Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/241/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Zbuczynie powiat Siedlce 1701-1800, 1826-1919 [1942] 13442 Unroll
akta UMZ 1826-1865, 1866-1879, 1880-1900, 1901-1905 sygn.1-40, 84-97, 110-130, 186-190, akta ur. 1701-1714, 1714-1729, 1729-1749, 1765-1772, 1773-1781, 1781-1800 sygn.151, 152, 153, 154, 155, 156, akta zgonów 1838-1840, sygn.157, wykaz imienny zmarłych 1899-1914, sygn.158, alegata z lat 1828, 1831, 1834, 1837-1844, 1846-1854,1856-1863, 1865-1870, 1872-1874, 1876-1879, 1880-1892, 1894-1897, 1899-1907, 1909-1916, 1918-1924, 1936, 1939-1942, sygn.41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 66-68, 70, 72-75, 77, 79-83, 98-109, 131-150, 159-185, sprostowania metryk, odpisy, protokóły sprawdzenia akt z lat 1832, 1837 [1900], 1838 [1909], 1839 [1840], 1841, 1843 [1902], 1847 [1993], 1847 [1993], 1849 [1893], 1852 [1873],1866 [1899],1862 [1899], 1859 [1870], sygn. 43, 47, 49, 51, 55, 58, 62, 65, 69, 71, 76, 78, po skontrum brak sygn. 45 i 53, W 2008r. doinwentaryzowano 31 ja. 0,37 mb (26ja. 0,22mb. Alegaty, 5 j. a. 0,15 mb. księgi UMZ), Sygn.159-184 alegaty z lat 1901-1907, 1910-1916, 1918-1924, 1936, 1939-1942, Sygn.185-186, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1911 sygn. 186-196, korespondencja z konsystorza i reskrypty biskupie 1863-1894 sygn. 197, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912-1919 sygn. 198-205 Number of units in the group: 203
62/242/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kuflewie powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1917 6347 Unroll
Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn. 1-40, Cz. 2 Akta UMZ 1866-1879 sygn. 41-54 (14j.a), Cz.3. 36 ja. 0,42mb] Akta UMZ 1880-1900 sygn. 55-75 (21j.a.), Alegata 1884-1893, 1895, 1897-1900 sygn. 76-90 (15j.a.), alegata 1901-1905, 1907-1909, 1911 sygn. 91-98 (8 j.a.), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1917 sygn. 99-110, 115-117, 120-121, alegata 1912 -1917 sygn.111-114, 118-119 Number of units in the group: 121
62/243/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krześlinie powiat Siedlce 1955-1972 0 Unroll
Plany pracy rady 1958-1970 sygn. 1-10, Działalność organów kolegialnych 1965-1970 sygn. 11-14, Protokóły sesji GRN 1958-1972 sygn. 15-28, Zarzadzenia przewodniczacego GRN 1965 sygn. 29, protokoły posiedzeń komisji 1959-1972 sygn. 30-79, protokoły posiedzeń prezydium 1956-1972 sygn. 80-96, zebrania wiejskie 1968-1971 sygn. 97-100, plany gospodarcze i sprawozdania 1961-1970 sygn. 101-109, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1955-1972 sygn. 110-120, budżety 1966-1971 sygn. 121-129, Sprawozdania budżetowe 1968-1971 sygn. 126-129, projekt techniczny budowy drogi lokalnej Krześlin – Brzozów 1964 sygn. 130, projekt techniczny budowy drogi lokalnej Brzozów – Nakory 1965 sygn. 131, nab. 4122/10 - 5 ja.. 0,12 mb mapy zasadnicze - Brzozów, Kownaciska, Krześlin, Krześlinek, Nakory, nab. 4922/2014 4 j.a. zebrania wiejskie Number of units in the group: 140
62/244/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Żeliszewie powiat Siedlce 1826-1917 [1929] 3036 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn 1-40, Alegaty do aktów małżeństw 1826-1827,1829-1832,1835-1853,1865 sygn. 41-65, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1879 sygn. 66-79, Alegaty do aktów małżeństw 1866-1871,1873-1879 sygn. 80-91, Cz.3 Alegaty do aktów małżeństw 1833, 1856-1858, 1861-1864 sygn. 92-99, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 100-120, Alegaty do aktów małżeństw 1880, 1884-1892, 1894-1900 sygn. 121-137, W 2008r. doinwentaryzowano 27 j.a. 0,22 mb (21 j.a.0,11mb.alegaty, 6ja.0,11mb. Księgi), sygn.138-158 alegaty z lat 1901, 1902, 1904-1907, 1909, 1911-1916, 1918, 1920-1923, 1927-1929, sygn.159-161, akta zbiorowe (sprostowanie aktów ur., małż.) 1894 [1913], 1897 [1964], 1900 [1969], sygn.162-167, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1912 sygn. 168-174, akta zbiorowe 1909 [1967-1987] , 1911 [1981-1997] sygn. 175-176, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1913 -1914 sygn. 177, 179, akta zbiorowe 1913 [1931], 1914 [1964-1969] sygn. 178, 180, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1915-1917 sygn. 181-182,184, akta zbiorowe 1916 [1962] sygn. 183 Number of units in the group: 184
62/245/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kiczkach powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1917 3573 Unroll
Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn. 1-40, Alegata 1826-1828, 1847, 1849-1850, 1852-1856, 1858-1865 sygn. 41-59 (19 j.a.), Cz. 2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1879 sygn. 62-75 (14 j.a.), Alegata 1866-1867 sygn. 76-77 (2 j.a.), Alegata 1869-1879 sygn. 78-88 (11 j.a.), Cz. 3 [36 j.a. 0,32 mb] Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 89-107 (19 j.a.), (Księgi:1891-92 oraz 1895-96 zawierają wklejone odnoszące się do nich alegata), Alegata 1880-1900 sygn. 108-124 (17 j.a.), alegata 1901 sygn. 125, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1914 sygn. 126-137, 139 (alegaty z lat 1902-1906 oprawione razem z księgami, akta UMZ z lat 1905-1906 w jednej księdze), dokumenty do akt małżeństw 1913-1914 sygn.138, 140, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1915 -1917 sygn.141, 144-145, alegata 1915 -1916 sygn.142-143 Number of units in the group: 145
