Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1/0 Sąd Okręgowy w Siedlcach 1876-1915 [1916-1917] 0 Unroll
Zawiera akta spraw dotyczących roszczeń majątkowych tj. podziałów , własności nieruchomości, majątków spadkowych, wprowadzenia w posiadanie, unieważnienia umów i aktów notarialnych, roszczeń pieniężnych z tytułu długów hipotecznych, wekslowych i innych, spłat działów spadkowych, alimentów, zawierania układów pojednawczych itp. Jako załączniki do nich występują odpisy aktów stanu cywilnego, aktów notarialnych , spisy inwentarzy, plany nieruchomości, wyciągi z tabel likwidacyjnych itd. Akta spraw karnych dotyczą przestępstw przeciwko mieniu (kradzież, oszustwo, przywłaszczenie ) przeciwko zdrowiu i życiu (zabójstwo, pobicie) oraz innych. W skład zespołu wchodzą także pomoce ewidencyjne tj. repertoria, skorowidze, księgi kancelaryjne. - Referat cywilny 1876 – 1916 Sygn. 1 – 25 071, - Referat karny 1884 – 1912 Sygn. 25 072 – 25471. Akta doinwentaryzowane w 2010 roku (545 j.a. 4,90 mb tabela WORD): Akta spraw cywilnych 1876-1915 sygn.25472-25907, Fascykuły spraw cywilnych 1883-1900 sygn. 25908-25912, 25964-25969, Akta spraw karnych 1906-1915 sygn.25913-25945, Akta osobowe 1877-1915 sygn.25946-25951, Akta ogólne 1878-1915 [1916-1917] sygn.25952-25957, Akta korespondencyjne 1873-1896 sygn.25958-25963, Repertoria spraw cywilnych 1879-1915 sygn.25970-25987, Akta Sędziego Śledczego spraw ważniejszych 1908-1915 sygn.25988-26001, Akta Sędziego Śledczego na powiat garwoliński 1905-1916 sygn.26002-26007, Akta Sędziego Śledczego na powiat sokołowski 1913-1915 sygn.26008-26010, Akta Sędziego Śledczego na powiat radzyński 1914-1915 sygn.26011-26012, Akta Sędziego Śledczego na powiat włodawski 1906-1907 sygn. 26013, Akta Sędziego Śledczego na powiat łukowski 1912-1912 sygn.26014, Akta Sędziego Śledczego na powiat bialski 1914-1914 sygn.26015, Akta Sędziego Śledczego na powiat siedlecki 1915-1915 sygn.26016 Number of units in the group: 26016
62/2/0 Sąd Gminny 5 Okręgu Powiatu Węgrowskiego 1865-1915 0 Unroll
Pomoce kancelaryjne: 1876- 1913 sygn. 1 – 26 (skorowidze spr. karnych 1880 – 1900 – 4 j.a., skorowidze spraw cywilnych 1880 – 1912 – 5 j.a., repertorium spr. karnych 1903 – 1912 – 6 j.a., repertorium spr. cywilnych 1876 – 1913 – 11 j.a.), Akta spraw cywilnych: 1876- 1913 sygn. 27 – 522 (w tym Nariady 1876 – 1913 – 20 j.a.), Akta spraw opiekuńczych 1886-1901 sygn. 523 – 592, Dopisane w 2004r:Księga zapisków posiedzeń Sądu Gminnego w Czarnogłowiu 1870 – 1876 sygn. 593 (1 j.a), Księgi zapisków posiedzeń Sądu Gminnego w Grębkowie 1867 – 1875 sygn. 594-598 (5 j.a), Księgi zapisków posiedzeń Sądu Gminnego w Sinołęce 1865 – 1876 sygn. 599-603 (6 j.a), Pomoce kancelaryjne: Repertoria i skorowidze spraw cywilnych 1876-1914 sygn. 604- 626 (23 j.a.), Repertoria i skorowidze spraw karnych 1876- 1915 sygn. 627-632 (6 j.a), Skorowidz osób skazanych za kradzież leśną. 1889-1892 sygn. 633 (1 j.a.), w 2007r uzupełniono inwentarz o 7 j.a. Sygn. 634-640, tj. fascykuł spraw C 1885 sygn. 634, rejestr spraw C 1902 sygn. 635, rejestr spraw C 1915 sygn. 636, skorowidz spraw karnych 1883-1885 sygn. 637, skorowidz spraw karnych 1901-1907 sygn. 638, skorowidz spraw karnych 1908-1914 sygn. 639, rejestr spraw karnych 1914 sygn. 640 Number of units in the group: 640
62/3/0 Sąd Grodzki w Węgrowie 1940-1945 0 Unroll
nab. 3377/05 - 3 j.a. (1 sprawa C, Skor. C 1939-1941, Rep. (Ns, ZG, Sp.) 1946-1951, przes. 95/2010 do zesp. 1832 - 492 j.a. 1,30 mb, akta z lat 1929-1939 Number of units in the group: 1368
62/4/0 Komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach na powiat węgrowski 1918-1928 0 Unroll
Number of units in the group: 1026
62/5/0 vacat - Komornik Sądu Grodzkiego w Węgrowie - włączony do zespołu nr 1832 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/6/0 Sąd Gminny 3 Okręgu Powiatu Węgrowskiego [1857-1876] 1876-1915 0 Unroll
Sprawy cywilne wszczęte w latch 1879-1915 sygn. 1-296 Sprawy opiekuńcze odziedziczone z Sądu Gminnego w Starejwsi wszczęte w latach 1857-1876 sygn. 297-327 Sprawy opiekuńcze 1885-1914 sygn. 328-390 Number of units in the group: 390
62/7/0 Wolański C.K. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1886-1910 0 Unroll
Akta egzekucji należności dłużnych, podziałów spadków, spisy inwentarza, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości Number of units in the group: 1368
62/8/0 Skibniewski B.Ł. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1903-1913 0 Unroll
Akta egzekucji należności dłużnych, podziałów spadków, spisy inwentarza, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości Number of units in the group: 1753
62/9/0 Stawcow A.M. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1897-1905 0 Unroll
Akta egzekucji należności dłużnych, podziałów spadków, spisy inwentarza, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości Number of units in the group: 987
62/10/0 Korzeniewski I.M. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1908-1915 0 Unroll
Akta egzekucji należności dłużnych, podziałów spadków, spisy inwentarza, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości Number of units in the group: 996
