Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/481/0 vacat - Towarzystwo Oszczędnościowo - Pożyczkowe w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/482/0 vacat - Zarząd Powiatowy Ostrołęcki - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/483/0 vacat - Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Ostrołęckiego - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/484/0 vacat - Urząd do Spraw Powinności Wojskowej powiatu Ostrołęka - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/485/0 Zarząd Powiatowy Węgrowski 1884-1918 0 Unroll
Sprawy wojskowo-policyjne 1884-1917 sygn. 1, 4-15, 34, 39, 44, 47, 51-55, 61-62, 67, 69-71, 74, 75, 77, 88, 95, 97, 99, 101-103, 106, 113, Wykaz statystyczny 1889 sygn. 2, O zaproponowaniu stanowiska pow. felczera 1889-1897 sygn. 3, Sprawy powiatu 1913-1918 sygn. 16, 100, 104-105, 111, 116-118, 121, Korespondencja i okólniki 1892-1916 sygn. 17, 18, 25, 32, 35-38, 40-42, 46, 63, 79, Roczne sprawozdanie ze spraw weterynaryjnych 1914 sygn. 19, O przyłączeniu wsi Wyżyki 1914 sygn. 20, Sprawy wyznaniowe 1914-1918 sygn. 21, 28, 89-93, 120, O skargach na bezprawne postępowanie sygn. 22, Oświata 1914-1915 sygn. 23, 30, 31, 96, 109, O zbiórce pieniędzy na utrzymanie litografii 1914-1915 sygn. 24, 26, O ziemiach pozostałych po wysiedlonych 1915 sygn. 27, O ubieganie się M. Wilewskiego o prawa właściciela stadionu 1915 sygn. 29, O likwidacji urzędów państwowych 1917 sygn. 33, O zaświadczeniach, paszportach i legitymacjach 1901 sygn. 43, Spis osób administracji gminnej 1906-1917 sygn. 45, Informacje o karalności i zachowaniu 1913-1914 sygn. 48, O sposobach zatrzymania podczas przekraczania granicy 1913 sygn. 49, O nadaniu obywatelstwa rosyjskiego obywatelowi austriackiemu 1913 sygn. 50, O obcokrajowcach 1914 sygn. 56, O wysiedleniu 1914-1915 sygn. 60, O przesiedleniu 1915 sygn. 64, O zorganizowaniu miejscowej ludności do obrony kolei 1915 sygn. 65, O ewakuacji rodzin osób urzędniczych 1915 sygn. 66, O osobach, którym zakazano przebywać w guberniach 1915 sygn. 68, O niemieckich koloniach 1915 sygn. 72, O uciekinierach 1915 sygn. 73, Sprawy miejskie 1907-1919 sygn. 76, 78, 80-87, 119, O poszukiwaniu mienia 1914-1915 sygn. 94, 110, O przedłużeniu projektu etatów 1914 sygn. 98, O spisie zwierząt domowych 1915 sygn. 107, O ściąganiu grzywien 1915 sygn. 108, O ściąganiu zbiórki i podatku 1915 sygn. 112, Preliminarz wydatków 1916 sygn. 114, Dokumenty dla wójtów gmin 1916 sygn. 115. Doinwentaryzowano w 2008r: Kredytowanie Węgrowskiego Zarządu 1907, 1904-1908 sygn. 122, 125, O zaspakajaniu finansowych potrzeb urzędu 1897-1898, 1899, 1896-1897 sygn. 123-124, 126, O prowadzeniu oddzielnych śledztw 1914 sygn.127, sprawposiadania broni i naruszeniu prawa łowieckiego 1914 sygn. 128, Sprawa transportu zwłok 1914 sygn. 129, O nadzwyczajnych wypadkach i zdarzeniach w urzedzie 1914 sygn. 130, nadzor policyjny nad zwolniona z więzienia mieszkanką gm. Miedzna 1914 sygn. 131, O wydawaniu dokumentów do paszportu 1914 sygn.133, Sprawa pozwolenia na utworzenie straży Pożarnej w Baczkach gm. Łochów 1914 sygn. 133, Sprawa pozwolenia na otwarcie kinematografu przez Ludwika Libensztajna właściciela fabryki 1914 sygn. 134, wprowadzenie różnych zakazów 1914 sygn. 135, wprowadzenie różnych obowiązków i podatków 1915 sygn. 136, Sprawa wypłacenia przez Skarb Państwa kwot na remonty budynków kościelnych w Liwie i Wiśniewie 1916 sygn. 137 Number of units in the group: 137
62/486/0 Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Węgrowskiego 1914-1915 0 Unroll
Sygn.1 Korespondencja ogólna 1914 -1915, Sygn. 2 Okólniki w sprawie poszukiwanych osób i mienia 1914 - 1915, Sygn. 3 Pieniężne uposażenia funkcjonariuszy straży ziemskiej 1915, nab 4515/2012 - 8 ja. 0,09 mb Korespondencja ogólna 1914, miesięczne sprawozdanie z działalności 1914, rozkazy dla straży ziemskiej 1914, wynagrodzenie straży 1914, wypłata innych form wynagrodzeń 1914, opis poszczególnych służb straży i ich wyposażenia w konie 1914, obowiązujące przepisy prawa 1914, poszukiwanie poborowych i zaginionych dokumentów 1915 Number of units in the group: 11
62/487/0 Starszy Strażnik Rewiru Węgrowskiego Miejskiego Powiatu Węgrowskiego 1915-1915 0 Unroll
Sygnatura 1. Okólniki, rozkazy i polecenia do wykonania z 1915r Number of units in the group: 1
