Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/181/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kopciach powiat Węgrów 1826-1914 4629 Unroll
Cz.1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1826-1865 sygn. 1-40 (40 j.a.), Sprostowanie aktu małż. z 1826 dokonane w 1891 sygn. 41 (1j.a.), sprostowanie 1832 sygn.42, Protokóły sprawdzenia akt 1847, 1852 sygn. 43-44 (2j.a.), Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn. 45-58 (14 j.a.), Cz.3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 59-79 (21 j.a.), Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1901-1914 sygn. 80-93 Number of units in the group: 93
62/182/0 Akta stanu cywilnego parafii greckokatolickiej w Kornicy powiat Łosice 1826-1872 1153 Unroll
cz. 1 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1864 sygn. 1-37, 75, 76, Alegaty 1826-1842, 1844-1850, 1852, 1854-1864 sygn. 38-74, Cz. 2 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1869-1872 sygn. 77-80 Number of units in the group: 80
62/183/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Korytnicy powiat Węgrów 1826-1917 8779 Unroll
Cz.1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1826-1865 sygn.1-40, Protokóły sprawdzenia akt 1839,1840,1841 sygn. 41-43, Sprostowanie aktu ślubu 1852 [1913] sygn. 44, Alegaty do aktów małżeństw1858,1859 sygn.45,46, Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn. 47-60, Cz.3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 61-81, Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1901-1910 sygn. 81-91, Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1911-1917 sygn. 93-99, alegata do akt małżeństw 1860 sygn.92 Number of units in the group: 99
62/184/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Okrzei powiat Łuków 1864-1916, 1922 3719 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty 1869-1879 SYGN. 1-9, 15, 16 (11j.a.), Alegaty do aktów małżeństw 1876-1878 SYGN. 10-11,17 (3j.a.), Alegaty do akt urodzin 1870, 1871, 1875 sygn. 12-14 (3j.a.), Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1882-1900 sygn 18-35 (18j.a.), Alegaty do aktów małżeństw 1886, 1887, 1890-1892, 1894-1896, 1900 sygn 36-44 ( 9 j.a.), alegaty do akt małżeństw 1864-1865, 1869, 1872-1874, 1879, 1882, 1885, 1888, 1893, 1897-1899, 1901, 1903-1909, 1922 sygn. 45-66, 76, księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1889, 1901-1908 sygn.67-75 [wklejona alegata z 1889], akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1910-1912 sygn. 77-79, alegata 1910, 1915-1916 sygn. 80, 86, 87, księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1913-1916, 1909 sygn. 81-85 Number of units in the group: 87
62/185/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Kosowie Lackim powiat Sokołów Podlaski [1815]1827-1918 3051 Unroll
Cz. 1 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1827-1828, 1832-1862, 1863-1865 sygn. 1-33, 57-60, Alegaty 1815, 1820, 1821, 1829, 1831, 1860, 1847-1854 sygn. 34-36, 38-40, 45, 50-56, Protokóły kontroli akt: sygn 37 (1827), 41 (1838), 42 (1839), 43 (1840), 44 (1841), 46 (1843), 47 (1844), 48 (1845), 49 (1846), cz. 2 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1900 sygn. 61-96, ( sygn. 81-82 tylko Urodzeń, małżeństw 1885-1886), Alegaty 1882-1910, 1912-1913 sygn. 97-115, 127-138, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1914 sygn. 116-126, 139-141,akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikat) 1916-1918, sygn.142-144, alegaty 1918, sygn. 145 Number of units in the group: 143
62/186/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Liwie powiat Węgrów 1826-1919 [1945] 5402 Unroll
Cz.1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1826-1865 sygn. 1-5, 7-41, Akta zgonów 1830 sygn. 6, Alegaty do aktów małżeństw 1834-1836, 1847-1851 sygn. 42-44, 48-52 , Protokóły sprawdzenia akt 1839-1841 sygn. 45-47, Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn. 53-66, Alegaty do aktów małżeństw 1866-1879 sygn. 67-80, Cz.3 Alegaty do aktów małżeństw 1843-1846,1852-1865 sygn. 81-98, Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 99-119, Alegaty do aktów małżeństw 1880-1900 sygn. 120-140, W 2008r doinwentaryzowano 43 ja.: sygn. 141-177 alegaty z lat 1901-1924, 1928-1930, 1936-1945, sygn.178-183, Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1901-1906 sygn. 178-183, Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1907-1919 sygn. 184-196 Number of units in the group: 196
62/187/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Łosicach 1826-1865 1575 Unroll
księgi UMZ z lat 1826-1865 sygn. 1-40. Alegaty z lat 1826, 1832, 1843-1845, 1847-1848, 1849-1853, 1855, 1857-1863, sygn. 41, 45, 49-50, 54, 58, 59, 61-65, 69-75 W czasie skontrum stwierdzono, że 16 j.a. To alegaty mojżeszowe lub greckokatolickie sygn. 42-44, 46-48, 51-53, 55-57, 60, 66- 68, odnaleziono spoza inwentarza alegaty z roku 1856, 1864, 1865 sygn. 76-78 Number of units in the group: 64
62/188/0 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łosicach 1826-1865 120 Unroll
Księgi UMZ parafii Wniebowzięcia NMP 1826-1865 sygn. 1-40 , alegaty 1826-1829, 1831-1832, 1834, 1836-1864 (36 j.a.) sygn. 41-76 Number of units in the group: 76