62/246/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy w Węgrowie [1926-1931] 1932-1939 0 Unroll
Akta spraw o rozłożenie na raty spłaty długu, zwrotu długu, ustalenie wysokości długu, bez układu kancelaryjnego, ani alfabetycznego sygn. 1- 2296 Number of units in the group: 2296
62/247/0 Starostwo Powiatowe w Węgrowie 1944-1950 0 Unroll
Referat Ogólny 1944-1950 sygn. 1-98 (brak sygn. 6, 25, 60), Referat Budżetowo-Gospodarczy 1944-1950 sygn. 99-143 (brak sygn. 103, 108, 138), Referat Społeczno-Polityczny 1945-1947, 1950 sygn. 144-186 (brak sygn. 146, 167), Referat Administracyjny 1944-1950 sygn. 187-406 (brak sygn. 265, 281, 301, 332, 360, 363), Referat Kultury i Sztuki 1944-1950 sygn. 407-465 (brak sygn. 411, 433, 440, 446, 448, 453, 457, 461), Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 1947 sygn. 466 (brak), Referat Weterynarii 1948 sygn. 467, Referat Rolnictwa-budżet 1948 sygn. 478, Referat Wojskowy 1945, 1949 sygn. 469-471, Referat Samorządowy 1945, 1947, 1949 sygn. 472 (brak), 473-478, Referat Aprowizacji 1944-1949 sygn. 479-579 (brak 491, 493, 496, 502, 579), Referat Świadczeń Rzeczowych 1945-1946 sygn. 580-583 (brak 581), Inspektorat Oświaty Rolniczej 1945-1949 sygn. 584-658 (brak 594, 607, 625, 626, 631, 633, 634, 636, 651, 652), Dział Samorządowy 1946, 1948-1951 sygn. 659-670, Referat Opieki Społecznej 1944-1950 sygn. 671, 673-680, Referat Odbudowy 1946-1948 sygn. 672, 683-685, Pisma różnych referatów 1945-1946 sygn. 681, Pisma w sprawach porządkowych 1947 sygn. 682, Powiatowy Komitet Przesiedleńczy 1945 sygn. 686, Sprawy Związku Pracowników Skarbowych 1944-1945 sygn. 687, Gorzelnia :Stara Wieś” 1947-1951 sygn. 688, Planowanie pracy w przemyśle sygn. 689, Gminny Komitet Opieki Społecznej w Wyszkowie 1946-1948 sygn. 690, Lekarz powiatowy 1949 sygn. 691, Zestawienie strat wojennych pow. węgrowskiego 1948 sygn. 692, Prośby o pozwolenie kupna mięsa i słoniny, lista członków ZZPP, zaświadczenia o legalności prywatnego uboju 1949 sygn. 693, Obsada stanowiska inspektorów oświaty rolniczej 1949 sygn. 694, Regulamin Komisji weryfikacyjnej dla kandydatów do szkół wyższych i powszechnych 1948 sygn. 695, Kontrola tekstów słownych sztuk teatralnych, cyrków, estrad 1946 sygn. 696, Projekt kościoła parafialnego, parafia Prostyń 1947-1948 sygn. 697, Powiatowy Urząd Ziemski w Węgrowie, parcelacja majątków 1944-1950 sygn. 698, akta dopisane w 2006r; Referat Opieki Społecznej 1946- 1950 sygn. 699-718, Referat Przemysłu i Handlu 1945-1950 sygn. 719-732, Referat Kultury i Sztuki 1950 sygn. 738, Referat Budownictwa i Odbudowy 1946-1950 sygn. 739-751, Referat świadczeń rzeczowych 1945-1946 sygn. 752-762, Referat Odszkodowań Wojennych 1945-1947 sygn. 763-767, Referat Finansowo-budżetowy 1946-1950 sygn. 768-777, Referat Zdrowia 1945-1950 sygn. 778-783, Referat Ogólny 1946-1948 sygn. 784-788, Referat Samorządowy 1945-1949 sygn. 789-807, Referat Administracyjny 1944-1950 sygn. 808-832, Kontrolki wpływów korespondencji 1944-1949 sygn. 833-845, Referat Aprowizacji i Handlu 1944-1949 sygn. 846-888, Referat Rolny i Reform Rolnych [1938] 1944- 1949 sygn. 889-898, Wydział Oświaty Rolniczej 1946- 1950 sygn. 900-912, Ochotnicza Straż Pożarna 1947- 1948 sygn. 913-943, Różne 1947-1949 sygn. 944-953, Gorzelnie 1945-1950 sygn. 954, uwaga sygn. 735-737 puste, stan ludności bezrolnej w gminach 1945, sygn. 955 (nab. 5575/2018) Number of units in the group: 919
62/248/0 Powiatowa Rada Narodowa w Węgrowie 1944-1950 0 Unroll
I. Powiatowa Rada Narodowa - Protokóły posiedzeń PRN 1944, 1948-1949 sygn. 1-2, 17, 485, 486, Protokóły z prezydium 1945-1950 sygn. 3-16, uchwały 1947-1950 sygn. 490, narady, konferencje 1944-1946 sygn. 18-20, statut podatków 1947 sygn.21, sprawozdania 1949 sygn. 23-27, 491-493, plany 1950 sygn28, Komisja Kwalifikacyjna 1946-1950 sygn. 29-32, Komisja Kontroli Społecznej 1948-1950 sygn. 33-39, Komisja Cenowa 1947-1950 sygn.40-46, Komisja Oświatowa 1949-1950 sygn. 47-48, 489, 494, Komisja Specjalna do Walki z nadużyciami 1949-50 sygn. 49-50, K. Komunikacyjna 1950 sygn. 51, K. Finansowo-Budżetowa 1950 sygn. 53-54, K. Planowania 1950 sygn. 55,56, K. Oszczędnościowa 1949 sygn. 57, K. Rolna 1950 sygn. 58, K. Podatku Gruntowego 1946-sygn. 59, K. Zdrowia 1949 sygn. 60, K. Handlu 1950 sygn. 61, K. Gospodarki Komunalnej 1950 sygn. 62, K. Pracy i Pomocy Sp. 1949-1950 sygn. 63-64, Komitety 1949-1950 sygn. 65-68, Różne (korespondencja, sprawy personalne, wybory, spółdzielnie Produkcyjne) 1946-1950 sygn. 69-82, reforma rolna 1944-1949 sygn. 487-488 II. Wydział Powiatowy Dział Organizacyjny 1946-1950 sygn. 83-88, Dział Finansowo-Gospodarczy 1944-1950 sygn. 89-132, 495-496 Dział Ogólny 1944-1949 sygn. 133-192, 497-527 Dział Gminny: Referat Rachunkowy 1944-1950 sygn. 193-351, 528-533, Ref. Nadzoru nad gminami 1944-1950 sygn. 352-458, 534-538, Ref. Podatków 1944-1950 sygn. 459-483, 539-548, Inspektor Samorządu Gm. 1948 sygn. 484 w 2006r inwentarz uzupełniono o akta odnalezione w skontrum jako sygn. 485-548 Number of units in the group: 548
