Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/141/0 Żymirski Piotr rejent Kancelarii Hipotecznej Sądu Pokoju w Sokołowie Podlaskim [urzędujący w Węgrowie] 1874-1876 0 Unroll
Akta notarialne 1874 – 1876 sygn. 1 – 7 Number of units in the group: 7
62/142/0 Beczkowicz Wacław notariusz Sądu Pokoju w Sokołowie Podlaskim 1894-1895 0 Unroll
Akta notariane 1894 – 1895 sygn. 1 – 2 - Rejestr 1894 sygn. 3 Number of units in the group: 3
62/143/0 Łagowski Franciszek notariusz przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Pokoju w Węgrowie 1876-1895 0 Unroll
Akta notarialne 1876 – 1889 sygn. 1 – 35, 38, 47 - Skorowidz 1876 – 1895 sygn. 36 – 37 - Rejestr aktów protestów 1877, 1879,1880, 1883,1888,1889, 6 j.a. sygn.39-44 - Dziennik korespondencji 1876-1889 1 j.a., sygn.45-46 - Księga opłat 1882 – 1885 1 j.a. (przesunięta do zespołu 112 pod. sygn.29) - Księga aktów innych notariuszy zatwierdzonych przez Wydział Hipoteczny Sądu Pokoju w Węgrowie 1871 – 1894 2 j.a. Number of units in the group: 49
62/144/0 Dąbrowski Aleksander notariusz przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Pokoju w Węgrowie 1889-1912 0 Unroll
Akta notarialne 1890 – 1896 sygn. 1 – 48 - Akta notarialne 1901 – 1911sygn. 60 – 121 - Skorowidz 1889 – 1900, sygn. 49 – 59 Skorowidz 1902- 1912 sygn. 131-133 - Repertorium 1901 – 1911 sygn. 122 – 130 Number of units in the group: 133
62/145/0 Nowacki Leon notariusz przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Pokoju w Węgrowie 1911-1931 0 Unroll
Akta notarialne 1911 – 1924, sygn. 1 – 35, - Akta notarialne 1925 – 1931 sygn. 50 – 87, - Repertorium 1912 – 1915, sygn. 36 – 39 , - Repertorium 1925 – 1930 sygn. 88 – 93, - Skorowidz 1912 – 1924, sygn. 40 – 49, - Skorowidz 1925 – 1931 sygn. 94 – 100, księgi prostestów z weksli 1911, 1919-1930 sygn. 101-108 Number of units in the group: 108
62/146/0 Roguski Franciszek pisarz aktowy powiatu węgrowskiego 1810-1823 [1843] 0 Unroll
Akta notarialne 1810 – 1817 sygn. 1 – 5, Akta notarialne1823 sygn. 7, Akta notarialne 1815 - 1822 sygn. 9 – 14, Księga inwentarzy 1811 – 1820 sygn. 6, Sumariusz aktów notarialnych 1810 – 1823 sygn. 8, ksiega aktów notarialnych 1821 sygn. 15, Repertorium aktów notarialnych Franciszka Roguskiego, Antoniego Przewóskiego 1813-1823 [1843] sygn. 16 [Skorowidz z lat 1810 – 1823 w zespole Nr 62/137 sygn.24 „ Przewuski Antoni rejent okręgu węgrowskiego] Number of units in the group: 16
62/147/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy w Łukowie 1932-1939 0 Unroll
Układ akt alfabetyczny wg nazwiska strony wnoszącej sprawę sygn. 1-2786 Number of units in the group: 2786
62/148/0 vacat - Wydział Hipoteczny w Węgrowie - dołączono do zespołu Nr 149 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/149/0 Wydział Hipoteczny Trybunału Cywilnego w Siedlcach 1820-1856 0 Unroll
Zawiera korespondencję z Pisarzem Kancelarii Ziemiańskiej, zbiór aktów Dobrej Woli, legalizację pism zagranicznych, rachunki. Number of units in the group: 22
62/150/0 Urząd Konserwatora Hipotek przy Trybunale Cywilnym Województwa Podlaskiego w Siedlcach 1810-1825 0 Unroll
Zawiera w większości akta w sprawie przeprowadzenia intabulacji i ekstabulacji, wyciągi aktów notarialnych, korespondencję. Księgi ingrosacji 1810-1822 sygn. 1-7, Fascykuły intabulacji i ekstabulacji 1811-1825 sygn. 8-17, Noty intabulacyjne 1812- 1822 sygn. 18-30, Noty ingrosacyjne 1816-1821 sygn. 31-33, Noty ekstabulacyjne 1821-1822 sygn. 34-35, Kopie akt notarialnych 1816-1822 sygn. 36-37 Number of units in the group: 38
