Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1681/0 Starszy Strażnik Rewiru Korytnickiego Powiatu Węgrowskiego 1914 0 Unroll
Sygnatura 1. Okólniki i polecenia prowadzenia dochodzeń śledczych 1914, Sygnatura 2. Korespondencja ogólna z 1914r nab. 4516/2012 - okólniki i przepisy odnośnie poszukiwania osób, majątku, kapitałów 1914, rozkazy dotyczące Straży Ziemskiej 1914 Number of units in the group: 4
62/1682/0 Starszy Strażnik Rewiru Ossównieńskiego Powiatu Węgrowskiego Guberni Łomżyńskiej 1914-1914 0 Unroll
sygn.1 O dochodzeniach prowadzonych przez Starszego Strażnika Rewiru Osównieńskiego na polecenie władz 1914 Number of units in the group: 1
62/1683/0 Starszy Strażnik Rewiru Łochowskiego Powiatu Węgrowskiego 1914-1915 0 Unroll
Sygnatura 1. Rozkazy dotyczące nominacji strażników straży ziemskiej w guberni łomżyńskiej 1914 Sygnatura 2. Okólniki, rozkazy i polecenia do wykonania z 1915r Number of units in the group: 2
62/1684/0 Zbiór Mirosława Izdebskiego związany z dziejami wsi Wiśniew 1920-2008 0 Unroll
Seria dotycząca Towarzystwa Miłośników Wiśniewa: sygn. 1.Kronika Towarzystwa Miłośników Wiśniewa 1984-1988, sygn. 2 Materiały do monografii Wiśniewa wytworzone w latach 1984-1986, sygn. 3.Ankiety personalne do odznaczeń 1986 Seria II Dokumenty związane z działalnością Henryka Izdebskiego – komendanta rejonu NSZ Domanice- Wiśniew, nauczyciela, uczestnika wojny obronnej 1939 roku w szeregach 22 pp: sygn. 4. Część II i III wspomnień Henryka Izdebskiego obejmująca okres od września 1939 do lipca 1944 roku. [spisana 1992], sygn. 5. Spisy członków, wspomnienia, opracowania, notatki dotyczące działalności kompanii Narodowych Sił Zbrojnych rejon Domanice- Wiśniew w okresie II wojny światowej. 1978-1992 nab. 3838/08 (3 ja.) sygn. 6 Dokumenty dotyczące działalności Henryka Izdebskiego (kopie i oryginały) z lat 1920-1989, sygn. 7 Społeczny Komitet Redakcyjny ds. Opracowania Monografii wsi Wiśniew 1984-1985, sygn. 8 Wspomnienia Mirosława Izdebskiego o ojcu Henryku 2008 Number of units in the group: 8
62/1685/0 Państwowe Biuro Notarialne w Węgrowie 1952-1953 0 Unroll
nab. 3445/05 - 4 j.a. 0,14 mb Akta notarialne 1952, 1953 Repertorium A 1952-1953 Skorowidz 1952-1953 Number of units in the group: 4
62/1686/0 Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Karo" w Siedlcach 1958-1997 [2004] 0 Unroll
Zarządzenia i okólniki 1959-1980 sygn. 1-60, Rejestracja przedsiębiorstwa 1958-1978,1982-1997 sygn. 61-62 , Regulamin i schemat organizacyjny 1959-1975, 1987-1994 sygn. 63-68 , Zakład w Gródku1963 sygn. 69, Regulamin pracy1959-1973,1997 sygn.70-72, Sprawy organizacji działalności 1966-1970 sygn.73-85, Plany inwestycyjne 1959-1964 sygn.86-87, Plany techniczne 1961-1970 sygn.88-97, Plany finansowe 1960-1965,1979-1982 