62/488/0 vacat - Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Ostrowskiego - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/489/0 vacat - Ostrołęcki Urząd Skarbowy - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/490/0 vacat - Ostrołęcka Komisja Powiatowa do Spraw Wyborów do Dumy - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/491/0 vacat - Ostrowska Powiatowa Komisja do Spraw Wyborów do Dumy - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/492/0 vacat - Zarząd Żandarmerii powiatów Ostrołęckiego i Makowskiego - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/493/0 vacat - Zarząd Żandarmerii powiatów Ostrowskiego i Pułtuskiego - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/494/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/495/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Siedlcach [1919] 1920-1933 [1934-1942] 0 Unroll
Regulacje dotyczace miejscowości: Bale, Baranek, Barbaryna , Biernaty Stare , Biernaty Wólka , Borki gm. Wiśniew , Borki gm. Krześlin, Borki Serockie , Broszków , Broszków-Jerzewo, Broszków-Lasek, Broszków-Pieńki, Brzozów, Budki, Bzów, Chlewiska, Chodów , Cielemenc, Czachy , Czarnoty , Czepielin, Czerniejew, Czołomyje, Dąbrówka Ług , Dąbrówka Stany , Dąbrówka-Stara Niwka, Dąbrówka-Wyłazy, Domanice, Główki, Głuchów, Golice, Gołąbek, Grala Dąbrowizna, Gręzów , Grochówka, Grodzisk, Ja-godna, Januszówka, Januszówka-Koziestany, Jasionowice, Jastrzębie-Tworki, Jedlina, Kaliski, Kamianki Cabaje, Kamieniec, Kamionki, Kapuścianki, Karolina Korycińska, Klimonty, Kobylany Kozy , Kolonia Wesółka, Kołodziąż , Komory, Koryciany, Kosiorki, Kownaciska, Koziestany, Krynki-Rogale, Krzesk, Krześlin, Krześlin-Górka, Krzewica , Książopole- Smolaki , Księżopole –Budki, Księżopole –Jałmużny, Księżopole –Komory, Łepki Stare , Łęczycki, Łęki, Łomnica, Łozy, Łuniew, Marysin, Męczyn, Młynki , Mokobody, Mordy, Mościbrody, Nasiłów, Niewinność A, Niewinność B, Okniny , Okniny-Radomyśl, Olendy, Opole Nowe , Paduchy , Pieńki, Pliszki , Pniewiski , Pogonów, Przygody, Przywory, Rabiany, Ra-domyśl, Radzików Stopki , Radzików-Stok, Rogale, Ruda Wodyńska, Rzeszotki , Rzeszot-ków, Sekuła, Skolimów-Cierpigórz, Skolimów-Wojnów, Skórzec, Skupie, Skwierczyn Lacki , Smolaki, Sobicze , Sołdy, Sosna-Kozółki, Starawieś, Stok Ruski, Strzała, Strzała-Rządowa, Suchożebry, Szańków, Świniary, Tchórzew, Tchórzew Plewki, Teresin, Tęczki , Trzciniec, Tuszetów, Uziębły, Wesółka , Wielgórz, Wiśniew, Wodynie, Wola Broszkowska, Wola Se-rocka, Wola Suchożebrska, Wola Wodyńska, Wola Żukowska, Wołyńce, Wołyńce-Gołobórz, Wólka Biernaty, Wólka Kobyla, Wólka Krzymowska , Wólka Leśna, Wólka Łysowska , Wólka Wiśniewska, Zabłocie, Zaliwie Piegawki, Zbuczyn, Zemły, Żabokliki, Żelków, Żuków. Zawartość wg rodzaju regulacji: Scalanie (komasacja) sygn. 1-29, 31-46, 48-73, 75-76, 78-83, 85-94, 96-103, 106, 11, 113-131, 198-199, 228, 231, 232, 235, 262, 263, 273-275, 305-307, 328-331, 334-336, 340-350, Alienacje gruntów 177, 180-186, 197, Dowody prawne i tabele likwidacyjne 105, 261, 263, 312, 340, 341, 202, 236, 263, 295, dzierżawa 149, melioracje 191-194, 196, operaty 30, 47, 74, 77, 84, 95, 104, 112, 132, 148, 160, 175, 200, 223-226, 316, 317, 324, 327, parcelacje 133-147, 151-159, 161-164, 179, 314, 315, 339, 354-362, 365, 366, Podział wspólnot 176, 187, 188, Przeniesienie tytułu własności 318, 351, 363, 364, Rejestry pomiarowe 203, 204, 206-216, 218-222, 230, 233-234, 237-260, 263-272, 276-278, 282-294, 300,301, 303, 304, 308-311, 319-323, 325, 332-333, 337, 338, 352, 353, rejestr właścicieli 313, serwituty 165-174, 201, 279, 280, 296-299, 302, 326, upełnorolnienie 189-190, 195, Number of units in the group: 366
62/496/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żelechowie powiat Garwolin 1957-1972 0 Unroll
1. Uchwały sesji GRN 1957-1958 sygn. 1, 2. Protokóły z sesji GRN 1957-1972 sygn. 2-5, 3. Komisje radzieckie i ich działalność 1959-1972 sygn. 6, 4. Protokóły z posiedzenia Prezydium 1962-1972 sygn. 7-10, 5. Zebrania wiejskie, sołtysi 1970 sygn. 11, 6. Sprawozdania budżetowe 1971 sygn. 12, 7. Kontrole [b.d.] sygn. 13, 8. Budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego 1970-1972 sygn. 14-17 (inwentaryzacja dopływu: ) 9. Decyzje wydziału budownictwa 1964-1971 sygn. 18-19, 11. Sprawozdania o zatrudnieniu 1971-1972 sygn. 20, 10. Ewidencja nieruchomości PFZ 1969-1970 sygn. 21, 12. Sprawy testamentów (protokóły) 1971 sygn. 22 Number of units in the group: 22
62/497/0 Akta notarialne zatwierdzone przez notariuszy w Łukowie 1881-1935 0 Unroll
Wypisy z akt notarialnych 1889-1935 sygn. 1-27, Repertorium 1896 sygn. 28, Skorowidz 1881-1914 sygn. 29, nab. 3919/09 Kopie aktów noatarialnych 1878-1882 (numery 1-169) Number of units in the group: 30
