Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/661/0 Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Siedlcach 1975-1982 0 Unroll
1. Protokóły z posiedzeń plenarnych 1975-1981 sygn. 1-7 2. Dokumenty z działalności komitetów gminnych FJN 1975-1981 sygn. 8-67 ( Adamów, Bielany, Borowie, Cegłów, Ceranów, Dębe W, Dobre, Garwolin, Grębków, Górzno, Jabłonna Lacka, Jadów, Jakubów, Kłoczew, Kołbiel, Korczew, Korytnica, Kosów Lacki, Kotuń, Krzywda, Latowicz, Liw, Łuków, Maciejowice, Miedzna, Miastków, Mińsk Maz, Mokobody, Mrozy, Osieck, Paprotnia, Parysów, Pilawa, Poswietne, Przesmyki, Repki, Sabnie, Sadowne, Sokołów Podlaski, Serokomla, Siedlce, Siennica, Skórzec, Sobienie Jeziory, Sobolew, Stanin, Stanisławów, Sterdyń, Stoczek Węgrowski, Strachówka, Suchożebry, Trojanów, Trzebieszów, Wierzbno, Wilga, Wiśniew, Wodynie, Wojcieszków, Wola Mysłowska, Zbuczyn) 3. Dokumenty z działalności miejskich komitetów FJN sygn. 1975-1981 sygn. 68-73 (Garwolin, Łuków, Mińsk Maz, Sokołów Podlaski, Siedlce, Węgrów) 4. Dokumenty z działalności miejsko-gminnych komitetów FJN 1975-1981 sygn. 74-79 ( Kałuszyn, Łaskarzew, Łochów, Mordy, Stoczek Łukowski, Żelechów) 5. Wojewódzka Rada Kobiet ( protokóły, plany pracy) 1975-1981 sygn. 80 6. Wojewódzki Zespół ds. Indywidualnej Profilaktyki Społecznej 1977-1981 sygn. 81 7. Wojewódzki Komitet ds. Kultury Moralnej i Obyczajowości Obywatelskiej 1977-1980 sygn. 82 8. Dokumenty z działalności Wojewódzkiego Komitetu Obchodów Międzynarodowego Roku Inwalidów 1980-1982 sygn. 83 9. Dokumenty z obchodów Międzynarodowego Roku Dziecka 1978-1980 sygn. 84 10. Instrukcja Kancelaryjna FJN 1975-1980 sygn. 85 11. Zebrania Prezydium 1975-1982 sygn. 86-91 12. Miesięczne sprawozdania finansowe z listami płac 1979-1982 sygn. 92-102 Number of units in the group: 102
62/662/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Latowiczu powiat Mińsk Mazowiecki 1955-1972 0 Unroll
Plany pracy rady i prezydium 1965-1970 sygn. 1-2, protokoły z sesji rady 1955-1972 sygn. 3-16, protokoły komisji 1958-1972 sygn. 17-30, protokoły posiedzeń prezydium 1958-1972 sygn. 31-49, zebrania wiejskie 1960-1972 sygn. 50-56, normatywy kancelaryjne 1968 sygn. 57, plany gospodarcze – sprawozdania 1964-1972 sygn. 58-61, kontrole 1964-1972 sygn. 62-67, planowanie budżetu 1971 sygn. 68. [ Dopływ 19 j.a. 1955-1972 ] Number of units in the group: 87
62/663/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kołbieli powiat Mińsk Mazowiecki 1960-1973 0 Unroll
1. Protokóły z sesji 1960-1972 sygn. 1-8, 2. Protokóły posiedzeń Prezydium 1960-1972 sygn. 9-16, Protokóły sesji 1966-1971 sygn. 17-22, Protokóły prezydium z lat 1965-1968 sygn. 23-25, Budżety 1971-1972 sygn. 26-27, Kontrole 1968-1973 sygn. 28 Number of units in the group: 28
62/664/0 vacat - Akta gminy w Dobrem powiat mińskomazowiecki - nie odnaleziono w czasie skontrum 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/665/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobrem powiat Mińsk Mazowiecki 1954-1972 0 Unroll
Protokóły z sesji GRN 1954-1 972 sygn. 1-17, Protokóły posiedzeń komisji 1961-1972 sygn. 18-34, Protokóły posiedzeń Prezydium 1955-1972 sygn. 35-50, Zebrania wiejskie 1964-1972 sygn. 51-55, Plan gospodarczy. Program rozwoju gromady 1962-1972 sygn. 56-62, Protokóły kontroli 1963- 1968 sygn. 63-67, sprawy pracownicze 1968-1970 sygn. 68 Number of units in the group: 68
62/666/0 Akta gminy Radoryż powiat Łuków 1871-1954 0 Unroll
Akta do 1945r w układzie chronologicznym 1871-1945 sygn.1-10 (akta policji prostej 1871, sprawy sądowe 1896, 1894, księga postanowień rady gminy 1920-1932, księga sum pozabudżetowych 1936-1945, rozkład podatku 1939, ksiega kasowa 1943-1945) dział ogólno-organizacyjny 1944-1954 sygn. 11-21, Dział finansowo-budżetowy 1944-1954 sygn. 22-74, Dział gospodarki gminnej 1949 sygn. 75, Dział administracyjny 1947-1954 sygn. 76-80, Wykazy mieszkańców Fiukówka, Huta, Kożuchówka, Krzywda, Laski, Patok Nowy i Stary, Radoryż Kościelny, Radoryż Smolany, Wielgolas, Budki, Cisownik, Drozdak 1953 sygn. 71-93, Dokumenty do akt stanu cywilnego 1947-1954 sygn. 94-106, Dział administracyjny (sprawy budowlane) 1948 sygn. 107, Protokóły posiedzeń GRN 1951 sygn. 110, Budżet 1949-1950 sygn.111, Rejestr podatku gruntowego 1948 sygn.112, rejestr gospodarstw 1950 sygn.113, Sprawy wyznaniowe 1946 sygn.114 Uwaga: Brak 10 jednostek: wykreślone sygnatury: 34-39, 108-109. W czasie skontrum w 1996r stwierdzono brak sygn.44-45. W 2008r inwentarz uzupełniono: skorowidze i księgi ludności wsi Krzywda (2 j.a.) , Fiukówka, Wielgolas, Radoryż Smolany (2 ja.), Kożuchówka 1890-1930 sygn. 115-121, Obligacje pożyczki narodowej wykupione przez sołectwa i Kasę Zapomogowo-Pożyczkową w Radoryżu 1934-1936 sygn.122 Number of units in the group: 112
62/667/0 Akta gminy Tuchowicz powiat Łuków 1880-1954 0 Unroll
Dział ogólno-organizacyjny; uchwały rady gminy, sprawy personalne, nadzór 1920-1944 sygn.1-10, Dział finansowo-budżetowy; budżety, ksiegi kasowe, rejestry podatku 1928-1944 sygn11-90, Dział gospodarki gminnej: drogi publiczne, oswiata, zdrowie, opieka społeczna, rolnictwo 1938-1943 sygn. 91-115, Dział administracyjny 1880-1954 sygn. 116-160, (w tym ewidencja ludności, księgi ludności wsi 1880-1944 sygn.116-144), Dział ogólno-organizacyjny: protokóły GRN, Komisji,plany pracy, sprawozdania, akta personalne, inspekcje 1946-1954 sygn.161-211, Dział Finansowo-Budżetowy 1947-1953 sygn. 212, 225, Dział administracyjny 1948-1953 sygn.226-235, Rejestry szarwarków 1949-1953 sygn.236-246, Akta różne dopisane w 1961r 1942-1954 sygn.247-250 Number of units in the group: 235
62/668/0 Akta gminy Gołąbki powiat Łuków 1872-1954 0 Unroll
