Plan 5-letni 1966,1968-1972,1975 sygn. 88-99, Plan finansowy 1969-1971, 1976-1982,1992 sygn.100-112, Plan społeczno-gospodarczy 1975, 1977, 1982,1984,1987 sygn.113-118, Plan inwestycji 1965 sygn. 119, Plan techniczno-przemysłowo- ekonomiczny 1963-1979 sygn.120-157, Plany produkcji 1973,1979-1987sygn.158-173, Plan kosztów 1969,1971,1976,1978 sygn.174-178, Plan zatrudnienia 1965-1966, 1969-1971 sygn.179-183, Sprawozdanie o działalności gospodarczej 1991-1994 sygn.184-187, Sprawozdania o rentowności produkcji 1985, 1987 sygn.188-189, Sprawozdania produkcyjne 1975, 1978-1990 sygn.190-208. Sprawozdania z jakości produkcji 1966-1974, 1976-1989 sygn.209-231, Sprawozdanie z realizacji inwestycji 1963,1970-1971sygn.232-235, Sprawozdanie z transportu 1967 sygn.236, Sprawozdania zbiorcze 1987- 1990 sygn.237-240, Sprawozdania o stanie zatrudnienia 1990,1991,1993 sygn.241-243, Sprawozdanie finansowe 1967-1974, 1976-1989,1991-1994 sygn.244-286, Analiza ekonomiczna 1963-1971, 1974, 1976-1994 sygn.287-324, Normy zakładowe 1977, 1978, 1980, 1984, 1986, 1987, 1989-1994 sygn.325-361, Instrukcje 1969, 1974, 1978 1980, 1986, 1991 sygn. 362-368, Monografia zakładu 1974 sygn.369, Informacje o działalności zakładu 1977, 1983, 1988, 1993 sygn.370-372, Instrukcja kancelaryjna 1968,1977 sygn.373, Protokóły kontroli 1963-1988,1990-1991 sygn.374-421, Zakładowy system wynagradzania 1976,1979-1994 sygn.422-429, Regulamin premiowania 1973-1980, 19821985, 1987-1992 sygn.430-438, Ewidencja stanowisk pracy 1977,1980,1986 sygn.439-442, Taryfikator kwalifikacyjny sygn.443, Regulamin pracy 1973-1975 sygn.444-446, Analiza czasu pracy i fluktuacji załogi 1979-1980 sygn.447-448, Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 1984 sygn. 449, Regulamin BHP i p.poż. 1985, 1989 sygn.450-451, Plan kont 1975, 1980, 1983,1991,1993 sygn.452-456, Bilans 1963-1966,1983-1987, 1989-1994 sygn.457-473, Materiały do bilansu 1975, 1977, 1989-1994 sygn.474-481, Orzeczenie badania bilansu 1966-1971, 1973-1991 sygn. 482-511, Stowarzyszenie Polskich Producentów Farb i Lakierów 1994 sygn.512-513, Wpisy do rejestru handlowego 1992 sygn.514-516, Prywatyzacja 1993 sygn.517-518, Wynalazczość i racjonalizacja 1963-1971 sygn.519-523, Projekty racjonalizatorskie 1964-1965, 1967-1968,1972-1974 sygn.524-572, Wioski racjonalizatorskie 1964, 1966, 1969-1971, 1977 sygn.573-614 Number of units in the group: 614
62/1574/0 Sąd Grodzki w Garwolinie [1936]1944-1950 [1951] 0 Unroll
Akta spraw „C” sprawy cywilne rozpoznawane w trybie postępowania ogólnego (1937)1944-1950 sygn.1-46, 368-379, „Co” sprawy cywilne wytaczane w związku z postępowaniem polubownym 1945-1949 sygn.47-61, 288-291, „Kl” sprawy o nadanie klauzuli wykonalności 1945 sygn.62-64, „Ns” sprawy z zakresu sądownictwa niespornego, dla których nie ma oddzielnych repertoriów 1946-1950 sygn. 65-75, 292-345, 416, „Op” sprawy o ustanowienie opieki i nadzór nad nią 1948-1949 sygn. 76, „Zg” sprawy o uznanie za zmarłego, o stwierdzenie zgonu 1946-1950(1951) sygn.77-282, 350-351, 417, „Kg.” sprawy karne, w których wniesiono akt oskarżenia do sądu grodzkiego 1941-1947 sygn.283-287, 418, „Sp” sprawy spadkowe 1947-1950 (1962) sygn346-349, 380-415 Pomoce kancelaryjne Skorowidze C 1947-1950 sygn. 352-354, Skorowidz Kp. 1949-1950 [1951]sygn. 355, Repertoria C 1947-1951 sygn. 356-358, Repertorium Co 1947-1951 sygn. 359, Repertorium Ns 1946-1947 sygn. 360, Repertoria Sp.1947-1950 sygn. 361-362, Repertorium Op. 1948-1950 sygn.363, Repertoria Kps. 1947-1951 sygn. 364-365, Repertoria Kg. 1947-1951 sygn.366-367, Repertorium KL i E 1949-1951 sygn. 419, sprawa Co 169/45 sygn. 420, sprawa C 188/41 z lat 1941-1949 sygn. 421, nab. 5692/2017-74 j.a., repertorium S 1944-1948, sygn.422, akta w sprawie karnej 1949, sygn.423, akta osobowe pracowników sądu [1936] 1944-1949, sygn.424, akta spraw cywilnych 1945-1948, sygn.427-495 Number of units in the group: 495