62/249/0 Urząd Skarbowy w Węgrowie 1937-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 295
62/250/0 Państwowy Ośrodek Maszynowy w Węgrowie [1952-1957] 1957-1992 0 Unroll
GOM Węgrów 1952-1957 sygn.1-14, Samorząd Pracowniczy, Związki Zawodowe 1957-1990 sygn. 15-19, protokóły z posiedzeń dyrekcji i narad branżowych 1974-1981sygn 20-25, akty organizacyjne przedsiębiorstwa, schemat regulamin 1967-1986 sygn.26-30, zarządzenia dyrektora 1970-1992 sygn.31-50, plany działalności przedsiębiorstwa i jednostek podległych 1967-1989, sprawozdania finansowe 1972-1990 sygn. 81-110, analizy działalności 1974-1976 sygn. 111-115 protokóły kontroli 1976-1982 sygn.116-124 księgi inwentarzowe 1963-1986 sygn. 125-129, postęp techniczny, projekty wynalazcze 1963-1964 sygn.130-131, TPPR POM Węgrów 1983-1988 sygn. 132 Number of units in the group: 132
62/251/0 Komunalna Kasa Oszczędności Związek Międzykomunalny w Siedlcach [1926-1944] 1944-1949 0 Unroll
Zawiera protokóły zarządu dotyczące budżetów, cesji polis asekuracyjnych, rozpatrywania podań o pożyczki, sprawozdania. W książce uchwał kasy znajduje się uchwała Sejmiku Siedleckiego o powołaniu Powiatowej KO. Znaczną część stanowią Dzienniki Główna. Number of units in the group: 44
62/252/0 Cech Rzeźników, Wędliniarzy i Piekarzy w Węgrowie 1927-1947 0 Unroll
Statut Cechu 1936, 1946 sygn. 1-2, Księgi i dowody kasowo-rozchodowe: -Protokóły posiedzeń 1927-1946 sygn. 3-4, Dziennik korespondencyjny 1933-1939 sygn. 5-6, księga kontroli skladek członkowskich 1936-1937 sygn. 7, księga kontroli wydanych legitymacji 1935-1936, 1939-1942 sygn. 8, księgi i dowody kasowe 1935-1939 sygn. 9-12, Korespondencja 1935-1939 sygn. 13-18, Akta komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych 1939 sygn. 19, Dokumenty personalne 1928- 1946 sygn. 20-67 Number of units in the group: 67
62/253/0 Akta miasta Węgrowa 1912-1950 [1962] 0 Unroll
Dział Ogólno-Organizacyjny 1912-1928, 1934-1939 sygn. 1-21, 28-29, Wydział Administracyjny 1931 r. sygn. 22, Wydział Rachunkowo-Kasowy 1927-1932 sygn. 23-26, Wydział Budowlano-Techniczny i Przedsiębiorstw Miejskich 1933, sygn. 27, Dział Finansowo-Budżetowy 1934-1939 sygn. 30-40, Dział Gospodarki Gminnej 1938-1939 sygn. 41-43, Dział Administracyjny 1937 sygn. 45, Sekretariat 1941 sygn. 46, Wydział Ogólny 1941-1948 sygn. 47-61, 92-98, 100-128, Wydział Finansowy 1939-1947, 1948-1950 sygn. 62-86, 129-169, 171-183, 277-315, Wydział Zdrowia 1944, 1946 sygn. 87, 186, Wydział Techniczno-Gospodarczy 1941-1950 sygn. 88-91, 187, 189-198, 316-317, 319-338, Wydział Aprowizacji 1946-1947 sygn. 184-185, Wydział Ogólno-Administracyjny 1945-1950 sygn. 199-276, w 2006r doinwentaryzowano akta odnalezione w skontrum jako sygn. 372-393, nab. 4473/2012 - 10 j.a. 0,20 mb Number of units in the group: 403
62/254/0 Akta gminy Wyszków powiat Węgrów 1907-1954 0 Unroll
Akta do 1944 r. 1907-1944 sygn. 1-26, Dział I Ogólno-Organizacyjny 1944-1954 sygn. 27-52, Dział II Finansowo-Budżetowy 1944-1950 sygn. 53-70, Dział III Gospodarki Gminnej 1946-1951 sygn. 71-137, Dział IV Administracyjny 1946-1952 sygn. 138-184, Dział V Administracji Społecznej 1950 sygn. 185, Komisje Gminne 1949-1953 sygn. 186-194, w czasie skontrum stwierdzono brak sygn. 19, 73, 83, 137, 186, W 2006r dopisano 29 ja. Z lat 1947-1954 jako sygn. 195-223 Number of units in the group: 218
62/255/0 Akta gminy Trawy powiat Węgrów [1950] 1952-1954 0 Unroll
Dział I Ogólno-Organizacyjny 1952-1954 sygn. 1-7, Dział II Finansowo-Budżetowy 1953 sygn. 8, Dział III Gospodarki Gminnej 1953-1954 sygn. 9-11, Dział IV Administracyjny 1950-1953 sygn. 12-13, Komisje Gminne 1953-1954 sygn. 14-20, budżet dochodów, budżet wydatków 1954 sygn. 21-22 Number of units in the group: 22
62/256/0 Akta gminy Starawieś powiat Węgrów 1864-1953 0 Unroll
Z 1864 r. tabela gruntów wsi Zulin sygn. 1, Akta do 1944 r. 1864-1944 sygn. 1-19, Dział I Ogólno-Organizacyjny 1944-1954 sygn. 20-50, Dział II Finansowo-Budżetowy 1944-1952 sygn. 51-68, Dział III Gospodarki Gminnej 1942-1952 sygn. 69-116, Dział IV Administracyjny 1944-1947 sygn. 117-121, Dział V Administracji Społecznej 1943-1944 sygn. 122, Komisje Gminne 1946-1953 sygn. 123-131 , w czasie skontrum stwierdzono brak 1 j.a, sygn. 17, W 2006r dopisano 11 j.a. Z lat 1925-1954 Odnalezione w skontrum jako sygn. 132-142, nab. 5157/2016 księgi ewidencji ludności 1931-1950 Number of units in the group: 148
62/257/0 Akta gminy Stoczek powiat Węgrów 1910-1954 0 Unroll
