Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1/0 Sąd Okręgowy w Siedlcach 1876-1915 [1916-1917] 0 Unroll
Zawiera akta spraw dotyczących roszczeń majątkowych tj. podziałów , własności nieruchomości, majątków spadkowych, wprowadzenia w posiadanie, unieważnienia umów i aktów notarialnych, roszczeń pieniężnych z tytułu długów hipotecznych, wekslowych i innych, spłat działów spadkowych, alimentów, zawierania układów pojednawczych itp. Jako załączniki do nich występują odpisy aktów stanu cywilnego, aktów notarialnych , spisy inwentarzy, plany nieruchomości, wyciągi z tabel likwidacyjnych itd. Akta spraw karnych dotyczą przestępstw przeciwko mieniu (kradzież, oszustwo, przywłaszczenie ) przeciwko zdrowiu i życiu (zabójstwo, pobicie) oraz innych. W skład zespołu wchodzą także pomoce ewidencyjne tj. repertoria, skorowidze, księgi kancelaryjne. - Referat cywilny 1876 – 1916 Sygn. 1 – 25 071, - Referat karny 1884 – 1912 Sygn. 25 072 – 25471. Akta doinwentaryzowane w 2010 roku (545 j.a. 4,90 mb tabela WORD): Akta spraw cywilnych 1876-1915 sygn.25472-25907, Fascykuły spraw cywilnych 1883-1900 sygn. 25908-25912, 25964-25969, Akta spraw karnych 1906-1915 sygn.25913-25945, Akta osobowe 1877-1915 sygn.25946-25951, Akta ogólne 1878-1915 [1916-1917] sygn.25952-25957, Akta korespondencyjne 1873-1896 sygn.25958-25963, Repertoria spraw cywilnych 1879-1915 sygn.25970-25987, Akta Sędziego Śledczego spraw ważniejszych 1908-1915 sygn.25988-26001, Akta Sędziego Śledczego na powiat garwoliński 1905-1916 sygn.26002-26007, Akta Sędziego Śledczego na powiat sokołowski 1913-1915 sygn.26008-26010, Akta Sędziego Śledczego na powiat radzyński 1914-1915 sygn.26011-26012, Akta Sędziego Śledczego na powiat włodawski 1906-1907 sygn. 26013, Akta Sędziego Śledczego na powiat łukowski 1912-1912 sygn.26014, Akta Sędziego Śledczego na powiat bialski 1914-1914 sygn.26015, Akta Sędziego Śledczego na powiat siedlecki 1915-1915 sygn.26016 Number of units in the group: 26016
62/2/0 Sąd Gminny 5 Okręgu Powiatu Węgrowskiego 1865-1915 0 Unroll
Pomoce kancelaryjne: 1876- 1913 sygn. 1 – 26 (skorowidze spr. karnych 1880 – 1900 – 4 j.a., skorowidze spraw cywilnych 1880 – 1912 – 5 j.a., repertorium spr. karnych 1903 – 1912 – 6 j.a., repertorium spr. cywilnych 1876 – 1913 – 11 j.a.), Akta spraw cywilnych: 1876- 1913 sygn. 27 – 522 (w tym Nariady 1876 – 1913 – 20 j.a.), Akta spraw opiekuńczych 1886-1901 sygn. 523 – 592, Dopisane w 2004r:Księga zapisków posiedzeń Sądu Gminnego w Czarnogłowiu 1870 – 1876 sygn. 593 (1 j.a), Księgi zapisków posiedzeń Sądu Gminnego w Grębkowie 1867 – 1875 sygn. 594-598 (5 j.a), Księgi zapisków posiedzeń Sądu Gminnego w Sinołęce 1865 – 1876 sygn. 599-603 (6 j.a), Pomoce kancelaryjne: Repertoria i skorowidze spraw cywilnych 1876-1914 sygn. 604- 626 (23 j.a.), Repertoria i skorowidze spraw karnych 1876- 1915 sygn. 627-632 (6 j.a), Skorowidz osób skazanych za kradzież leśną. 1889-1892 sygn. 633 (1 j.a.), w 2007r uzupełniono inwentarz o 7 j.a. Sygn. 634-640, tj. fascykuł spraw C 1885 sygn. 634, rejestr spraw C 1902 sygn. 635, rejestr spraw C 1915 sygn. 636, skorowidz spraw karnych 1883-1885 sygn. 637, skorowidz spraw karnych 1901-1907 sygn. 638, skorowidz spraw karnych 1908-1914 sygn. 639, rejestr spraw karnych 1914 sygn. 640 Number of units in the group: 640
62/3/0 Sąd Grodzki w Węgrowie 1940-1945 0 Unroll
nab. 3377/05 - 3 j.a. (1 sprawa C, Skor. C 1939-1941, Rep. (Ns, ZG, Sp.) 1946-1951, przes. 95/2010 do zesp. 1832 - 492 j.a. 1,30 mb, akta z lat 1929-1939 Number of units in the group: 1368