1.Akta do 1918r: 1904 sygn.1, 2. Dział finansowo-budżetowy-rejesrty podatkowe 1928-1945 sygn.2-61, 3. Dział gospodarki gminnej: spis gospodarstw rolnych, weterynaria i hodowla, handel i przemysł, drogi i place, opieka społeczna, bezrobotni, opieka zdrowotna 1931-1945 sygn. 62-68, brak sygn. 65, 4. Dział administracyjny: wykazy zaślubionych, zmarłych , kontrola ruchu ludności, sprawy wojskowe, bezpieczenstwo publiczne 1872-1945 sygn. 69-86 brak sygn.87, 5. Dział ogólno-organizacyjny: plany pracy, sprawy osobowe rady, protokóły sesji, komisji rady i posiedzeń prezydium, protokóły zebrań sołtysów 1945-1954 sygn. 88-127, brak sygn. 128, 129, 130 , 6. Dział finnsowo-budżetowy: budżet i sprawozdania z realizacji budżetu , księgi biercze podatku gruntowego, rejestry podatkowe 1945-1954 sygn.131-169, brak sygn. 137, 138, 139, 140, 141, 160, 7. Dział gospodarki gminnej: oświata rolnicza, przemysl i handel, oświata, kultura 1945-1947 sygn.172-176, brak sygn. 177, 8. Dział administracji społecznej, ewidencja ludności, bezpieczeństwo i kontrola ruchu ludności,178-183, 9 akta zbiorowe urodzeń, małżeństw , zgonów z lat 1946-1953 sygn. 184-195, 10. Księga kontroli ruchu ludności, księgi meldunkowe, rejestr domów 1931-1951 sygn.196-204 brak sygn.198, 205, 206, 207, 208, 209, Numery: 87, 128-130, 137-141, 170-171, 177, 205-209 wybrakowane, Księga sum przechodnich 1948 sygn. 211, 11. Księgi ludności stałej sygn. 212-220: księgi ludności stałej z lat ok. 1890-1931 wsi: Aleksandrów sygn. 212 , Cieszkowizna sygn. 213, Dminin sygn. 214, Gołąbki sygn. 215, Kownatki sygn. 216, Kolonia Łazy sygn. 217 , Łazy sygn. 218, Rzymy-Rzymki 1886-1932 sygn. 219, (Rzymy-Rzymki przez pewien czas należały do gm. Skrzyszew) Folwark Wagram i Osada Pulków sygn. 220, 12. Kontrola pism przychodzących 1954 r. sygn 221, ostatecznie zespół liczy 204 j.a. 2,50 mb , w zespole występują jednostki 116a i 164a. Number of units in the group: 204
62/669/0 Akta gminy Trzebieszów powiat Łuków [1842-1863] 1890-1954 0 Unroll
1. Dział ogólno-organizacyjny 1940-1954 sygn. 1-37, 2. Dział finansowo-budżetowy 1939 sygn. 38-132, 3. Dział gospodarki gminnej 1940-1954 sygn. 133-151, 4. Dział administracyjny i administracji społecznej 1933-1954 sygn. 180-185 UWAGA: wykreślone sygnatury: 38, 55-67, 133-135, 174-176. W 2006r doinwentaryzowano 1 j.a. Księga ludności stałej wsi Szaniawy Matysy 1890-1930 Sygn. 186, Akta tyczące spisu wojskowego i uznania dzieci naturalnych 1842-1874 sygn. 187 (nab. 3822/08 dopisany w 2008r) Number of units in the group: 166
62/670/0 Akta gminy Mysłów powiat Łuków 1944-1954 0 Unroll
Akta Gminnej Rady Narodowej (protokóły, sprawozdania, akta komisji, sprawy personalne, wybory, zebrania sołtysów, podział administracyjny) 1944-1954 sygn. 1-39, budżet, sprawozdania finansowe, rejestry podatkowe 1944-1954 sygn.41-105, akta dotyczące rolnictwa 1950-1953 sygn. 109-114, Akta dotyczące oświaty, kultury 1948-1954 sygn.115-120, ruch ludności 1952 sygn. 121, rejestry akt, wyroków sądowych 1947-1954 sygn.122-127 uwaga: (wykreślone sygnatury 40, 41, 62-70, 106-108, 122-127) Number of units in the group: 111
62/671/0 Akta gminy Jarczew powiat Łuków 1919-1954 0 Unroll
Akta Gminnej Rady Narodowej i sołtysów 1919-1954 sygn.1-56, budżet, sprawozdania finansowe, rejestry podatkowe 1944-1954 sygn. 57-120, Akta dotyczące oświaty, kultury 1949-1954 sygn. 121-125, akta dotyczace wyborów do Sejmu i rady 1952-1954 sygn.126, Ewidencja ludności, sprawy meldunkowe, wykazy mieszkańców 1947-1954 sygn. 127-161, bezpieczeństwo publiczne, rejestry kar itp. 1947-1950 sygn.162-1168, akta dopisane po skontrum w 1961r 1949-1954 sygn. 169-172, wykreślone sygnatury: 16, 54, 55, 77-83, 119, 121-122, 164-167, 171-172. Number of units in the group: 151
62/672/0 Akta gminy Stanin powiat Łuków 1838-1954 0 Unroll
akta w układzie chronologicznym do 1915 roku 1838-1915 sygn. 1-86, akta z lat 1916-1932 w układzie chronologicznym 1916-1932 sygn. 87-252, rejestry podatkowe, rejestry ludności [1895] 1931-1939 sygn. 253-312, dzienniki korespondencyjne 1918-1928 sygn.313-315, Akta Gminnej Rady Narodowej (protokóły posiedzeń rady i komisji, samorządu) 1945-1954 sygn.316-341, budżety , ksiązki kasowe 1951-1954 sygn. 342-355, rejestry podatkowe 1945-1954 sygn. 356-369, sprawy tajne 1951-1954 sygn. 370-374, akta dotyczące spraw oświatowo-kulturalnych, porządkowych 1953-1954 sygn. 375-377, spisy wyborców, rejestry mieszkańców, ewidencja 1947-1954 sygn. 378-390, akta dopisane po skontrum 1961r 1886-1951 sygn. 391-399. Number of units in the group: 379
62/673/0 Akta gminy Serokomla powiat Łuków 1940-1954 0 Unroll
Akta Gminnej Rady Narodowej (Plany pracy, protokóły posiedzeń rady i komisji, sprawozdania, sprawy personalne, wybory, zebrania sołtysów) 1944-1954 sygn.1-20, Budżet, sprawozdania finansowe, rejestry podatkowe 1940-1954 sygn. 21-142, ewidencja ludności, wykazy mieszkańców 1949-1953 sygn. 143-165, akta dotyczące akt stanu cywilnego 1949-1952 sygn. 166-169, sprawy budowlane 1950 sygn. 170-172, rejestry akt, wyroków sądowych 1948-1952 sygn. 174-177, akta dopisane po skontrum 1949-1953 sygn. 178-180 Number of units in the group: 156
62/674/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dąbiu powiat Łuków [1951] 1954-1960 0 Unroll
Sprawy organizacyjne GRN 1959r. sygn 1, sesje GRN 1954-1959r. sygn. 2-6 , komisje GRN : mienia gromadzkiego , budżetowo-finansowa , rolna, rolnictwa i zaopatrzenia ludności , oświaty , kultury i zdrowia i spraw socjalnych , dróg i urządzeń gromadzkich , komitet gromadzki FJN 1954-1959r. sygn 7-28, posiedzenia Prezydium GRN, uchwały 1955-1959r. sygn. 29-38, budżet gromady , program rozwoju gospodarczego i sprawozdania z wykonania budżetu 1955-1960r. sygn.39-47, sprawozdania statystyczne , wymiar podatku gruntowego , wpłat na fundusz gromadzki , opłata elektryfikacyjna , świadczenia w naturze 1955-1960r. sygn. 48-57, wykazy wywłaszczonych gruntów pod kolej 1953-1956r. sygn. 58, sprawy poborowych 1951-1959 sygn. 59-61. Number of units in the group: 61
