Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/421/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Ostrołęce - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/422/0 vacat - Powiatowa Rada Narodowa w Ostrołęce - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/423/0 Akta miasta Ostrołęki [1817-1852] 1904-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/424/0 vacat - Akta gminy Czerwin - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/425/0 vacat - Akta gminy Goworowo - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/426/0 vacat - Akta gminy Kadzidło - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/427/0 vacat - Akta gminy Lelis - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/428/0 vacat - Akta gminy Myszyniec - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/429/0 vacat - Akta gminy Rzekuń - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/430/0 vacat - Akta gminy Troszyn - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/431/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Siedlcach [1935-1950] 1950-1973 [1973-1977] 0 Unroll
Wydział Organizacyjno – Prawny (1950 – 1977) – 325 j.a, sygn. 1 – 303, 556 – 562, 662 – 668, 679 – 681, 686, 688, 691– 693, 710, 717-718, Wydział Finansowy (1947 – 1973) – 174 j.a., sygn. 304 – 462, 675 –678, 694 – 697, 703 – 709, 713-714, 726-729, 732-733, 736, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1950 – 1967)- 17 j.a., sygn. 463 – 476, 685, 689- 690, 721-723, Wydział Oświaty (1950 – 1972) – 9 j.a., sygn. 477, 495 - 500, 684, 698, Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej (1951 – 1973) – 22 j.a., sygn. 478 – 494, 501 – 502, 682, 687, 702, Wydział Spraw Wewnętrznych (1951 – 1975) - 74 j.a., sygn. 503 – 551, 719 - 720, 725 , 730, (Referat Wojskowy) (1952 – 1963) – 28 j.a., sygn. 563- 585, 699 – 700,Miejska Komisja Planowania Gospodarczego (1957 – 1973) – 80 j.a., sygn. 552 – 555, 586 – 661, Wydział Przemysłu i Handlu (1945 – 1964) – 8 j.a., sygn. 669 – 683, 701, 711 – 716, 731, 734 – 735, Wydział Komunikacji (1952- 1972) – 2 j.a, sygn. 683, 724., nab. 4734/2013 - ref. Wojskowy 3 ja.0,04 mb, nab. 4797/2013 - 84 j.a. ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, nab. 4884/2014 ewidencja zakładów rzemieślniczych poz. 85-103, nab. 4928/2014 - 5 j.a. 0,07 mb wywłaszczenia pod targowicę, przejmowanie budynków w zarząd państwowy, nab. 5015/2015 - koncesje na działalność gosp. Poz. 104-395, nab. 5389/2017 Number of units in the group: 1146
62/432/0 Sąd Okręgowy w Siedlcach [akta spraw rozpatrywanych w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie jako 2 instancji] 1919-1939 0 Unroll
Zespół z inwentarzem kartkowym i skorowidzem, akta planowane do wyłączenia do innych zespołów Wyłącznie sprawy karne od sygn. 1-4045 Number of units in the group: 4045
62/433/0 Sąd Gminny w Siedlcach 1915-1917 [1927] 0 Unroll
Skorowidz spraw karnych , 1915-1917, sygn.1, Repertorium spraw karnych, 1915-1917, sygn.2, Akta spraw opiekuńczych, 1916-1917 [1927], sygn.3-25 Number of units in the group: 25
62/434/0 Sąd Powiatowy w Siedlcach 1950-1961 0 Unroll
Zawiera : księgę przepadków Sądu Powiatowego z 1951 r., akta potrąceń finansowych na rzecz kasy zapomogowo – pożyczkowej z lat 1954 – 1961, książkę ekspedycyjną z 1953 r., wykazy i sprawozdania finansowe z 1959 r., repertorium WS Wydziału II Karnego z 1952 r., repertorium KO Wydziału Karnego z 1951 r., dziennik prezydialny z lat 1951 – 1959. Dopływy: nab. 3272/04 Skor. C -1950, 1951-52, Rep.C 1950-51, 1951-52, (4 j.a) nab. 3330/04 Akta spraw Kp 1953 - 11 j.a., Akta spraw Kad. 1952 -96 j.a. og. 107 j.a.) Nab. 3311/04 Akta spraw: C 1951 - 83 ja, C 1952 - 88 j.a. C 1953 - 4 j.a. (og.175 j.a.) nab. 3560/06 Akta spraw Co 1952 (33 j.a.), Kad 1951 (33 ja.) og. 66 j.a. 0,20 mb (spis 13/06, 19/06) nab. 3706/07 - 1521 j.a. 8,40 mb akta spraw Ns 1951, 1952 (spis do poz. 1271), Ns 1953 (spis do poz. 250) nab. 4306/11 - 2567 ja.. 14,45 mb (akta spraw Ns 1952-1956, sprawy C 1951, 1953-1957, pomoce kancelaryjne Rep. Kp 1951-1957, skor. Kg 1950-51, K 1952-1954, skor. C 1951-1955, Rep. Ns 1948-1956, Rep. Nk 1952-1954, nab. 5004/2015 akta spraw cywilnych IC, C 1957-1959, pomoce: Rep C 1952-1955, 1957-1959, skorowidze 1955, 1957-1959 Number of units in the group: 5647