62/151/0 Varia 1702-1851 0 Unroll
Wyroki sądowe 1702, 1703, 1761sygn. 1 Akty rozgraniczeń 1758 sygn. 2 Oświadczenia 1851 sygn. 3 Number of units in the group: 3
62/152/0 Hipoteka w Siedlcach [1822] 1822-1990 31624 Unroll
Zawartość części opracowanej na podstawie karty A z 2001 roku (M. Niedbało) Hipoteka w Siedlcach cz. I Hipoteka Wojewódzka. Część opracowana w 1967 r. Księgi ziemskie z terenu całego woj. podlaskiego. 1822 – 1928 sygn. 1789-1947, - akta kancelarii Wydziału Hipotecznego ( dzienniki, rejestry ) 1822 – 1928 sygn. 1948-2053 Hipoteka w Siedlcach cz. II Hipoteka Wojewódzka - księgi dóbr ziemskich z terenu pow. Siedleckiego 1822 – 1946 sygn. 1 – 927, - księgi nieruchomości miejskich w m. Siedlcach 1822 – 1946 sygn. 928 – 1179, - zbiory dokumentów do dóbr ziemskich, których ksiąg archiwum nie posiada 1822 – 1946 sygn. 1180 – 1205, - skorowidz kartkowy właścicieli majątków ziemskich 1822 – 1946 sygn. 1206 Hipoteka Powiatowa - repertorium ksiąg hipotecznych nieruchomości ziemskich dla pow. Siedleckiego 1935 sygn. 1207, - repertorium ksiąg hipotecznych nieruchomości miejskich m. Mordy 1935 sygn. 1208, - księgi dla własności drobnoszlacheckiej i gospodarstw powstałych w wyniku reformy rolnej ( komasacji, parcelacji ) 1833 – 1946 sygn. 1209 – 1749, - księgi dla osad o charakterze miejskim ( Łosice, 1884-1943 sygn. 1750-1761, Mokobody, 1836-1941 sygn. 1762-1767, Mordy, 1833-1946 sygn. 1768-1777, Sarnaki, 1896-1937 sygn. 1778-1780, Siedlce 1890 – 1946 Sygn. 1781- 1788, - księgi wieczyste i zbiory dokumentów 1946 – 1990; 1410 j.a. ( nieopracowane); dopływ 3294/04 Repertorium hipoteczne 1919-1922, Księgi nieruchomości Biel (3 j,a), miasto Siedlce. 3365/05.01.31 dar - dwie kopie dokumentów z akt drohickich : protestu z 1717r, manifestu z 1758r - włączone do dokumentów dóbr Kisielany nab. 3870/08 - 6j.a. 0,10 mb - księgi do części szlacheckich Okniny (3 j.a.), Jastrzębie- Tworki, J.-Śmiary, J.-Mroczki (3 j.a.) Number of units in the group: 3493
62/153/0 Urząd Gubernialny Siedlecki do Spraw Włościańskich [1903] 1910-1914 [1933] 0 Unroll
Sygn. 1. Sprawa wykonania pomiarów gruntów i korekt do nich we wsi Niwiski z lat [1903] 1910-1913 [1933] Sygn. 2. Sprawa scalenia gruntów wsi Matały gminy Łochów z lat [1904] 1912-1914 Number of units in the group: 2
62/154/0 Siedlecki Gubernialny Zarząd Żandarmerii 1876-1914 0 Unroll
Akta mają układ chronologiczny zgodny z układem kancelaryjnym Tematyka: Sprawy organizacyjne i sprawozdania, Okólniki w sprawie funkcjonowania żandarmerii, poborze rekruta, wyborach do Dumy, Sprawy byłych grekokatolików 1876-1880, 1903-1904 (6 ja.) , Zapytania o polityczną prawomyślność różnych osób, Dochodzenia i korespondencja dotycząca pojedynczych osób (ok. 250 j.a) , Nadzór nad ruchem ludności i wydawaniem dokumentów, Sprawy prawomyślności politycznej, zwalczania propagandy antypaństwowej i działalności rewolucyjnej, strajków, Działalność nielegalnych partii i ugrupowań politycznych (Bund, Mizrachi, PPS, SDKPiL, Anarchiści, Narodowcy, Sjoności itp.), Nadzór nad działalnością związków i stowarzyszeń, Nadzór nad szkolnictwem, nauczycielstwem i młodzieżą szkolną, Informacje o posiadaniu i rozpowszechnianiu nielegalnych wydawnictw, Materiały dochodzeniowe i śledcze, Informacje o przestępstwach pospolitych i wypadkach, Number of units in the group: 721