62/675/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wólce Domaszewskiej powiat Łuków [1956-1962] 1963-1968 0 Unroll
Uchwały , zarządzenia , okólniki władz centralnych w sprawie działalności GRN 1964-1968r. sygn. 1-5, plany pracy, plany spotkań radnych, realizacja postulatów 1966-1967r. sygn. 6-8, sesje GRN -protokóły i uchwały 1960-1968r. sygn 9-16, Komisje GRN -finansów, planu gospodarczego, budżetu i finansów, rolnictwa i zaopatrzenia ludności, kultury i spraw socjalnych, mienia gromadzkiego, komisji pojednawczej, Komitetu Gromadzkiego FJN 1962-1968r. sygn 17-28 i 81 , posiedzenia Prezydium GRN 1963r.-sygn 29 i 34, 35, 37-41 zebrania wiejskie i gromadzkie, narady sołtysów 1960-1968r. sygn 30-33, 36, 42-49 , sprawy organizacyjne biura GRN : ewidencja pieczęci , spis akt zatrzymanych w składnicy i zakwalifikowanych na makulaturę 1956-1968r. sygn 50-54, plany gospodarcze gromady, bilanse, sprawozdania 1964-1969 r, sygn 55-61, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1962-1968 sygn. 62-65, budżety 1964-1968r. Sygn 66-74, spis rolny i sprawy podatków i opłat wiejskich , 1963-1968 sygn. 75-80, Komisja Rolnictwa Zaopatrzenia Ludności - protokoły posiedzeń 1964-1965 sygn. 81, nab. 4399/2011 3 ja.. 0,03 mb wyznaczenie terenów budowlanych wsi Sarnów- Kierzków 1966-1970, ewidencja gruntów wsi Sarnów, Kierzków 1968 (2 j.a.) Number of units in the group: 84
62/676/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gołaszynie - błędnie wpisany, przeniesiony pod Nr 56 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/677/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ryżkach powiat Łuków [1950] 1954-1964 0 Unroll
Przepisy i zarządzenia 1950-1961 sygn. 1-3, organizacja pracy biura, instrukcje, regulaminy, składnica akt 1960-1961 sygn. 4-5, protokoły z sesji rady 1954-1961 sygn. 6-12, komisje 1955-1961 sygn. 13-26, komitet FJN 1958 sygn. 27, protokoły z posiedzeń prezydium 1955-1961 sygn. 28-33, uchwały prezydium 1955-1957 sygn. 34-35, zebrania wiejskie, sołtysi 1955-1961 sygn. 36-42, statystyka, spis rolny 1960 sygn. 43-45, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1957-1961 sygn. 46-49, mienie gromadzkie 1960-1961 sygn. 50-51, program rozwoju gospodarczego 1961 sygn. 52, budżety 1955-1961 sygn. 53-61, podatki, obowiązkowe dostawy, wykazy gospodarstw rolnych 1956-1961 sygn. 62-71, sprawy wojskowe [1951] 1954-1960 sygn. 72-75, nab. 4354/2011 1 j.a. 0,02 mb książka meldunkowa wsi Kierzków 1960-1964 Number of units in the group: 76
62/678/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sięciaszce 1 [Pierwszej] powiat Łuków 1954-1964 0 Unroll
Przepisy i zarządzenia, organizacja biura 1955-1961 sygn. 1-11, protokoły z sesji rady 1955-1961 sygn. 12-18, uchwały PWRN i prezydium 1952-1959 sygn. 19-21, komisje 1955-1961 sygn. 22-37, komitet FJN 1954-1961 sygn. 38, protokoły posiedzeń prezydium, uchwały 1955-1961 sygn. 39-46, zebrania wiejskie, sołtysi 1955-1961 sygn. 47-48, plany gospodarcze 1955-1961 sygn. 49-52, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1955-1961 sygn. 53-56, budżety i sprawozdania 1955-1962 sygn. 57-66, mienie gromadzkie 1960-1961 sygn. 67-68, podatki, obowiązkowe dostawy, wykazy gospodarstw 1954-1961 sygn. 69-84, sprawy wojskowe 1951-1961 sygn. 85-89, statystyka ludności, sprawy USC 1955-1961 sygn. 90-95, akta personalne 1955-1961 sygn. 96-99 Number of units in the group: 99
62/679/0 Cesarsko - Niemiecki Sąd Okręgowy w Garwolinie 1915-1918 0 Unroll
Zawiera akta spraw cywilnych. Akta sprawy cywilnej F dotyczącej wezwania 1917 Sygn. 1 , Akta spraw cywilnych O ogólnych1915 – 1918 Sygn. 2 – 56 Number of units in the group: 56
62/680/0 vacat - Cesarsko - Niemiecki Sąd Okręgowy w Węgrowie - nie znaleziony w czasie skontrum 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/681/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Siedlcach 1955-1955 0 Unroll
Sprawy organizacyjne, propagandowe i szkoleniowe sygn. 1955 sygn. 1-11 (z podziałem na teczki pism wchodzących sygn. 1-7, pism wychodzących sygn. 8-11) Number of units in the group: 11
62/682/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Mińsku Mazowieckim [1948-1952] 1953-1955 0 Unroll
Sprawy organizacyjne, propagandowe, szkoleniowe [rozkazy, wytyczne, instrukcje Komendy Głównej 1954 sygn. 1-7, plany pracy 1954-1955 sygn. 8-11, informacje, sprawozdania 1954-1955 sygn. 12-21] sprawy personalne ewidencja legitymacji 1953-1954 sygn.22, Sprawy kadrowe i personalne, zaświadczenia dla junaków 1954-1955 sygn. 23-25, materiały finansowo-gospodarcze 1952-1955 sygn. 26-33, Korespondencja - szkolenia, kluby zrzeszenia, obiekty sportowe i ich ewidencja 1948, Teczka nr 1 W.F. (3) [Korespondencja- szkolenia, kluby, zrzeszenia, obiekty sportowe i ich ewidencja, sprawy imprez, sprawy kultury fizycznej] 1948, sygn.34 Number of units in the group: 34
62/683/0 Związek Zawodowy Pracowników Państwowych Koło w Siedlcach 1945-1952 0 Unroll
1.Sprawy organizacyjne 1946, 1950 sygn. 1-3 2.Sprawy personalne 1945-1946, 1949-1952 sygn. 4- 5 3.Szkolenie pracowników w ASP w Łodzi 1946 sygn. 6 4.Sprawy gospodarcze 1946, 1950-1952 sygn. 7-8 5.Referat Kobiecy [okólniki] 1950 sygn. 9 Number of units in the group: 9
62/684/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trawach powiat Węgrów 1962-1971 0 Unroll