62/435/0 Sąd Pokoju w Mordach [1915-1918] 1919-1928 [1929-1932] 0 Unroll
Zawiera pomoce kancelaryjne: repertoria i skorowidze oraz akta spraw opiekuńczych dotyczące opieki nad nieletnimi i majątkiem oraz spisu inwentarza, spraw cywilnych dotyczące podziału spadku, zwrot należności z weksli, przywrócenia zakłóconego posiadania, eksmisje, rozwiązanie umów i usunięcie z gruntu, szkody wyrządzone na polach przez zwierzęta, spraw karnych dotyczące drobnych przestępstw takich jak kradzież, przywłaszczenie, pobicie, obelgi, zakłócenie porządku publicznego. Pomoce kancelaryjne: - Dziennik korespondencji 1918-1930 Sygn. 1, Repertorium spraw opiekuńczych 1918-1927, 1928 Sygn. 2-3, Repertorium zbiorowe 1918-1932 Sygn. 4, Repertorium spraw cywilnych 1918-1919, 1919-1921, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928 Sygn. 5-14, Repertorium spraw karnych 1918-1919, 1920-1921, 1921-1922, 1922, 1923, 1923 cz. II, 1923 (od nr 1735-1830)i 1924 cz. I, 1924, 1924-1926, 1926, 1927, 1928-1929 Sygn. 15-26, Skorowidz spraw opiekuńczych 1915-1931 Sygn. 27, Skorowidz spraw cywilnych 1918-1919, 1920-1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1928 Sygn. 28-34, Skorowidz spraw karnych 1918-1919, 1920-1921, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928 Sygn. 35-42 Akta spraw: Akta spraw opiekuńczych 1919-1928 Sygn. 43-305, Akta spraw cywilnych 1921, 1924-1928 Sygn. 306-556, Akta spraw karnych 1921, 1923-1924, 1926, 1928 Sygn. 557-852 Number of units in the group: 852
62/436/0 Sąd Pokoju w Suchożebrach 1919-1921 [1922-1924] 0 Unroll
Zawiera pomoce kancelaryjne: repertoria oraz akta spraw: opiekuńczych dotyczące opieki nad nieletnimi i majątkiem, spisu inwentarza, spraw cywilnych dotyczące zapłaty należności za dostawy dla niemieckich władz okupacyjnych mięsa, zboża i innych produktów, podziału majątku, zwrotu należności i długów, przywrócenia zakłóconego posiadania, eksmisje, szkody wyrządzone na polach, spraw karnych dotyczące drobnych przestępstw takich jak: defraudacje, kradzież, przywłaszczenie, pobicie, obelgi, zakłócenie porządku publicznego. Pomoce kancelaryjne: - Repertorium spraw karnych 1920 Sygn. 1 Akta spraw: - Akta spraw opiekuńczych 1919-1921 Sygn. 2-12 - Akta spraw cywilnych 1919-1921 Sygn. 13-198 - akta spraw karnych 1920-1921 Sygn. 199-219 Number of units in the group: 219
62/437/0 Sąd Pokoju w Wiśniewie [1918] 1919-1928 [1929-1932] 0 Unroll
Zawiera pomoce kancelaryjne: repertoria i skorowidze oraz akta spraw opiekuńczych dotyczące opieki nad nieletnimi i majątkiem oraz spisu inwentarza, spraw cywilnych dotyczące podziału spadku, zwrot należności z weksli, przywrócenia zakłóconego posiadania, eksmisje, rozwiązanie umów i usunięcie z gruntu, szkody wyrządzone na polach przez zwierzęta, spraw karnych dotyczące drobnych przestępstw takich jak kradzież, przywłaszczenie, pobicie, obelgi, zakłócenie porządku publicznego. Pomoce kancelaryjne: - Repertoria 1918-1932 Sygn. 1-11 - Skorowidze 1920-1932 Sygn. 12-20 Akta spraw: - Akta spraw opiekuńczych 1919-1938, 1924-1938 Sygn. 21-247 - Akta spraw cywilnych 1919-1930 Sygn. 248-276 - akta spraw karnych 1919-1925 Sygn. 277-294 Number of units in the group: 294
62/438/0 Sąd Pokoju w Zbuczynie 1919-1921 [1922-1927] 0 Unroll