62/189/0 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej pod wezwaniem Świętego Michała w Łosicach 1826-1833 146 Unroll
księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1833 sygn. 1-8, alegaty do akt małżeństw 1826-1833 sygn. 9-16 UWAGA: od 1834 r teren parafii włączono do Parafii Greckokatolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny (wg zapisu w aktach księga z 1834 r. wspólna dla obu parafii) Number of units in the group: 16
62/190/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Łosicach 1829-1860 861 Unroll
księgi UMZ z lat 1829-1835, 1837-1838, 1840-1841, 1844-1848, 1850-1860 sygn. 1-27, 18. Alegaty z lat 1840, 1844-1846, 1848, 1850-1856, 1858-1860 sygn. 28-43 Number of units in the group: 43
62/191/0 Akta stanu cywilnego parafii greckokatolickiej w Łysowie powiat Łosice 1826-1874 572 Unroll
cz. 1Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1857 sygn. 1-33, Alegaty 1827-1863 sygn. 34-60 W czasie skontrum stwierdzono brak sygnatur 34 (1827), 40 (1837), 44 (1841), dopisano alegatę z 1857 roku sygn. 61 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1858-1864 sygn. 62-68, Alegaty 1858-1859, 1861 , 1864 sygn. 69-70, 71, 72 cz.2 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1867, 1872-1874 sygn. 73-76 Number of units in the group: 73
62/192/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Miedznej powiat Węgrów 1826-1918 10448 Unroll
Cz.1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1826-1848, 1850-1859, 1861-1862 sygn. 1-35, Protokóły sprawdzenia akt 1839-1851 sygn. 36-43, Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1869-1874, 1878-1879 sygn. 44-49, 51, 52, Akta urodzin 1863-1868, 1875, 1876-1877 sygn. 50, 53, 54, Cz.3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1886, 1888, 1890-1896, 1899 sygn. 55-61, sygn. 63, 66-68, 70-73, 75, Akta urodzeń 1887, 1889, 1892 , 1898-1901 sygn. 62, 64, 68, 74, Akta zgonów 1889-1900 sygn. 65, akta małżeństw 1896-1906, 1907-1911 sygn.76, sygn. 89, akta urodzeń 1902-1903, 1904-1905, 1906-1908, 1909-1910 sygn. 78, sygn. 82-83, sygn. 88, akta zgonów 1906-1911 sygn. 91, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901, 1903-1905, 1907-1911 sygn. 77, 79-81, 84-87, 92, akta urodzeń 1911-1915 sygn. 93-94, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1913-1914, 1916-1917 sygn. 95-98, akta małżeństw 1912-1918 sygn. 99 Number of units in the group: 99
62/193/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Mokobodach powiat Siedlce 1826-1919 5171 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów1826-1865 sygn. 1-40 W skontrum 1996r stwierdzono brak j.a. o sygn.41-42 , Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1879 sygn. 43-56, Cz.3 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 57-77, Alegaty do aktów małżeństw 1889,1897 sygn. 78-79, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1919 sygn. 80-92, 94-98, 100 (wklejone al. 1906, 1910), akta zbiorowe (postanowienie Sądu z 1963 w sprawie brzmienia nazwiska w akcie U z 1910] sygn.93, alegata 1918,1919 sygn. 99, 101 Number of units in the group: 101
62/194/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Mokobodach powiat Siedlce 1827-1918 1128 Unroll
T. 1 (24 j.a.) Księgi UMZ 1827-1836 sygn. 1-10, księga Małżeństw 1847 sygn. 11, księga Zgonów sygn. 12, Księgi UMZ 1848-1851 sygn. 13-16, Księgi UMZ 1853-1860 sygn. 17-24, T. 2 sygn. 25-49 KS. UMZ 1837-1841 sygn. 25-29, Ks. UMZ 1843-1844 sygn. 30, ks. Unikat U, M, Z 1846 sygn. 31-33, unikat U 1847 sygn. 34, UMZ 1862, 1864-1869 sygn. 35, 37-42, U 1863 sygn. 36, alegaty 1844, 1862, 1864-65, 1865, 1866 sygn. 43, 44-47, alegata 1832-1833 sygn. 48, T. 3 Alegata 1840 sygn. 49, Alegata 1848 sygn. 50, ks. UMZ 1878 sygn. 51, akta duplikat urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 (zawiera tylko urodzenia, wyrwane małżeństwa i zgony) sygn. 52, ks. 1902, 1904-1906, 1908 UMZ sygn. 53-57, alegata 1902-1904, 1906-1907 sygn. 58-62, księgi UMZ 1914, 1917, 1918 sygn. 63-65 Number of units in the group: 65
62/195/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Mordach powiat Siedlce 1826-1918 [1928] 1949 Unroll
Cz.1Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1863 sygn. 1-39, Alegaty do aktów małżeństw 1826,1828-1829, 1832-1833,1835-1859,1861-1863 sygn 40-73, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1864-1879 sygn. 74-89, Alegaty do aktów małżeństw 1864-1879 sygn. 90-105, Cz.3 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 106-126, Alegaty do aktów małżeństw 1880-1900 sygn. 127-146, Po skontrum stwierdzono brak j.a. o sygn. 61, W 2008 r doinwentaryzowano 30 j.a: alegaty z lat 1901-1904, 1906-1921, 1927, 1928 Sygn.147-168, akta UMZ 1901-1907 Sygn.169-176, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1908-1917 sygn. 177-183, 185-187, akta zbiorowe 1914 sygn. 184, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1918, sygn.1918 Number of units in the group: 187
62/196/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Mordach powiat Siedlce 1826-1912,1918 792 Unroll