62/498/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Mińsku Mazowieckim [1938-1950] 1950-1975 0 Unroll
1. Wydział Organizacyjno- Prawny [1947] 1950-1975 (1139 j.a.), 2. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 1950-1975 (230 j.a.), 3. Wydział Finansowy 1950-1975 (232 j.a.), 4. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa [1938-1949] 1950-1975 (268 j.a.), 5. Wydział Oświaty i Kultury [1945] 1950-1975 (204 j.a.), 6. Wydział Spraw Wewnętrznych 1955-1975 (187 j.a.), 7. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług [1938-1949] 1950-1975 (1068 j.a., w tym koncesje na działalność gospodarczą 1030 j.a.), 8. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1954-1975 (82 j.a.), 9. Wydział Budżetowo- Gospodarczy 1951-1973 (18 j.a.), 10. Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 1960-1974 (24 j.a.), 11. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury [1946-1949] 1950- 1975 (13773 j.a., w tym dokumentacja techniczna związana z wydawaniem pozwoleń na budowę 13704 j.a), 12. Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji 1967-1971 (9 j.a.), 13. Wydział Komunikacji 1965 -1972 (15 j.a.), 13. Wydział Skupu 1958-1975 (423 j.a. ), 14. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1963-1972 (5 j.a); nab. 5333/2017 - 234 j.a 2,50 mb ewidencja zakładów przemysłowych dopływ, nab. 5373/2017 - 16 j.a -0,10 mb, spis poz. 17907-17922, nab. 5741/19 (27 j.a.), nab.4340/11 (17 j.a. spis. 7/2011, poz.18621-18637), nab. 5795/19 (109 j.a. , 2.60 mb.), poz. 18638-18746; Number of units in the group: 18746
62/499/0 Skroboński Witold notariusz powiatu siedleckiego 1936-1937 0 Unroll
Akta notarialne 1936-1937 sygn. 1-3, Skorowidz 1936-1937 sygn. 4, Repertorium 1936-1937 sygn. 5 Number of units in the group: 5
62/500/0 Byczkowski Tadeusz notariusz w Siedlcach 1933-1933 0 Unroll
Wszystkie zespoły zawierają księgi aktów notarialnych dotyczących : umów kupna sprzedaży nieruchomości tj. majątków, gospodarstw rolnych, domów, placów, podziałów nieruchomości, darowizn, umów handlowych, dzierżawnych, pożyczek, rozporządzenia na wypadek śmierci, intercyzy przedślubne i inne układy majątkowe między małżonkami, akty plenipotencji, akty pojednawcze, pokwitowania zapłaconych sum należności dłużnych i innych rozliczeń spadkowych i majątkowych, wezwania do zapłaty oraz pomoce ewidencyjne tj. księgi repertoriów notarialnych i skorowidze. Struktura archiwalna zespołów odzwierciedla ich zawartość. Część II inwentarza - Akta notarialne 1933 - 1933 sygn. 1 - Skorowidz 1933 - 1933 sygn. 2 Część III inwentarza - Repertorium 1933 - 1933 sygn. 3 Number of units in the group: 3
62/501/0 Zarząd Patronatu nad Więźniami w Siedlcach 1922-1929 0 Unroll
1. Protokóły posiedzeń zarządu 1922- 1929 sygn. 1 Number of units in the group: 1
62/502/0 Brodowski Bolesław notariusz w Węgrowie 1931-1933 0 Unroll
Akta notarialne 1931-1933 sygn.1-8, Repertorium 1931, 1933 sygn.9-10, Skorowidz 1931-1933 sygn.11-13 Number of units in the group: 13
62/503/0 Skibniewski Zygmunt notariusz w Siedlcach 1931-1933 0 Unroll
Wszystkie zespoły zawierają księgi aktów notarialnych dotyczących : umów kupna sprzedaży nieruchomości tj. majątków, gospodarstw rolnych, domów, placów, podziałów nieruchomości, darowizn, umów handlowych, dzierżawnych, pożyczek, rozporządzenia na wypadek śmierci, intercyzy przedślubne i inne układy majątkowe między małżonkami, akty plenipotencji, akty pojednawcze, pokwitowania zapłaconych sum należności dłużnych i innych rozliczeń spadkowych i majątkowych, wezwania do zapłaty oraz pomoce ewidencyjne tj. księgi repertoriów notarialnych i skorowidze. Struktura archiwalna zespołów odzwierciedla ich zawartość. Część II inwentarza - Akta notarialne 1931 – 1933 sygn. 1 - 3, 3 j.a. - Repertorium 1931 – 1933 sygn. 4 – 6, 3 j.a. - Skorowidz 1931 – 1933 sygn. 7 - 8, 2 j.a. Część III inwentarza - Repertoria protestów weksli 1931 - 1932, sygn. 9 - 10, 2 j.a. Number of units in the group: 10
62/504/0 Sejmik Powiatowy w Garwolinie 1919-1925 0 Unroll
Księga protokółów posiedzeń Sejmiku Powiatowego zawierająca 31 protokółów od dn. 8 marca 1919 do dnia 31 października 1925r. Number of units in the group: 1
62/505/0 Chyliński Kazimierz notariusz w Siedlcach 1934-1946 0 Unroll