62/4/0 Komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach na powiat węgrowski 1918-1928 0 Unroll
Number of units in the group: 1026
62/5/0 vacat - Komornik Sądu Grodzkiego w Węgrowie - włączony do zespołu nr 1832 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/6/0 Sąd Gminny 3 Okręgu Powiatu Węgrowskiego [1857-1876] 1876-1915 0 Unroll
Sprawy cywilne wszczęte w latch 1879-1915 sygn. 1-296 Sprawy opiekuńcze odziedziczone z Sądu Gminnego w Starejwsi wszczęte w latach 1857-1876 sygn. 297-327 Sprawy opiekuńcze 1885-1914 sygn. 328-390 Number of units in the group: 390
62/7/0 Wolański C.K. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1886-1910 0 Unroll
Akta egzekucji należności dłużnych, podziałów spadków, spisy inwentarza, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości Number of units in the group: 1368
62/8/0 Skibniewski B.Ł. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1903-1913 0 Unroll
Akta egzekucji należności dłużnych, podziałów spadków, spisy inwentarza, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości Number of units in the group: 1753
62/9/0 Stawcow A.M. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1897-1905 0 Unroll
Akta egzekucji należności dłużnych, podziałów spadków, spisy inwentarza, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości Number of units in the group: 987
62/10/0 Korzeniewski I.M. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1908-1915 0 Unroll
Akta egzekucji należności dłużnych, podziałów spadków, spisy inwentarza, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości Number of units in the group: 996
62/11/0 Olędzki A. O. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1896-1915 0 Unroll
akta egzekucji należności dłużnych Number of units in the group: 426
62/12/0 Czarkowski Edward I. komornik 5 rewiru przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1905-1915 [1915-1917] 0 Unroll
akta egzekucji należności dłużnych Number of units in the group: 2385
62/13/0 Gincz I.A. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1891-1909 0 Unroll
Akta egzekucji należności dłużnych, podziałów spadków, spisy inwentarza, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości Number of units in the group: 732
62/14/0 Wróblewski O.P. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1900-1908 0 Unroll
Akta egzekucji należności dłużnych, podziałów spadków, spisy inwentarza, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości Number of units in the group: 15
62/15/0 Czikin W.N. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1891-1912 0 Unroll
Zawiera akta w sprawach wyegzekwowania należności pieniężnych. Number of units in the group: 14
62/16/0 vacat - Stanczewski W.K. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju II Okręgu Guberni Siedleckiej - akta włączone do zespołu 66 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/17/0 Maliszkiewicz F.K. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1878-1881 0 Unroll
zawiera akta w sprawie egzekucji należności dłużnych oraz sprzedaży w drodze licytacji majątku spadkowego Number of units in the group: 3
62/18/0 Wróblewski K.E. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1876-1908 0 Unroll
zawiera akta w sprawie egzekucji i zabezpieczenia powództwa komornika Number of units in the group: 344
62/19/0 Sporadkiewicz T.I. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1876-1880 0 Unroll