62/1575/0 Sąd Grodzki w Sobolewie [1936] 1940-1944 [1946] 0 Unroll
Wydział Cywilny „C” sprawy cywilne rozpoznawane w trybie postępowania ogólnego (1936-1939)1940-1944 sygn. 1-59, 71-153 „Co” sprawy opiekuńcze (1938-1939)1940-1942 sygn. 60-61, 154-155 Wydział Karny „Kg” sprawy karne 1941-1944 sygn. 62-67 Pomoce kancelaryjne Skorowidze C [1939] 1941-1944, sygn. 68-69 Repertorium C[1939] 1940-1944 [1946], sygn.70 Inwentarz uzupełniono w 2006r. o 88 jednostek aktowych ( nr nab. 3330/04 –3j.a i 85j.a. 0,18mb. akt odnalezionych w 2005r.) Są to pomoce kancelaryjne i akta spraw cywilnych z kategorii C i Co sygn. 68-155, akta spaw cywilnych 1939[1940], sygn.156-160 Number of units in the group: 160
62/1576/0 Sąd Grodzki w Sobolewie 1945-1950 [1951] 0 Unroll
„C” sprawy cywilne rozpoznawane w trybie postępowania ogólnego (1942-1944)1944-1950 sygn.1-37, 558, 651-666, „Co” dla spraw ,wytaczanych w związku z postępowaniem polubownym, dla zarządzeń tymczasowych, dla spraw o zabezpieczenie dowodów, wniosków o przyznanie prawa ubogich , oraz wszelkich spraw dla których nie ma oddzielnych repertoriów(1952)1945(1961) sygn. 38-66, 559-575, 667-784, „Kl.” dla spraw o nadanie klauzuli wykonalności 1945 sygn.67-68, „Ns” dla wszelkich spraw z zakresu sądownictwa niespornego, dla których nie ma oddzielnych repertoriów 1947-1950 sygn.69-82, 576-641 „Zg.” dla spraw o uznanie za zmarłego , o stwierdzenie zgonu, o uchylenie postanowienia o uznaniu za zmarłego i o uchylenie postanowienia o stwierdzeniu zgonu 1946-1950(1951) sygn. 83-550, „Kg” sprawy karne, w których wniesiono akt oskarżenia do sądu grodzkiego 1945-1946 sygn.551-557, 839-847, „Sp.” Sprawy spadkowe 1947-1950 sygn. 642-643, 785-838, Skorowidze C 1945-1950, sygn. 644-645, Repertoria C 1946-1950 sygn. 646-648, Repertoria Kg 1948-1950 sygn.649-650. Nab. 3914/2009 - 1 j.a 0,01 mb sprawa C 200/50, nab. 5272/2016 sprawa Co 127/45 Number of units in the group: 849
62/1577/0 Urząd Powiatowy w Łosicach 1974-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 105
62/1578/0 vacat - Akta miasta Łosice - przekazany do Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Radzyniu zespół 38/2/0 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1579/0 Sąd Grodzki w Adamowie [1933] 1940-1943 [1950] 0 Unroll
Akta spraw cywilnych C 1940-1943, sygn. 1-61, Akta spraw opiekuńczych Co 1940-1943, sygn. 62-76, nab, 3901/09 -spis nr 16 poz. 43 akta sprawy C 190/42, nab. 4227/10 - 5 j.a. 0, 13 mb Rep. E 1933-1941, 1942-1950, Rep. Km 1939-1941, 1941, Rep. Kg 1941-1947, Number of units in the group: 82
62/1580/0 Sąd Grodzki w Kocku [1936-1943] 1944-1950 [1957] 0 Unroll
nab.3039/02 ( 9 j.a.akta spraw op. z 1947r), Nab. 3898/09 (spis nr 18 i 19) 24 j.a. - akta spraw C 1943-1945 (23 j.a) , księga należności 1936-1949, nab. 3911/09 (627 j.a. Spis 20/2008 ) Rep. Op. 1949, 1950-1951,1946-1950, Rep. C 1947-1948, 1948-1949, 1950, Rep. Ns 1948-1950, Rep. Sp. 1947-1950, Rep. Zg 1948-1950 skorowidze 1946-1947, 1948-1949, skor. Sp. 1947-1950, akta spraw C, Ns, Zg, Sp, Op., nab. 4233/10 - 9 j.a. 0,12 mb Skor. poszukiwanych 1942-1950, Rep. Kp 1948-1950, Rep. Kps 1949-1950, skor Kg, Ko 1950, teczki 5 spraw Number of units in the group: 669
Showing 1,561 to 1,580 of 1,973 entries.