Wszystkie zespoły zawierają księgi aktów notarialnych dotyczących : umów kupna sprzedaży nieruchomości tj. majątków, gospodarstw rolnych, domów, placów, podziałów nieruchomości, darowizn, umów handlowych, dzierżawnych, pożyczek, rozporządzenia na wypadek śmierci, intercyzy przedślubne i inne układy majątkowe między małżonkami, akty plenipotencji, akty pojednawcze, pokwitowania zapłaconych sum należności dłużnych i innych rozliczeń spadkowych i majątkowych, wezwania do zapłaty oraz pomoce ewidencyjne tj. księgi repertoriów notarialnych i skorowidze. Struktura archiwalna zespołów odzwierciedla ich zawartość. Inwentarz część II - Akta notarialne- 1934 – 1939 sygn. 1 – 8 - Repertorium 1934 – 1938, 1945 sygn. 9 – 13 - Skorowidz 1934 – 1939 sygn. 14 – 19 Inwentarz cz. III - Akta notarialne- 1940 - 1946 sygn. 20 - 26 - Repertorium 1939 - 1946 sygn. 27 – 33 - Skorowidze 1940 - 46 sygn. 34 – 35 Number of units in the group: 35
62/506/0 Siokało Jan notariusz w Siedlcach 1934-1939 0 Unroll
Akta notarialne 1934-1939 sygn. 1-7, repertorium 1934-1938 sygn. 8-12, Skorowidz 1934-1939 sygn. 13-17, Kontrolka wekslowa 1934 sygn. 18 Number of units in the group: 18
62/507/0 Sikorski Józef notariusz w Siedlcach 1937-1951 0 Unroll
Wszystkie zespoły zawierają księgi aktów notarialnych dotyczących : umów kupna sprzedaży nieruchomości tj. majątków, gospodarstw rolnych, domów, placów, podziałów nieruchomości, darowizn, umów handlowych, dzierżawnych, pożyczek, rozporządzenia na wypadek śmierci, intercyzy przedślubne i inne układy majątkowe między małżonkami, akty plenipotencji, akty pojednawcze, pokwitowania zapłaconych sum należności dłużnych i innych rozliczeń spadkowych i majątkowych, wezwania do zapłaty oraz pomoce ewidencyjne tj. księgi repertoriów notarialnych i skorowidze. Struktura archiwalna zespołów odzwierciedla ich zawartość. Część II inwentarza - Akta notarialne 1937- 1939 sygn. 1-5, 5 j.a., - Skorowidz 1937 – 1938 sygn. 6, 1 j.a., Część III inwentarza - Akta notarialne 1940 – 1951, sygn. 7 - 20, 14 j.a., - Repertoria 1938 - 1940, 1947 - 1950, sygn. 21 - 25, 5 j.a., - Skorowidze 1939 – 1950 , sygn. 26 - 27, 2 j.a. Nab. 4817/2014 - 1 j.a. 0,04 mb księga wpłat podatku, opłat skarbowych od nabycia praw majątkowych 1949 Number of units in the group: 28
62/508/0 Dzierżawski Adam notariusz w Sokołowie Podlaskim 1926-1932, 1944-1951 0 Unroll
Zawartość wg inwentarza 1. Repertorium 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932 sygn. 1-7 dopływ 3394/05 Akty notarialne 1944-1951, Repertoria 1944- 1951 , skorowidze 1944-1951, skorowidz ubezwłasnowolnionych 1944-1951, księgi protestów 1945-1949 Number of units in the group: 30
62/509/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Kołbieli powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1903 2224 Unroll
Cz. 1 Akta urodzeń, 1826-1837 sygn. 1, Akta małżeństw 1826-1837 sygn. 2, Akta zgonów 1826-1838 sygn. 3, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1836 sygn. 4 -14, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1854- 1865 sygn. 15 -26, Cz. 2 Akta urodzeń 1866 sygn. 27, Akta małżeństw 1866 sygn. 28, Akta zgonów 1866 sygn. 29, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1867-1871, 1872-1873, 1874-1879 sygn. 30 - 41, Alegata 1877-1878 sygn. 42-43, Cz. 3 [22 j.a 0,31 ] Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 44-64 (21j.a.) , Alegata 1889 sygn. 65 (1j.a.), Ks. urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 (1 j.a.) sygn. 66, Księgi UMZ 1902-1903 sygn. 67-68, alegata z 1899 sygn. 69 Number of units in the group: 69
62/510/0 Akta stanu cywilnego parafii greckokatolickiej w Makarówce powiat Łosice 1858-1870 0 Unroll
Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1858-1865 sygn. 1-8, Alegaty 1861, 1862, 1864, 1865 sygn. 9-12, Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1870 sygn. 13-17, Alegaty 1866-1867 sygn. 18-19 Number of units in the group: 19
62/511/0 Moniuszko Lucjan notariusz w Węgrowie 1933-1945 0 Unroll
Akta notarialne 1933-1942 sygn. 1-22, Repertorium 1933-1945 sygn. 23-30 Skrowidz 1934-1942 sygn. 31-36 Number of units in the group: 36
62/512/0 Dworakowski Włodzimierz notariusz w Węgrowie 1942-1951 0 Unroll
Akta notarialne 1942-1951 sygn. 1-9, Skorowidze 1942-1951 sygn. 10-14, Repertoria 1946-1951 sygn. 15-19 Number of units in the group: 19
62/513/0 Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych 1746-1787 10 Unroll
sygn. 1. Przywilej króla Augusta III odnawiający lokację Siedlec na prawie chełmińskim oraz potwierdzający przywilej króla Władysława IV z 1635r - 1746 sygn.2 Przywilej króla Augusta III dla cerwi Św. Spasa w Rudzie Brzeskiej 1746 sygn. 3 Ekscerpt z protokółu potocznego grodzkiego województwa podlaskiego 1781 sygn. 4 Akt sprzedaży sklepu w Siedlcach przez Aleksandrę z książąt Czartoryskich Ogińską małżonkom Lewkowiczom - 1787 Number of units in the group: 4