Inw. Arch. T. VI cz. 1 z lat 1810-1865, opr. mgr U. Głowacka-Maksymiuk, M. Bancerowska; Siedlce 1969 r., cz. 2 z lat 1858-1879 opr. M. Górna pod kier. mgr W. Więch -Tchórzewskiej; Siedlce 1980 r., cz. 3 z lat [1832, 1850] 1882-1894 opr. mgr M. Niedbało, Siedlce 2003 r., Cz. 1 księgi UMZ 1826-1833, 1835-1842, 1844-1850, 1852, 1856-1858, sygn. 1-27, alegaty 1842, 1844-1848 sygn. 28-33, cz. 2 Ks. Z 1827-1828 sygn. 34, ks. U 1836 sygn. 35, ks. M 1838-1844 sygn. 36, ks. U 1856-1868 sygn. 37, ks. UMZ 1862-1863, 1867, 1870-1872, 1874, 1876 sygn. 38-43, Ks. U 1877-1888 sygn. 44, ks. UMZ 1878-1879 sygn. 45-46, ks. Z 1873-1888 sygn. 47, cz. 3 ks. M 1832 sygn. 48, Alegata 1850 sygn. 49, UMZ 1882, 1884, 1885, 1889, 1893, 1894 sygn. 50-55, Alegata 1884, 1885, 1893, 1894 sygn. 56-59, akta urodzeń 1896-1906 sygn. 62, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1873, 1861, 1908-1911 sygn. 60-61, 63-66, dokumenty do akt małżeństw 1861, 1908-1909, 1911 sygn. 67-70, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912 sygn.71, dokumenty do akt małżeństw 1912 sygn.72, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1917 sygn.73 Number of units in the group: 74
62/197/0 Akta stanu cywilnego parafii greckokatolickiej w Mostowie powiat Łosice 1826-1856 464 Unroll
księgi UMZ 1826-1856 sygn. 1-31, alegaty 1842, 1847, 1849, 1851, 1855 sygn. 34-38, protokóły sprawdzenia akt z 1827, 1829 sygn. 32, 33 Number of units in the group: 38
62/198/0 Akta stanu cywilnego parafii greckokatolickiej w Mszannie powiat Łosice 1826-1873 783 Unroll
księga UMZ z lat 1826-1829, 1831-1857 sygn. 1-31. Alegaty z lat 1828, 1831, 1840, 1842, 1843, 1845, 1847-1854, 1856-1857. sygn. 32-47, ksiega UMZ 1873 sygn. 48 Number of units in the group: 48
62/199/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Niemojkach powiat Łosice 1826-1865 1834 Unroll
Księgi UMZ 1826-1865 sygn. 1-39, 61, Alegaty 1826, 1843, 1846-1852, 1854-1865 sygn. 40-60 Number of units in the group: 61
62/200/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Niwiskach powiat Siedlce 1826-1919 [1931] 9967 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1864 sygn 1-40, Alegaty do aktów małżeństw 1826-1828, 1830, 1833,1837,1839-1840,1842-1864,1866 sygn. 41-73, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1865-1879 sygn. 74-86,89,90, Alegaty do aktów małżeństw 1865, 1867, 1868-1879 sygn. 87, 88, 91-101 Cz.3 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 102-122, Alegaty do aktów małżeństw 1880-1900 sygn. 123-143, W 2008r doinwentaryzowano 30 j.a. 0,33 mb: alegaty z lat 1900-1906, (alegata z 1907 r. wszyta w księgę sygn. 175) , 1908, 1911, 1912, 1914, 1916-1923, 1927-1931 Sygn.144-166, sprostowanie metryk 1847 [1900], 1923 sygn. 167-168, księgi UMZ z lat 1901-1907 Sygn.169-175, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1908-1911 sygn. 176-179 (wklejone dokumenty do księgi z 1910 r.), dokumenty do akt małżeństw 1909 sygn. 180, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912-1919 sygn. 181-188 Number of units in the group: 188
62/201/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Mińsku Mazowieckim 1826-1918 8018 Unroll
cz. 1Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1829 sygn. 1-4, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1832-1833 sygn. 5, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1834-1855 sygn. 6-27, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1856-1879 sygn. 28-51( 24 j.a.), Alegata 1875-1879 sygn 52-56 ( 5 j.a.), Cz. 3 [21 j.a. 0,76 mb] KS. UMZ 1880-1900 sygn. 57-77(21 j.a.), Alegata 1886-1896, 1899-1900 sygn. 78-90 (13 j.a.), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1914 sygn. 91-101, 112, 114, 116, dokumenty do akt małżeństw 1901, 1903-1913 sygn. 102-111, 113, 115, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1915 -1918 sygn. 117-120 Number of units in the group: 120
62/202/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Latowiczu powiat Mińsk Mazowiecki 1827-1836, 1900-1911 98 Unroll
Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1827-1836 sygn. 1-10, Alegata 1830, 1835 sygn. 11-12, Dopływy spis zd-odb. Nab. 2808/01.03.07 ks. UMZ 1900 sygn. 13, 2940/02.03.01 ks. UMZ 1901, alegata 1901 sygn. 14-15, 3052/03.01.13 ks. UMZ 1902, alegata 1902 sygn. 16-17, 3241/04.04.27 ks. UMZ 1903 , alegata 1903 sygn. 18-19, nab. 3350/05.01.20 ks. UMZ 1904, alegata 1904 sygn. 20-21, nab. 3513/06 księga UMZ i alegata 1905 (2 ja.) sygn. 22-23, nab. 3626/07 ks. UMZ 1906, nab. 3757/08 - (2 j.a.) Ks. UMZ 1907 + alegata, nab. 3938/09 - ks. UMZ 1908 + alegata, nab. 4126/10 - ks. UMZ 1909, nab. 4266/11 ks. UMZ 1910 (1 j.a.), 4486/2012 ks. UMZ 1911 Number of units in the group: 31
62/203/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Oleksinie powiat Siedlce 1826-1917, 1925 4232 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1857 sygn 1-32, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1858-1879 sygn 33-54, Cz.3Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 55-75, Akt zbiorowe do aktów urodzeń (sprostowanie aktów urodzeń) 1896, 1898, 1900 sygn. 76-78, akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikat) 1901-1911, 1912, 1913 sygn. 79-84, 86-90, 99 oprawione razem ks. Unikat M, Zg 1906 sygn. 85, akta zbiorowe (sprostowania aktów) 1907-1911 [1950-2000] sygn. 91-95, dokumenty do akt małżeństw 1848, 1908, 1925 sygn. 96-98, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1913 -1914 sygn. 100-101, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1915-1917 sygn. 102, 104, 106, akta zbiorowe 1915 [1969] , 1916 [2001], 1917 [1989] sygn. 103, 105, 107 Number of units in the group: 107
