Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1921/0 Rejonowy Urząd Pracy w Siedlcach 1993-1994 0 Unroll
Number of units in the group: 89
62/1922/0 Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie [1955-1962] 1965-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 117
62/1923/0 Szkoła Podstawowa w Kośminach 1923-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 41
62/1924/0 Szkoła Podstawowa w Łękawicy 1948-1991 0 Unroll
Number of units in the group: 13
62/1925/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dębem Wielkim powiat Mińsk Mazowiecki 1913-1918 221 Unroll
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1913-1915, dokumenty do akt małżeństw 1913-1915, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1916-1918, sygn.7-9 Number of units in the group: 9
62/1926/0 Zbiór Tomasza Zadrożnego 1920-2001 0 Unroll
Zbór dokumentów rodzinnych rodzin Zadrożnych, Maksymiaków, Lechów Number of units in the group: 1
62/1927/0 Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego w Siedlcach 1976-1992 0 Unroll
nab. 5207/2016 - 26 ja. 0,5 mb dok. aktowa, nab.5208/2016 - 139 ja. 0,50 mb Number of units in the group: 165
62/1928/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Region Mazowsze Komisja Zakładowa nr 157 przy Zakładach Mechaniczno-Precyzyjnych "Mer-Pol" w Siedlcach [1980-1981] 1989-1991 0 Unroll
Teczka pracy KZ [1980-1981] 20.02.1989-9.11.1989, deklaracje członkowskie 1989-1991, przekształcenia własnościowe zakładu 1989-1991 Number of units in the group: 3
62/1929/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Region Mazowsze Komisja Zakładowa nr 1958 przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji MOSiR w Siedlcach 1989-1992 0 Unroll
Teczka pracy KZ 1989-1992, interwencje pracownicze 1990-1991, finanse 1991-1992 Number of units in the group: 3
62/1930/0 Organizacja Międzyzakładowa Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Pracowników Kultury Województwa Siedleckiego [1980-1981] 1989-1994 0 Unroll
Dokumentacja zebrań Organizacji Międzyzakładowej 1989-1994, deklaracje członkowskie 1989-1994, kartoteka osobowa składek członkowskich 1989-1994, dziennik korespondencyjny 1989-1994, korespondencja przychodząca 1989-1994, korespondencja wychodząca 1989-1994, dokumenty finansowe 1991, regulaminy premiowania, statuty placówek kultury do wiadomości (zgodnie z ustawą o związkach zawodowych) 1990-1992, komunikaty, oświadczenia, serwisy 1980-1981 Number of units in the group: 9
62/1931/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Region Mazowsze Komisja Zakładowa nr 2464 w PKP Oddział Zaopatrzenia Materiałowego w Siedlcach 1990-1998 0 Unroll
Teczka pracy KZ 1991-1998, deklaracje, rezygnacje z przynależności 1990-1997, finanse 1991-1998 (2 j.a), pieczęć firmowa komisji i osobista przewodniczącego Number of units in the group: 6
62/1932/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Region Mazowsze Komisja Zakładowa nr 1612 przy Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Siedlcach 1992-1995 0 Unroll
Teczka pracy KZ 10992-1995, finanse 1992-1995, pieczęć firmowa Number of units in the group: 3
62/1933/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Region Mazowsze Komisja nr 1663 Członków Indywidualnych w Siedlcach 1989-2005 0 Unroll
Teczka pracy KZ 1989-2005, finanse 1991-1997 Number of units in the group: 2
62/1934/0 Akcja Wyborcza Solidarność Województwa Siedleckiego 1996-1999 0 Unroll
Statuty, regulaminy 1996-1997, program AWS 1997, tworzenie struktur AWS w woj. siedleckim 1996-1998, zebrania organów AWS [brak protokołów] 1997-1998, korespondencja 1997-1998 [1999], referendum konstytucyjne 1997, wybory 1997- zgłoszenia list, kandydaci, ankiety personalne kandydatów do samorządu 1998, rozliczenia finansowe z kampanii 1997, z rejonu Węgrów 1998, wycinki prasowe 1997-1998, ankiety o ważniejszych osobach, planowanych imprezach 1997, prognozy wyników wyborów 1997 ulotki na referendum 1997 i wybory 1998, pieczęcie firmowa i osobowe przewodniczącego Rady Okręgowej AWS i Pełnomocnika AWS Number of units in the group: 29
62/1935/0 Państwowy Dom Małych Dzieci w Siedlcach 1963-1969 0 Unroll
wykazy dzieci, które zmarły lub opuściły Dom Dziecka w latach 1965-1969 Number of units in the group: 10
62/1936/0 Urząd Miasta Siedlce [1989] 1990-1995 0 Unroll
nab. 5245/2016 - 113 ja.2,50 mb (sesje, uchwały, komisje i zespoły, wnioski komisji kadencja 1990-1994) Number of units in the group: 113
62/1937/0 Powiatowy Komitet Odbudowy Kraju i Stolicy w Mińsku Mazowieckim 1955-1965 0 Unroll
Number of units in the group: 24
62/1938/0 Zbiór materiałów ulotnych Anny Sochackiej 1980-1990 0 Unroll
afisze NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze 1981 rok, afisze wyborcze Komitetu Obywatelskiego 1989, na wybory prezydenckie 1990, plakaty strażackie i 1 harcerski Number of units in the group: 21
62/1939/0 Wojewódzki Urząd Pracy w Siedlcach [1985-1988] 1990-1998 [1999] 0 Unroll
Number of units in the group: 258
62/1940/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sobolewie powiat Garwolin 1915-1930 0 Unroll
księga zgonów 1915-1930 sygn.1, akta zbiorowe małżeństw 1916-1929 sygn.2, księga małżeństw 1916-1929 (z 1929 r. tylko 2 akty) sygn.3 Number of units in the group: 3
Showing 1,921 to 1,940 of 1,973 entries.