Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1581/0 Sąd Grodzki w Łukowie 1929-1939 [1947] 0 Unroll
„C”sprawy procesów cywilnych i spraw działowych 1929-1939, sygn. 1-233, „N” sprawy z zakresu sądownictwa nakazowego 1936, sygn. 234, „Op.” sprawy opieki nad nieletnimi1939, sygn.235, przes. 78/2009 z zespołu 1480 - 19 j.a.0,32 mb nab. 3910/09 - 61j..a 0,75 (spis 21/2008 i 4 j.a. Akt komorniczych) mb, Rep. C 1929-930, 1930, 1931, 1932-33, 1935-1947, 1936, 1938-1939 i 1944-1945 Rep. N 1932, 1938-1940, Rep. E 1933-1939, skor. C 1932-1934, 1935-1938, akta spraw C, nab. 4224/10 - 18 ja. 0,60 mb repertoria i skorowidze komornika 1929-1934, 1937-1938 Number of units in the group: 333
62/1582/0 Sąd Grodzki w Łukowie [1939] 1940-1944 [1945] 0 Unroll
Akta spraw cywilnych 1940-1944, sygn. 1-84, nab. 3908/09 Pomoce (4 j.a) Rep. C 1939-41, 41-44, Rep. Co 1940-1942, Skor. C 1939-1945, akta spraw (83 j.a.) C 1939,1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945 Op. 1940, nab. 4231/10 - 16 j.a. 0,20 mb Rep. Kom 1939-1941, 1942-1945, akta Kg 1939-1943 (14 ja.) Number of units in the group: 187
62/1583/0 Sąd Pokoju w Stoczku Łukowskim 1922-1928 [1937] 0 Unroll
Akta cywilne: Pomoce kancelaryjne - Sygn. 1-2. Skorowidz spraw cywilnych 1923-1928 [1929-1932] (2j.a.), Sygn. 3-5. Repertoria spraw cywilnych1922-1927 (3j.a), Akta spraw Sygn. 6-29. Akta sprawy cywilnych 1922-1928 [1937] (24j.a.) Akta karne : Pomoce kancelaryjne- Sygn. 30. Skorowidz spraw karnych1922-1925 (1j.a.), Sygn. 31-35. Repertoria spraw karnych 1922-1927 (5j.a.), nab. 3902/09 - Rep. C 1928-1929 Number of units in the group: 36
62/1584/0 Akta gminy Maciejowice powiat Garwolin 1950-1953 0 Unroll
budżet na 1950 rok (4 różne egz.), budżet na 1953 (porównanie dochodów za 1952-1953) 1 j.a. Number of units in the group: 5
62/1585/0 Zakłady Zbożowo-Młynarskie "Polskie Zakłady Zbożowe" w Siedlcach 1948-1975 0 Unroll
Struktura organizacyjna 1956-1957 sygn. 1 – 2, Plan pracy 1952-1954 sygn. 3 – 6, Fundusz płac, zatrudnienie 1951, 1953-1956, 1958-1959 sygn. 7 – 13, Kontrole 1960 sygn. 14, Inwestycje 1951-1952, 1961 sygn. 15 – 17, Analizy 1952, 1955, 1958-1959 sygn. 18 – 21, Bilanse 1948-1975 sygn. 22 – 64, Plany gospodarcze 1950- 1957, 1967-1968 sygn. 65 – 75, Sprawozdania finansowe 1952-1953, 1955-1959, 1961, 1967, 1969, 1970, 1975 sygn. 76 – 93, Powszechna inwentaryzacja 1959 sygn. 94 – 96, Organizacja partyjna 1949-1953 sygn. 97 – 101 . Number of units in the group: 101
62/1586/0 Rejonowe Zakłady Zbożowe "Polskie Zakłady Zbożowe" w Sokołowie Podlaskim 1952-1959 0 Unroll
Zespół zawiera 16 j.a. 1.Plany skupu, gospodarcze 1957-1959 syn. 1-5 2. Sprawozdawczość kwartalna i miesięczna ze skupu. 1958 sygn. 6 3. Sprawozdania z zatrudnienia i płac 1959 sygn. 7 4. Bilanse roczne i okresowe 1952-1959 sygn. 8-16 Number of units in the group: 16
62/1587/0 Rejonowe Zakłady Zbożowe "Polskie Zakłady Zbożowe" w Węgrowie 1953-1954 0 Unroll
Protokóły z narad roboczych 1953- 1954 sygn. 1-2. [Zawierają analizy kosztów, analizy wykonania planów oraz sprawy organizacyjne] Number of units in the group: 2
62/1588/0 Warszawskie Okręgowe Zakłady Młynarskie Młyn w Parczewie 1947-1951 0 Unroll
Plany finansowe 1949-1961 sygn. 1-2, sprawozdania finansowe i statystyczne 1948-1950 sygn. 3-4, bilanse 1947-1951 sygn. 5-9. Number of units in the group: 9