62/204/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Cegłowie powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1836 80 Unroll
Cz. 1Akta Urodzeń 1826, 1828, 1833 sygn. 1, 3, 6, Akta małzeństw 1832 sygn. 5 Akta zgonów 1827, 1829 sygn. 2, 4, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1834 sygn.7 Akta urodzeń, zgonów 1835 sygn. 8, Akta urodzeń, małżeństw 1836 sygn. 9, ks. Unikat M 1833, ks. Unikat Z 1833 sygn. 10-11 Number of units in the group: 11
62/205/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wiśniewie powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1917 4491 Unroll
Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn. 1-40, Alegata 1826, 1828-29, 1833, 1837, 1840, 1843-1849, 1851 sygn. 41-54, Cz. 2 Akta UMZ 1866-1879 sygn. 55-68 (14 j.a.), Alegata 1868 sygn.69 (1j.a) Cz. 3 [21 j.a. 0,38 mb] Akta UMZ 1880-1900 sygn.70-90 (21j.a.), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1917 sygn. 91-106, 111 (17 j.a.), alegaty 1861, 1869, 1871, 1900 sygn. 107-110 Number of units in the group: 111
62/206/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Radoryżu powiat Łuków 1871-1916 2246 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1871-1879 sygn. 1-7, 15,16, Alegaty do aktów małżeństw 1871-1877, 1879 sygn. 8-14,17; Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 18-34, Alegaty do aktów małżeństw 1880-1900 sygn. 35-55, dopływy: Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1916 (1909 dwie księgi, 1916 brak zgonów) sygn. 56-64, 74-77, 80-83, Dokumenty do akt małżeństw 1901-1910, 1912-1915 sygn. 65-73, 78-79, 84-86 (dla roku 1911 i 1916 wklejone do ksiąg) Number of units in the group: 86
62/207/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Paprotni powiat Siedlce 1826-1925 4973 Unroll
Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1826-1890 (64 j.a.), sygn. 1-35, 71-84, 96-100, 105-115, Alegata z lat 1827-1873, 1875-1877, 1880-1882, 1884-1889, 1890 (wklejona sygn.115) 58 j.a, sygn. 36-70, 85-95, 101-104, 116-124, ks. UMZ 1907 sygn. 125, alegata do akt małżeństw 1878-1879, 1925 sygn. 126-128 Number of units in the group: 128
62/208/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Siennicy powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1916 6774 Unroll
Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn. 1-40, Cz.2 Akta UMZ 1866-1879 sygn. 41-54 ( 14j.a.), Cz. 3 [21 j.a. 0,34 mb] Akta UMZ 1880-1900 sygn. 55-75 (21j.a.), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1908 sygn. 76-83 (8 j.a.), alegaty 1826-1837, 1839-1893, 1895-1907 sygn. 84-162 (79 j.a.), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1909-1916 sygn. 163-167, 173-175, alegaty 1910-1916 sygn. 168-171, 176-178, akta zbiorowe U 1909-1912 [1963-1967] sygn. 172 Number of units in the group: 178
62/209/0 Akta stanu cywilnego parafii greckokatolickiej w Próchenkach powiat Łosice 1826-1867 1105 Unroll
cz. 1 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1858, 1864-1865 sygn. 1-35, Alegaty 1828-1830, 1833, 1840-1841, 1843, 1846-1851, 1853-1858, 1864 sygn. 36-55, Alegaty 1845, 1852, 1865 sygn. 56-58, cz. 2 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1867 sygn. 59-60, Alegata 1866-1867 sygn. 61-62, Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1860-1863 sygn. 63-66 Number of units in the group: 66
62/210/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Prostyni powiat Węgrów 1826-1874 1864 Unroll
Księgi UMZ z lat 1826-1865 sygn. 1-40. Alegata z lat 1843-1852, 1854-1859 sygn. 41-56., księgi UMZ 1866-1874 sygn. 57-65 Number of units in the group: 65
62/211/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Pruszynie powiat Siedlce [1716-1810] 1826-1918 4544 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1864 sygn. 1-40, Alegaty do aktów małżeństw 1826,1830-1833,1835,1837-1851,1853-1864 sygn 41-74, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1865-1879 sygn. 75-87, 96, 97, Alegaty do aktów małżeństw 1869, 1871, 1873, 1874, 1877, 1878, 1879 sygn. 88-95, 98, 99, Cz.3 Rejestr urodzonych, zaślubionych i zmarłych w parafii Pruszyn sporządzony w 1852 r. 1716-1810 sygn 100, Alegaty do aktów małżeństw 1836 sygn. 101, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 102-122, Alegaty do aktów małżeństw 1880, 1884, 1887, 1889, 1892, 1897 sygn. 123-128, W skontrum stwierdzono brak j.a. o sygn. 42 (alegata z 1827 r.) Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 -1911 sygn. 129-139, alegaty wklejone do ksiąg 1901, 1902, 1905, 1906, 1909 -1911 sygn. 129-130, 133-134, 137-139, alegaty 1903, 1907, 1908 sygn. 140-142, ks. UMZ 1912 -1914 z wkleją alegatą sygn.143-145, ks. UMZ 1915-1917 (1916 z wklejoną alegatą) sygn.146-148, allegata 1917 sygn.149, księga UMZ 1918 sygn.150, alegaty do aktów małżeństw 1918, sygn.151 Number of units in the group: 150
62/212/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Przesmykach powiat Łosice 1826-1916 [2007] 6626 Unroll