Zawiera pomoce kancelaryjne: repertoria i skorowidze oraz akta spraw opiekuńczych dotyczące opieki nad nieletnimi i majątkiem oraz spisu inwentarza, spraw cywilnych dotyczące podziału spadku, zwrotu należności długów z weksli, przywrócenia zakłóconego posiadania, eksmisje, szkody wyrządzone na polach, rozwiązanie umów i usunięcie z gruntów, spraw karnych dotyczące drobnych przestępstw takich jak: kradzież, przywłaszczenie, pobicie, obelgi, zakłócenie porządku publicznego. Pomoce kancelaryjne: - Repertorium spraw karnych 1920-1921 Sygn. 1, Skorowidz spraw karnych 1920-1921 Sygn. 2 Akta spraw: - Akta spraw opiekuńczych 1919-1921;1920-1927; 1921-1926 Sygn. 3-59 - Akta spraw cywilnych 1919-1921 Sygn. 60-61 - akta spraw karnych 1920-1921 Sygn. 62-63 Number of units in the group: 63
62/439/0 Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Siedlcach 1975-1980 0 Unroll
Protokóły posiedzeń plenarnych i Prezydium 1975-1980 sygn.1-10, Plany pracy 1975-1980 sygn. 11-12, Kampania sprawozdawczo-wyborcza 1976-1980 sygn.13-18, Samorząd mieszkańców 1976-1980 sygn. 19-20, narady z oddziałami terenowymi 1978-1980 sygn. 21-23, struktura organizacyjna - plany pracy 1978-1980 sygn. 24-25, 77, konkursy, obchody 1978-1980 sygn. 26, współpraca z innymi organizacjami 1975-1980 - sygn. 27-32, Komisje 1975-1980 sygn. 33, 38-39, 44, 46, 53, 72-73, Konkursy 1976-1980 sygn. 34-37, 50, działalność ideowo-wychowawcza i kulturalna 1975-1980 sygn 40-43, 45, 47- 49, Rada Kultury Fizycznej i Turystyki 1975-1980 sygn. 51-52, działalność szkoleniowa 76-1980 sygn. 54-56, budżet i sprawy finansowe, sprawozdania 1976-1980 sygn. 57-71, kontrole 1979-1980 sygn. 74-76 Number of units in the group: 77
62/440/0 Prokuratura Powiatowa w Łukowie [1949] 1950-1975 0 Unroll
Akta prezydialne 1950-1975: Zarządzenia prokuratora 1950-1973 sygn.1-22, Okólniki 1950- 1973 sygn.23-37, Instrukcje 1956- 1965 sygn. 38, Wyjaśnienia 1957- 1965 sygn. 45-49, Zarządzenia i instrukcje innych władz 1956-1965 sygn. 50-54, Sprawy personalne 1957- 1965 sygn. 55-63, szkolenia 1965 sygn. 64, Wizytacje 1957-1965 sygn. 65-69, kontrola i instruktaż 1957-1965 sygn. 70-75, Narady, konferencje 1959-1965 sygn. 76-80, Planowanie 1957-1965 sygn. 81-85, statystyka 1953-1974 sygn. 86-109, sprawozdania z czynności prokuratorskich 1952-1974 sygn. 110-130, współpraca z sądem 1962-1965 sygn. 131-132, Rewizje i odwołania 1962-1965 sygn. 133-134, odpisy aktów oskarżenia 1962-1965 sygn. 135-138, Kontrola orzecznictwa karno-skarbowego "No" 1957-1965 sygn. 139-147, współpraca z MO 1957-1965 sygn. 148-153, Wystąpienia z "Ds." 1962-1965 sygn. 154-156, Sprawy poufne, walka ze spekulacją, kontrola aresztów 1953-1971 sygn. 157-166, Kos (postępowania sprawdzające) 1957 sygn. 167-168, współpraca z innymi władzami 1959-1965 sygn. 169-172, składnica akt 1958-1965 sygn. 173-175, dowody rzeczowe 1958 sygn. 176, korespondencja, sprawy różne 1962-1965 sygn. 177-181, Akta spraw Prokuratora Sądu Okręgowego w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Białej Podlaskiej z lat 1949-1950 sygn. 182-226, Pomoce: Repertoria 1951-1975 : Rep. Prez., Ds., Ko, R, Ro, No, W, Kpp, Cp, Co, Sk1951-1975 sygn. 227-310, Skorowidze [1949] 1950-1975 sygn. 309-348, Wykazy [1949] 1950-1973 sygn. 349-361 nab. 3755/2008 - 23 ja.. 0,20 mb z lat 1960-1975, sygn.362-384, nab. 4368/2011 - 5 j.a 0,20 mb Rep. W 1960-62, Współpraca z MO 1964, Pisma okólne 1969, Rep. Drz 1973-76, Rep. Prez.1975-1976, sygn.385-389, sprawozdania okresowe 1968-1969, sygn. 390, instrukcje, listy obecności, szkolenia, sprawy biegłych, dowody rzeczowe, druki, formularze, wokandy 1955-1965, sygn.391-452 Number of units in the group: 452
62/441/0 Sąd Gminny w Łukowie 1916-1917 [1918] 0 Unroll
Repertorium spraw cywilnych 1915-1917[1918] sygn. 1 (1ja.) Number of units in the group: 1
62/442/0 Sąd Gminny 5 Okręgu Powiatu Łukowskiego 1876-1915 [1917] 0 Unroll
Zawiera akta spraw cywilnych i opiekuńczych oraz jedną księgę pomocy ewidencyjnych. - Akta spraw cywilnych i opiekuńczych 1876 – 1915 [1917] sygn. 1 – 1048, akta spraw C nr 351/1907 i 461/1907 (z przes.61/2007) sygn. 1049, 1050 Number of units in the group: 1050