Protokoły sesji rady 1963-1964 sygn. 1-2, protokoły posiedzeń prezydium 1963-1968 sygn. 3-4, 17-18, plany pracy prezydium i rady 1962-1966 sygn. 5-6, działalność organów kolegialnych 1964-1966 sygn. 7-8, plany gospodarcze i sprawozdania 1965 sygn. 9, protokoły pokontrolne 1964-1966 sygn. 10, skład osobowy Komisji Mienia Grodzkiego 1962-1965 sygn. 17-18, zebrania wiejskie 1963-1966, 1971 sygn. 12-16, protokoły komisji 1965-1970 sygn. 19-21, kontrole i inspekcje zewnętrzne 1969-1971 sygn. 22 Number of units in the group: 22
62/685/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grębkowie powiat Węgrów 1958-1972 0 Unroll
Protokoły sesji rady 1958-1961 sygn. 1, protokoły posiedzeń prezydium 1961-1967 sygn. 2-3, posiedzenia i sprawy organizacyjne prezydium 1969-1971 sygn. 5-6, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1963-1964, 1966, 1969-1972 sygn. 7-8, zebrania wiejskie 1965, 1969-1970, 1972 sygn. 9-11, sprawy ogólno-administracyjne 1964-1966 sygn. 12, sprawy pracownicze 1966 sygn. 13 Number of units in the group: 13
62/686/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sadownem powiat Węgrów 1954-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1954-1967, 1969-1972 sygn. 1-12, 36-37, protokoły z posiedzeń prezydium 1954, 1958-1972 sygn. 13-24, 41-45, protokoły kontroli 1960-1969 sygn. 25-26, protokoły komisji 1961, 1965-1968 sygn. 27-34, zebrania wiejskie 1967 sygn. 35, uchwały 1968-1970 sygn. 38-39, regulamin pracy PGRN 1969 sygn. 40, Protokóły posiedzeń PGRN 1968-1972 sygn. 41-45, nab. 5153/2016 Państwowy Fundusz Ziemi - karty kontowe Number of units in the group: 60
62/687/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wyszkowie powiat Węgrów 1959-1969 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1959-1966 sygn. 1-6, protokoły posiedzeń prezydium 1959, 1961-1969 sygn. 10-16, zarządzenia i okólniki oraz protokoły kontroli 1959-1962 sygn. 17, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1965 sygn. 18, protokoły komisji 1960-1965 sygn. 19-26 Number of units in the group: 26
62/688/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kątach powiat Węgrów 1955-1971 0 Unroll
Protokoły sesji rady 1955-1967 sygn. 1-6, protokoły posiedzeń prezydium 1955-1967 sygn. 7-14, plan gospodarczy gromady 1962-1966 sygn. 15-19, program rozwoju gromady 1961-1965 sygn. 20, budżet gromady 1955-1967 sygn. 21-30, protokoły kontroli 1958-1966 sygn. 31-32, sprawozdawczość i statystyka 1964-1967 sygn. 33, część opisowa planu gospodarczego 1966 sygn. 34, protokoły komisji 1955-1967 sygn. 35-45, protokoły sesji 1957, 1969-1971 sygn. 46-49, protokoły posiedzeń 1968-1969 sygn. 50 Number of units in the group: 50
62/689/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ruchnie powiat Węgrów 1952-1971 0 Unroll
Protokoły sesji rady 1960, 1962-1971 sygn. 1-10, protokoły posiedzeń prezydium 1960-1971 sygn. 11-23, zarządzenia, instrukcje, okólniki 1952 sygn. 24, uchwały, zarządzenia, okólniki 1954-1965 sygn. 25, plany pracy prezydium 1962-1965 sygn. 26, plany pracy rady 1962-1971 sygn. 27, plany gospodarcze i sprawozdania 1961-1969 sygn. 28, budżety 1968-1970 sygn. 29-30, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1963-1965 sygn. 31, teczki i plany pracy komisji 1962 sygn. 32-34 Number of units in the group: 34
62/690/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wierzbnie powiat Węgrów 1958-1969 0 Unroll
Protokóły sesji rady 1961-1962, 1967-1969 sygn. 1-2, protokoły komisji 1962-1963 sygn. 3, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1964 sygn. 4, plany pracy 1958-1967 sygn. 5, wybory sołtysów – protokoły z zebrań wyborczych 1967-1969 sygn. 6 Number of units in the group: 6
62/691/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrówku powiat Węgrów 1964-1972 0 Unroll
Protokóły z sesji 1965- 1969 sygn. 1-5, Protokóły posiedzeń Prezydium 1964-1969 sygn. 6-11, Działalność organów kolegialnych gromady 1964- 1965 sygn. 12-13, Zarządzenia 1966 sygn. 14, Protokóły kontroli 1967 sygn. 15, Protokóły posiedzeń 1966 sygn. 16 Protokóły sesji 1970- 1972 sygn. 17-19, Protokóły posiedzeń PGRN 1972 sygn. 20, Plany i sprawozdania 1971- 1972 sygn. 21-22 Number of units in the group: 22
62/692/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kopciach powiat Węgrów 1954-1971 0 Unroll
Protokoły sesji rady 1954-1967 sygn. 1-11, sesje i sprawy organizacyjne rady 1968 sygn. 12, protokoły posiedzeń prezydium 1954-1955, 1958-1967 sygn. 13-23, posiedzenia i sprawy organizacyjne prezydium 1968-1969, 1971 sygn. 24-26, plany prezydium i rady 1958-1967 sygn. 27-35, okólniki i zarządzenia 1960-1963 sygn. 36-40, plany wieloletnie 1960-1965 sygn. 41, plany gospodarcze i sprawozdania 1962-1967 sygn. 42-44, budżety 1961-1967 sygn. 45-51, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1964-1967 sygn. 52-55, postulaty 1962-1969 sygn. 56, protokoły komisji 1960-1965 sygn. 57-59, protokoły z zebrań wyborczych sołtysów 1958 sygn. 60, zebrania wiejskie 1955-1959, 1961-1962, 1964-1967, 1971 sygn. 61-68 Number of units in the group: 68
62/693/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Roguszynie powiat Węgrów 1955-1972 0 Unroll
Protokoły sesji rady 1955, 1957-1959, 1963-1972 sygn. 1-11, 55-56, protokoły posiedzeń prezydium 1955-1960, 1962-1969 sygn. 12-24, plany pracy rady i prezydium 1955-1967 sygn. 25-26, budżety 1955-1961, 1963, 1965-1969 sygn. 27-38, 46-54, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1958-1964, 1966-1967 sygn. 39, 40, teczka Komisji Sanitarno – Porządkowej 1961-1962 sygn. 41, zebrania wiejskie 1961-1962, 1966-1970 sygn. 42-45, uchwały rady 1972 sygn. 57 Number of units in the group: 57
62/694/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamionnej powiat Węgrów 1959-1968 0 Unroll