cz. 1 INWENTARZ NR 10 Akta stanu cywilnego powiatu Łosice Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1864 sygn. 1-39, Alegaty 1859-1864 sygn. 40-45, CZ. 2 Inwentarz nr 6 cz. 2 Akta stanu cywilnego powiatu Siedlce, Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1865-1879 sygn. 46-60, Cz. 3 Inwentarz nr 10 Cz. 2 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 61-81, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1916 sygn. 82-97 (16 j.a.), alegata 1914 sygn. 98, akta zbiorowe 1912-1916 [2007] sygn. 99-102 Number of units in the group: 102
62/213/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Ruskowie powiat Łosice 1826-1864 1856 Unroll
Księgi UMZ 1826-1864 sygn. 1-39, alegaty 1826, 1830-1831, 1833-1834, 1836-1837, 1843-1865 sygn. 40-69 Number of units in the group: 69
62/214/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Sadownem powiat Węgrów 1826-1914 8340 Unroll
Cz.1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1826-1865 sygn.1-10,12-41, Akta zgonów 1835 sygn. 11, Alegaty do aktów małżeństw 1839,1843-1855,1857-1859 sygn. 42, 47-61, Sprostowanie aktu 1863 sygn. 62, Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn. 63-76, Alegata do aktów małżeństw 1860 sygn. 77, Cz.3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 78-98, Alegaty do aktów małżeństw 1893-1896 sygn. 99-102, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1914 sygn. 103-116 Number of units in the group: 116
62/215/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko - augsburskiej w Sadolesiu powiat Węgrów 1832-1878, 1900-1908 0 Unroll
Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1845-1848, 1850-1852, sygn. 1-7, alegaty, 1853-1854, 1856, 1857, sygn. 8-11, Alegaty 1832, 1842, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1851, 1852 sygn. 12-51, cz. 2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1854-1856, 1872-1873, 1877 sygn. 22-27, Alegaty 1848, 1872, 1873, 1874, 1878, 1843, 1956, 1857, sygn. 28-35, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1900, 1901, 1908 sygn. 36-38 ( zespół zawiera alegaty z parafii ewangelicko- augsburgskiej w Węgrowie z lat 1842-1843, 1832?) Number of units in the group: 38
62/216/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Sarnakach powiat Łosice 1826-1864 [1881] 2356 Unroll
Cz. 1Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1826, 1830-1864 sygn. 1-39, Alegaty 1826-1865 sygn. 40-77, Cz. 2 Alegaty 1866-1872, 1876-1881 sygn. 78-90 Number of units in the group: 90
62/217/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Sarnakach powiat Łosice 1836-1878 491 Unroll
cz. 1 i cz.2 ( tylko sygn. 36), Księgi UMZ 1836-1858, ksiega UMZ 1850 sygn. 1-18, 31, 37, Alegaty 1836-1878 sygn. 19-30, 32-36, Księga UMZ 1850 sygn. 37, Alegata 1860 sygn. 38 Number of units in the group: 38
62/218/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Seroczynie powiat Siedlce 1826-1916 [1926] 4307 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn.1-40, Alegaty do aktów małżeństw 1842-1846, 1848-1859,1864,1865 sygn.41-59, Cz. 2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1879 sygn.60-73, Alegaty do aktów małżeństw 1866 -1877,1879 sygn. 7 4-86, Cz.3 Alegaty do aktów małżeństw 1838,1860-1862 sygn. 87-90, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 91-111, Alegaty do aktów małżeństw 1880-1888, 1890-1893, 1895-1900 sygn. 112-130, W 2008r. doinwentaryzowano 29ja. 0,19mb (22ja.0,07mb. Alegaty, 7ja. 0,12mb. Księgi) alegaty z lat 1901-1907, 1909-1912, 1914-1923, 1926 sygn.131-152, księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1907 sygn.153-159, księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1908-1910 sygn. 160-162, alegata 1908 sygn. 163, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1911 -1916 (wklejona all. 1913) sygn.164-169 Number of units in the group: 169
62/219/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Seroczynie powiat Siedlce 1841-1901, 1913 1622 Unroll
Cz.1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1841, 1845-1852, 1854, 1855,1858,1859 sygn. 1-13, Alegaty do aktów małżeństw 1834,1838,1844-1848, 1850-1853,1855-1858,1860 sygn. 14-29,Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1843,1844,1853,1856,1857,1860-1865 sygn. 30-39, Alegaty do aktów małżeństw 1843,1859,1861,1862,1864 sygn. 40-45 Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1867-1877,1879 sygn. 46-57, Cz.3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty)1880-1881,1883-1888, 1890-1894, 1896 sygn. 58-70, 71, Akta urodzeń i zgonów 1883-1885,1887,1888, sygn. 72-81, Alegaty do aktów małżeństw 1883-1885, 1887, 1888, 1891-1894, 1899, 1881 (wklejona), 1896 (wklejona) sygn. 72-81, alegata nie inwentaryzowana 1901 dopływ: 3233/04 UMZ 1900, nab. 5039/2015 ksiega UMZ 1913 Number of units in the group: 83
62/220/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Stanisława w Siedlcach 1826-1917 14438 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1861 sygn.1-36, Alegaty do aktów małżeństw 1826, 1829, 1831-1835, 1839-1842, 1844-1855, 1862, 1863 sygn 37-63, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1862-1879 sygn. 64-81, Alegaty do aktów małżeństw 1866, 1867, 1869 sygn. 82-84, Cz.3 Alegaty do aktów małżeństw 1860, 1861 sygn. 85-86, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 87-107, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 -1911 sygn. 108-118, alegata 1908 sygn. 119, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912-1916 sygn 120-124 Number of units in the group: 125