Akta egzekucji należności dłużnych, podziałów spadków, spisy inwentarza, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości Number of units in the group: 37
62/20/0 Turecki W.A. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1885-1905 0 Unroll
Akta egzekucji należności dłużnych, podziałów spadków, spisy inwentarza, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości Number of units in the group: 125
62/21/0 vacat -Wierzbicki L. komornik przy Sądzie Pokoju w Sokołowie Podlaskim - akta włączone do zespołu 451 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/22/0 Chudoparow G. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1912-1914 0 Unroll
akta egzekucji należności dłużnych, sprzedaży przez licytację nieruchomości, podziału majątków spadkowych Number of units in the group: 14
62/23/0 Potomkin D.M. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1889-1889 0 Unroll
Zawiera akta jednej sprawy dotyczącej egzekucji należności pieniężnych. Do akt dołączono akta Komornika A. M. Wondera przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach z lat 1887 – 1889, który wcześniej prowadził w/w sprawę ]. Number of units in the group: 1
62/24/0 vacat - Chmurkowski A. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach - nie znaleziony w czasie skontrum 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/25/0 Witkowski J. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1880-1891 0 Unroll
Zawiera trzy jednostki akt w sprawie wyegzekwowania należności pieniężnych. Number of units in the group: 3
62/26/0 Teodorowicz F.M. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1884-1884 0 Unroll
Zawiera akta w sprawie wyegzekwowania należności pieniężnych. Number of units in the group: 1
62/27/0 Wielowiejski A. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1876-1879 0 Unroll
zawiera akta w sprawie egzekucji i zabezpieczenia powództwa komornika Number of units in the group: 4
62/28/0 Borowski A.N. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1897-1914 0 Unroll
Akta egzekucji należności dłużnych, podziałów spadków, spisy inwentarza, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości Number of units in the group: 49
62/29/0 Starostwo Powiatowe w Siedlcach 1944-1950 0 Unroll
Referat Ogólno -organizacyjny 1944-1947 sygn. 1-4, Budżetowo-gospodarczy 1945-1948 sygn. 5-12, Społeczno-polityczny 1944-1945 sygn. 13-28, Administracyjno-prawny 1945-1950 sygn. 29-48, Opieki Społecznej 1947-1950 sygn. 49-70, Zdrowia, Weterynarii, Powiatowy Zarząd Drogowy (Referat Drogowy) 1944-1950 sygn. 71-72, Przemysłu 1945-1949 sygn. 73-74-, Aprowizacji 1944-1949 sygn. 75-157 , Referat handlu 1945-1950 sygn. 158-177 Powiatowa Komisja Usprawnienia Zaopatrzenia 1948-1950 sygn. 178-179, Odbudowy 1947-1949 sygn. 180-181, Rolnictwa i Reform Rolnych 1946-1950 sygn. 182-191, Powiatowe Biuro Rolnicze 1944-1946 sygn. 192, Koło Pomocy Społecznej 1948 sygn. 193, Referat Administracyjny 1948 sygn. 194, Grobownictwo Wojenne 1945-1948 sygn. 195-202, Plan młyna na Sekule 1946 sygn. 203, nab. 3003/2002, nab. 5204/2016 - 29 j.a 0,25 mb weryfikacja przydziału działek rolnych z reformy rolnej Number of units in the group: 288
62/30/0 Sąd Gminny 2 Okręgu Powiatu Siedleckiego 1893-1915 0 Unroll
Number of units in the group: 5763
62/31/0 Sąd Pokoju dla miasta Sokołowa Podlaskiego 1876-1913 0 Unroll
Zawiera akta spraw cywilnych o uregulowanie należności dłużnych, o eksmisję, podział nieruchomości itp. I. Okólniki, materiały statystyczne 1876-1906 sygn.1-3 (3 j.a.) - Akta spraw cywilnych 1877-1913 sygn. 4 – 936 (933 j.a.) Akta spraw karnych 1885, 1903 sygn. 937-938 (2 ja.) Number of units in the group: 938