1. Akta do 1944r 1910-1944 sygn. 1-50, Dział I ogólno-organizacyjny 1946-1950 sygn. 51-57, Dział II Finansowo-budżetowy 1944-1951 sygn. 5874, Dział Gospodarki Gminnej 1943-1951 sygn. 75-134, Dział IV Administracyjny 1945-1954 sygn. 135-143, Dział V Administracji Społecznej 1946-1950 sygn. 144-145, Komisje Gminne 1946-1950 sygn. 146-148 w czasie skontrum stwierdzono brak sygn.1, 47, 143, księga uchwał wójta gminy 1911-1915 sygn. 149, księga ludności niestałej 1915 sygn. 150, księga uchwał rady gminy 1922-1927, sygn. 151, kontrola akt archiwalnych 1927 sygn. 152, księgi finansowe i budżety 1924-1954 sygn. 153-156, wykazy posiadaczy gospodarstw 1947 sygn. 157-165, zestawienia wyniku i wymiaru podatku 1928-1947 sygn. 166-170, weterynaria 1946 sygn. 171, sprawy personalne pracowników 1947 sygn. 172, Rejestry mężczyzn urodzonych w latach 1908-1909 z podanym wyznaniem (sporządzone w 1928r) sygn. 173-174, Rejestry pomiarowe wsi Gajówka, osady Stoczek 1939 sygn. 175-177, nab. 4474/2012 - 2 j.a. 0,02 mb korespondencja dot. USC Number of units in the group: 176
62/258/0 Akta gminy Sadowne powiat Węgrów 1921-1954 0 Unroll
Akta do 1944 r. 1921-1944 sygn. 1-8, Dział I Ogólno-Organizacyjny 1945-1954 sygn. 9-38, Dział II Finansowo-Budżetowy 1943-1954 sygn. 39-56, Dział III Gospodarki Gminnej 1945-1953 sygn. 57-115, Dział IV Administracyjny 1944-1949 sygn. 116-179, Dział V Administracji Społecznej 1945-1954 sygn. 180-189, Komisje Gminne 1946-1952 sygn. 190-195 W czasie skontrum stwierdzono brak sygn. 2, 9, W 2006r doinwentaryzowano 5 ja. Z lat 1864-1948 jako sygn. 196-200 Number of units in the group: 198
62/259/0 Akta gminy Sinołęka powiat Węgrów 1928-1954 0 Unroll
Akta do 1944 r. 1928-1943 sygn. 1-28, Dział I Ogólno-Organizacyjny 1945-1954 sygn. 29-45, Dział II Finansowo-Budżetowy 1946-1953 sygn. 46-53, Dział III Gospodarki Gminnej 1946-1954 sygn. 54-163, Dział IV Administracyjny 1946-1954 sygn. 164-169, Dział V Administracji Społecznej 1945-1954 sygn. 170-174, Komisje Gminne 1948-1950 sygn. 175-176 W 2006r doinwentaryzowano 34 ja. Z lat 1934-1954 Odnalezione w skontrum jako sygn. 177-210 Number of units in the group: 210
62/260/0 Akta gminy Ruchna powiat Węgrów 1864-1954 0 Unroll
Akta do 1944 r. 1864-1943 sygn. 1-23, Dział I Ogólno-Organizacyjny 1946-1954 sygn. 24-62, Dział II Finansowo-Budżetowy 1944-1954 sygn. 63-94, Dział III Gospodarki Gminnej 1944-1954 sygn. 95-195, Dział IV Administracyjny 1945-1954 sygn. 196-265, Dział V Administracji Społecznej 1947-1954 sygn. 266-270, Komisje Gminne 1944-1954 sygn. 271-286 W czasie skontrum stwierdzono brak sygn. 24, 36, 49, 65, 66, 158, W 2006r doinwentaryzowanano 60 j.a. Z lat 1919-1954 [1955] jako sygn. 287-346 Number of units in the group: 340
62/261/0 Akta gminy Prostyń powiat Węgrów 1946-1954 0 Unroll
Dział Ogólno-Administracyjny 1945-1954 sygn. 1-33, Dział Finansowo-Budżetowy 1944-1951 sygn. 34-45, Dział III Gospodarki Gminnej 1944-1952 sygn. 46-97, Dział IV Administracyjny 1946-1954 sygn. 98-111, Dział V Administracji Społecznej 1946-1954 sygn. 112-129, Komisje Gminne 1945-1954 sygn. 130-144. w czasie skontrum stwierdzono brak sygn. 34, W 2006r doinwentaryzowano 9 ja. Odnalezione w skontrum z lat 1944-1954 jako sygn. 145-153 Number of units in the group: 152
62/262/0 Akta gminy Ossówno powiat Węgrów 1925-1954 0 Unroll
Akta do roku 1944 1925-1943 sygn. 1-28, Dział Ogólno-Administracyjny 1945-1954 sygn. 29-71, Dział Finansowo-Budżetowy 1944-1953 sygn. 72-90, Dział III Gospodarki Gminnej 1942-1953 sygn. 91-160, Dział IV Administracyjny 1945-1949 sygn. 161-200, Dział V Administracji Społecznej 1945-1954 sygn. 201-215, Komisje Gminne 1947-1952 sygn. 216-228.W czasie skontrum stwierdzono brak sygn.59, 95, 208, W 2006r doinwentaryzowano .119. J.a. Z lat 1925-1954 odnalezione w skontrum jako sygn. 229-347, nab.4911/2014 - 30 j.a 0,40 mb Number of units in the group: 374
62/263/0 Akta gminy Jaczew powiat Węgrów 1944-1952 0 Unroll
Dział ogólno-organizacyjny 1944-1950 sygn. 1-42, Dział finansowo-budżetowy 1946-1950 sygn. 43-45, Dział III Gospodarki Gminnej 1946-1952 sygn. 46-145, Dział IV Administracyjny 1946 sygn. 146, Dział V Administracji Społecznej 1949-1952 sygn. 147-150, Dział Samorządowy 1946-1952 sygn. 151-158. w czasie skontrum stwierdzono brak sygn. 37, 151, W 2006r dopisano sygn. 159-161 odnalezione w skontrum , 2 ja. Dokumenty do rejestru mieszkańców (b.d.) sygn. 159-160 1 j.a Podania dot. Obowiązkowych dostaw 1953 sygn. 161 Number of units in the group: 159
62/264/0 Akta gminy Korytnica powiat Węgrów [1865] 1907-1954 0 Unroll
1. Dział Ogólno- Organziacyjny 1946-1953 sygn. 1-61, 2. Dział Finansowo-Budżetowy 1950-1952 sygn. 62-63, 3. Dział III Gospodarki Gminnej 1945-1953 sygn. 64-150, 4. Dział IV Administracyjny 1946-1954 sygn. 151-180, 5. Dział V Administracji Społecznej 1946-1952 sygn. 181-190, 6. Dział samorzadowy 1948-1954 sygn. 191-208, w czasie skontrum stwierdzono brak sygn.7, 16, 153, W 2006 dopisano 17 j.a. odnalezione w skontrum akta z lat 1907-1954 jako sygn. 209-225, nab. 3769/08 dokumenty do ksiąg ludności wsi Sekłak 1865-1924 Number of units in the group: 223
62/265/0 Akta gminy Łochów powiat Węgrów 1864-1954 0 Unroll