62/443/0 Akta miasta Stoczka Łukowskiego 1918-1953 0 Unroll
Dział ogólno- organizacyjny 1918-1950 - 32 j.a., Dział finansowo- budżetowy 1940- 1950 - 34 j.a.[ Brak sygn. 5, 81], Dział podatkowy 1942-1949 - 25 j.a., Dział gospodarki gminnej 1945- 1948 - 12 j.a., Dział administracji społecznej 1945- 1948 - 7 j.a., Dział administracyjny 1946-1950 - 14 j.a., W 2008r. doinwentaryzowano: sygn. 127-139: książka uchwał zarządu 1934-1936 sygn. 127, Straż Pożarna 1940-194, 1942 sygn.128, 132, Aprowizacja miasta 1940 sygn. 129, Dział Gospodarki Gminnej. Oświata i kultura 1940-1941 sygn. 130-131, Dział Gospodarki Gminnej Zdrowie i opieka społeczna 1939-1941 sygn. 133-134, Drogi i place publiczne 1941 sygn. 135, Dz. Administracyjny. Sprawy budowlane 1940-1941 sygn. 136, 137, Młyny 1940-1941 sygn. 138, Dopływ nab. 3167/2003, 12 j.a. 0,10 mb , księgi kontroli ruchu ludności 1931-1950, sygn.139-141, lista osób wymeldowanych ze Stoczka Łukowskiego 1942-1944, sygn.142, lista osób wysiedlonych z powiatu zamojskiego do Stoczku Łukowskiego 1942-1943, sygn.143, wnioski o ustalenie odszkodowań wojennych 1944, sygn.144, Akcja przesiedleńcza ludności ze Stoczka Łukowskiego i okolic na tereny zachodnie kraju. 1945-1946, sygn.145, Świadczenia na rzecz Armii Czerwonej 1946, sygn. 146, Likwidacja sporów granicznych miasta Stoczek Łukowski1946, sygn.147, Akta i dokumenty dotyczące sprzedaży nieruchomości opuszczonych i reprywatyzowanych 1950-1952, sygn.148; Wykaz pochowanych na cmentarzu parafialnym w Stoczku Łukowskim, cmentarz stary, nowy. 1953, sygn.149; Akta przekazania małego budynku pobudowanego na placu szkolnym na wieczyste użytkowania dla Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim 1953, sygn.150; nab.: 3433/05 (1 j.a) protokóły posiedzeń Komisji Rewizyjnej 1935-1939, sygn.151, nab. 3770/08 (1j.a.) rejestr kart rozpoznawczych 1940-1944 (jęz. niem, pol.) sygn.152, nab.4388/11 projekt domu społecznego 1946 sygn.153, nab. 5573/2018 (4 j.a. ) - Korespondencja w sprawach sanitarnych i epidemiologicznych 1939-1940, sygn. 154; Zarządzenia, obwieszczenia, ogłoszenia i okólniki w sprawach różnych 1940, sygn.155; Rekwirowanie towarów i ich dystrybucja 1940, sygn. 156; Sprawy różne (głównie obrót artykułami rolnymi) 1939-1940, sygn.157 Number of units in the group: 157
62/444/0 vacat - Komornik przy Sądzie Okręgowym w Białej Podlaskiej - przeniesiony do "Zbioru akt komorników" Nr 1283 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/445/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wiśniewie powiat Siedlce 1957-1972 [1974 ] 0 Unroll
1. Plany pracy 1959-1972 sygn. 1-5, 2. Działalność organów kolegialnych 1964-1968 sygn. 6-8, 3. Protokóły sesji GRN 1959-1972 sygn. 9-24, 4. Protokóły posiedzeń Komisji 1958-1972 sygn. 25-42, 5. Protokóły posiedzeń Prezydium 1958-1972 sygn. 43-58, 6. Zebrania wiejskie 1958-1969 sygn. 59, 7. Wiejskie programy rozwoju 1967 sygn. 60, 8. Gromadzki Komitet FJN 1969-1970 sygn. 61, Wybory sołtysów 1959-1971 sygn. 62-78, Nadzór nad stowarzyszeniami - Kółka Rolnicze 1957-1974 sygn.79-98, Plan samoobrony 1970 sygn.99, Rejestr pokomasacyjny 1964 sygn.100. Number of units in the group: 100
62/446/0 Akta Kuczyńskich z Korczewa i Repek 1719-1853 0 Unroll
Sumariusz dóbr Korczew wsi Korczew, Bartków, Sarnów, Krychowo, Szczeglacin, Laskowice, Starczewice, Przekop 1790 sygn. 1, Wyciągi z ksiąg grodzkich dot. zatargu Leona Kuczyńskiego z Krasnodębskim 1731-1747, Akta procesowe 1719, 1750-1807 sygn. 3 -7 , Akta dotyczące poddanych 1719-1779 sygn. 8- 10 (3 j.a.), Akta administracyjno- gospodarcze 1776- 1834 sygn. 11-22 (12 j.a.), Paszporty Kuczyńskich i ich służby 1791-1853 sygn. 23-24, 27, Akta dotyczące wsi Bodiatycze rodziny Paszkiewiczów 1791-1853 sygn. 25, "O ułożeniu porządnym krasomowskich myśli" XVIIIw sygn. 26, Paszport Józefa Hanela z Lublińca do Warszawy 1834 sygn.27 Number of units in the group: 27