62/1589/0 Rejonowe Zakłady Zbożowe "Polskie Zakłady Zbożowe" w Białej Podlaskiej 1952-1964 0 Unroll
Zespół zawiera plany finansowe, gospodarcze, plany zatrudnienia i płac, plany kosztów, plany skupu zbóż. Znajdują się również analizy ekonomiczne. W teczkach bilansów są wykazy niezrealizowanych żądań zapłaty dostawcom, koszty punktów skupu, sprawozdania z obniżenia kosztów obrotu towarowego, protokóły z kontroli wycinkowej, rachunki strat i zysków. W zespole jest również jedna jednostka dotyczące połączenia zakładów w Białej Podlaskiej i w Radzyniu Podlaskim. Protokół przekazania młyna w Białej do Radzynia Podlaskiego 1964 sygn. 1, Plany finansowe i gospodarcze 1954-1964 sygn. 2-21 Analiza ekonomiczna 1958-1964 sygn. 22-30, Sprawozdania 1953-1957 sygn. 31-32, Bilans 1952-1964 sygn. 33-47, Inwentaryzacja powszechna 1959 sygn. 48 Number of units in the group: 48
62/1590/0 Zakłady Zbożowo-Młynarskie "Polskie Zakłady Zbożowe" w Radzyniu Podlaskim [1938] 1940-1975 0 Unroll
Zespół zawiera zarządzenia dyrektora, protokóły z narad Rady Zakładowej. Są również plany finansowe i bilanse, sprawozdania statystyczne. Największy procent stanowią akta finansowe. W aktach są również informacje o właścicielach i działalności zakładów w okresie okupacji niemieckiej. Protokóły z narad Dyrekcji 1959-1964 sygn. 1-3, Zarządzenia 1972-1974 sygn. 4, Protokóły z narad Rady Zakładowej 1944- 1951 sygn. 5, Kontrola wewnętrzna obiegu dokumentów 1972 sygn. 6, Plany techniczno-finansowe 19652- 1962 sygn. 7-18, Bilans 1938-1975 sygn. 19-38, Bilans przekazania magazynu Wisznice do PZZ Łuków 1975 sygn. 39, Analiza kosztów 1955-1958 sygn. 40-42, Statystyka 1949- 1950 sygn. 43 Number of units in the group: 43
62/1591/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Sadownem powiat Węgrów - właczono do zespołu 215 - Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Sadolesiu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1592/0 Komisja do Walki ze Spekulacją i Nadużyciami w Handlu przy Powiatowej Radzie Narodowej w Łukowie 1955-1963 0 Unroll
sprawozdania statystyczno-opisowe i plany pracy 1955, 1956, 1957, 1960, 1962, 1963 (6 j.a), spisy członków i kontrolerów społecznych 1957, 1961 (2 j.a.), wykaz przedsiębiorstw handlowych, usługowych, sklepów prywatnych 1955, 1956, 1963 (2 j.a.) Number of units in the group: 10
62/1593/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kłoczewie powiat Ryki [1889] 1890-1926 411 Unroll
Księga urodzeń 1890-1903 sygn. 1, księga małżeństw [1889] 1890- 1926 sygn. 2 (z roku 1889 tylko indeks małżeństw), akta zbiorowe małżeństw 1920-1922 [1973] sygn. 3-5, księga zgonów 1890-1921 sygn. 7, akta zbiorowe zgonów 1909 [1952] sygn. 6 Number of units in the group: 7
62/1594/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Śmiarach powiat Siedlce 1955-1960 0 Unroll
1. Korespondencja dotycząca akt stanu cywilnego 1955- 1957 sygn. 1, 2. Ewidencja poborowych urodzonych w latach 1939-1943 1957-1960 sygn. 2-6, 3. Ewidencja rodzin poborowych uprawnionych do ulg w płatności należności 1955- 1956 sygn. 7-8 Number of units in the group: 8
62/1595/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Olszycu Szlacheckim powiat Siedlce 1957-1959 [1960] 0 Unroll
1. Ewidencja poborowych urodzonych w latach 1939-1941 sporzadzona w latach 1957-1959 [1960] sygn. 1-3 Number of units in the group: 3