1. Akta do roku 1944 z lat 1864, 1928-1944 sygn. 1-42 z 1864r tabele likwidacyjne wsi Majdan sygn. 1-2, 2. Dział Ogólno- Organizacyjny 1939-1954 sygn. 43-128, 3. Dział Finansowo-Budżetowy 1940-1952 sygn. 129-135, 4. Dział III Gospodarki Gminnej 1937-1954 sygn. 136-238, 5. Dział IV Administracyjny 1944-1952 sygn. 264-276, 6. Dział V Administracji Społecznej 1944-1952 sygn. 264 -276 7. Komisje gminne 1947-1954 sygn. 277-310, w czasie skontrum stwierdzono brak sygn. 40, 42, 46, 239, W 2006r dopisano 38 j.a. Odnalezionych w czasie skontrum z lat 1925- 1954 jako Sygn. 311-348 Number of units in the group: 344
62/266/0 Akta gminy Miedzna powiat Węgrów 1887-1954 0 Unroll
1. Akta do roku 1944 z lat 1887-1935 sygn. 1-210, 2. Dział Gospodarki Gminnej 1935-1937 sygn. 211-215, 3. Dział Finansowo-Budżetowy 1937-1939 sygn. 216-218, 4. Dział Ogólno-Administracyjny 1944-1954 sygn, 219-236, 5. Dział Finansowo-Budżetowy 1943-1952 sygn. 237-263, 6. Dział III Gospodarki Gminnej 1945-1952 sygn. 286-305, 7. Dział IV Administracyjny 1944-1952 sygn. 271-285, 8. Dział V Administracji Społecznej 1945-1952 sygn. 286-305, 9. Komisje gminne 1949-1954 sygn. 306-338, 10. Rejestry mieszkańców sygn. 326-338, w czasie skontrum stwierdzono brak sygn. 13,14, 150, 196- 201, 203-210, 216, 312- 338 (ogółem 45), W 2006r doinwentaryzowano 51 j.a. Odnalezione w skontrum jako sygn. 339-389, dopływ: 3022/02 - 17 j.a. Number of units in the group: 361
62/267/0 Akta gminy Grębków powiat Węgrów 1888-1954 0 Unroll
1. Akta do roku 1944 z lat 1923-1944 sygn. 1-11, 2. Dział Ogólno- Organziacyjny 1923-1953 sygn. 12-50, 3. Dział Finansowo-Budżetowy 1947-1955 sygn. 51-56, 4. Dział III Gospodarki Gminnej 1946-1954 sygn. 57-186, 5. Dział IV Administracyjny 1945-1952 sygn. 187-190, 6. Dział V Administracji Społecznej 1949-1954 sygn. 191-199, 7. Dział samorzadowy 1947-1954 sygn. 200-217, w czasie skontrum stwierdzono brak sygn. 12, 13, 14, 19, 40, 126, 181, 185, 205, 206, 207, W 2006r doinwentaryzowano 19 j.a. akt odnalezionych w skontrum z lat 1888-1954 sygn. 218-236 (sygn. 218 Rejestr pomiarowy folw. Grębków i Podsusze 1888, sygn. 219 rejestr pomiarowy wsi Żarnówka Number of units in the group: 225
62/268/0 Akta gminy Borze powiat Węgrów 1915-1954 0 Unroll
1. Dział Ogólno- Organizacyjny 1946-1955 sygn. 1-34, 2. Dział finansowo-budżetowy 1944-1946 sygn. 35-185, 3. Dział IV Administracyjny 1946-1952 sygn. 186-200 [w czasie skontrum stwierdzono brak sygn. 175, 199, 201], 4. Dział V Administracji Społecznej 1946-1952 sygn. 201-204, 5. Dział Samorządowy 1950-1954 sygn. 205-214, w 2006r doinwentaryzowano 47 j.a. akt z lat 1915-1954 (bez układu rzeczowego) odnalezione w skontrum , sygn. 214-260 (z 1915r spis ludności gromady Trawy) Number of units in the group: 257
62/269/0 Państwowe Liceum Wychowawczyń Przedszkoli w Węgrowie 1946-1957 0 Unroll
Number of units in the group: 444
62/270/0 vacat - Komunalna Kasa Oszczędności w Siedlcach - błędnie wpisany - patrz Nr 251 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/271/0 Urząd Skarbowy w Siedlcach 1934-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 580
62/272/0 Akta Józefa Skuby Pękosławskiego patrona Trybunału Cywilnego w Siedlcach [1604] 1811-1852 [1880] 0 Unroll
Akta osobowe 1811 sygn. 1 ( 1j.a), Akta działalności zawodowej 1822 – 1827, 1837 – 1852 sygn. 2 – 6, 12 ( 6j.a), Varia 1604, 1733, 1797, 1837, 1879 – 1880 sygn 7 - 11 ( 5 j.a) Number of units in the group: 12
62/273/0 Akta miasta Mokobody 1804-1869 [1916] 0 Unroll
Książka transakcji 1804 sygn 1, Polecenie Komisarza Obwodu Siedleckiego do Burmistrza Mokobód, aby przesłał projekt etatu kasy bożniczej Mokobodów (1 karta) 1835 sygn. 2, Miesięczne tabele cen żywności 1856-1858, 1859, 1860 sygn. 3-5, Zawiadomienia o sprzedażach i licytacjach (propinacja) 1867-1869 sygn. 6, Sprawa sporządzenia tabel likwidacyjnych i zmiany zagospodarowania gruntów (wg ukazu z 28.10/9.11.1866r) - z 1867-1868 r sygn. 7, Sekwestrator Powiatu Siedleckiego zawiadamia Magistrat o mających się odbyć licytacjach w powiecie 1869 sygn. 8, Sprawa oddania majątku Mokobody w dzierżawę Janowi Kisińskiemu 1869 sygn. 9 , Wykaz wiosek, które płaciły składkę na utrzymanie szkoły w Mokobodach (gm. Skupie) 1916 sygn. 10 Number of units in the group: 10
62/274/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Sokołowie Podlaskim 1949-1955 0 Unroll
Rozkazy i zarządzenia Komendanta 1951, 1952, 1954 sygn. 1-3, sprawozdania ogólne z pracy hufca i hufców gromadzkich 1954, 1955 sygn. 4-6, Ewidencja wydanych zaświadczeń i legitymacji b.d. Sygn. 7, Rozkazy Komendanta dotyczące spraw personalnych, organizacyjnych 1953, 1954-1955 sygn. 8-9, Sprawy różne 1954 sygn. 10-11, Sprawy ogólne [ m.in.. Zarządzenie w sprawie akt tajnych} 1955 sygn. 12, Plany pracy 1954-1955 sygn. 13-14, Wyszkolenie 1954, 1955 sygn.15-16, Praca kulturalno-oświatowa i propaganda 1955 sygn. 17, Biuletyny Informacyjne 1955 sygn. 18, Książka ewidencji uzbrojenia 1950, 1952, 1954, 1955 sygn. 19-22, Księga materiałowa materiałów trwałego użytku i zaopatrzenia 1949, 1953 sygn. 23-24, Przegląd uzbrojenia 1950-1954 sygn.25-26, Książka inwentarzowa biblioteki 1951-1952 sygn.27, Dziennik dokumentów przychodowo-rozchodowych 1952-1953 sygn. 28, Książki materiałowe pododdziałów 1952-1953 sygn. 29-32 Number of units in the group: 32