62/514/0 vacat - Sąd Powiatowy w Siedlcach - zawierał akta Sądu Grodzkiego w Siedlcach - dołączony do zespołu Nr 475 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/515/0 Szpital Powiatowy Świętego Tadeusza w Łukowie 1911-1942 0 Unroll
Zawartość na podstawie karty A z III 1995 Elżbieta Sałamacha Sprawozdania z zakresu szpitalnictwa 1931-1937 sygn. 1 Ewidencja personelu 1927-1931 sygn. 2 Epidemiologiczne karty sprawozdawcze 1935-1942 sygn. 3-5 Dziennik główna [Księgi ewidencji chorych] 1911-1939 sygn. 6-30 Wykazy podopiecznych, którym udzielono pomocy b.d. Sygn. 31 Number of units in the group: 31
62/516/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jeruzalu powiat Mińsk Mazowiecki 1955-1972 0 Unroll
Plany pracy 1964-1972 sygn.1, Protokóły z sesji GRN 1960-1972 sygn. 2-15, Protokóły posiedzeń Komisji 1965-1972 sygn. 16-19, Protokóły posiedzeń Prezydium 1955-1972 sygn. 20-36, Protokóły zebran wiejskich 1971 sygn. 37, spotkania posłów i radnych z wyborcami 1971 sygn. 38, Plan gospodarczy 1961-1971 sygn. 39-50, Program rozwoju gromady 1961-1965 sygn. 51, Budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego 1968-1971 sygn. 52-54 (Zawartość na podstawie karty A z 7.03.2002 M. Niedziółka ) Number of units in the group: 54
62/517/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kuflewie powiat Mińsk Mazowiecki 1957-1972 0 Unroll
Zawartość na podstawie karty A z 21.03. 2002 (M. Niedziółka) 1. Działalność organów kolegialnych 1967-1970 sygn. 1 2. Protokóły z Sesji GRN 1968-1972 sygn. 2-7 3. Protokóły posiedzeń Komisji 1957-1972 sygn. 8-15 4. Protokóły posiedzeń Prezydium 1967-1972 sygn. 16-18 5. Zebrania wiejskie 1971-1972 sygn. 19-21 6. Plan gospodarczy gromady 1969-1972 sygn. 22-24 7. Protokóły kontroli 1970-1971 sygn. 25-26 8. Budżet 1966-1972 sygn. 27-32 9. Komisja Mandatowa 1966-1972 sygn. 33 Number of units in the group: 33
62/518/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Liwie powiat Węgrów - patrz Nr 697 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/519/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grodzisku powiat Mińsk Mazowiecki 1955-1968 0 Unroll
Plany pracy 1956-1967 sygn. 1-3, Protokóły z sesji GRN 1955-1968 sygn. 4-12, Protokóły posiedzeń Prezydium 1965-1968 sygn. 13-17 (zawartość na podstawie karty A 7.03. 2002 M. Niedziółka) Number of units in the group: 17
62/520/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli Rafałowskiej powiat Mińsk Mazowiecki 1955-1961 0 Unroll
Plany pracy 1955-1960 sygn. 1-2, Protokóły z sesji GRN 1955-1961 sygn. 3-5, Protokóły posiedzeń Prezydium 1959-1960 sygn. 6-7 (zawartość na podstawie karty A z 7.03. 2002 M. Niedziółka) Number of units in the group: 7
62/521/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mrozach powiat Mińsk Mazowiecki 1957-1972 0 Unroll
Plany pracy 1957-1966 sygn.1-3, Protokóły z sesji 1960-1972 sygn. 4-10, Protokóły posiedzeń Komisji 1962-1972 sygn. 11-22, Protokóły z posiedzeń Prezydium 1958-1971 sygn. 23-27, Protokóły zebrań wiejskich 1971-1972 sygn. 28-29, Plan gospodarczy gromady 1965-1969 sygn. 30-34, Sprawozdania 1969,1971 sygn. 35-36, Protokóły kontroli 1965-1971 sygn. 37-40, Budżet 1968-1972 sygn. 41-44, posiedzenia i sprawy organizacyjne Prezydium 1972 sygn. 45, Wybory sołtysów 1967, 1970 sygn. 46-47, Plany gospodarcze 1969-1971 sygn. 48-49, Sprawozdanie 1972 sygn. 50, Budżet 1972 sygn. 51, Plan Pracy 1972 sygn. 52, Sprawy pracownicze 1969-197 sygn.53, Realizacja budżetu 1971-1972 sygn. 54, Protokóły posiedzeń instancji partyjnych PZPR (Komitet Gromadzki, POP) w Mrozach 1964-1965 sygn. 55, nab. 4174/10 - 1 j.a. wybory sołtysów 1968, sygn.56, opracowania i materiały dotyczące projektowania budżetów jednostkowych, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie na rok 1964,1967, sygn.57-58 Number of units in the group: 58
62/522/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowej Wsi Grochowskiej powiat Sokołów Podlaski 1955-1968 0 Unroll
Protokóły sesji gromadzkiej rady 1958-1958 sygn. 1-4, Protokóły posiedzeń Prezydium 1958-1965 sygn. 5-9, Zebrania wiejskie 1964-1966 sygn.10 (zawartość na podstawie karty A 17.10. 2001 M. Niedziółka) Number of units in the group: 10
62/523/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwonce Grochowskiej powiat Sokołów Podlaski 1960-1972 0 Unroll