62/447/0 Cesarsko - Niemiecki Sąd Okręgowy w Łukowie 1915-1918 0 Unroll
Zawiera wyłącznie akta spraw cywilnych. - Akta spraw cywilnych 1915 – 1918 Sygn. 1 – 122 Number of units in the group: 122
62/448/0 vacat - Komisarz Sądowy Powiatu Węgrowskiego - akta włączone do zespołu nr 451 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/449/0 vacat - Sąd Gminny w Sokołowie Podlaskim -patrz zespół 1254 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/450/0 Sąd Gminny w Suchożebrach 1915-1917 [1920] 0 Unroll
Akta spraw cywilnych 1915-1917, sygn.1-358,383-386 Akta spraw opiekuńczych 1915-1917 [1920], sygn.359-382 Number of units in the group: 386
62/451/0 Cesarsko - Niemiecki Sąd Okręgowy w Sokołowie Podlaskim 1915-1918 0 Unroll
Schemat inwentarza archiwalnego zespołu 62/451 I. Akta spraw Cesarsko-Niemieckiego Sądu Okręgowego w Sokołowie1.Akta spraw cywilnych 1915-1918 sygn.1-257 (257j.a.) 2.Akta sprawy karnej1916-1917 sygn.258(1j.a.) II. Akta komorników urzędujących przy Cesarsko-Niemieckim Sądzie Okręgowym w Sokołowie 1. Pomoce kancelaryjne Rejestr służbowy komornika w Sokołowie Z. Michałowskiego 1915-1916 sygn.259 (1j.a.) Rejestry służbowe komor. w Sokołowie L.Wierzbickiego 1916-1916 sygn.260-262 (3j.a.) Rejestry służbowe komor. w Węgrowie W.K.Czapskiego 1916-1917 sygn. 263-264(2j.a.) Księga opłat komornika w Sokołowie L.Wierzbickiego 1917sygn.265(1j.a.) Księga opłat komornika w Węgrowie W.K.Czapskiego 1917sygn.266(1j.a.) 2. Akta spraw; Akta spraw komornika w Sokołowie L. Wierzbickiego 1917sygn.267-439(173j.a.) Akta spraw komornika w Węgrowie W.K.Czapskiego1916-1917sygn.440-551(112j.a.) Number of units in the group: 551
62/452/0 Sąd Pokoju w Skórcu 1919-1921 [1922-1929] 0 Unroll
Zawiera pomoce kancelaryjne: repertoria i skorowidze oraz akta spraw opiekuńczych dotyczące opieki nad nieletnimi i majątkiem oraz spisu inwentarza, spraw cywilnych dotyczące spraw majątkowych, własnościowych i egzekucji należności i alimentów oraz eksmisji, spraw karnych pospolitych wykroczeń takich jak kradzież, obelgi, potwarz szkody leśne i polowe. Pomoce kancelaryjne: - Repertorium spraw karnych 1919-1921 Sygn. 1-2, - Skorowidz spraw karnych 1919-1922 Sygn. 3 Akta spraw: - Akta spraw cywilnych 1919-1921 Sygn. 4-14, Akta spraw opiekuńczych 1919-1928 Sygn. 15-53 - akta spraw karnych 1919-1923 Sygn. 54-57 Number of units in the group: 57
62/453/0 Wieliczko Dominik komornik Sądu Grodzkiego w Międzyrzecu Podlaskim [1928] 1930-1932 [1934] 0 Unroll
Number of units in the group: 109
62/454/0 Sąd Pokoju w Grębkowie [1916] 1918-1927 0 Unroll
Schemat inwentarza daty skrajne liczba j.a. Akta karne Skorowidze K. 1918-1924 sygn. 1-5 (5j.a. ) Repertoria 1920-1925 sygn. 6-11 (6j.a.) Fascykuły spraw karnych 1919-1925sygn. 12-19, 44-50 (21j.a.) Akta spraw karnych [1916]1918-1922 sygn. 20-25 (6j.a. ) Akta cywilne Fascykuły spraw cywilnych 1919-1925 sygn. 26-31 ( 6j.a.) Akta spraw cywilnych 1922-1927 sygn. 32-43 (12j.a.) Number of units in the group: 50
62/455/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Serokomli powiat Łuków [1855] 1871-1916 2891 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1871-1879 sygn. 1-9, Alegaty do aktów małżeństw 1855,1874-1879 sygn 10-16, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 17-37, Alegaty do aktów małżeństw 1880-1900 sygn. 38-58, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1901-1913 sygn. 59-69, 82-83, alegaty 1901-1903, 1905-1913 sygn. 70-79, 84-85, akta zbiorowe (sprostowania) 1905-1906 sygn. 80-81, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1914-1916 sygn. 89-91, alegaty 1914-1916 sygn. 86-88 Number of units in the group: 90
62/456/0 vacat - Komornik 2 rewiru Sądu Grodzkiego w Opolu Lubelskim - przeniesiony do "Zbioru akt komorników" Nr1283 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/457/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kołbieli powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1914 12217 Unroll
cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826 -65 sygn. 1-29, 31-41, Akta zgonów 1854 sygn. 30, Alegaty 1826-1833 sygn. 42-49 (8 j.a.), Alegaty 1839-1846 sygn. 50-57 (8j.a.), Alegaty 1848-1849 sygn. 58-59 (2 j.a.), Alegata 1865 sygn. 60 (1 j.a.), Cz. 2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1879 sygn. 61-74 (14 j.a.), Alegata 1872-1875, 1878 sygn. 75-79 (5 j.a.) (wklejone do ksiąg alegaty z 1898, 1900r), Cz. 3 [24 j.a. 0,56 mb] Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 80-100 (21 j.a.), Alegata 1890- 1892 sygn. 101-103 (3 j.a.), księga UMZ 1901 sygn. 104, alegata 1901 sygn. 105, dopływ 3381/05 księgi UMZ 1902- 1904 z wklejonymi alegatami sygn. 106-108, nab. 3555/06 księga UMZ 1905 (wklejona alegata), alegaty: 1887, 1893, 1894, 1897, 1901, nab. 4904/2014 księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z wklejonymi alegatami 1906, 1907, alegata 1896, nab. 4950/2014 księgi UMZ 1908-1913 z wklejonymi dokumentami, nab. 4981/2015 ksiega UMZ 1914 z wklejoną alegatą Number of units in the group: 124
62/458/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Adamowie powiat Łuków 1865-1909 2205 Unroll
Cz. I Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1879 sygn. 1-12, 14-15, Alegaty do aktów małżeństw 1866, 1878 sygn. 13, 16, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn 17-37, Alegaty do aktów małżeństw 1890, 1893-1895 sygn 38-41, allegata 1865, 1868-1877, 1879-1889, 1891-1892, 1896-1902, 1904-1905, 1907-1909 sygn. 42-76, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1909 (wklejona alegata 1906) sygn.77-85, alegata 1867, 1903 sygn. 86-87 Number of units in the group: 87
62/459/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Woli Gułowskiej powiat Łuków 1869-1909, 1920 3158 Unroll
Cz.I Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1869-1879 sygn. 1-11, Cz.II Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 12-32, Alegaty do aktów małżeństw 1869-1881, 1883-1899 sygn. 33-62,akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1909 sygn. 63-71, alegaty 1901, 1903-1904, 1907-1909, 1920 sygn. 72-78 (brak alegaty z 1906 roku, alegaty z 1902 i 1905 wklejone do ksiąg) Number of units in the group: 78
62/460/0 vacat - Komornik Sądu Grodzkiego w Stoczku Węgrowskim - włączono do zespołu nr 1314 - Sąd Grodzki w Stoczku Węgrowskim 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/461/0 vacat - Sąd Grodzki w Sokołowie [ poprzednio błędnie Powiatowy] podłączono do Sądu Grodzkiego w Sokołowie Podlaskim Nr zesp. 546 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/462/0 vacat - Komornicy Sądu Grodzkiego w Warszawie, poprzednio błędnie: Sąd Grodzki w Warszawie - podłączono do "Zbioru akt komorników"Nr 1283 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/463/0 Sąd Powiatowy w Łukowie [1936-1950] 1950-1975 [1978] 0 Unroll
nab. 1197/80 - akta z lat 1950- 1954 spis 112 ja. 0,60 mb, Nab. 2733\00.06.05 akta z lat 1968-1975 (73 j.a, 1,10 mb), nab. 4249/2011 - og. 3965 j.a. 15,50 mb z tego: spis nr 1/2011 akta administracyjne i finansowe 84 j.a. 1,40 mb, spis nr 3 - 3881 j.a (bez pozycji 28) 14,10 mb pomoce Ns, C (32 j.a.) i akta spraw Ns. C, Sp., Zg. 1951-1960, nab. 4264/2011 spis nr 4 - 102 j.a. 1,10 mb (bez poz. 1, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 34 pomoce do konserwacji) Number of units in the group: 4254
62/464/0 Sąd Pokoju w Sworach powiat konstantynowski 1919-1921 0 Unroll
repertorium spraw karnych z lat 1919-1921 - 1 ja. Number of units in the group: 1
62/465/0 vacat - Komornicy 2 rewiru Sądu Grodzkiego w Chełmie - dołączony do "Zbioru akt komorników" Nr 1283 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/466/0 Komornik Sądu Grodzkiego w Stoczku Łukowskim 1931-1933 0 Unroll
zawiera akta w sprawie egzekucji i zabezpieczenia powództwa komornika Number of units in the group: 8