62/275/0 Powiatowa Rada Narodowa w Siedlcach 1944-1950 0 Unroll
Protokóły posiedzeń plenarnych 1945-49 sygn.1-4 (4 j.a.), Protokóły posiedzeń prezydium 1945-49 sygn. 5-7 (3 j.a.) Akta Komisji: - Finansowo-budżetowej 1948 sygn. 8 (1j.a.); - Kontroli Społecznej 1945-48 sygn. 9-12 (4 j.a.), - Oświatowej 1947-48 sygn. 13-17 (5 j.a.); - Komisja Rolna i Ziemska 1948 sygn. 18 ( 1 j.a.), - Społeczna Kontroli Cen 1949 sygn. 19 (1j.a.); - Odwoławcza Czynszowa 1948 sygn. 20 (1 j.a.), -Powiatowy Komitet Towarzystwa Przyjaciół ORMO 1948-50 sygn. 21-22 (2 j.a.), Komisja Likwidacyjna przy ZSCh w Siedlcach 1948 sygn. 23 (1 j.a.), Okólniki WRN 1945 sygn. 24 (1 j.a.); Okólniki PRN 1946 sygn. 25 (1j.a.); Sprawy organizacyjne gm. rad 1946 sygn. 26 (1j.a.), Sprawy personalne, wykazy radnych 1946-48 sygn. 27-29 (3 j.a.); Nadzór i inspekcja 1949-50 sygn. 30-31 (2j.a.), Sprawy gospodarcze biura 1948-1950 sygn. 32-33 (2 j.a.); Współpraca z Wydziałem Pow. 1948-1950 sygn. 34-35 (2j.a.), Współpraca z innymi urzędami 1949-50 sygn. 36 (1j.a.); Protokóły posiedzeń innych instytucji 1949 sygn. 37 (1j.a.), Sprawy społeczno-organizacyjne 1948-49 sygn. 38-39 (2 j.a.); Różne sprawy 1946-49 sygn. 40-43 (4 ja.), Akcja przesiedleńcza 1949 sygn. 44 (1j.a.); Odpowiedzi na artykuły prasowe 1946-50 sygn. 45 (1j.a.), Sprawy poufne 1949 sygn. 46 (1j.a.); Sprawozdania z działalności PRN 1948 –50 sygn. 47-48 (2 j.a.), Sprawozdania Komisji 1946-49 sygn. 49-51 (3j.a.); Korespondencja 1944-45 sygn.52-57 (6 j.a.).Sprawy wniosków i odznaczeń 1949 sygn.58 (1j.a.); Danina narodowa 1946 sygn. 59 (1j.a.), Sprawy budżetowe 1948-49 sygn. 60-61 (2 j.a.); Protokóły posiedzeń gminnych i miejskich rad (w układzie alf.) 1944-50 sygn. 62-94 (33 j.a.) Number of units in the group: 94
62/276/0 Sokołowska Spółdzielnia Inwalidów w Sokołowie Podlaskim 1949-1964 0 Unroll
Wyciąg z rejestru spółdzielni 1949-1960 sygn.1, Protokóły posiedzeń Walnych Zgromadzeń, Rady Nadzorczej, Zarządu 1952-1960 sygn. 2-8, bilanse 1951-1961 [1964] sygn. 9-21, Plany techniczno-produkcyjne i finansowe 1951-1959 sygn. 22-45, sprawozdawczość 1951-1960 sygn. 46-69, Protokóły i sprawozdania porewizyjne 1951-1959 sygn. 70-72, oraz akta osobowe i listy płac kat. B-50 UWAGA: niektóre z akt z lat 1951-1956 zostały wytworzone przez Odzieżową Spółdzielnie Pracy im. Bohaterów Chodakowa Number of units in the group: 72
62/277/0 vacat - Powiatowa Rada w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/278/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/279/0 Siedleckie Gimnazjum Męskie 1873-1918 0 Unroll
Korespondencja w sprawie uczniów 1914-1918 sygn. 1-3, 30-32, akta uczniów (świadectwa dojrzałości i inne dokumenty ) 1905-1917 sygn. 4-23, Świadectwa szkolne uczniów z dokumentami 1873-1918 sygn. 24-29, Podania uczniów o zwolnienie z opłat i przyjęcie do szkoły 1900-1918 sygn. 33-44, akta osobowe nauczycieli 1914-1918 sygn. 45-49 Number of units in the group: 49
62/280/0 Kasa Miejska w Siedlcach 1912-1915 0 Unroll
*Sprawozdania Kasy Miasta Siedlce 1914 sygn.1, *Rewizja Kasy 1913 syg. 2, *Księgi sum depozytowych 1914 sygn. 3 – 6, *Księgi przychodów i rozchodów 1912 – 1915 sygn. 7 – 8 Number of units in the group: 8
62/281/0 Gimnazjum Żeńskie w Siedlcach 1873-1915 0 Unroll
Na zespół składają się wyłącznie akta uczennic w ilości 604 j.a. ułożone wg nazwisk w porządku alfabetycznym wg alfabetu rosyjskiego. Teczki zawierają głównie składane w szkole załączniki: metryki urodzenia, podania, świadectwa szkolne, rzadziej inne np.. Świadectwa szczepienia, dokumentacja postępowania w sprawie zaniżenia oceny końcowej Number of units in the group: 604
62/282/0 Więzienie w Siedlcach 1915-1915 0 Unroll
Sygn. 1 Akta w sprawie osadzonego Jankiela Dawidowicza Młynkiewicza v. Młynkowskiego oskarżonego z art.. 108 KK Number of units in the group: 1
62/283/0 vacat - Oddział Pocztowy Siedleckiej Kolei - nie znaleziony w czasie skontrum 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/284/0 Lipnicki Stanisław notariusz powiatu łukowskiego 1810-1812 0 Unroll
Akta notarialne 1810-1812 sygn. 1-3, Repertorium 1810-1812 sygn. 4 Number of units in the group: 4
62/285/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzesku powiat Siedlce 1957-1972 0 Unroll
Plany pracy rady i prezydium 1959 sygn. 1, uchwały rady i prezydium 1959 sygn. 2, protokoły sesji rady 1957-1961, 1970 sygn. 3-9, 10, uchwały i wnioski 1972 sygn. 11, protokoły i plany pracy komisji 1959, 1961, 1972 sygn. 12-15, plany pracy prezydium 1957-1958 sygn. 16-17, protokoły posiedzeń prezydium 1957, 1959-1960, 1962-1963, 1970 sygn. 18-19, 21-27, uchwały prezydium 1950 sygn. 20, zebrania wiejskie 1970-1971 sygn. 28-29, plany gospodarcze 1969-1971 sygn. 30-31, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1958, 1962-1972 sygn. 32-38 Number of units in the group: 38