sygn.98-105, Programy działania 1965-1969,1972-1978 sygn.106-112, Plany operatywne 1961, 1963, 1966-1968 sygn.113-116, Analizy problemowe, gospodarcze 1961-1974 sygn.117-140, Sprawozdania1963-1966 sygn.141-142, Konferencje Samorządu Robotniczego 1963-1974,1978-19 sygn.143-159, Protokóły narad 1960-1964, 1970-1975 sygn.160-164, Instrukcja kancelaryjna 1966 sygn.165, Archiwum zakładowe 1965-[2004] sygn.166-167, Gazetka zakładowa, wycinki prasowe 1974-1979 sygn.168-171, Ikonografia 1994 sygn.172, Kontrole zewnętrzne 1952-1980, 1985-1986, 1991-1994, 1996-1997 sygn. 173-215, Kontrole wewnętrzne 1961-1980, 1982-1989, 1994-1997 sygn.216-242, Skargi i zażalenia 1966-1969 sygn.243, Zakładowy system wynagradzania 1967, 1991, 1994-1997 sygn.244-246, Bilans przekazania zakładu „Trawena” w Trawnikach 1961 sygn. 247, Bilanse 1958-1997 sygn. 248-310, Analiza ekonomiczna 1974-1989 sygn.311-316, Analiza kosztów 1966 sygn.317-318, Inwentaryzacja 1959, 1961, 1962 sygn. 319-320, BHP i wypadki 1960-1995 sygn.321-322, Prace badawcze 1963-1967 sygn.323-236, Korespondencja 1965-1967 sygn.327-333, Metodyka, opracowywanie planów 1971 sygn.334, Instrukcje 1970-1971 sygn.335-338, Programy restrukturyzacji i naprawcze 1987-1991, 1994-1996 sygn.339-349, Dokumentacja techniczna 1958-1971 sygn.350-419 Number of units in the group: 419
62/1687/0 Przedsiębiorstwo Państwowe "ZREMB ŁUKÓW" w Łukowie 1964-2008 [2009-2010] 0 Unroll
Seria I Zarządzanie liczba jedn. : 188, z lat 1964-2010, sygn. 1 – 188. 1. Organy kolegialne-1976 – 2008 – 35 j.a, sygn. 1 –36. 2. Organizacja- 1964 –2010- 20 j.a, sygn. 37-44, 166-176. 3. Akty normatywne - 1964 – 2008- 48 j.a, sygn. 45 – 92. 4. Planowanie i sprawozdawczość 1965 – 2010, 73 j.a., sygn. 93-165. 5. Kontrole - 1973 – 2007, 12 j.a, sygn. 177-188. Seria II Ogólne zasady pracy i płac, z lat 1969 – 2006, 20 j.a, sygn. 189 – 208. Seria III Ekonomika liczba jedn.: 43, z lat 1964 – 2008, sygn. 209 – 251. 1 Zasady ekonomiczno – finansowe. 1977 – 2006, 4 j.a., sygn. 209-212. 2.Bilanse 1964 - 2008, 39 j.a., sygn. 213-251. Seria IV Związki zawodowe i POP, liczba jedn.: 18, z lat 1979 – 2006, sygn. 252-269. Seria V Dokumentacja technologiczna, liczba jedn.: 123 z lat 1964 – 2009, sygn. 270-392 Number of units in the group: 392
62/1688/0 Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Oddział w Siedlcach 1988-2009 0 Unroll