Protokoły sesji rady 1959-1960, 1964-1968 sygn. 1-8, protokoły posiedzeń prezydium 1959-1960, 1964-1968 sygn. 9-14, plany pracy prezydium i rady 1961-1962 sygn. 15-16, protokoły zebrań aktywu gromadzkiego 1963 sygn. 17, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1964-1965 sygn. 18-19, protokoły komisji 1961-1962, 1965-1968 sygn. 20-31, zebrania wiejskie 1961-1965 sygn. 32-36 Number of units in the group: 36
62/695/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łochowie powiat Węgrów 1961-1971 0 Unroll
Protokoły sesji rady 1963-1965 sygn. 1-3, protokoły posiedzeń prezydium 1961-1968 sygn. 4-7, działalność organów kolegialnych 1964-1965 sygn. 8-9, protokoły komisji 1961-1968 sygn. 10-19, plany gospodarcze 1965 sygn. 20, protokoły kontroli 1961-1971 sygn. 21-28, zebrania wiejskie 1964-1967 sygn. 29-31, nab. 4298/2011 przekazanie działek w wieczyste użytkowanie 34 j.a. 0,15 mb Number of units in the group: 65
62/696/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stoczku Węgrowskim powiat Węgrów [1945] 1954-1968, 1972 0 Unroll
Protokoły sesji rady 1952-1967 sygn. 1-18, protokoły posiedzeń prezydium 1950-1967 sygn. 19-36, akta zarządu gminy 1945-1951 sygn. 37-39, plany pracy 1955-1967 sygn. 40, protokoły posiedzeń komisji 1950-1968 sygn. 41-94, zebrania wiejskie 1960-1967 sygn. 95-101 budżet gromady 1972 sygn. 102 (jako nab. 3650/07 - 1 j.a.) Number of units in the group: 102
62/697/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Liwie powiat Węgrów 1955-1972 0 Unroll
Protokoły sesji rady 1955-1958, 1961-1967, 1969-1970 sygn. 1-6, sesje i sprawy organizacyjne rady 1971 sygn. 7, protokoły posiedzeń prezydium 1955-1958, 1961-1964, 1967, 1972 sygn. 9-11, 16, plany pracy prezydium i rady 1955 –1958, 1960-1961, 1966-1972 sygn. 17-23, sprawozdania budżetowe 1963-1966, 1970-1971 sygn. 24-26, protokoły komisji 1965-1972 sygn. 27-36, spotkania posłów i radnych z wyborcami 1969-1972 sygn. 37, uproszczone plany urządzenia lasów wsi: Jarnice, Krypy, Liw, Połazie, Zawady 1970-1972 sygn. 38-41, 43, uproszczony plan urządzenia gospodarstwa leśnego wsi Popielowo 1970-1972 sygn. 42 Number of units in the group: 43
62/698/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wrotnowie powiat Węgrów 1955-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1958-1968 sygn. 1-10, protokoły z posiedzeń prezydium 1958-1968 sygn. 11-20, uchwały rady i prezydium 1955-1967 sygn. 21-24, plany pracy 1960-1968 sygn. 25, plany gospodarcze 1961-1970, 1972 sygn. 26-31, 68, budżet 1955-1969 sygn. 32-37, protokoły kontroli 1960-1969 sygn. 38-39, protokoły komisji 1961-1968 sygn. 40-44, zebrania wiejskie 1958-1970 sygn. 45-47, plany i budżet 1955-1967 sygn. 48-65, budżety zbiorcze 1970, 1972 sygn. 66-67, plan gospodarczy 1972 sygn. 68 Number of units in the group: 68
62/699/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Prostyni powiat Węgrów 1955-1967 0 Unroll
Protokoły sesji rady 1956-1958, 1960-1967 sygn. 1-11, protokoły posiedzeń prezydium 1955-1956, 1958, 1960-1967 sygn. 12-22, plany pracy rady i prezydium 1955, 1957-1960, 1962-1967 sygn. 23-30, plany gospodarcze 1962-1964 sygn. 31-35, budżety 1955, 1957-1959, 1967 sygn. 36-40, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1964-1966 sygn. 41-43, protokoły komisji 1955-1956, 1958-1960, 1962-1967 sygn. 44-71, wybory sołtysów 1958 sygn. 72, sesje sołtysów 1958, 1960, 1962-1963 sygn. 73-75, 77, zebrania wiejskie 1962-1967 sygn. 76, 78-81 Number of units in the group: 81
62/700/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Korytnicy powiat Węgrów 1959-1972 0 Unroll
Protokoły sesji rady 1961-1967 sygn. 1-7, protokoły posiedzeń prezydium 1963-1967,1972 sygn. 8-12, 39-40, uchwały prezydium i rady, rejestr uchwał 1964 sygn. 1964 sygn.13, plany pracy prezydium i rady 1963 sygn. 14, regulamin pracy prezydium 1965-1968 sygn. 15, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1964-1967 sygn. 16-17, budżety 1964, 1966-1967, 1971 sygn. 18-21, 41, protokoły komisji 1959-1969 sygn. 22-32, sprawy sołtysów 1963 sygn. 33, zebrania wiejskie 1964-1965 sygn. 34-35, zebrania wiejskie i spotkania z wyborcami 1966-1967 sygn. 36-38, dokumentacja wyborów sołtysów 1971 sygn. 39 (zawartość na podstawie karty A z 26.02. 2001 M. Niedziółka), nab. 3973/09 1 j.a. 0,02 mb posiedzenia komisji stałych 1969-1972, nab. 5454/2018 korespondencja ogólna 1960-1973, akta dotyczące nieruchomości PFZ w Dąbrowie 1971 Number of units in the group: 44
62/701/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Miedznej powiat Węgrów 1954-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1954-1959, 1961-1969 sygn. 1-13, protokoły z posiedzeń prezydium 1957-1959, 1961-1967 sygn. 14-23, plany i sprawozdania gospodarcze 1961-1969, 1971 sygn. 24, 41, plany pracy rady i prezydium 1961-1969 sygn. 25, protokoły z posiedzeń komisji 1961-1972 sygn. 26-31, Protokóły z sesji 1969-1972 sygn.32-35, Protokóły z posiedzeń Prezydium 1968-1972 sygn. 36-38, Protokóły Komisji Rolnictwa 1969-1972 sygn. 39, Protokóły zebrań wiejskich 1964 sygn. 40, Plan gospodarczy gromady 1971 sygn. 41, bilanse kwartalne 1972 sygn. 42, zebrania wiejskie 1972 sygn. 43, budżety zbiorcze 1970, 1972 sygn. 44-45 (zawartość na podstawie karty A z 8.03.2004 M. Niedziółka) Number of units in the group: 45
62/702/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Starejwsi powiat Węgrów 1958-1972 0 Unroll
Protokoły sesji rady 1960-1971 sygn. 1-14, protokoły posiedzeń prezydium 1958-1971 sygn. 15-29, działalność organów kolegialnych 1964-1970 sygn. 30-39, plany pracy rady 1960-1963 sygn. 40, organizacja organów prezydium GRN, organizacja biura gromadzkiego, plany pracy roczne i okresowe 1970-1971 sygn. 41, protokoły komisji 1961-1963, 1968-1972 sygn. 42-51, zebrania wiejskie 1961-1962, 1964-1971 sygn. 52-57, plany spotkań radnych z wyborcami 1966 sygn. 58-59, uchwały dot. budżetu 1961-1963 sygn. 60-61, podział administracyjny 1970 sygn. 62, sprawozdawczość i statystyka 1966-1971 sygn. 63, bilanse i sprawozdania 1967-1969, 1971 sygn. 64-66, 72, plany gospodarcze i sprawozdania 1962-1970 sygn. 67-70, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1961-1964, 1968-1971 sygn. 71, 73-76, sprawy pracownicze 1964 sygn. 77, nab. 4888/2014 - mapa tematyczna terenów budowlanych wsi Starawieś, Ludwinów Number of units in the group: 78
