Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1941/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zofiborze powiat Łuków 1915-1916 0 Unroll
księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1915-1916 sygn.1-2, allegata 1916 sygn. 3 Number of units in the group: 3
62/1942/0 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Korczewie [1964-1974] 1975-1997 0 Unroll
Number of units in the group: 110
62/1943/0 Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Siedlcach 1944-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 43
62/1944/0 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Viribus unitis" w Siedlcach 1921-2016 0 Unroll
protokoły 1921-2000, sygn.1-4,7; decyzje Rady Nadzorczej 1984-2004, sygn.5-6, akta rejestracyjne 1976-2015, sygn.8, Statuty Spółdzielni 1962-2004, sygn.9-11, regulaminy 1976-1989, sygn.12-14, plany i sprawozdania 1985-2015, sygn.15-17, kontrole 1980-2000, sygn.18-19, książka meldunkowa 1944-1977, sygn.20, dokumentacja techniczna 1977 ,sygn.21, przydziały mieszkań 1985-2016, sygn.22-24, korespondencja 1972-1997,sygn.25-31, bilanse 1977-2017, sygn.32-45, dotacje 1986-1997, sygn. 46-47, dziennik korespondencji 1987-2000, sygn.48, akta osobowe pracowników 1986-2016, sygn.49-54 Number of units in the group: 54
62/1945/0 Nadleśnictwo Adamów w Dębowicy [1935-1944] 1945-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 143
62/1946/0 Zbiór rodziny Wielgosz dotyczący gospodarstwa rolnego we wsi Jadwisin powiat Łuków 1943-1996 0 Unroll
Number of units in the group: 20
62/1947/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wargocinie powiat Garwolin 1890-1921 0 Unroll
księga zgonów 1890-1921 sygn.1 Number of units in the group: 1
62/1948/0 Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach [1967-1975] 1975-1998 [1999-2008] 0 Unroll
Number of units in the group: 477
62/1949/0 Nadleśnictwo Kryńszczak w Kryńszczaku [1926-1944] 1945-1972 [1973] 0 Unroll
Number of units in the group: 228
62/1950/0 Usługowa Spółdzielnia Pracy w Siedlcach 1950-2017 0 Unroll
nab. 5414/2017 52 ja. 0,90 mb protokoły walnych zgromadzeń, posiedzeń Rady Nadzorczej, akta rejestrowe, statuty, bilanse, sprawy pracownicze itp Number of units in the group: 52
62/1951/0 Zbiór Haliny Marii Berezy (1883 - 1974), siedleckiej nauczycielki 1684, 1863-1968 0 Unroll
Number of units in the group: 130
62/1952/0 Akta stanu cywilnego Osieckiej Parafii Mariawickiej w Pogorzeli powiat Otwock 1912-1934 0 Unroll
księga małżeństw 1912-1934 sygn.1 Number of units in the group: 1
62/1953/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zarzeczu powiat Łuków 1921-1935 0 Unroll
księga zgonów 1921-1935 sygn.1 Number of units in the group: 1
62/1954/0 Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim 1974-1993 0 Unroll
Number of units in the group: 12
62/1955/0 Urząd Gminy Maciejowice 1990-1994 0 Unroll
Number of units in the group: 76
62/1956/0 Nadleśnictwo Łuków w Ławkach [1834-1845] 1918-1992 0 Unroll
rejestry pomiarowe 1845-1847, sygn. 1-2, plan gospodarczy 1834-1944, sygn.3-4, komisja mieszkaniowa 1988-1990, sygn.4, narady gospodarcze 1975-1991, sygn. 5-8, rada zakładowa 1974-1976, sygn.9-10, podstawy prawne 1972, sygn.11, zasięg terytorialny 1975-1985, sygn.12-14, regulamin organizacyjny 1975-1976, sygn. 15-17, regulamin dysponowania funduszem 1976, sygn.18, bilans, sprawozdania 1973-1992, sygn. 19-40, plan gospodarczy 1973-1986, sygn. 41-50, plan techniczno-ekonomiczny 1987-1991, sygn.52-54,sprawozdania o zatrudnieniu 1973-1987, sygn 55-71, sprawozdania, rejestr powierzchniowy, statystyka 1975-1992, sygn. 72-76, analiza kosztów 1974-1978, sygn.77-83, kontrole 1972-1991, sygn.84-95, zatrudnienie 1977-1988, sygn.96-98, ewidencja nieruchomości, przekazywanie gruntów 1973-1980, sygn.99-106, znaki punktów geodezyjnych 1974, sygn 108, ochrona PPOŻ, 1972-1991, sygn.109-119, wnioski gospodarcze 1991, sygn.120, plany własne urządzenia gospodarstwa leśnego 192-1974, sygn. 121-126, komisja techniczno-gospodarcza 1972-1984, sygn.127-128, referat na posiedzenie 1985, sygn.129, karty ewidencyjne rezerwat Jata, Topór, 1998- 1991, sygn130, palny cieć, 1976-1992, sygn. 131-147, plany hodowli lasu i zadrzewień 1972-1990, sygn.148-176, ocena udatności upraw 1978-1985, sygn.177-181, plany ochrony lasu 1987,1991, sygn. 182-191, plany turystycznego zagospodarowania lasu 1973-1988, sygn.192-193, spis powierzchni użytków i zasiewów 1973-1977, sygn.194-196,sprawozdania z gospodarki rolnej 1986-1987, sygn.197-198, harmonogram zbiorczy 1973, sygn.199, plany operatywne 1975-206, sygn.200-206, akta osobowe 1924-1976, sygn.207-238 Number of units in the group: 238
62/1957/0 Urząd Gminy Sobienie-Jeziory [1989] 1990-1992 0 Unroll
protokoły obrad sesji Rady Gminy 1990-1991, sygn.1-2, protokoły zebrania wiejskiego 1990, sygn.3, komisje stałe 1990-1992, sygn.4-6, akty normatywne 1990-1992, sygn.9-11, sprawozdania własne 1991-1992, sygn.12-13, regulamin organizacyjny 1990-1991, sygn.14-15, budżety zbiorcze 199-1991, sygn.15-16, komitety obrony 1991, sygn.18-19, plany obrony cywilnej 1991-1992, sygn.20-21, rejestracja pojazdów 1992, sygn.22, gospodarka i obrót nieruchomościami 1991-1992, sygn.23-24, komitety obrony 1990, sygn.26, działalność gospodarcza 1991-1992, sygn.27-40, 49-93, nadzór nad zalesieniami 1990, sygn.41, wskazania lokalizacyjne, 1990-1992, sygn. 42-45, 94, sprzedaż nieruchomości PFZ, obrót ziemią 1990, sygn.46-47 Number of units in the group: 94
62/1958/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Niecieczy powiat Sokołów Podlaski 1919-1937 0 Unroll
księga zmarłych 1919-1935 sygn.1, księga małżeństw 1919-1937 sygn.2 Number of units in the group: 2
62/1959/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Grodzisku powiat Sokołów Podlaski 1919-1937 0 Unroll
księga małżeństw (unikat) 1919-1937 sygn.1 Number of units in the group: 1
62/1960/0 Zbiór Mariana Jackowiaka 1925-1945 0 Unroll
świadectwo maturalne nr 1/1945 PG i LO im. B. Prusa w Siedlcach, legitymacja wojskowa kapelana ewangelickiego Ewalda Lodwicha DOK IX Number of units in the group: 2
Showing 1,941 to 1,960 of 1,973 entries.