62/286/0 Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Siedlcach 1954-1974 0 Unroll
Dzienniki lekcyjne 1954-1964 - sygn. 1-188, Protokół posiedzenia Rady Społecznej Ogniska Muzycznego 1954-58 sygn. 189, Arkusze klasyfikacyjne z lat 1960-1974 sygn. 190-196 Number of units in the group: 196
62/287/0 Towarzystwo Kredytowe Miejskie w Siedlcach 1899-1949 0 Unroll
Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkańców Białej Podlaskiej 1908- 1948 sygn. 1-42, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach w Łosicach 1928-1933 sygn.43, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach w Łukowie 1910-1949 sygn. 44-82, 478-483, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach Kosowa 1928-1947 sygn. 83-87, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach Kobrynia 1928- 1939 syg. 88-99, 476-477, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach Międzyrzeca 1928-1940 sygn. 100-108, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach Parczewa 1927-1937 sygn. 109-110, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach Pułtuska 1931-1935 sygn. 11-113, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach Radzynia 1928-1936 sygn. 114-116, 484, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach Ryk 1928-1940 sygn. 117-125, 485, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach Siedlec 1899- 1946 sygn. 126- 424, 486-496, w tym: Protokóły posiedzeń Dyrekcji 1900-1935 sygn. 217, 543, Dzienniki posiedzeń Komitetu Nadzorczego 1909-1935 sygn. 248, 533, 540, Zebrania czonków Towarzystwa i Pełnomocników 1909 sygn.249, sprawozdanie finansowe 1912, 1913, sygn. 273, 277, sprawozdanie Dyrekcji 1918-1938 sygn. 278, Akta Zarządu (awanse, likwidacja Towarzystwa, bilans, dzienniki korespondencyjne) 1933-1949 sygn. 411-424, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach Słonim 1931-1939 sygn.425-426, 498-500, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach Sobienie Jeziory 1928-1941 sygn. 427-434, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach w Sokołowie Podlaskim 1911-1948 sygn. 435-445,501-522, dokumentacja kredytów hipotecznych na nieruchomościach w Węgrowie 1929-1930 sygn. 446-447, dokumentacja kredytów hipotecznych na nieruchomościach we Włodawie 1908-1949 sygn. 448-475, 523-525, bilanse 1941-1943, 1949 sygn. 526-528, pozyczki, listy zastawne 1929-1940 sygn. 529-530, 541-542, 544, likwidacja TKM 1948-1949 sygn. 531, korespondencja 1910-1935 sygn. 535-538, akta założycielskie 1899-1904 sygn. 539, 534, księgi główne 1938-1946 sygn. 545-549 Number of units in the group: 549
62/288/0 vacat - Kancelaria notariusza Szymona Rowickiego w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/289/0 vacat - Kancelaria notariusza Pawła Podbielskiego w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/290/0 vacat - Kancelaria notariusza Andrzeja Podbielskiego w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/291/0 vacat - Kancelaria notariusza Władysława Rudzińskiego w Ostroi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/292/0 vacat - Akta notariusza Bolesława Sikorskiego w Ostrowi Mazowieckiej - przekazany do Archiwum Państwowego w warszawie Oddział w Pułtusku zespół 79/424/0 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/293/0 vacat - Kancelaria notariusza Kajetana Grzybowskiego w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/294/0 vacat - Kancelaria notariusza Stefana Ćwierdzińskiego w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/295/0 vacat - Kancelaria notariusza Adama Garusiewicza w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/296/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Siedlcach 1945-1998 [2003] 0 Unroll
Zjazdy i konferencje 1985-1985 sygn. 1, Protokóły z narad 1975-1978 sygn.2-5, Regulaminy organizacyjne 1970-1996 sygn.6-12, Sprawy organizacyjne 1967-1993 sygn. 13-16, Zarządzenia i wytyczne 1975-1997 sygn. 17-20, Plany pracy 1966-1998 sygn. 21-29, Sprawozdania GUS 1967-1997 sygn.30-34, Skargi i wnioski 1975-1979 sygn. 35-39, Ewidencja zasobu archiwum zakładowego 1955-1998 sygn. 40-44, Pieczęcie i stemple 1975-1981 sygn.45, Rewizje i kontrole 1963-1978 sygn. 46-58, Kontrola wewnętrzna i nadzór 1976-1987 sygn. 59-66, Sprawy osobowe (1930) 1945-1967 sygn. 67-75 (w tym sygn. 68-75 akta osobowe: Domański Jan, Drabio Leon, Gałachowski Stanisław, Hegner Zygmunt, Ignaczuk Jan, Radwański Wacław, Truszewska Maria, Żołnowski Stefan) , Analiza wypadków przy pracy 1979-1998 sygn. 76-77, Administracja nieruchomości 1983-1984 sygn. 78, Środki trwałe 1981-1990 sygn. 79-87, Wydawnictwa i informacje 1978-1978 sygn. 88, Analiza z działalności NBP 1992-1993 sygn. 89, Paszporty maszyn i urządzeń.1974-1996 sygn. 90-92, Plan kasowy i bilans pieniężnych przychodów i wydatków ludności 1973- 1979 sygn. 93-101, Finansowanie, kredytowanie i kontrola inwestycji 1967-1975 sygn. 102-114, Sprawozdawczość z realizacji planu kasowego 1974-1978 sygn.115-129, Sprawozdawczość w zakresie wkładów oszczędnościowych i rozliczeń ludności 1976-1977 sygn.130-131, Sprawozdawczość Banku dotycząca realizacji i finansowania inwestycji 1975-1976 sygn. 132, Sprawozdania Banków z działalności kredytowej 1964-1992 sygn. 133-139, Plany finansowe, sprawozdania finansowe i bilanse kredytowanych przedsiębiorstw 1952-1977 sygn.140-226, Sprawy komornicze i sądowe 1966-1975 sygn. 267, Bilanse 1951-1998 sygn. 268-315, nab. 4370/2011 - 1 j..a 0,05 mb kronika Oddziału z lat 1983-2003, nab. 4653/2013 Nabywanie i zbywanie nieruchomości. Ankiety dot. parametrów urządzeń zabezpieczających 1973-1985 (1 j.a 0,01 mb) Number of units in the group: 317