62/703/0 Budowlana Spółdzielnia Pracy w Węgrowie 1973-1984 0 Unroll
1. Dokumentacja rejestrowa , akta założycielskie , odpisy z rejestru spółdzielni , statuty , kwestionariusz informacyjny sygn 1-6 z lat 1973- 1979, 2. Deklaracje członkowskie , karty udziałów sygn. 7-8 z lat 1974-1984 , 3. Walne Zgromadzenia -protokóły , materiały sygn. 9-17 z lat 1975-1984, 4. Rada Spółdzielni – protokóły posiedzeń , materiały, korespondencja z Wojewódzkim Związkiem Spółdzielczości Pracy w Siedlcach w sprawie m.in. lustracji i kontroli , rejestr uchwała i zaleceń rady spółdzielni sygn. 18-26 z lat 1974-1983, 5. Zarząd Spółdzielni –protokóły posiedzeń , protokóły posiedzeń konferencji Samorządu Spółdzielczego sygn 28-29 z lat 1980-1981, 6. Narady pracownicze- protokóły narad kierowników budów sygn. 30 z lat 1980-1982 , 7. Zarządzenia wewnętrzne – prezesa spółdzielni i organów spółdzielni sygn 31-36 z lat 1976-1981, 8. Instrukcje obiegu dokumentów - sygn. 37-38 z lat 1980(?)-1980(?) , 9. Zarządzenia organów zewnętrznych sygn 39 z lat 1980-1982, 10. Plany techniczno-ekonomiczne spółdzielni sygn. 40-49 z lat 1975-1981, 11. Bilanse spółdzielni sygn. 50-63 z lat 1974-1984, 12. Kontrole i lustracje -protokóły , wnioski pokontrolne , wyjaśnienia korespondencja z jednostka nadrzędną sygn.64-66 z lat 1976-1981, 13. Sprawy sądowe , komornicze sygn. 67 z lat 1974-1979, 14. dokumentacja środków trwałych , protokóły różnic inwentaryzacyjnych , remanenty na zakończenie likwidacji sygn.68-69 z lat 1975 –1983 , 15.Dokumentacja powypadkowa –protokóły , karty wypadków przy pracy sygn. 70-71 z lat 1976-1982 dokumentacja niearchiwalna: Akta osobowe sygn 72-83 z lat 1973- 1983, Listy płac sygn 84-93 z lat 1974-1984, Karty pracy miesięczne zawierające liczbę przepracowanych godzin w miesiącu sygn. 94-97 z lat 1981-1982. Number of units in the group: 71
62/704/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Siedlcach [1965-1980] 1980-1983 [1984] 0 Unroll
Organy kolegialne 1979-1983 sygn 1-6, 22, Organizacja jednostki własnej 1975 – 1983 sygn. 7-21., Akty normatywne 1974 – 1980 sygn. 23-26, Planowanie i sprawozdawczość. Statystyka 1975 – 1984 sygn. 27-143, Skargi i wnioski 1977-1979 sygn. 144, Kontrole 1978 – 1981 sygn. 145-152, Ogólne zasady pracy i płac 1975 – 1984 sygn. 153-155, Akta osobowe kadry kierowniczej 1965 - 1984 sygn. 156-195 Number of units in the group: 195
62/705/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łukowie [1960] 1962-1972 0 Unroll
Przepisy i zarządzenia ogólne 1962 sygn. 1, protokoły z sesji rady 1962, 1964-1972 sygn. 2-9, powołanie organów kolegialnych i ich obsługa 1962-1972 sygn. 10-26, protokoły z posiedzeń prezydium 1962-1963, 1965-1972 sygn. 27-32, organizacja pracy biura 1962 sygn. 33, zebrania wiejskie 1960-1972 sygn. 34-40, plan gospodarczy 1962-1963, 1965-1966, 1971 sygn.41-45, sprawozdawczość budżetowa 1972 sygn. 46, budżet, plan funduszu gromadzkiego 1962-1972 sygn. 47-57, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1962-1972 sygn. 58-60, sprawy meldunkowe i ewidencja ludności 1962-1968 sygn. 61-63, sprawy wojskowe 1962-1964 sygn. 64-66, nab. 3967/09 mapa wyznaczenia terenów budowlanych wsi Sarnów- Kierzków 1967 (1 j.a. 0,01 mb), nab. 3998/09 ewidencja gruntów i budynków 1970 (3 j.a.) Number of units in the group: 70
62/706/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gręzówce powiat Łuków 1961-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1971-1972 sygn. 1-2, rejestr uchwał rady 1967-1972 sygn. 3, protokoły Komisji Mandatowej 1972 sygn. 4. protokoły z posiedzeń prezydium 1971-1972 sygn. 5-6, zebrania wiejskie, sołtysi 1961-1967 sygn. 7, wnioski i postulaty wyborców 1969-1972 sygn. 8, plany gospodarcze 1972 sygn. 9, dokumentacja budowy Pomnika Partyzanta w Gręzówce 1969-1970 sygn. 10, dokumentacja związana z remontem cmentarza wojskowego w Gręzówce – rzut frontowy pomnika, umowy na roboty, kosztorys na wykonanie remontu cmentarza 1969-1970 sygn. 11, budżety i plany funduszu gromadzkiego 1970-1972 sygn. 12-16 Number of units in the group: 16
62/707/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Aleksandrowie powiat Łuków 1969-1972 [1979] 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1969-1972 sygn. 1-6, protokoły komisji 1969-1972 sygn. 7-11, 19-28, protokoły z posiedzeń prezydium 1969-1972 sygn. 12-16, ewidencja postulatów i wniosków ludności 1969 sygn. 17, spotkania posłów i radnych z wyborcami 1971 sygn. 18, budżety 1970-1972 sygn. 29-30, nab. 4355/2011 - 1 j.a. 0,01 mb rejestr cudzoziemców na pobyt czasowy Aleksandrów Number of units in the group: 31
62/708/0 Urząd Skarbowy w Łukowie 1937-1949 0 Unroll
Wykazy nieruchomości miasta Łukowa wg ulic 1938-1944 (60 j.a.) sygn. 1-58, wykazy nieruchomości pod nadzorem miasta 1939-1944 sygn. 59-60, sygn. 61-70 Wykazy nieruchomości miasta Kocka 1940-1944 (9 j.a) (stwierdzono brak w skontrum), rejestry wymiarowe sprawy podatkowe 1937-1944 (11 j.a.) sygn. 71-76, Protokóły klasyfikacji gruntów do indywidualnego opodatkowania (miasto i powiat Łuków) 1937-1942 (36 j.a.) sygn. 77-116 (stwierdzono brak w skontrum), księgi biercze daniny narodowej 1946-1948 sygn. 117-124, książki rachunków, sum przechodnich 1943-1949 sygn. 125-133 Number of units in the group: 91