62/221/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Siedlcach 1828-1913 8313 Unroll
Cz.1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1828, 1834-1845, 1851-1852, 1856-1857, 1861-1863, 1865 sygn. 1-18, 36-39, 40, Odpisy aktów ślubu 1834,1845 sygn. 19, 23, Alegaty do aktów małżeństw 1835, 1838, 1842, 1850-1855, 1857, 1860-1864 sygn. 20, 26, 27, 29-35, Rozwody 1839, 1844, 1852, 1857 sygn. 21, 22, 24, 25 Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1867, 1868, 1873, 1875-1877 sygn. 41-46, Alegaty do aktów małżeństw 1864-1868 sygn. 47-49, Cz.3 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1885-1891, 1993, 1894, 1897-1900 sygn. 50-62, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1902-1908, 1910-1911, 1913 sygn. 63-72 Number of units in the group: 73
62/222/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Skibniewie powiat Sokołów Podlaski 1826-1927 3234 Unroll
cz. 1 księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1830, 1841-1849 sygn. 1-14, Alegaty 1827, 1828, 1829, 1830, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849 sygn. 15-27, dopisane do Cz. 1 księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1861 sygn. 28, księga urodzeń, małżeństw 1862 sygn. 29, księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1863-1865 sygn. 30-32, cz. 2 księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1900 sygn. 33- 67, Alegata 1866, 1868 sygn. 68-69, księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1903, 1909, 1917-1918 sygn. 70-73, 83-84, akta urodzeń 1904-1918 sygn. 74, akta zgonów 1903-1922 sygn. 82, alegaty 1826, 1861-1863, 1865, 1867, 1869 sygn. 75-81, alegaty 1920,1923,1924,1927, sygn.85-88 Number of units in the group: 88
62/223/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Skórcu powiat Siedlce 1826-1919 [1924] 6348 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1858 sygn. 1-33, Alegaty do aktów małżeństw 1827, 1830, 1831, 1833, 1836-1841, 1843, 1844, 1846-1854 sygn. 34, 36, 37, 39-49, 51-57, Odpis aktu stanu cywilnego 1833 sygn. 38, Protokół sprawdzenia akt 1847 sygn. 50, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1859-1879 sygn. 58-78, Alegaty do aktów małżeństw 1859-1875 sygn. 79-95, Cz.3 Alegaty do aktów małżeństw 1842, 1845, 1855-1858 sygn. 96-101, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1884,1886-1900 sygn. 102-121, Alegaty do aktów małżeństw 1891-1895, 1897 sygn. 122-127, Po skontrum stwierdzono brak j.a.. o sygn. 35. W 2008 r. doinwentaryzowano 23 j.a. 0,26 mb (18 j.a. 0,13 mb.alegaty, 5 ja. 0,13 mb. Księgi) Sygn.128-145 alegaty z lat 1903-1905, 1907-1916, 1918-1921, 1923, 1924 Sygn.146-151, 161, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1919 sygn. 152-160, 162-165 Number of units in the group: 164
62/224/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Domaszewnicy powiat Łuków 1954-1962 [1972] 0 Unroll
Okólniki i zarządzenia 1956-1962 sygn. 1-4, Protokóły sesji i prezydium GRN 1960-1962 sygn. 5-7, Plany pracy i protokóły posiedzeń Komisji GRN 1959-1962 sygn. 8-11, Protokóły sesji, uchwały PGRN 1954-1966 sygn. 12-16, Protokóły zebrań wiejskich 1958-1962 sygn. 17-18, Organizacja pracy biura 1962 sygn. 19, Kontrole i zarządzenia pokontrolne 1957-1962 sygn. 20-22, Budżet gromady 1955-1965 sygn. 23-30, nab. 4352/2011 książki meldunkowe i rejestry mieszkańców Wólka Domaszewska, Kolonia Domaszewska, Świderki, Domaszewnica, Number of units in the group: 53
62/225/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Sokołowie Podlaskim 1826-1911 [1944] 3365 Unroll
cz. 1 księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1859 sygn. 1,2, 4-28, 53, księga urodzeń 1827 sygn. 3, Alegaty 1826-1829 sygn. 29-32, Alegaty 1834, 1841, 1849, 1850-1853, 1856-1859 sygn. 33-44, Alegaty dopisane: 1837, 1839, 1840, 1843, 1844, 1848, 1855 sygn.46-52, Księga urodzeń, małżeństw, zgonów dopisana 1834 sygn. 53, tom 2 księga Urodzeń 1857 -1880 sygn. 54, księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1870 sygn. 55-59, księga urodzeń 1881-1894 sygn. 60, Księga Urodzeń 1895-1901 sygn. 61, Alegaty 1867 sygn. 62, nab. 3760/08 ks. U 1902-1906 odtwarzana, nab. 4363/2011 7 j.a 015 mb wtóropisy ksiąg USC: 1857-1880, 1881-1894, 1885-1910, 1895-1901, 1902-1906, 1907-1911, skorowidz 1857-1944, nab. 4393/2011 ks. M 1885-1910 ks. Odtwarzana, nab. 4629/2013 księga urodzeń 1907-1911 odtwarzana Number of units in the group: 72
62/226/0 Akta stanu cywilnego parafii greckokatolickiej w Sokołowie Podlaskim 1826-1870 749 Unroll
cz. 1 księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1842 sygn. 1-17 księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1849, 1850- 1859 sygn. 51, 18 -27 Alegaty 1835-1859 sygn. 28-49 wykreślono: poz. 30, 33, 37, 38, 46 błędnie wpisane do tego zespołu dopisane: Alegata 1853 sygn. 50, księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1849 sygn. 51 cz. 2 księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1867, 1869, 1870 sygn. 52-55 Number of units in the group: 50
62/227/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Sokołowie Podlaskim 1826-1915 7162 Unroll