62/155/0 Siedlecki Powiatowy Zarząd Żandarmerii 1900-1915 0 Unroll
Akta mają układ chronologiczny zgodny z układem kancelaryjnym sygn. 1-435 z lat 1910-1915 Tematyka: Okólniki, zarządzenia, Sprawozdania roczne, Dochodzenia w sprawach poszczególnych osób, wypadków, przestępstw przeciw wierze, przestępstw pospolitych (zabójstw, pożary, fałszerstwa,), Nadzór nad wydawaniem dokumentów, Nadzór policyjny nad osobami podejrzanymi, Skargi, doniesienia do władz, Doniesienia o zmianie stanu księży, właścicieli ziemskich, dzierżawców, nauczycieli polskiego pochodzenia, Korespondencja tajna, Informacja o wyborach do Dumy, Dochodzenia w sprawie nielegalnych organizacji (SDKPiL, PPS, Narodowa Demokracja, BUND, Poalej-Sjon, Anarchistów, Uczniowskiej Organizacj, Strzelca itp), przynależności do kółka samokształceniowego w Gimnazjum Siedleckim, Informacja o poborze rekruta. Number of units in the group: 439
62/156/0 Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej w Czołomyjach powiat Siedlce 1875-1914 1238 Unroll
Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1875-1879 sygn. 1-7, Cz.3 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 8-33, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 - 1911 sygn. 34-45 (uwaga: z 1901 roku dwie księgi UMZ na różnym formularzu), księga UMZ 1912 -1914 sygn. 46-48 Number of units in the group: 48
62/157/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymsko - katolickiej w Bojmiu - akta podłączono do parafii Oleksin Nr 203 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/158/0 Powiatowy Urząd Informacji i Propagandy w Siedlcach 1944-1947 0 Unroll
Zarządzenia, instrukcje, okólniki Ministerstwa 1946-47 sygn. 1, Zarządzenia, instrukcje, okólniki Wojewódzkiego Urzędu Inf. I Propagandy 1944-1945 sygn. 2, 1946-1947 sygn. 3, Sprawy organizacyjne 1944-1945 sygn. 4, Korespondencja 1944-1947 sygn. 5, 1945-1947 sygn. 6, 1944-1947 sygn. 7, 1944-1946 sygn. 8, 1944-1946 sygn. 9, Plany pracy 1946 sygn. 10, Sprawozdania 1944-1945 sygn. 11, 1946-1947 sygn.12, Sprawy osobowe1944-1947 sygn. 13, Zaświadczenia 1944-1945 sygn. 14, 1944-1945 sygn. 15, Kursy 1944-1946 sygn. 16, 1944-1945 sygn. 17, 1945 sygn. 18, 1945-1946 sygn. 19, Zaproszenia 1945-1947 sygn. 20, 1945-1947 sygn. 21, Prasa i propaganda 1944-1946 sygn. 22, 1944-1946 sygn. 23, 1944-1947 sygn.24, 26, 1945-1946 sygn.27, Wiece, obchody, rezolucje 1944-1946 sygn. 25, Obwieszczenia komisji likwidacyjnej Armii Krajowej Obwodu Siedleckiego 1945 sygn. 28, Okólnik Organizacyjny Sekretariatu Naczelnego PSL z 03. 09. 1945 r. do Wojewódzkich i Powiatowych Zarządów PSL 1945 sygn. 29, Współpraca z organizacjami 1945-1946 sygn. 30, 1945-1947 sygn. 31, 1945 sygn. 32, 1945-1946 sygn. 33, Materiały informacyjne 1944-1946 sygn. 34, Sprawozdania o działalności organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych 1945-1946 sygn. 35, 1946 sygn. 36, 1945-1946 sygn. 37, Sprawozdania 1945-1946 sygn. 38, Sprawozdania o Tow. Przyjaciół Żołnierza 1945-1946 sygn. 39, Referendum 1946 sygn. 40, Akcje „różne” 1945-1946 sygn. 43, 44, 1946 sygn. 45, 1944-1947 sygn. 46, Akcja przedwyborcza 1946-1947 sygn.41, Walka z bandami (meldunki MO o napadach) 1945-1947 sygn. 42, Radiofonizacja wsi i osad 1944-1946 sygn. 47, Uruchamianie kin 1945-1947 sygn. 48, Propaganda subskrypcji „Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju” 1946 sygn. 49, Popularyzacja plany 3-letniego 1946 sygn. 50, Obchody rocznic 1946 sygn. 51-54, 1945 sygn. 55, 1944 sygn. 56, 1946-1947 sygn. 57, 1946 sygn.58-60, 1945-1946 sygn.61-62, Gwiazdka dla żołnierzy 1944-1946 sygn. 63, Akcja pomocy Zimowej 1944 sygn. 64, Sprawy finansowe 1944-1947 sygn. 65, Sprawy administracyjno-społeczne 1944-1946 sygn. 66. Number of units in the group: 66