62/709/0 Akta miasta Łukowa [1795-1809] 1886-1950 [1952] 0 Unroll
Sprawy organizacyjne, okólniki i zarządzenia 1901-1951 sygn. 1-24, 316-318, Sprawozdania sytuacyjne 1945-1950 sygn. 25-28, Sprawy pracownicze 1948-1949 sygn. 29-39, 323, Protokóły i posiedzenia organów kolegialnych zarządu i Rady Miejskiej, Komisji 1945-1950 sygn. 40-72, Sprawy mieszkaniowe, lokalowe sygn. 1944-1949 sygn. 73-87, 287-296, 324, Kontrole 1947-1950 sygn. 88-90, Zarząd mieniem miejskim, sprawy przedsiębiorstw i zakładów miejskich 1944-1950 sygn. 91-114, Budżet 1944-1950 sygn. 115-144, księgi rachunkowe, gospodarka mieniem miejskim 1945-1950 sygn. 145-159, Podatki 1947-1950 sygn. 160-218, Oświata, kultura, rolnictwo, lecznictwo, handel, przemysł 1945-1950 sygn. 219-253, 311-313, Ewidencja ludności, kontrola ruchu ludności 1944-1950 sygn. 254-270, Bezpieczeństwo, sprawy wojskowe 1944-1948 sygn. 271-286, 325, Aprowizacja 1944-1946 Sygn. 297-299, rejestr orzeczeń karnych 1944-1950 sygn. 299-301, szkody wojenne 1944-1945 sygn. 302-305, statystyka, sprawozdawczość 1946-1950 sygn. 306-310, 319-321, Ochotnicza Straż Pożarna 1915-1936 sygn. 314-315, brak sygn. 322 Wykaz wpłat na Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy, Księgi ludności stałej 1886-1933 sygn. sygn. 326-334; kwestionariusze właścicieli nieruchomości T. I i II 1935-1950 sygn. 335-336, parcelacja majątku Starostwo- Wójtostwo1923-1948 sygn. 337-343, tłok pieczętny magistratu miasta Łukowa [1795-1809] sygn. 344 Number of units in the group: 343
62/710/0 Powiatowy Zarząd Związku "Samopomoc Chłopska" w Łukowie 1948-1956 0 Unroll
Wytyczne i sprawozdania Zarządu Powiatowego 1950 sygn.1, Instrukcje, wytyczne, okólniki 1952-1956 sygn.2-7, 171, plany pracy 1952-194 sygn. 8-14, 17, Zobowiązania 1-Majowe 1954 sygn.15, Sprawy odznaczeń 1953 sygn.16, 177, Pisma poufne 1950-1951 sygn. 18, Sprawy personalne 1952-1954 sygn. 19-23, ewidencja członków 1949 sygn. 24-25, sprawozdania 1951-1952 sygn. 26-27, 31-33, 36, 172, (brak sygn. 28), Posiedzenia egzekutywy 1952 sygn.29, Lista członków 1949-1952 sygn.30, 38, komitety członkowskie 1952-1953 sygn. 34, Książki członków zarządów gminnych 1949 sygn. 39-50, Skargi zażalenia 1952-1953 sygn. 51-54, 173, 175, Protokóły posiedzeń Zarządu Pow. 1949, 1953 sygn. 55-57, Protokóły z narad i zebrań gminnych, gromadzkich 1952-1953 sygn. 58-73, Protokóły z narad aktywu 1954 sygn. 74-75, Protokóły z posiedzeń Prezydium 1954 sygn. 76, Wybory do organów organizacji 1951-1956 sygn. 77-79, 117, 121, Szkolenia 1956 sygn. 80, Korespondencja w sprawach rolnych 1951-1955 sygn. 81-104, Protokóły zebrań gromadzkich 1950-1954 sygn. 105-109, 111, Zobowiązania chłopów 1953 sygn.110, Grupy hodowców i plantatorów- protokóły posiedzeń, wykazy 1949-1952 sygn. 112-119, Komisja Współzawodnictwa 1952 sygn. 120, 161, Sprawozdania 1953-1954 sygn.124-133, 172, Pisma w sprawach finansowych 1954-1955 sygn. 134-136, Korespondencja, sprawozdania w sprawach kulturalno-oświatowych 1951-1954 sygn. 137-162, Sprawy kobiece 1952 sygn. 163-170, Program działania handlu 1974? Sygn. 178, Analiza Kółek Rolniczych 1957 sygn. 174 Number of units in the group: 177
62/711/0 Komisje wyborcze do rad narodowych powiatu łukowskiego 1951-1961 0 Unroll
Układ akt chronologiczy: Sygn. 1.wykazy kandydatów na ławników sądowych 1951 Sygn. 2. Protokół z posiedzenia i uchwała [Obwodowej] Komisji Wyborczej nr 76 1952 Sygn. 3. Wykazy radnych i członków komisji [ Powiatowej Rady Narodowej w Łukowie] 1954 Sygn. 4. Wybory do rad narodowych, składy członków gromadzkich rad narodowych, wyniki wyborów do gromadzkich rad narodowych 1954 [ zawiera w rzeczywistości tylko protokóły obwodowych komisji wyb. z głosowania w dn. 6.12.1954r) Sygn. 5. Protokóły zgłoszenia list kandydatów do gromadzkich rad narodowych [Okręgowa Komisja Wyborcza dla wyborów do gromadzkich rad narodowych] 1954 Sygn. 6 Protokóły z wyborów do Wojewódzkiej i Powiatowej Rady Narodowej [przyjęcia zgłoszenia kandydatów do WRN oraz ustalające wyniki głosowania w Okręgach Wyborczych, obwodach wyborczych i zbiorcze dla wyborów do PRN w Łukowie z dn. 5-6.12. 1954] Sygn. 7 [Wykazy komisji i obwodów głosowania (na wybory do Sejmu) ] 1956 Sygn. 8 [Spisy gromad i ludności (powiatu łukowskiego) oraz okręgów wyborczych (na wybory do rad narodowych) 1956 - 1957 Sygn. 9 [Wykazy ławników sądowych (do Sądu Powiatowego w Łukowie i Wojewódzkiego w Lublinie wybieranych przez rady narodowe) ] 1956 Sygn. 10 [Wykaz składów komisji wyborczych (obwodowych) oraz (ilości) wybieranych radnych (w poszczególnych okręgach dla wyborów do rad gromadzkich) 1957 Sygn. 11[ Listy kandydatów na ławników sądowych (Sądu Powiatowego w Łukowie na kadencję 1957/58) 1957-1958 Sygn. 12 Protokóły głosowania dla wyboru Wojewódzkiej Rady Narodowej (w Lublinie sporządzone w obwodowych komisjach wyborczych w powiecie łukowskim w dn. 2-3 .02. 1958) 1958 Sygn. 13 Wyniki wyborów do Powiatowej Rady Narodowej w Łukowie [protokóły przyjęcia list kandydatów na radnych, obwieszczenie PWRN w Łukowie o wynikach wyborów, protokóły z głosowania sporządzone przez obwodowe komisje wyborcze dn. 2.02. 1958] 1958 Sygn. 14 Protokóły głosowania dla wyboru Powiatowej Rady Narodowej [sporządzone przez obwodowe komisje wyborcze z głosowania w dn. 2.02. 1958] 1958 Sygn. 15 Protokóły głosowania dla wyboru Miejskiej Rady Narodowej [ w Łukowie sporządzone przez obwodowe komisje wyborcze nr 1-6 w Łukowie dn. 2.02. 1958] 1958 Sygn. 16 Wyniki wyborów do miejskich rad narodowych w Łukowie i Stoczku Łukowskim [ obwieszczenie o wynikach wyborów, protokóły z wyborów w okręgach wyb.] 1958 Sygn. 17 Protokóły głosowania dla wyboru gromadzkich rad narodowych [wyniki głosowania sporządzone w obwodowych komisjach wyborczych sporządzone dn. 3.02. 1958] Sygn. 18 Protokóły z wyborów w okręgach wyborczych utworzonych dla rad narodowych gromadzkich w powiecie łukowskim 1958 Sygn. 19 [Protokóły i uchwały w sprawach wyborczych (zawiera: uchwały nowopowołanych gromadzkich rad narodowych z kwietnia 1961r co do składu prezydium rady oraz komisji radzieckich)] 1961 Number of units in the group: 19