Protokoły sesji rady 1960-1972 sygn. 1-11, protokoły posiedzeń komisji 1967-1972 sygn. 12-17, protokoły posiedzeń prezydium 1960-1972 sygn. 18-27, zebrania wiejskie 1970-1971 sygn. 28, konferencje i narady 1971 sygn. 29, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1971 sygn. 30 (zawartość na podstawie karty A z 17.10. 2001 M. Niedziółka) Number of units in the group: 30
62/524/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skibniewie - dołączono do zespołu Nr 1167 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/525/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Siennicy powiat Mińsk Mazowiecki [1946] 1954-1972 [1973] 0 Unroll
Plany pracy 1958-1960 sygn. 1-2, Protokóły Sesji GRN 1954-1972 sygn. 3-21, Protokóły posiedzeń Komisji 1955-1972 sygn. 22-63, Protokóły posiedzeń Prezydium 1955-1972 sygn. 64-81, Zebrania wiejskie 1958-1972 sygn. 82-107, Program rozwoju gromady 1966-1970 sygn. 108, Wiejski program rozwoju rolnictwa 1967-1968 sygn. 109-110, Plan gospodarczy gromady 1960-1972 sygn. 111-121, Sprawozdania ze skupu 1962- 1971 sygn. 122-128, Protokóły kontroli 1962-1972 sygn. 129-137, Budżet 1955-1972 sygn. 138-147, Sprawozdania finansowe 1959-1972 sygn. 148-160, Zestawienie zbiorcze spisu rolnego 1963-1969 sygn. 161-164, Kwestionariusze personalne GRN (1946) 1955 sygn. 165, Protokóły komisji 1960, 1961, 1964-1965, 1967-1969 sygn.166-170, Program realizacji postulatów ludności 1961, 1965 sygn.171, Rejestr uchwał GRN 1958-1963, 1967-1972 sygn.172-173, Rejestr uchwał prezydium 1958-1963, 1967-1972 sygn.174-176, Czyny społeczne 1966 sygn.177-178, Regulamin działalności komisji 1969 sygn.179, Sprawozdawczość gospodarcza ogólna 1069-1972 sygn.180, Współpraca z organizacjami 1971sygn.181, Protokół odbioru obiektu drogowo-mostowego 1972 sygn.182, nab. 4659/2013 - 9 ja. 0,30 mb 1946-1963 karty gospodarstw, nab. 4804/2014 - 4 j.a 0,02 mb testamenty 1958-1973, sprawy osobowe i pracownicze PGRN , instrukcja kancelaryjna, nab.5144/2015 ewidencja ruchu budowlanego 1968-1971 (1 j.a.) Number of units in the group: 196
62/526/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pogorzeli powiat Mińsk Mazowiecki 1955-1961 0 Unroll
Plan pracy rady 1957 sygn. 1, protokoły z sesji rady 1955-1961 sygn. 2-7, protokoły komisji 1960 sygn. 8, protokoły posiedzeń prezydium 1955-1961 sygn. 9-15, zebrania wiejskie 1956, 1960 sygn. 16-17, plany gospodarcze 1960-1961 sygn. 18-19, budżety gromady 1955-1960 sygn. 20-25 (zawartość na podstawie karty A z 7.03. 2002 M. Niedziółka) Number of units in the group: 25
62/527/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żakowie powiat Mińsk Mazowiecki 1955-1959 0 Unroll
Protokoły sesji rady 1955-1958 sygn. 1-3, protokoły posiedzeń prezydium 1957-1959 sygn. 4, zebrania wiejskie 1955-1958 sygn. 5, sprawozdania z obowiązkowej dostawy żywca 1956 sygn. 6, budżety 1955-1958 sygn. 7-10, plan i budżet gromady 1959 sygn. 11 (zawartość na podstawie karty A z 7.03.2002 M. Niedziółka) Number of units in the group: 11
62/528/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowym Zglechowie powiat Mińsk Mazowiecki 1955-1961 0 Unroll
Protokoły z sesji rady sygn. 1-8, protokoły komisji 1957, 1959-1960 sygn. 9-10, protokoły posiedzeń prezydium 1955-1961 sygn. 11-13, uchwały rady 1961 sygn. 14, zebrania wiejskie 1955-1961 sygn. 15-19, budżety 1955-1959 sygn. 20-25, Protokóły zebrań wiejskich 1961 sygn.26, Komisja budżetowo finansowa 1956 sygn.27, Komisja finansów, budżetu, podatków 1961 sygn.28, Rejestr uchwał GRN 1955-1960 sygn.29, Rejestr uchwał Prezydium 1955-1960 sygn. 30 Number of units in the group: 30
62/529/0 Zbiór fotografii 1922-1979 0 Unroll
Zawartość na podstawie karty A z 1981r (Maria Dauksza) Siedlce - wydarzenia kulturalne 1975-1979 - 25 szt Siedlce - budynki architektura 1929-1976 - 49 szt Siedlce - gospodarka, przemysł 1945-1979 - 13 szt Siedlce- życie polityczne 1945-1979 - 13 szt Węgrów b.d. -23 j.a. Łuków 1960-1979 - 384 szt. dopływy: 2384/1997 album fotografii Korpusu Podof. 9 PAC - dar H. Tomczyka 3257/ 04 dwie fotografie inż.. Stefana Stefanoffa więźnia Starobielska -dar Władysława Stefanoffa 3573/06 dar Lecha Tomasza Jabłońskiego -fot. Owalna na tekturze ze Zjazdu Lekarzy Weterynarii Gub. Siedleckiej wyk. [1907-1915] Number of units in the group: 876
62/530/0 Zbiór pocztówek siedleckich 1903-1939 0 Unroll
Zespół zawiera 47 pocztówek dotyczących budowli, ulic, pomników itp. Siedlec. Podstawą pocztówek były fotografie Adolfa Gancwola i B. Sadowskiego (miał zakład przy ul. Szpitalnej 7, ob.. Kochanowskiego). Number of units in the group: 47