62/32/0 Sąd Pokoju w Siedlcach 1864-1914 0 Unroll
Zawiera akta spraw opiekuńczych , cywilnych i karnych. - Akta spraw o ustanowienie opieki 1866 – 1886 sygn. 1 – 26 - Akta spraw cywilnych 1902 – 1914 sygn. 27 – 140 - Akta spraw cywilnych i karnych ( nieopracowane ) 1866 – 1914 11860 j.a. Number of units in the group: 12000
62/33/0 Sąd Gminny 5 Okręgu Powiatu Siedleckiego 1867-1915 [1917] 0 Unroll
Zawiera akta spraw cywilnych, opiekuńczych i karnych oraz pomoce ewidencyjne Number of units in the group: 851
62/34/0 Sąd Gminny 4 Okręgu Powiatu Siedleckiego [1855-1876] 1876-1916 [1926] 0 Unroll
Skorowidze archiwalne 1876-1895 sygn. 1-2 Księgi protokółów posiedzeń sądów gminnych: Wiśniew 1865-1869 sygn. 3 Domanice 1870-1872 sygn. 4 Sąd Gminny 4 Okręgu 1876-1881 sygn. 954 Rejestry Rejestry Spraw Opiekuńczych 1860 –1915 sygn. 5-6 Rejestry Spraw Cywilnych 1876-1915 sygn. 7-35 Rejestr Spraw Karnych 1914 sygn. 36 Skorowidze Skorowidze Spraw Cywilnych 1876-1915 sygn. 37-54 Skorowidz Spraw Karnych 1912-1915 sygn. 55 Akta spraw opiekuńczych: Odziedziczone po gminie Starawieś 1860 – 1893 sygn. 56-73 Odziedziczone po gminie Wiśniew 1869-1893 sygn. 74-88 Odziedziczone po gminie Jastrzębie 1870-1893 sygn. 89-98 Odziedziczone po gminie Domanice 1855-1893 sygn.99-114 Wniesione w latach 1877 –1915 sygn. 115-604 Akta spraw o ochronę mienia 1879-1895 sygn. 605-673 Akta spraw cywilnych 1876-1915 sygn. 674 –951 Akta spraw karnych 1876-1878, 1893 sygn. 952-953 Księga protokółów posiedzeń Sądu Gminnego 4 Okręgu 1876-1881 sygn. 954 2005 - doinwentaryzowano 2 sprawy opiekuńcze: 12/1910, 3/1911 sygn. 955-956 2007 doinwentaryzowano 5 j.a. Rejestr spraw cywilnych za 1898r sygn. 957 fascykuł spraw cywilnych za lata 1881-1883 nr 548-1075 sygn. 958 sprawy opiekuńcze z gminy Jastrzębie nr 42 (arch.112/1893) i 62 (arch.62/1893) sygn. 959-960 spraw cywilna 315/1911 sygn. 961 Number of units in the group: 961
62/35/0 Sąd Gminny 3 Okręgu Powiatu Siedleckiego [1865-1875] 1876-1915 0 Unroll
Repertoria, skorowidze z lat 1866- 1914 sygn. 1-67 (67 j.a.) Akta spraw cywilnych - fascykuły z lat 1900-1915 sygn. 68-84 (17 j.a) Akta spraw opiekuńczych - poszyty z lat 1889 - 1915 sygn. 85-261 (177 j.a.) Akta spraw o opiekę nad małoletnimi i ochronę majatku z lat 1865-1913 sygn. 262 - 726 (465 j.a) Akta spraw o sporzadzenie spisu majątku z lat 1890-1895 sygn. 727 - 753 (27 j.a.) Akta spraw o ochronę majatku z lat 1899- 1908 sygn. 754- 799 (46 j.a.) Number of units in the group: 799
62/36/0 Akta miasta Siedlce 1781-1950 0 Unroll
Rachunek Wydatków i Dochodów 1918-1919 sygn. 11, Budżet 1918-1919, 1924, 1925, 1926-1939, 1941-1942, 1944-1949, sygn. 12, 14, 15, 17-30, 32, 33, 43, 62, 78, 86, 91, 100, 101, 112-113, 118, Sprawozdania 1923, 1927-1942, 1944-1947, 1949-1950, sygn. 13, 32, 34-42, 44, 47-49, 52, 63, 79, 84-85, 90, 11-111, 117, Protokoły 1934, 1940, 1944-1950 sygn. 45, 50, 52, 80, 92-93, 96-98, 108-109, 115-116, X-XII 1939 sygn. 2361, Działalność administracji państwowej 1934-1935 sygn. 46, Księga zarządzeń burmistrza 1940, 1945 sygn. 51, 81-82, Karty rejestracyjne 1940 sygn. 54, Kontrola wydanych kart przemysłowo-podatkowych 1941 sygn. 56, Skorowidz kart przemysłowo-podatkowych 1941 sygn. 57, Alfabetyczny spis wysiedlonych z Pomorza 1942, sygn. 65, Skorowidz do kart przemysłowo-podatkowych1942 sygn. 66, Wykazy osób wysiedlonych z Polski Zachodniej 1939-1944 sygn. 70, Alfabetyczny spis wysiedlonych 1942-1944 