62/159/0 Siedlecki Miejski Zarząd Policyjny 1906-1915 0 Unroll
Okólniki 1906-1912 sygn. 1-4, 6-7, informacja o miejscowościach powiatu łukowskiego 1911 sygn. 5, wydawanie książek rejestracyjnych dla kupców- Żydów 1912-1914 sygn.8, 34, zakazy przebywania w guberniach sąsiadujących z Przywiślańskim Krajem 1914 sygn.9, Protokóły zeznań w sprawach karnych 1915 sygn.10, Sprawy o wydanie różnych zaświadczeń 1915 sygn. 11, 16, Przewóz osób i aresztantów 1915 sygn. 12-14, 20, 28, Naruszenie ustawy budowlanej 1915 sygn. 15, Korespondencja z mieszkańcami w sprawach pracy, odszkodowań, odzyskania majątku i rzeczy 1915 sygn. 17-18, Korespondencja o udzielenie informacji na prośbę sądu 1915 sygn.19, Sprawy poborowych 1915 sygn. 21, 24, Nadzór nad przestrzeganiem zasad sanitarnych 1915 sygn. 25, Sprawy straży ziemskiej (nominacja Policmajstra, zarządzenia na wypadek ewakuacji z Siedlec, listy imienne uposażeń) 1909, 1915 sygn. 27, 31, 33, Sprawy o asygnowanie pieniędzy 1915 sygn. 26, Nadzór nad sprzedażą alkoholu 1915 sygn 29, Sprawa ekshumacji i transportu zwłok 1915 sygn.30, Kółko Św. Wincentego a` Pauli dla wspierania ubogich 1915 sygn. 32 Number of units in the group: 34
62/160/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Węgrowskiego 1864-1915 0 Unroll
Spis spraw kancelarii 1908, sygn. 1, Księga postanowień 1906, sygn. 2, Kontrola protokółów 1913, sygn. 3, Spis i ochrona lasów 1898 – 1913, sygn. 4, 65-67, Okólniki 1866 – 1914, sygn. 5, 7-10, 12, O przekazaniu spraw 1872 – 1906, sygn. 6, Korespondencja 1864 – 1915, sygn. 11, 15, 49, Spis pism załatwionych spraw 1864 – 1896, sygn. 11a, O prenumeracie Dziennika Ustaw Senatu 1878 – 1907, sygn. 13, Wybory do Dumy Narodowej 1905 – 1908 [1912], sygn. 14, O wręczeniu wezwań na rozpatrywanie spraw 1913 – 1914, sygn. 16, Sprawy dotyczące osobiście komisarza 1913 – 1915, sygn. 17, Sprawy gospodarcze 1864 – 1914, sygn. 18, 20, 22-27, 30, 42, 46, 51, 53, 55-60, 62-64, 73, O skargach na postanowienia sądów 1868 – 1878, sygn. 36-41, 43-45, Sprawy administracyjne 1909 – 1914, sygn. 21, 28-29, 32-33, 50, 61, Sprawy sądowe 1871 – 1907, sygn. 34-35, Sprawy dotyczące ludności 1868 – 1913, sygn. 31, 47-48, 52, 54, 92, 96, 106, 135, 144, 147, 153, 165, Serwituty 1867 – 1910, 68-71, 97, Ustawa z dnia 11.06.1891r 1910 – 1914, sygn. 72, Kasy oszczędnościowo-pożyczkowe 1890 – 1915, sygn. 74-82, Informacje statystyczne 1908 – 1913, sygn. 84, 87, Sprawozdania roczne 1872 – 1913, sygn. 85-86, 88-90, Sprawy dotyczące majątków i wsi 1864 – 1914, sygn. 91, 93-95, 98-105, 107-134, 136-143, 145-146, 148-152, 154-164, 166-186., dziennik pism przychodzących 1871-1881 sygn. 187, wiadomosci o liczbie właścicieli uprawnionych do korzystania z pożyczek 1908 sygn. 188, protokół rozgraniczenia gruntów Bojewo gm. Sadowne sygn. 189, tabele likwidacyjne 1868-1900 sygn. 190-202 Number of units in the group: 202
Showing 141 to 160 of 1,973 entries.