62/467/0 Komornik Sądu Grodzkiego w Łukowie 1929-1936 0 Unroll
zawiera akta w sprawie egzekucji i zabezpieczenia powództwa komornika, repertorium 1933, skorowidz 1930 Number of units in the group: 62
62/468/0 vacat - Komornik Sądu Grodzkiego w Międzyrzecu Podlaskim - przeniesiony do "Zbiory akt komorników" Nr 1283 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/469/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kałuszynie powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1917 3152 Unroll
Cz. 1Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn. 1-40, Alegata 1826-1929, 1839-1864 sygn. 41-70, Cz. 2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1879 sygn. 72-85 (14j.a.), Alegata 1866-1879 sygn. 86-99 (14 j.a.), Cz. 3 [41 j.a. 0,76 mb] Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 100-120 (21j.a.), Alegata 1880-1891, 1893-1900 sygn. 121-140 (20j.a.), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1911 sygn. 141-151, dokumenty do akt małżeństw 1901-1913 sygn. 152-170 (z roku 1907, 1909-1913 poz 2 j.a), księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1912-1917 sygn. 171-174, 180, 182, alegaty 1914-1917 sygn. 175-179,181 Number of units in the group: 182
62/470/0 vacat - Komornicy przy Sądzie Okręgowym w Pińsku na powiat brzeski - przeniesiony do "Zbioru akt komorników" Nr 1283 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/471/0 Akta gminy Wojcieszków powiat Łuków 1892-1954 0 Unroll
Cz. I z lat 1892-1944 akta w układzie chronologicznym - tematyka: podatki skarbowe, szarwarki, dostawy, rekwizycje, sprawy aprowizacji, sprawy urzędników gminnych, areszty i kary sądowe, statystyki dotyczące gminy, rejestracja strat wojennych z 1920r, szkoły gminne, zwalczanie chorób zakaźnych ludzi i zwierząt gospodarskich, kasa zapomogowo-pożyczkowa, korespondencja z komisjami ziemskimi, pobór do wojska, daniny narodowe, sprawy dowodów osobistych, meldunków, opinii o mieszkańcach, wybory do parlamentu, sprawy rolne, przedsiębiorstwa gminne, dozór kościelny, sygn. 1-344, cz. II z lat 1943-1954: dokumentacja Gminnej Rady Narodowej (protokóły posiedzeń, sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności, komisje rady) 1945-1954 sygn. 345-367, budżet, sprawy finansowe 1945-1954 sygn. 368-389, wykazy gospodarstw, podatku 1945- 1953 sygn. 390-426, szarwarki, sprawy dróg i mostów 1947- 1954 sygn. 427-443, Oświata, kultura 1947-1949 sygn. 444-445, korespondencja różna ewidencja 1953-1954 sygn. 446-448, rejestr poborowych ur. 1911-1924 sygn. 449, kontrola ruchu ludności, dowody do akt stanu cywilnego 1946- 1953 sygn. 450-491, akta dopisane po skontrum z 19161 sygn. 492-499, w czasie skontrum w 1996r stwierdzono brak sygn. 26, 49, 200, 225-229, 231-240, 242-243, 248-271, 273-277, 385-389, 425-429, 453-482, 485-490, 494-496, 498-499, wykreślone sygn. 31, 38, 98, 133, 134, 137, 144, 149, 152, 176, 186, 204, 211, 230, 241, 245-247, 272, 279-281, 290, 294, 308, 322-325, 330-333, 344, 377-384 Number of units in the group: 360
62/472/0 vacat - Komornik przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim - przeniesiony do "Zbioru akt komorników" Nr 1283 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/473/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Kałuszynie powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1929 12050 Unroll
cz. 1 [56 + 4 j.a 1,39 mb] Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn. 1-40, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1868, 1869-1877, 1878-1879 sygn. 41-43, 45-53, 57-58, Akta urodzeń, małżeństw 1869 sygn. 44, Alegaty do akt małżeństw 1875-1877, 1878-1879 sygn. 54-56, 59-60, Cz. 3 [34 j.a 0,77 mb] Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 61-82 (22j.a.), Alegata 1887-1889, 1891-1898, 1900 sygn. 83-94 (12 j.a.), akta urodzeń 1910 (oprawione razem z alegatą) sygn. 103, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1903, 1905-1909, 1911 sygn. 95-102, 104-105, Alegaty 1901-1904, 1906-1909, 1911-1912, 1914 sygn. 106-115, 119, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912-1914 (wklejone alegaty z 1913) sygn. 116-118, akta małżeństw 1916-1928 sygn.120-121, akta zgonów 1915-1929 sygn. 122-124, księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1916 sygn. 125 Number of units in the group: 125