Zespół zawiera niewielką ilość akt organizacyjnych Oddziału Terenowego oraz dokumentację członków Stowarzyszenia uporządkowaną w podziale na rejony i w ich ramach alfabetycznie. Układ akt według inwentarza wygląda następująco: 1. akta organizacyjne - statut SPP, protokóły posiedzeń Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego, informacje dotyczące ewidencji członków oraz wpływów i wydatków, ankieta do leksykonu , z lat 1989 – 2005 sygn. 1 – 5 (5 j.a.), 2. wykazy osób poszkodowanych i represjonowanych, z lat 1988 – 2003 sygn. 6 (1j.a.), a) deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia i dokumentacja członków Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Oddziału Terenowego w Siedlcach, rejon Garwolin z lat 1988 – 2005 sygn. 7 – 23 (17 j.a.), rejon Łuków z lat 1988 – 2005 sygn. 24 – 39 (16 j.a.), rejon Mińsk Mazowieckiz lat 1988 – 2005 sygn. 40 – 69 (30 j.a. ), rejon Siedlce z lat 1988 – 2005 sygn. 70 – 108 (39 j.a.), rejon Sokołów Podlaski z lat 1988 – 2005 sygn. 109 – 121 (13 j.a.), rejon Węgrów z lat 1988 – 2005 sygn. 122 – 139 (18 j.a.) Number of units in the group: 202
62/1689/0 Akta gminy Latowicz powiat Mińsk Mazowiecki 1929-1929 0 Unroll
nab. 3485/05 Rejestr pomiarowy wsi Latowicz 1929 1 j.a. Number of units in the group: 1
62/1690/0 Sąd Pokoju w Białobrzegach 1915-1917 0 Unroll
1.Skorowidz spraw cywilnych 1915-1917, 2.Dziennik spraw cywilnych 8XI1915-1917, Number of units in the group: 2
62/1691/0 Sąd Pokoju I Okręgu w Łukowie [1916] 1918-1926 [1948] 0 Unroll
Skorowidz spraw opiekuńczych [1916-1917] 1918-1926 sygn.1, Skorowidz spraw cywilnych 1926 [1946-1948]sygn.2 Repertoria spraw cywilnych 1918-1926 sygn.3-9, Repertorium opiekuńcze 1920-1924 sygn.10-11 Repertorium zbiorowe 1920-1926 sygn.12, Akta spraw cywilnych 1922, 1925-1926 [1932] sygn.13-23, nab. 4230/10 - 1 j.a. 0,02 mb Rep. spraw o przymusowe wykonanie 1918-1926 Number of units in the group: 24
62/1692/0 Sąd Pokoju II Okręgu w Łukowie 1919-1926 0 Unroll
Repertorium zbiorowe 1919-1925 sygn.1, Repertorium opiekuńcze1921-1923sygn.2, Repertoria procesów cywilnych 1920-1925 sygn.3-8 (Repertorium procesów cywilnych i spraw działowych 1920, 1921, 1922,t.I 1922, t.II , 1923, 1924, 1925) Akta spraw cywilnych 1920-1926sygn.9-18 Number of units in the group: 18
62/1693/0 Sąd Pokoju w Woli Gułowskiej 1918-1920 [1934] 0 Unroll
Akta cywilne Skorowidze C 1918-1920 sygn.1-2, Repertoria C 1918-1920 sygn.3-4, Repertorium Z 1918-1920[1921-1934] sygn. 5, Repertorium O1918-1920[1921-1934]sygn. 6 Akta karne Skorowidze K 1918-1920 sygn.7-8, Repertoria K 1918-1920 sygn. 9-10 Number of units in the group: 10
62/1694/0 Sąd Pokoju II Okręgu w Mińsku Mazowieckim 1918-1918 0 Unroll
Repertorium spraw karnych 1918 od nr 274 do 306 sygn. 1 Number of units in the group: 1
62/1695/0 Sąd Grodzki w Garwolinie 1933-1939 [1942] 0 Unroll
Pomoce kancelaryjne Repertorium spraw karnych Kg 1935 sygn.1 Skorowidz C 1939 [1940]sygn.2 Repertoria C 1938-1939 [1940]sygn.3-4 Akta spraw cywilnych Akta spraw C 1933-1939 [1942]sygn.5-36 Number of units in the group: 36
62/1696/0 Sąd Grodzki w Siedlcach 1940-1944 [1945] 0 Unroll