62/11/0 Olędzki A. O. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1896-1915 0 Unroll
akta egzekucji należności dłużnych Number of units in the group: 426
62/12/0 Czarkowski Edward I. komornik 5 rewiru przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1905-1915 [1915-1917] 0 Unroll
akta egzekucji należności dłużnych Number of units in the group: 2385
62/13/0 Gincz I.A. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1891-1909 0 Unroll
Akta egzekucji należności dłużnych, podziałów spadków, spisy inwentarza, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości Number of units in the group: 732
62/14/0 Wróblewski O.P. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1900-1908 0 Unroll
Akta egzekucji należności dłużnych, podziałów spadków, spisy inwentarza, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości Number of units in the group: 15
62/15/0 Czikin W.N. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1891-1912 0 Unroll
Zawiera akta w sprawach wyegzekwowania należności pieniężnych. Number of units in the group: 14
62/16/0 vacat - Stanczewski W.K. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju II Okręgu Guberni Siedleckiej - akta włączone do zespołu 66 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/17/0 Maliszkiewicz F.K. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1878-1881 0 Unroll
zawiera akta w sprawie egzekucji należności dłużnych oraz sprzedaży w drodze licytacji majątku spadkowego Number of units in the group: 3
62/18/0 Wróblewski K.E. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1876-1908 0 Unroll
zawiera akta w sprawie egzekucji i zabezpieczenia powództwa komornika Number of units in the group: 344
62/19/0 Sporadkiewicz T.I. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1876-1880 0 Unroll
Akta egzekucji należności dłużnych, podziałów spadków, spisy inwentarza, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości Number of units in the group: 37
62/20/0 Turecki W.A. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1885-1905 0 Unroll
Akta egzekucji należności dłużnych, podziałów spadków, spisy inwentarza, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości Number of units in the group: 125
62/21/0 vacat -Wierzbicki L. komornik przy Sądzie Pokoju w Sokołowie Podlaskim - akta włączone do zespołu 451 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/22/0 Chudoparow G. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1912-1914 0 Unroll
akta egzekucji należności dłużnych, sprzedaży przez licytację nieruchomości, podziału majątków spadkowych Number of units in the group: 14
62/23/0 Potomkin D.M. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1889-1889 0 Unroll
Zawiera akta jednej sprawy dotyczącej egzekucji należności pieniężnych. Do akt dołączono akta Komornika A. M. Wondera przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach z lat 1887 – 1889, który wcześniej prowadził w/w sprawę ]. Number of units in the group: 1
62/24/0 vacat - Chmurkowski A. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach - nie znaleziony w czasie skontrum 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/25/0 Witkowski J. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1880-1891 0 Unroll
Zawiera trzy jednostki akt w sprawie wyegzekwowania należności pieniężnych. Number of units in the group: 3
62/26/0 Teodorowicz F.M. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1884-1884 0 Unroll
Zawiera akta w sprawie wyegzekwowania należności pieniężnych. Number of units in the group: 1
62/27/0 Wielowiejski A. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1876-1879 0 Unroll
zawiera akta w sprawie egzekucji i zabezpieczenia powództwa komornika Number of units in the group: 4
62/28/0 Borowski A.N. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1897-1914 0 Unroll
Akta egzekucji należności dłużnych, podziałów spadków, spisy inwentarza, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości Number of units in the group: 49
62/29/0 Starostwo Powiatowe w Siedlcach 1944-1950 0 Unroll
Referat Ogólno -organizacyjny 1944-1947 sygn. 1-4, Budżetowo-gospodarczy 1945-1948 sygn. 5-12, Społeczno-polityczny 1944-1945 sygn. 13-28, Administracyjno-prawny 1945-1950 sygn. 29-48, Opieki Społecznej 1947-1950 sygn. 49-70, Zdrowia, Weterynarii, Powiatowy Zarząd Drogowy (Referat Drogowy) 1944-1950 sygn. 71-72, Przemysłu 1945-1949 sygn. 73-74-, Aprowizacji 1944-1949 sygn. 75-157 , Referat handlu 1945-1950 sygn. 158-177 Powiatowa Komisja Usprawnienia Zaopatrzenia 1948-1950 sygn. 178-179, Odbudowy 1947-1949 sygn. 180-181, Rolnictwa i Reform Rolnych 1946-1950 sygn. 182-191, Powiatowe Biuro Rolnicze 1944-1946 sygn. 192, Koło Pomocy Społecznej 1948 sygn. 193, Referat Administracyjny 1948 sygn. 194, Grobownictwo Wojenne 1945-1948 sygn. 195-202, Plan młyna na Sekule 1946 sygn. 203, nab. 3003/2002, nab. 5204/2016 - 29 j.a 0,25 mb weryfikacja przydziału działek rolnych z reformy rolnej Number of units in the group: 288
62/30/0 Sąd Gminny 2 Okręgu Powiatu Siedleckiego 1893-1915 0 Unroll
Number of units in the group: 5763
Showing 1 to 30 of 1,973 entries.