cz. 1 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1838, 1840-1864, 1865 sygn. 63, 1-43, 64 (bez 13-16, 31), Księga urodzeń 1839 sygn. 13, 14, Księga Małżeństw 1839 sygn. 15, Księga zgonów 1839, 1852 sygn. 16, 31, Alegaty 1833, 1835, 1836, 1842- 1859 sygn. 44-62, cz. 2 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1900 sygn. 65-99, Alegaty 1867, 1869, 1882-1884 sygn. 100-104, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 -1915 sygn. 105-119 Number of units in the group: 121
62/228/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Suchożebrach powiat Siedlce 1826-1916 8200 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn. 1-40 W skontrum stwierdzono brak 2j.a. o sygn. 42 i 50, Odpisy aktów 1827, 1857, 1859, 1860 sygn. 41, 47-49, Protokół sprawdzenia akt 1845 sygn. 45, Sprostowanie metryki 1839, 1856 sygn. 43, 46, Alegata do aktów małżeństw 1843 sygn. 44, Cz. 2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1879 sygn. 51- 64, Cz.3 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 65-85, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1914 sygn. 86-100 (z 1905 r. dwie księgi, ks.1913- wklejona alegata z parafii Krzesk, 1914- wklejona alegata parafii Suchożebry), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1915-1916 sygn.101-102 Number of units in the group: 101
62/229/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Starejwsi powiat Węgrów [1781-1810] 1826-1919 7372 Unroll
Cz.1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1827-1865 sygn. 1-39, Sprostowania metryk 1837,1858,1861 sygn.40, 51, 52, Protokóły sprawdzenia akt 1840-1843, 1845-1850 sygn. 41-49, Spis metryk 1781-1810 sygn. 50, Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn. 53-66, Cz.3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 67-87, Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1901-1919 sygn. 88-106 Number of units in the group: 106
62/230/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Stoczku Węgrowskim powiat Węgrów 1826-1917 6029 Unroll
Cz.1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1826-1839, 1841-1865 sygn.1-39, Alegaty do aktów małżeństw 1829, 1834-1838, 1845-1859 sygn.40, 45-59, 61-65, korespondencja 1863 sygn. 66, Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn.67-80, Alegaty do aktów małżeństw 1861-1864 sygn. 81-84, Cz.3 Alegaty do aktów małżeństw 1841-1844 sygn. 85-88, Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 89-109, W skontrum 1966r stwierdzono brak 5j.a. o sygn. 41-44, 60, Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1901-1911 sygn. 110-119, 130 (11 j.a.), alegaty do aktów małżeństw 1860, 1865-1867, 1877 sygn. 120-124, alegaty do aktów małżeństw 1901, 1902, 1903-1904, 1905, 1906 sygn. 125-129 (5 j.a), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1911-1917 sygn.130-136, akta zbiorowe urodzeń 1916-1917 [1970-2012] sygn. 137-138 Number of units in the group: 133
62/231/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Mińsku Mazowieckim 1826-1917 11887 Unroll
Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1827 sygn. 1-2, Akta zgonów 1827 sygn.3, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1828-1832 sygn. 4-8, Akta małżeństw 1832 sygn. 9, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1833-1857 sygn. 10-34, Alegata 1827-1836, 1838-1844, 1847-1849 sygn. 35-44, 45-53, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1862-1879 sygn. 63-80 (17 j.a.), Alegata 1858-1859 sygn. 81-82 (2 j.a.), Alegata 1861-1870 sygn. 83-92 (10 j.a.), Alegata 1875-1879 sygn. 93-97 (5 j.a.), Cz. 3 [34 j.a. 1,02mb] Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 98-118 (11 j.a.), Alegata 1880-1900 sygn. 119-131 (13 j.a.), Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1911 sygn. 132-142, alegata do akt małżeństw 1902-1910 sygn. 143-148, alegata 1826 sygn. 149, urodzeń, małżeństw, zgonów 1912-1917 sygn.150 -154, 156, alegata 1916 sygn.155 Number of units in the group: 156
62/232/0 Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej w Siedlcach 1873-1913 4083 Unroll
Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1873,1876-1879 sygn 1-9, Cz.3 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 10-30, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1913 sygn. 31-43 Number of units in the group: 43
62/233/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mordach powiat Siedlce 1955-1972 0 Unroll
Plany pracy rady 1955-1957 sygn. 1, protokoły sesji rady 1955-1960, 1962-1972 sygn. 2-18, 32, protokoły komisji 1959, 1964, 1966-1972 sygn. 19-29, plany pracy posiedzeń rady 1964-1967 sygn. 30, protokoły posiedzeń prezydium 1955-1956, 1959, 1961-1965, 1967-1972 sygn. 31, 33-44, plan pracy prezydium 1972 sygn. 45, zebrania wiejskie 1967-1968, 1972 sygn. 46-48, plany gospodarcze 1964-1968 sygn. 49-50, kontrole 1972 sygn. 52, budżety 1956, 1959-1960, 1962-1965, 1967, 1972 sygn. 53-62, programy wyborcze 1965 sygn. 63, sprawy organizacyjne 1966-1967 sygn. 64-65, ewidencja zatwierdzonych planów i [ lokalizacji szczegółowej ] i ich zmiany 1967-1968 sygn. 66, analizy i oceny ruchu budowlanego – sprawozdanie GUS 1972 sygn. 67, Number of units in the group: 67
62/234/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Węgrowie 1826-1936 5139 Unroll