62/531/0 Akta gminy Niwiski powiat Siedlce 1945-1950 0 Unroll
Budżet 1945-1946 sygn. 1, Podanie o umorzenie podatku gruntowego 1952 sygn. 2-3. Number of units in the group: 3
62/532/0 vacat - Akta gminy Łysów - dołączony do zespołu Nr 93 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/533/0 Inspektorat Szkolny Siedlecki i Państwowa Komisja Weryfikacyjna dla Legalizacji Wyników Tajnego Nauczania w Siedlcach 1938-1949 [1969] 0 Unroll
1. Akta Inspektoratu Szkolnego w Siedlcach 1938-1949 - Materiały statystyczne (wykaz pracowników oświatowych, organizacji społecznych, szkół ze względu na stopnie organizacji) 1938 sygn.1, sprawozdanie z organizacji szkolnictwa i bibliotek 1937/1939 sygn.2, zestawienie powszechnych szkół publicznych 1940/1941 sygn.3, Sprawy Wydziału Oświaty 1946-1949 sygn.4 2. Akta Państwowej Komisji Weryfikacyjnej dla Legalizacji wynikow Tajnego Nauczania 1943-1945 (1969) Wykaz nauczycieli, którzy opuścili powiat w latach 1945-1947 sygn. 5, Akta Komisji Weryfikacyjnej ds. Tajnego Nauczania (protokóły, zaświadczenia) 1944-1949 (1969), Akta tajnego nauczania w poszczególnych szkołach (1943) 1944-1945 sygn. 7-9, Świadectwa dojrzałości w układzie alfabetycznym 1944-1946 sygn. 10-11 3. Akta Powiatowej Komisji Weryfikacyjnej przy Inspektoracie Szkolnym 1944-1948; Rejestr orzeczeń o zaliczeniu stażu pracy nauczyciela 1945-1949 sygn. 12, Zaświadczenia wydane przez Komisję 1944-1948 sygn. 13, Rejestr podań nauczycieli o zaliczenie okresu wojennego do stażu pracy 1945 sygn.14, Lista nauczycieli tajnych kompletów 1945 sygn.15 Number of units in the group: 15
62/534/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Łukowie 1944-1947 0 Unroll
Wydział administracyjny: 1944-1947 sygn.1-36, ( Okólniki, przepisy, zarządzenia, Korespondencja w sprawach administracyjnych, statystyka , sprawy personalne), Dział urządzeń rolnych: okólniki w sprawach rolnych, statystyka 1944-1947 sygn. 36-46, Parcelacje: 1944- 1947 sygn. 47-50, Administracja przejściowa majątków Jarczew, Kawęczyn, Wojcieszków, Wola Okrzejska, Kock, Wola Domaszewska, Mysłów, Wilczyska, Domaszewnica, Jeleniec, Kujawy, Radoryż, Wagram, Kownatki, Burzec, Wola Osowińska, Oszczepalin, Gułów, Helenówka, Sarnów, Sobole, Anielin, Kosiorki, Krzywda, Strzyzew, Ryżki, Niedźwiadka, Podlodów, Przytoczno 1944-1945 sygn. 51-80, sprawy hipoteczne 1946-1948 sygn.81-83, scalanie gruntów, mienie pożydowskie, poniemieckie, opuszczone 1944-1947 sygn. 84-96, osadnictwo, odszkodowania wojenne, klęski, sprawy rolne 1945-1947 sygn. 97-112, Fundusz Ziemi i administracja resztówek i ośrodków szkolnych 1946-1947 sygn. 113-139, sprawy melioracyjno-rybackie, leśne 1944-1947 sygn. 140-149, maszyny rolnicze, hodowla 1944-1947 sygn. 150-160, Ośrodki kultury rolnej 1945-1947 sygn.161-172 Number of units in the group: 172
62/535/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Węgrowie 1952-1955 0 Unroll
Rozkazy dzienne 1953 sygn. 1, Sprawy organizacyjne 1954-1955 sygn. 2-6, Propaganda i szkolenia 1954-1955 sygn. 7-10, Zestawienie prac społecznych 1955 sygn.11, Sprawozdawczość dotycząca kadr 1954-1955 sygn. 12-13, Sprawy personalne 1952-1955 sygn. 14-18, Sprawy finansowo-gospodarcze 1954-1955 sygn. 19-22 Number of units in the group: 22
62/536/0 Związek Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację Zarząd Powiatowy w Węgrowie 1947-1949 0 Unroll
sygn. 1. Zaświadczenia o udziale w ruchu oporu i zgonach osób aresztowanych przez Niemców w czasie okupacji 1948-1949 (wśród załączników 1 świadectwo z okresu II wojny) , sygn.2 Podania o renty i zapomogi dla członków rodzin zamordowanych w czasie i po wojnie 1948-1949 , sygn. 3, -4 Sprawy organizacyjne 1947-1949, instrukcje i zarzadzenia, korespondencja 1949 sygn. 5 Number of units in the group: 5
62/537/0 vacat - Powiatowy Urząd Ziemski w Ostrowi Mazowieckiej - przekazany do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Pułtusku zespół 79/127/0 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/538/0 vacat - Powiatowy Urząd Ziemski w Ostrołęce - przekazany do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Pułtusku zespół 79/126/0 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/539/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Węgrowie [1919] 1920-1933 [1934-1937] 0 Unroll