62/712/0 Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Łukowie 1958-1975 0 Unroll
Protokóły z posiedzeń plenarnych i Prezydium Powiatowego Komitetu FJN1958-1969 sygn. 1-2, 1970 sygn. 27, 1973-1975 sygn. 31, 33, 35-37, protokóły z posiedzeń rad kobiet 1967 sygn.3, uroczystości państwowe 1958-1960 sygn. 4 , Sprawy wyborcze (programy, spotkania, składy komitetów) 1958-1969 sygn. 5-16, 20, Protokóły z posiedzeń i wybory do gromadzkich komitetów FJN 1965-1969 sygn. 17 -19, wnioski o odznaczenia 1962-1967 sygn. 21-23 , czyny społeczne 1963-1969 sygn. 24, Społeczny Fundusz Budowy Szkół 1963-1968 sygn. 25, Akta różne, sprawozdania 1970-1975 sygn. 26, 28-29, 38, składy osobowe komitetów FJN 1972, 1973 sygn. 30, 32, Społeczne Komisje Pojednawcze 1974 sygn. 34 Number of units in the group: 38
62/713/0 Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Siedlcach 1953-1982 0 Unroll
Protokóły posiedzeń Miejskiego Komitetu 1953-1981 sygn. 1-16, Korespondencja 1979-1982 sygn. 17-18, Sprawy organizacyjne 1961-1976 sygn. 19-26, składy osobowe organów, komisji 1979-1981 sygn. 27-30, Zespoły powoływane przy Komitecie Miejskim 1976-1979 sygn. 31-33, Realizacja czynów społecznych 1979 sygn. 34 Number of units in the group: 34
62/714/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Stoczku Łukowskim 1870-1917 3929 Unroll
Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1870-1879 sygn. 1-10, Dokumenty do akt małżeństw 1870-1879 sygn. 11-20, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1896, 1898, 1900 sygn. 21-37, 39, 41 (19 j.a.), akta urodzeń 1897, 1899 sygn. 38, 40 (2 j.a), Dokumenty do akt małżeństw 1880-1890, 1895 sygn. 42-53 (12 j.a.), Dokumenty do akt małżeństw 1899 (wklejona), 1900 (wklejona) sygn. 40, 41, akta urodzeń 1903-1904 sygn. 56-57 (księgi niekompletne), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1902, 1905-1912, 1914, 1916, 1917 sygn. 54-55, 58-65, 76, 78-79, akta urodzeń, zgonów 1913 sygn. 75 (księga niekompletna), dokumenty do akt małżeństw 1893, 1898, 1905-1906, 1909-1912 sygn. 66-73, akta zbiorowe 1912 [1969-1997] sygn.74, alegata z 1907 roku wszyta do księgi, księga urodzeń 1915 sygn. 77 (niekompletny duplikat bez małżeństw, zgonów) Number of units in the group: 79
62/715/0 Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej w Łukowie 1884-1913 0 Unroll
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1898 sygn. 1-15, Akta urodzeń 1899-1900 sygn. 16-17, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1913 sygn.18-30 Number of units in the group: 30
62/716/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dębem Wielkim powiat Mińsk Mazowiecki 1955-1971 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1956-1971 sygn. 1-17, ewidencja postulatów i wniosków 1969-1971 sygn. 18, protokoły komisji 1956-1959, 1961-1964 sygn. 19-25, protokoły z posiedzeń prezydium 1955-1956, 1958, 1960-1969, 1971 sygn. 26-43, protokoły z narad sołtysów 1964, 1966 sygn. 44, 46, wybory sołtysów 1964, 1967 sygn. 45, kontrole 1964-1967 sygn. 47, sprawozdawczość budżetowa 1960-1967 sygn. 48, sprawozdawczość podatkowa 1958-1967 sygn. 49-50, roczne sprawozdania obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych 1961-1967 sygn. 51 Number of units in the group: 51
62/717/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Łukowie [1946-1961] 1962-1975 0 Unroll
karta A 30.12. 1986r Krystyna Dybciak Akta odziedziczone: ze Starostwa Powiatowego w Łukowie, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 1946-1961 sygn. 1-183 oraz własne: Referatu Społecznego i Referatu Gospodarczego w układzie chronologicznym 1962-1975 sygn. 184-555 (z 1975 tylko 1 j.a.), 7 j.a. Doinwentaryzowano sygn. 556-562, W skontrum stwierdzono brak 21 j.a. sygn. 70-72, 221, 416, 417, 470, 528-541. nab. 3857/08 (52 j.a.) Number of units in the group: 593
62/718/0 Zbiór afiszów okupacyjnych powiatu sokołowskiego 1939-1944 322 Unroll
Afisze ułożono w układzie chronologicznym Zachowane ogłoszenia dotyczą następujących problemów: -rekwizycji mienia -rejestracji ludności - ograniczenia swobody poruszania się -walki z ruchem oporu -deportacji na przymusowe roboty do Rzeszy -zajęcia mienia, kontyngentów Number of units in the group: 106
62/719/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Iskra" w Gułowie 1953-1982 0 Unroll
Walne Zgromadzenie i protokóły posiedzeń zarządu RZS "Iskra"w Gułowie, RZS w Domaszewnicy, w Jeziorzanach 1953-1970 (7j.a) sygn. 1-7, Ewidencja członków i ich wkładów [1949] 1953-1965 (2 j.a.) sygn. 8-9, Bilanse i podział dochodów 1960-1971 (7j.a.) sygn. 10-16, Plany gospodarcze i finansowe 1955-1969 (13 j.a.) sygn. 17-29, Sprawozdawczość ze stanu organizacyjno- gospodarczego 1960-1970, 1979 (19 j.a. ) sygn. 30-48, Akta osobowe - 7 j.a sygn. 49-55 W skontrum stwierdzono brak 7 sygnatur: 11, 13, 14, 15, 16, 43, 45 Number of units in the group: 43
62/720/0 Prokuratura Sądu Okręgowego w Siedlcach 1917-1950 [1959] 0 Unroll
akta śledztw i dochodzeń prokuratorskich w sprawach karnych, repertoria, skorowidze i inne pomoce, inwentarz kartkowy dla 4800 j.a., inwentarz tabela WORD 3260 j.a., inwentarz elektroniczny baza IZA - 19061 j.a. (stan 31.12.2016), Nab. 3383/05 księga zarządzeń prokuratora (zakresy czynności prokuratorów 1941-1959), nab. 5464/2018 - 1022 j.a. 6,80 z AAN akta b. zespołu 2065 Number of units in the group: 43019
Showing 661 to 720 of 1,973 entries.