Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1961/0 Urząd Kontroli Skarbowej w Siedlcach 1992-1998 [1999] 0 Unroll
Ewidencja i zbiory aktów prawnych własnych izb i urzędów skarbowych 1992-1998, sygn.1-7, organizacja izby skarbowej 1992-1998, sygn.8-9, narady własne, protokoły 1992-1998, sygn.10-16, Plany kontroli i dochodzeń 1992-1998, sygn.17-18, Sprawozdania z działalności 1992-1998, sygn.19-36, sprawozdania budżetowe 1992 -1999, sygn.37-44, skargi i wnioski 1992-1998, sygn.45-51, inspekcje z działalności 1993-1998, sygn.52-59, kontrole wewnętrzne 1995-1998, sygn.60-67 Number of units in the group: 67
62/1962/0 Urząd Gminy Suchożebry [1950-1990] 1990-1998 0 Unroll
Protokoły z sesji Rady Gminy 1990-1994, sygn.1,2, 5-8, Protokoły z posiedzeń zarządu 1990-1920,94, sygn.3,4, 9-12, protokoły z posiedzeń komisji 1990-1994, sygn. 13-17, regulamin organizacyjny 1990, sygn. 18, przepisy ogólne 1987-1992, sygn.19, zarządzenia wójta 1991-1994, sygn.21-24, zarządzenia terenowych organów administracji 1994, sygn. 25, Statystyka, 1986-1991, sygn.26, kontrole 1993, sygn.27, wnioski o emeryturę, 1992, sygn.28, regulamin ZFŚ Socjalnych, 1991-1992, sygn.29, budżet 1999-1994, sygn.30-43, Straż Pożarna 1959-1993, sygn.44-47, nieruchomości PFZ 1974-1991, sygn.48-53, komunalizacja mienia skarbu państwa 1990-1994, sygn.54-58, decyzje lokalizacyjne1992-1994 sygn 59-64, przekazywanie gospodarstw 1990-1991, sygn.66-71, emerytury 1990-1991, sygn.72-73, sprzedaż nieruchomości 1977,1988, 1993, sygn.74-78, protokoły z sesji Rady Gminy i posiedzeń Zarządu, komisji 1994-1998, sygn. 79-93, rejestr wniosków 1990-1998, sygn.94, zarządzenia wójta terenowych organów administracji państwowej 1995-1998, sygn.95-102, rejestr uchwał zarządu 1993-1998, sygn.103, spis ludności 1994-1995 sygn.104, statystyka 1991-1996, sygn.105-106,108 spis rolny 1994, sygn.107, analizy i oceny skarg 1992-1998, sygn.109, spisy zdawczo-odbiorcze1990-1998 sygn. 110, ewidencja pieczęci 1997-1998, sygn.111, kontrole, 1994-1997 sygn.112-114, regulamin ZF Socjalnego 1995, sygn115, układ zbiorowy pracy 1998, sygn.116, komunalizacja drogi 1992, sygn.117, 118, budżet 1993-1998, sygn.119-123, sprawozdania 1994-1998, sygn.124-127, budżet 1994-1998, sygn.128-132, bilans 1994-1998, sygn.133-136, nadzór nad działalnością szkół 1996-1998, sygn.137-138, obrona cywilna 1990-1998, sygn.138, nieruchomości 1993-1998, sygn.139-140, zabudowa dla inwestycji 1995-1998, sygn.141-149, opieka nad cmentarzami 1994-1998, sygn.150, protokół przekazania akt z zakresu komunikacji 1998, sygn.151, koperty dowodowe 1952-1998, sygn.152-207, wybory sołtysów 1990-1994, sygn.208, statystyka 1990-1994, sygn.209- 210, komunalizacja 1975-1993 sygn. 211-213, Ochotnicza Straż Pożarna 1952-1995, sygn.214-216, akty notarialne 1988-1991, sygn. 217 Number of units in the group: 217
62/1963/0 Sąd Pokoju Powiatu Łukowskiego 1857 0 Unroll
wypis wierzytelny z 1857 dot. wyroku Sądu Pokoju Powiatu Łukowskiego z 1817 roku dot. gruntu w Zaroślach Miedzą Szeroką zwanych w Łukowie, Pólek nomenklatury Stary Kąt Number of units in the group: 1
62/1964/0 Urząd Gminy Stanisławów [1952-1990] 1990-1992 0 Unroll
sesje Rady Gminy 1990-1994, sygn.1-22, protokoły z posiedzeń Zarządu Gminy 1990-1992, sygn.23-24, budżet 1991, sygn. 25,26, obrona cywilna 1978-1992, sygn.27- 31, komunalizacja mienia Skarbu Państwa 1984-1992, sygn.32-35, decyzje o warunkach zabudowy 1988-1991, sygn.36-38, ewidencja działalności gospodarczej 1988-1992, sygn.39-90, nadzór nad wydawaniem dokumentów tożsamości 1952-1992, sygn.91-110 Number of units in the group: 110