W zespole występują akta dotyczące następujących miejscowości/ dóbr: Barchów, Bojmie, Borzychy, Brzóza, Brzózka, Burakowskie, Chojeczno, Chojeczno-Sybilaki, Czaple, Czaplowizna, Czarnowąż, Czarnowąż -dobra, Czerwonka Liwska, Gałki, Górki-Grubaki, Górki-Grubaki, Górki-Grubaki szlacheckie, Grabiny Nadjezierze, Gwizdały, Jabłonna, Jaczew, Jagodne, Jeżyska, Józefów, Kałęczyn, Karczewice, Kiełczew, Kołodziąż, Kołodziąż- dobra, Kołodziąż Górny, Kołodziąż-wieś, Koszelanka, Koszewnica, Kózki, Krupińskie, Krypy, Laski, Łochów, Łojewo, Łosiewice, Majdan Baczkowski, Miedzna, Miedzna-dobra, Międzyleś, Morzyczyn, Mrozowa Wola, Nadkole, Nojszew, Ocięte, Ogródek, Orzełek, Ostrówek –fabryka, Podborze, Polaki Dworskie i Włościańskie, Polków Sagały, Poszewka, Rafa, Rażny, Rostki, Roszczki, Rowiska, Ruchna –dobra, Ryczyca, Sadoleś, Sionna, Słuchocin, Sokółka, Sosnowo, Stawiska-dobra, Stawiska-wieś, Stoczek Szlachecki i Włościański, Sucha, Sucha-dobra, Suchodół, Śnice, Świętochów -Trawy, Tchórzowa, Trzcianka Stara, Ugoszcz, Wąsosze -Filipy, Węgrów-dobra, Węgrów-miasto, Wielądki, Wielgi Topór, Wielgie- Grabowiec, Wielgie -Zagrodniki, Wierzbno, Wierzbno-Janówek, Wilczonek, Witanki, Wola Miedzyszyńska, Wola Orzeszowska, Wólka Proszewska, Wronkowizna, Wycech, Wyczółki, Wywłoka, Zając, Zawady, Zieleniec, Żdżar. Zawartość aktowa (obok sygnatury): Operat 128, parcelacja 1, Podział wspólnot 89, przeniesienie własności 66, rejestry pomiarowe 24, 28, 32-34, 50, 51, 113, 123-126, 130, 131, 134, 136-140, scalanie gruntów 2-23, 25-27, 29,-31, 35-49, 52-56, 58, 110-112, 132, sprawa serwitutów 67-88, 90-109, 114-122, tabela likwidacyjna 133, wspólnota gruntowa 135, wyłączenia z parcelacji 127, zamiana gruntów 59-65 Number of units in the group: 140
62/540/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Sokołowie Podlaskim [1864-1919] 1920-1933 [1934-1948] 0 Unroll
W zespole znajdują się akta dotyczące następujących miejscowości, dóbr, folwarków: Adolfów, Szkopy, Baczki Bochy, Bartków Stary, Bielany Jarosławy, Błonie Duże i Małe, Borychów, Brodacze, Brzozów, Buczyn Ruski i Szlachecki, Bujały Gniewosze, Ceranów, Chądzyń, Czaple, Czaple Andrelewicze, Czaple Ruskie, Czekanów, Dąbrowa, Dolnepole, Dziegietnia, Dzięcioły Bliższe, Grochów, Grodzisk, Gródek, Grzymały, Guty, Hołowienki, Jadwisin, Jakubiki, Kanabród, Karskie, Knychówek, Kobylany Skorupki, Korczew, Kosierady, Kosów, Kosów Lacki, Kosów Ruski, Kossów Hulidów, Kostki, Kożuchów, Kożuchów Wielki, Krasów, Krzemień , Kudelczyn , Kupiętyn , Kurowice, Kutyski, Laskowice , Lebiedzie, Lipki , Łazów, Majdan, Maliszewa Stara i Nowa , Matejki, Mogielnica, Mołomotki, Nieciecz, Nieciecz Dwór, Niemirki, Nowa Wieś, Ostrów, Ostrowiec, Paczuski , Paczuski Duże i Małe, Patrykozy, Podłazówek, Pogorzel, Przeździatka, Przywózki, Rąbież, Rzewuszczyzna, Repki, Rogos folwark, Ruciany, Rytele Olechny i Suche, Rytele Wszołki, Rytele Święckie, Wólka Rytelska, Sabnie, Sawice Bronisze, Sawice Ruskie, Seroczyn, Skrzeszew, Smuniew, Sokołów, Sterdyń , Sterdyń Borki, Sterdyń Poduchowna, Szczeglacin, Szkopy, Szwejki, Telaki Dolne i Górne, Teofilówka, Toczyski Średnie, Tończa, Tosie , Tosie-Dąbrowy Folwark, Trebień, Trzciniec Mały, Walerów, Węże, Wierzbice Górne, Wierzbice Strupki, Wioska Włościańska, Włodki, Wojewódki Dolne i Górne, Wólka Okrąglik, Wrzoski , Wyrozęby Konaty Podawce, Wyszomierz , Zalesie, Zawady, Ząbków, Zembrów, Żanecin, Żochy Zawartość zespołu (obok sygnatury): Dzierżawa 33, Likwidacja serwitutów 27, 28, 29, 30, 52, 59, 65, 75, 76, 77, 96, 99, 100, 109, 110, 149, 159, 165, 168, 189, 194, 202, 217, 218, 225, 226, 244, 245, Odpis z księgi hipotecznej 152, Operat 97, 127, 147, 182, 183, 253, Parcelacja 1, 48-51, 67-69, 85, 91, 98, 101, 104, 106-108, 111, 123-126, 128, 139, 140-142, 150, 151, 166, 171, 173, 174, 178-181, 186, 191, 192, 196, 197, 200, 201, 203, 205-208, 212, 223, 250, Podział wspólnot 229, Protokół klasyfikacyjny gruntów 40, Przeniesienie tytułu własności 32, 172, 204, Rejestr pomiarowy 34-39, Rozgraniczenie 167, Scalanie gruntów 2-26, 31, 34-38, 41-46, 53-58, 60-64, 66, 70-74, 78-84, 86-90, 92-95, 102-103, 105, 112-122, 129-138, 143-146, 148, 153-158, 160-164, 169, 170, 175-177, 184-185, 187, 188, 190, 193, 195, 198-199, 209-211, 213-216, 219-222, 224, 227-228, 230-243, 246-249, 251-252, 254-255, Szkic gruntów 47, Upełnorolnienie gospodarstw 31, 74, 186, nab. 5215/2016 dokumenty formalno-prawne potwierdzające posiadanie gruntów wsi Grochów, Tosie, Dąbrowa, tabele likwidacyjne Rytele Olechny, Szwejki i rejestry pomiarowe wsi Dziecioły Bliższe, Lebiedzie, Szwejki Number of units in the group: 262
Showing 481 to 540 of 1,973 entries.