pomoce ewidencyjne 24 j.a. sygn. 1-24, akta spraw karnych Kg 1940-1944 sygn. 25-4034, akta spraw cywilnych 1940-1944 sygn.4035-4141, akta spraw E 1940-1944 sygn. 4142-4294 Number of units in the group: 4818
62/1697/0 Sąd Grodzki w Siedlcach [1922-1944] 1945-1950 [1963] 0 Unroll
Pomoce kancelaryjne bez ewidencji: 21 ja. 0,53 mb, ok.. 80 akt spraw bez ewidencji spisy zdawczo-odbiorcze do akt z lat 1945-1950 do dawnego zespołu 475 Sąd Grodzki w Siedlcach 1928-1950: Nab. 2851 /2001.07.13: sprawy C 1946 - 27 ja., C 1947 - 18 ja., Sp 1947- 55 j.a., Sp 1947 - 16 j.a, Ns 1947- 84 j.a. ogółem 200 ja. Nab. 2979/02 sprawy: C 1945 - 13 ja,?, C 1948- 18 ja, C 1949-20 ja, C 1949- 30 j.a, C 1950- 51 ja, Sp 1948- 40 j,a, Sp 1948- 44 j.a, Sp 26 ja. Ogółem 242 j.a. Pomoce: Rep. Karne KG 1948-1949, K 1944-1947, rep. 1947, 1948, 1949, 1950, Rep. KG 1950-51, Rep. C 1949 (8j.a.) nab. 3275/04 - Rep. C 1946-47, Rep. Zg 1948-1950, Sp 1947-1948, Op 1947-1949, skor. Sp.1947-1950, Skor. op. 1947-1950 (6 ja.) nab. 3277/04 672 j.a. Z lat 1947-1950 sprawy o uznanie za zmarłego (spis VII- X/04) nab. 3313/04 Akta spraw: Zg 1946 1426 j.a., Co 1947 - 93 j. , Co 1946 -161 j.a., Op. 1947 -73 j.a. , ogółem 1753 j.a nab. 3558/ 06 - 825 j.a. 2,80 mb Akta spraw: Op 1948 (spis 1- 121 j.a.) , Op 1949 (spis 5- 50 ja.), Op. 1950 (spis 18- 13 j.a.) Sp. 1947 (spis 6- 45 j.a.), Sp 1949 (spis 7- 80 j.a.), Sp 1950 (spis 8- 123 ja.), Co 1945 (spis 9-140 j.a.), Co 1948 (spis 10- -100 ja.), Co 1949 (spis 11- 33 j.a.), Co 1950 (spis 12 - 25 j.a.), Ns 1946 (spis 14 - 95 ja.), nab. 3705/07 - 1445 ja. 8,20 mb akta spraw Ns 1946, 1947, 1948, 1949, 1950 (razem 1379 +2 j.a.na ciągłym spisie nr 1082 i 1097 podwójny), akta spraw Op. 1947 (31 j.a.), Op. 1948 (1 j.a), Op.1950 (32 j.a.) = 64 j.a Number of units in the group: 5133
62/1698/0 Akta gminy Rudzienko powiat Mińsk Mazowiecki 1880-1930 0 Unroll
księga ludności stałej (daty orientacyjne, brak oryginalnych okładek) Number of units in the group: 1
62/1699/0 Studium Nauczycielskie w Siedlcach 1983-1991 0 Unroll
nabytek 3522/06. 03.28 (3 j.a.) Protokóły Rady Pedagogicznej 1.03. 1983 - 21.02. 1986 Protokóły Rady Pedagogicznej 28.05. 1986- 25.06. 1988 Protokóły Rady Pedagogicznej 29.08. 1988 - 15.01. 1991 Number of units in the group: 3
62/1700/0 Państwowy Dom Dziecka w Stoku Lackim [1948] 1950-1983 0 Unroll
Zeszyty protokółów Rady Pedagogicznej 1956-1980 sygn. 1-8, Protokóły zebrań ogólnych pracowników 1956-1961, 1967-1983 sygn. 9-10, Książka meldunkowa 1954-1983 sygn.11, Ewidencja wychowanków [1948] 1950-1983 sygn. 12, Kontrole finansowe 1950-1982 sygn. 13-21, Plany i programy nauczania 1963-1965 sygn. 22, Kronika 1950-1983 sygn. 23, nab. 4426/2012 - 4 j.a. 0,10 mb Number of units in the group: 27
Showing 1,681 to 1,700 of 1,973 entries.