sygn. 71, Księga zarządzeń prezydenta 1944, 1946 sygn. 76, 106, Dziennik wydarzeń 1944-1945 sygn. 77, Sprawy zbrodni niemieckich 1945 sygn. 83, Elektrownia miejska 11.01.1934, 1946 sygn. 87, 2366, Korespondencja 1946 sygn. 88, Rejestry 1944, 1946, sygn. 89, 2357, 2406, Ankiety personalne członków MRN 1945-1948 sygn. 94, Związek Elektryfikacyjny 1948 sygn. 95, Przepisy i zarządzenia ogólne 1948 sygn. 99, Arkusze wymiarowe podatku gruntowego 1948-1949 sygn. 102-105, Księga protokołów Zarządu Miejskiego 1949 sygn. 107, Skorowidz do ksiąg rejestru mieszkańców sygn. 119-128, 2407-2416, Książka meldunkowa (układ alfabetyczny wg ulic) 1910-1951 sygn. 129-2356, 2378-2405, Referat drogowy 1942 sygn. 2359, Pozwolenie na Siedleckie Zrzeszenie Nauczycieli 1917 sygn. 2360, Wykaz ludności getta siedleckiego 7.11.1941 sygn. 2362, Zniszczenia wojenne 1939, 1944 sygn. 2363-2364, Dokumenty dotyczące wpisywania do ksiąg ludności stałej 1891-1914 sygn. 2365, Władze miejskie-rozporządzenia po wyzwoleniu 1944, sygn. 2367, Stan ludności 1940 sygn. 2368, Księgi adresowe 1920-1939 sygn. 2369-2370, Księgi ewidencji ludności stałej sygn. 2371-2377, nab. 2616/99 - 3 j.a. Dokumentacja techniczna wodociągi i kanalizacja, nab. 4100/10 - 2j.a. wykazy osób posiadających nieruchomości 1934-1936, 1939, nab. 4483/2012 4 j.a. 0,06 mb - księga cechu garncarskiego 1781-1834, akta dotyczące b. wojskowych polskich 1834-1868, dokument familii Roszkowskich 1792, kopia ustawy (statutu) Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego 1822, nab. 4612/2012 - 2 ja. 0,08 mb Wydział Techniczny Zarządu Miejskiego - robocze zestawienia powierzchni posesji miejskich 1939-1949, nab. 4687/2013 - kopia planu miasta Siedlce ok.1912, ros., nab. 4752/2013 odszkodowanie za rekwizycje wojenne dla Chrystiana Ludwiga 1917, nab. 5405/2017 12 ja. 0,06 mb z lat 1924-1937 dar osoby prywatnej regulamin Rady Miejskiej 1927, budżety i sprawozdania finansowe i Magistratu z działalności 1924-1937 Number of units in the group: 2608
62/37/0 vacat - Komornik 1 Okręgu w Siedlcach - zawierał akta komorników należące do zespołów Nr 10, 9, 7, 20 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/38/0 vacat - Komornik 2 Okręgu w Siedlcach - zawierał akta komorników należące do zespołów Nr 7 i 20 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/39/0 Forbrodt A.W. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1912-1915 0 Unroll
akta egzekucji należności dłużnych Number of units in the group: 5
62/40/0 vacat - Komornik 5 Okręgu w Siedlcach - składał się z akt komorników należących do zespołów Nr 12, 13 i 8 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/41/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kotuniu - podłączono do zespołu 203 - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Oleksinie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/42/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zarembach Kościelnych - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/43/0 Zjazd Sędziów Pokoju 1 Okręgu Guberni Siedleckiej 1876-1915 0 Unroll