Cz.1 sygn.1-19 Akta urodzeń 1826-65 sygn. 1-4, 16, 17, Akta małżeństw 1826-1864 sygn. 5-6, 18, 19, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1835, 1842-1846, sygn. 7, 12-15, Akta zgonów 1826 - 1853 sygn. 8-11, Cz.2 sygn.20-25 Akta urodzeń 1865-1870 sygn. 20, 24, Akta małżeństw 1865-1878 sygn. 21 , Akta zgonów 1854-1878 sygn. 22, 25, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1871-1877 sygn. 23, Cz.3 sygn.26-33 Akta urodzeń 1878-1898 sygn. 26, 29, 30, 32, Akta małżeństw 1879-1895 sygn. 28, 33, Akta zgonów 1879 - 1895 sygn. 27, 31, akta małżeństw unikat 1896-1903, 1904-1923, 24-1936 sygn. 34, 40-42, 48, akta urodzeń unikat 1899-1908, 1909-1915 sygn. 35-36, 39, akta zgonów (unikat) 1896-1903, 1904-1931, 1932-1936 sygn. 37, 43-46, 49, księga duplikat urodzeń, małżeństw, zgonów 1904 sygn. 38, alegata (niekompletna) 1915 sygn. 47, akta urodzeń (unikat) 1915-1919 - sygn.50 Number of units in the group: 50
62/235/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wierzbnie powiat Węgrów 1826-1915 3478 Unroll
Cz.1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1826-1865 sygn. 1-40, Alegaty do aktów małżeństw 1827,1830-1832,1839-1841, 1844,1847-1859 sygn.41-61, Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn. 62-75, Cz.3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 76-96, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1915 sygn. 97-111 Number of units in the group: 111
62/236/0 Akta gminy Krasusy powiat Łuków 1875-1927 [1933] 0 Unroll
Akta w układzie chronologicznym 1875-1933 sygn. 1-98 (księgi przychodu i rozchodu, sprawy budowlane, dotyczące szkolnictwa, ściagania podatków, statystyki, ewidencja strat poniesionych w czasie wojny 1920, uchwały gromad, wybory do Sejmu i Senatu, pobór do wojska), sprawy finansowe gminy 1901-1905 sygn.100, Księgi ludności stałej Gołowierzchy, Łęcznowola, Mikłusy, Popławy, Smolanka, Wólka Konopna b.d. Sygn.101-109, korespondencja sygn.110, Wykazy akt znajdujacych się w urzedzie sygn. 111 Number of units in the group: 107
62/237/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wodyniach powiat Siedlce 1826-1916 [1925] 7394 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn.1-40, Alegaty do aktów małżeństw 1831,1853,1858,1860-1865 sygn. 42,47,48,49-54 Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1879 sygn. 55-68, Alegaty do aktów małżeństw 1866-1873,1875-1879 sygn. 69-81, Cz.3 Alegata do aktów małżeństw 1859 sygn. 82, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 83-103, Alegaty do aktów małżeństw 1880-1888,1890-1894,1896-1900 sygn. 104-122, Po skontrum stwierdzono brak sygn.46., 4 jednostki błędnie rozpoznane przeniesiono do właściwych zespołów: sygn.41 alegata 1829r. przeniesiona do ASC wyznania mojżeszowego w Wodyniach, sygn.43 alegata 1833r. przeniesiona do ASC rzym-kat.Żeliszew, sygn.44 alegata 1835r. przeniesiona do ASC mojżeszowe Seroczyn, sygn.45 alegata 1838r. przeniesiona do ASC mojżeszowa Seroczyn , W 2008r. doinwentaryzowano 26ja. 0,23mb.(19 ja. 0,08mb. Alegaty, 7ja. 0,15mb księgi), sygn. 123-142 alegaty z lat 1901-1903, 1905-1908, 1910, 1912-1914, 1918-1925, 1874, sygn.143-149 akta urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1901-1907, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1908-1910 sygn. 150-152, alegata 1909 sygn. 153, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1911 sygn. 154, alegata 1911 sygn. 155, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912 -1916 sygn. 156-160 Number of units in the group: 155
62/238/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Wodyniach powiat Siedlce 1826-1839 176 Unroll
księgi UMZ z lat 1826-1839, sygn. 1-14. Alegata z lat 1829, 1835 sygn. 15,16. Number of units in the group: 16
62/239/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wyrozębach powiat Sokołów Podlaski 1826-1913 1260 Unroll
Cz. 1 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn. 1-29, Alegaty 1826-1865 sygn. 30-47, cz. 2 księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1867 sygn. 48-50, księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 sygn. 51, księga urodzeń, zgonów 1870 sygn. 52, księga urodzeń 1871-1884, 1884-1894 , 1894-1898, 1898-1900 sygn. 53, 55, 57, 58, księga zgonów 1878-1899 sygn. 54, księga małżeństw 1885-1899 sygn. 56, skorowidz do aktów urodzeń 1894-1900, 1907 sygn. 59, 71, Alegaty 1866-1870 sygn. 60-64 , księga unikat urodzeń 1900-1913 sygn. 65, 68-69, księga unikat zgonów 1900-1911 sygn. 66, 70, księga unikat małżeństw 1900-1906 sygn. 67 Number of units in the group: 71
62/240/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wyszkowie powiat Węgrów [1735-1810] 1826-1919 3975 Unroll
Cz.1Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1826-1865 sygn.1-40, Alegaty do aktów małżeństw 1834 sygn. 41, Protokóły sprawdzenia akt 1839, 1841, 1845,1849-1852 sygn. 42, Regest alfabetyczny urodzonych, zaślubionych i zmarłych sporządzony w 1853r. 1735-1810 sygn. 43 Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn. 44-57; Cz.3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 58-78, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1919 sygn. 79-97 Number of units in the group: 97
Showing 181 to 240 of 1,973 entries.