62/474/0 Sąd Pokoju w Siedlcach 1919-1928 [1933] 0 Unroll
Zawiera pomoce ewidencyjne – repertoria, skorowidze – oraz akta wszystkich rodzajów spraw. Repertoria A [ o przymusowe wykonanie aktów ] 1918 – 1928 Sygn. 1 – 11, Repertoria Zb [ zbiorowe ] 1920 – 1926 Sygn. 12 – 13, Repertoria K [ spraw karnych ] 1918 – 1928 Sygn. 14 – 33, Skorowidze spraw karnych 1918 – 1928 Sygn. 34 – 42 Akta spraw opiekuńczych 1918 – 1928 Sygn. 43 – 275, Akta spraw o przymusowe wykonanie aktów 1918 – 1928 Sygn. 276 – 351 -Akta spraw zbiorowych 1919 – 1928 Sygn. 352 – 419, Akta spraw karnych 1924 – 1932 Sygn. 420 – 775, pozostałe 7943 j.a. Pierwotnie typowanych do brakowania spisano w tabeli WORD Number of units in the group: 8718
62/475/0 Sąd Grodzki w Siedlcach 1928-1939 0 Unroll
Zawiera pomoce ewidencyjne tj. repertoria spraw cywilnych i karnych, skorowidze oraz akta spraw. Nab. 2851 /2001.07.13: sprawy C 1930- 9 j.a., C 1932-23 j.a, C 1933 - 11 j.a., C 1934- 41 ja, C 1935- 36j.a, C 1936-15 j.a, IC 1936- 12 j.a, C 1937- 29j.a, C 1938-49j.a,, C 1939- 42 ja. Ogółem 267 j.a. Nab. 2979/02: Pomoce: Rep. C 1932t.II, 1933, "C 1934-35 oraz 1949-1950", Ca 1935, C 1931, 1932, skorowidze Ca 1935-1953, i in. nab. 3275/04 : Rep:. C 1932, 1935, Ns 1936-46, Co 1939-1942, nab. 3313/04 Akta spraw: Op. 1929 65 j.a , Op. 1930 50 j.a , Op. 1931 39 j.a, Op. 1932 52 j.a , Op. 1933 30 j.a , Op. 1934 48 j.a , Op. 1935 39 j.a., Op. 1936 17 j.a , Number of units in the group: 22125
62/476/0 Sąd Grodzki w Mordach 1929-1932 [1933-1938] 0 Unroll
Zawiera pomoce kancelaryjne: repertoria spraw cywilnych z lat 1929-1931, o przymusowe wykonanie akt z roku 1932, repertoria spraw karnych z lat 1930-1932, skorowidz spraw cywilnych z lat 1929-1932, skorowidz spraw karnych z lat 1931-1931, oraz akta spraw opiekuńczych z lat 1929-1932 dotyczące opieki nad nieletnimi i majątkiem oraz spisu inwentarza ,akta spraw cywilnych z lat 1929-1932, dotyczące podziału spadku, zwrot należności z długów, akta spraw karnych z lat 1931-1932 dotyczące drobnych przestępstw takich jak kradzież, przywłaszczenie, pobicie, obelgi, zakłócenie porządku publicznego, nie pełnienia warty nocnej, dręczenie zwierząt. Pomoce kancelaryjne: Repertoria spraw cywilnych 1929-1931 Sygn. 1-3, Repertorium o przymusowe wykonanie aktów 1932 Sygn. 4, Repertorium spraw karnych 1930-1932 Sygn. 5, Skorowidz spraw cywilnych 1929-1932 Sygn. 6-7, Skorowidz spraw karnych 1931-1932 Sygn. 10-11. Akta spraw: Akta spraw opiekuńczych 1929-1932 Sygn. 12-88, Akta spraw cywilnych 1929-1932 Sygn. 89-114, Akta spraw karnych 1931-1932 Sygn. 115-212, nab. 4423/2012 -502 j.a.0,50 mb Number of units in the group: 714
62/477/0 Sąd Grodzki w Wiśniewie 1929-1932 0 Unroll
Zawartość na podstawie karty A z 3.01. 2003 Marta Niedbało Wydział Cywilny; "C" repertorium procesów cywilnych 1930 sygn. 1, "C" skorowidz [ wg nazwisk stron] 1930 sygn. 2, "Op" sprawy o ustanowienie opieki i nadzór nad nią 1929-1932 sygn. 3-11, Wydział Karny: "Kg" sprawy karne 1929-1932 sygn. 12-86, nab.4422/2012. Number of units in the group: 240
62/478/0 vacat - Zarząd Powiatowy Ostrowski - przekazany do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Pułtusku zespół 79/236/0 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/479/0 vacat - Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Ostrowskiego - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/480/0 vacat - Starszy Strażnik Odcinka w Andrzejewie - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 421 to 480 of 1,973 entries.