62/1965/0 Urząd Gminy Mokobody [1951-1990] 1990-1993 0 Unroll
protokoły Rady Gminy 1990-1992, sygn.1-7, statu, akty normatywne 1991-1992, sygn.8-12, sprawozdania własne 1991-1992, sygn.13-15, kontrole zewnętrzne 1991-1992, sygn.16-17, plany finansowe 1990-1993, sygn.18-18, plany obrony cywilnej, 1991-1993, sygn.20-24, dokumentacja wydawanych dowodów osobistych 1951-1992, sygn.25-281 Number of units in the group: 281
62/1966/0 Nadleśnictwo Sokołów w Sokołowie Podlaskim 1944-2000 0 Unroll
Number of units in the group: 621
62/1967/0 Zbiór Bernarda Bucholca, nauczyciela siedleckich szkół średnich (1886-1966) 1933-1963 0 Unroll
Number of units in the group: 6
62/1968/0 Urząd Gminy Jadów 1990-1994 0 Unroll
sesje Rady Gminy (protokoły z obrad sesji) 1990-1994, poz.1-6, posiedzenia zarządu gminy 1990-1994, poz.7-12, posiedzenia komisji i zespołów 1990-1994, poz. 13-16, uchwały Rady Gminy 1990-1994, sygn.17-20, uchwały zarządu gminy 1990-1994, sygn.21-22, kontrole zewnętrzne 1992-1993, sygn.23, budżet gminy 1991-1994, sygn.24-26, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 1990-1993, poz. 27-30, przejmowanie gruntów 1990-1991, poz. 31-36, ustalanie warunków zabudowy 1990-1991, poz.37 Number of units in the group: 37
62/1969/0 Urząd Gminy Kłoczew 1990-1994 0 Unroll
wybory do Rady Gminy, plan pracy 1990-1992, sygn.1-3, protokoły z sesji Rady Gminy 1990-1994, sygn.4-20, uchwały, sprawy ogólne Zarządu Gminy 1991-1994, sygn.21-22,30, 31 protokoły komisji 1990-1994, sygn.23-29, protokoły z kontroli urzędu 1991, sygn.32, wnioski komisji 1990-1992, sygn.33,wybory ławników, do samorządu 1990-1991, sygn.34, 36, regulamin organizacyjny 1990, sygn.35, uchwały Rady Gminy, 1990-1994, sygn.37-41, spisy zd-odb. , brakowanie 1990-1993, sygn.42-45, budżet gminy, sprawozdania budżetowe1991-1994, sygn.46-53, kopert dowodowe 1952-1993, sygn.54-57, działalność gospodarcza 1992-1994, sygn.58-60,72,73, wskazania i decyzje lokalizacyjne 1993-1994, sygn.61-67,77 ruch budowlany 1991-1994, sygn.68-69, opieka nad cmentarzami 1990, sygn.74, sprzedaż gruntów 1990-1991, sygn.75-76 Number of units in the group: 77
62/1970/0 Urząd Miasta Sokołów Podlaski [1946-1990] 1990-1994 0 Unroll
dokumentacja dotycząca wydawania dowodów osobistych koperty dowodowe 1952-1991, sygn.1-771, protokoły z sesji Rady Miejskiej 1990-1993, sygn.772-788, protokoły z posiedzeń Zarządu Miasta 1991-1994, sygn.789-801, uchwały zarządu 1990-1994, sygn.1990-1994, sygn.802-806, uchwały Rady Miejskiej 1990-1994, sygn.807-809, akty normatywne 1990-1994, sygn.810-815, protokoły z sesji Rady Miejskiej 1994, regulamin organizacyjny 1990-1993, sygn.819 Number of units in the group: 819
62/1971/0 Komornik I Rewiru Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim [1994-1996] 1997-2004 0 Unroll
Akta spraw Kms Kolegium ds.Wykroczeń przeciwko osobom prywatnym [1994-1996] 1997-2004, sygn.1-50, akta spraw Km. 1995-2000, sygn.51-53 Number of units in the group: 53
62/1972/0 Komornik II Rewiru Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim 1999-2001 0 Unroll
Akta spraw Kms 1999-2001, sygn.1-75 Number of units in the group: 75
62/1973/0 Urząd Miejski w Łochowie 1991-1998 0 Unroll
gospodarka gruntami 1991-1998, sygn. 1-6 Number of units in the group: 6
Showing 1,961 to 1,973 of 1,973 entries.