62/297/0 Akta gminy Celiny powiat Łuków 1862-1954 [1956] 0 Unroll
Zespół o niekonsekwentym układzie rzeczowo-chrologicznym 1. Akta do 1933r w układzie chronologicznym 1875-1933 sygn. 1-174 (okólniki, sprawy paszportowe, ruch ludności, sprawy poboru do wojska, księgi przychodu i rozchodu, akta dotyczące poboru podatków, szkolnictwa, urzędników gminnych, statystyki, likwidacja szkód wojennych 1921, spisy zwierząt, o wyborach do Sejmu i Senatu, o komasacji gruntów, o utrzymaniu dróg i mostów) Dział ogólno-organizacyjny 1916-1939 sygn. 175-225 (okólniki, zarządzenia, sprawy personalne, zebrania , spisy uprawnionych do wyboru rad gromad i gmin, księgi zebrań zarządu gminy i zebrań soltysów, Dział finansowo-budżetowy 1919-1943 sygn. 226-347 (kontrole wewnetrzne, księgi lustracyjne, majątek gminy, przedsiębiorstwa, budżety gminne, dzienniki główna, księgi biercze podatku, rejestry podatkowe, księgi sum przechodnich), Dział gospodarki gminnej 1924-1944 sygn. 348-395 (drogi i place, podwody, oświata i ochrona zdrowia, opieka społeczna, rolnictwo, weterynaria, przemysł), Dział ogólno-administracyjny 1922-1944 sygn. 396-492 (wybory do sejmu i Senatu, księgi ewidencji ludności (Suleje, Szaniawy Poniaty, Dębowica, Role, Celiny 1863), sprawy bezpieczeństwa i porządku, poboru do wojska, spisy koni, sprawy aprowizacyjne, dzienniki korespondencyjne), Dział ogólno-administracyjny 1945-1954 sygn. 493-533, Dział finansowy 1944-1954 sygn. 535-590, książki meldunkowe i wykazy mieszkańców Celiny, Dębowica, Gołowierzchy, Kurów, Krynka, Łęcznowola, Nurzyna, Popławy, Role, Smolanka, Suleje, Szaniawy Poniaty, Wólka Konopna, 1949-1953 sygn. 591-622, Dział administracyjny 1944-1952 sygn. 623-631, Dział gospodarki gminnej 1944-1951 sygn.632-647, Dział administracyjny 1944-1954 sygn. 648-663, akta dopisane w 1961r o różnej tematyce 1905-1950 sygn. 664-702, księgi ludności stałej i rejestry mieszkańców 1925-1930 Celiny, Dębowica, Gołowierzchy, Karwów, Kurów, Krynka, Nurzyna, Role, Smolanka, Suleje, Szaniawy Poniaty, Świercze, Wólka Konopna sygn. 670-694, nab. 4351/2011 książka meldunkowa wsi Smolanka 1951-1956 zamknięta przez PGRN Krynka Number of units in the group: 657
62/298/0 vacat - Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Ostrowi Mazowieckiej - przekazany do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Pułtusku zespół 79/426/0 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/299/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Ostrołęce 1948-1955 0 Unroll
Zawiera zarządzenia i rozkazy Komendy Głównej i Wojewódzkiej Powszechnej Organizacji „SP” akta dotyczące propagandy i szkoleń, spraw personalnych oraz finansowo –gospodarcze. Zarządzenia Komendy Głównej i Wojewódzkiej z lat 1950-1955 sygn. 1-4 Rozkazy z lat 1952-1955 sygn. 5-10 Protokóły z posiedzeń kolektywu z lat 1950-1952 sygn.11 Plany pracy i sprawozdania z lat 1948-1954 sygn.12-16 Prace społeczne z lat 1949-1955 sygn.17-18 Sprawy finansowo –gospodarcze z lat 1953-1955 sygn.19-22 Korespondencja z lat 1949-1950 sygn.23-24 Number of units in the group: 24
62/300/0 Zbiór wypisów z ksiąg grodzkich liwskich 1618-1858 0 Unroll
Wśród 75 dokumentów spisanych w języku łacińskim przeważająca część dotyczy kościoła parafialnego w Liwie. Jest wśród nich poświadczenie z 1618r przywileju księcia mazowieckiego Bolesława z 1453r na nadanie ziem dla probostwa, dokumenty ostatniej woli- testamenty mieszczan liwskich umierajacych na zarazę na rzecz Kościoła i rodzin z 1625r, umowy dotyczące wyskości dziesięciny z 1636r, pozwy, spory proboszcza z mieszczanami o dziesięcinę, a także dokumenty sporu o propinację i wyszynk piwa pomiędzy proboszczem i żydowskim arendarzem z 1745r oraz umowy i protokół zmian własnościowych dóbr parafii liwskiej z XVIII i XIX wieku. W zbiorze wypisów występują także pojedyncze dokumenty staropolskie o innej tematyce: jak poświadczenie księcia Michała Jerzego Czartoryskiego z 1651r o udziale Stanisława i Jana Jasnogórskich w pospolitym ruszeniu i bitwie pod Beresteczkiem z 1651r, czy wyrok sądu komisarycznego w sprawie pomiędzy cechem chrześcijan "kunsztu świeckiego" wyrabiajacego świece, a rzemieślnikami tej samej profesji pochodzenia żydowskiego wykonującym rzemiosło bez uprawnień cechowych z 1692r. /opis wg karty A z 3.03. 2004r sporządzonej przez mgr W. Więch-Tchórzewską/ Number of units in the group: 75
Showing 241 to 300 of 1,973 entries.