62/1596/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Sterdyni powiat Sokołów Podlaski 1879-1911 0 Unroll
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1879-1880 sygn. 1, Akta urodzeń 1879-1892, 1892-1899, 1900-1904 sygn. 2,15, 35, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1881-1893 sygn. 3-14, 16, Akta zgonów 1893-1898, 1898-1907 sygn. 17, 37, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1893-1899 sygn. 18-23, Dokumenty do akt małżeństw 1889, 1890, 1892-1900 sygn. 24 -34, Akta małżeństw 1895-1910 sygn. 36, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1900-1911 sygn. 38-49, Dokumenty do akt małżeństw 19011908, 1911 sygn. 49-58 Number of units in the group: 58
62/1597/0 Fabryka Maszyn Budowlanych "Bumar-Proma" w Ostrówku Węgrowskim 1945-1998 [2003] 0 Unroll
Organizacja przedsiębiorstwa 1945-1971, 1980-1988, 1990, sygn.1-27, Rozwój przedsiębiorstwa 1951-1961-1970, 1972-1988, sygn. 28-48, Organy przedsiębiorstwa 1960-1974, 1979-1980, 1987, 1985, 1990-1998 sygn. 49-79, Zarządzenia, polecenia 1950, 1954-1995, 1997 sygn. 80-191, Protokóły z narad 1948-1952, 1961-1963, 1968, 1973, 1981-1983 sygn.192-197, Zatrudnienie i płace 1964-1967, 1973-1976, 1978-1992, 1994-1995 sygn.198-209, Plany 1949-1993, sygn. 210-579, Analizy ekonomiczne 1959-1985, 1988 sygn. 580-665, Bilanse 1946-1980, 1982-1984, 1986, 1989, 1994, sygn. 666-753, Sprawozdania 1952, 1956-1990 sygn. 754-874, Wypadki przy pracy, BHP, świadczenia socjalne 1965-1971, 1973-1975, 1977-1988 sygn. 875-884, Kontrole 1948-1952, 1955-1988 sygn. 885-930, Klub zakładowy 1986-1987 sygn. 931, Dokumentacja techniczna i technologiczna sygn. 932-1154, nab. 3747/08 z lat 1976-2003 - 143 j.a. 1,40 mb. Zgromadzenia wspólników, protokóły i uchwały Rady Pracowniczej, statuty, Ogólne zebranie delegatów załogi, zarządzenia, pisma okólne, polecenia służbowe, komunikaty, kontrole zewnętrzne, bilanse, Number of units in the group: 1297
62/1598/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamiankach Lackich powiat Łosice 1956-1956 0 Unroll
Protokóły z sesji 1956 sygn. 1 Number of units in the group: 1
62/1599/0 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Oddział w Siedlcach 1954-1991 0 Unroll
Bilanse i sprawozdania finansowe 1954-1991, sprawozdania z funduszu płac 1977-1988, sprawozdanie z działalności 1976-1980, zarządzenia i okólniki 1974-1991, instrukcje 1964-1987, sprawozdania z działalności usługowej 1980-1988 Number of units in the group: 80
62/1600/0 Akta notariusza Henryka Taborowskiego w Siedlcach 1946-1951 0 Unroll
Wszystkie zespoły zawierają księgi aktów notarialnych dotyczących : umów kupna sprzedaży nieruchomości tj. majątków, gospodarstw rolnych, domów, placów, podziałów nieruchomości, darowizn, umów handlowych, dzierżawnych, pożyczek, rozporządzenia na wypadek śmierci, intercyzy przedślubne i inne układy majątkowe między małżonkami, akty plenipotencji, akty pojednawcze, pokwitowania zapłaconych sum należności dłużnych i innych rozliczeń spadkowych i majątkowych, wezwania do zapłaty oraz pomoce ewidencyjne tj. księgi repertoriów notarialnych i skorowidze. Struktura archiwalna zespołów odzwierciedla ich zawartość. - Akta notarialne 1946 - 1951, sygn. 1 - 6, - Repertoria 1946 - 1951, sygn. 7 - 10, - Skorowidze 1946 - 1950, sygn. 11 - 12 Number of units in the group: 12
Showing 1,581 to 1,600 of 1,973 entries.