Schemat inwentarza 1.Akta spraw cywilnych 1876-1913, sygn. 1-1449, w skontrum stwierdzono brak j.a. o sygnaturach: 215, 232, 278, 344, 345, 346, 348, 350, 351, 352, 353, 526, 537, 707, 709,710, 713, 711, 712, 714, 715, 716, 717, 718, 722, 723, 724, 725, 734, 735, 740, 743, 751, 752, 753, 759, 770, 772, 773, 915, 1012,1178, 1183, 1212, 1219, 1220, 1221, 1234, 1239, 1240, 1244, 1245, 1246, 1252, 1385,1548, 1585, 1611, 1709 ( j.a 59) w 2007r. podczas inwentaryzacji odnalezione zostały j.a. o następujących sygnaturach: 344, 345, 346, 348, 350, 351, 352, 353, 710, 713, 1178, 1385 (12j.a.) 2.Fascykuły protokółów1876-1915, sygn.1450-1810, 3.Skorowidze spraw cywilnych 1876-1877, 1885-1915, sygn.1811-1819 4.Repertoria spraw cywilnych 1877-1903, sygn.1820-1842, sygn.1820-1842, 5.Skorowidze spraw karnych 1876, 1881-1882, sygn.1843-1849, 6.Repertoria spraw karnych 1876-1878, 1897, 1880-1893, sygn.1850-1858, 7.Repertorium spraw karnych dotyczące 1300 ust. kodeksu karnego 1890-1913, sygn.1859, 8.Skorowidz nazwisk byłych właścicieli majątków zlicytowanych 1876-1914, sygn.1860, 9.Fascykuły spraw dotyczących nieruchomości wyznaczonych do publicznej licytacji 1878-1889, 1892-1894, 1896-1901, 1903-1907, 1909, 1911-1913, sygn.1860-1879, 10.Spis kandydatów na stanowisko sędziego i ławników w powiecie siedleckim, łukowskim, garwolińskim, sokołowskim 1897, sygn. 1880, 11.Wykaz spraw w Sądzie Pokoju miasta Węgrowa 1898, sygn. 1881, 12.Fascykuły spraw cywilnych 1882, 1892, 1903, sygn.1882-1884, 13.Akta spraw cywilnych 1876-1915, sygn.1885-2025, Fascykuły spraw dotyczących nieruchomości wyznaczonych do publicznej licytacji 1890-1891, 1910 sygn. 2026-2028, W 2010 r. doinwentaryzowano 6 j.a. 0,10 mb. Sygn. 2029-2033 akta spraw 1884-1897, sygn. 2034- korespondencja 1899-1910 Number of units in the group: 1987
62/44/0 Akta gminy Stok Ruski z siedzibą w Mordach powiat Siedlce 1919-1954 0 Unroll
1. Protokóły posiedzeń prezydium gminnej rady narodowej 1951-1952 sygn. 1-2, 2. Protokóły posiedzeń gminnej rady narodowej 1948-1953 sygn. 3-6, 3. Protokóły posiedzeń komisji 1953 sygn. 7-8, 4. Uchwały z zebrań wiejskich 1919-1948 sygn. 9, Protokóły z zebrań sołtysów 1939-1954 sygn. 13-20, Protokóły z sesji 1954 sygn. 21, protokóły z posiedzeń Prezydium 1954 sygn.22 Number of units in the group: 22
62/45/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Małkini - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/46/0 vacat - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowi Mazowieckiej - przekazany do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Pułtusku zespół 79/463/0 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/47/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wąsewie - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/48/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Andrzejewie - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/49/0 vacat - Akta miasta Ostrów Mazowiecka - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/50/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tarczach powiat Siedlce 1959-1972 0 Unroll
1. Plany pracy 1962-1966 sygn. 1-3, 2. Protokóły sesji GRN 1961-1972 sygn. 4-12, 3. Protokóły posiedzeń Komisji 1959 sygn. 13-16, 4. Protokóły posiedzeń Prezydium 1962-1972 sygn. 17-28, 5. Zebrania wiejskie 1969 sygn. 29, 6. Plan gospodarczy 1962-1965 sygn. 30-31, 7. Plan rozwoju gromady 1966-1970 sygn. 32, 8. Protokóly kontroli 1962-1972 sygn. 33-42, 9. Budżet 1970-1972 sygn. 43-46 Number of units in the group: 46
62/51/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Siedleckiego 1866-1915 0 Unroll
Korespondencja ogólna 1914- 1915 sygn. 1, O zaspokojeniu potrzeb na utrzymanie 1915, sygn. 2, O ewidencji rodzin urzędników 1915, sygn. 3, O tymczasowej likwidacji kas oszczędnościowych 1915 sygn. 4, O wydaniu zapomóg 1910- 1915, sygn. 5, 6, O kolonijnym urządzeniu gruntów wsi 1911- 1915, sygn. 7-32, 34, 35, Dokumenty dotyczące pomiarów 1882- 1891, sygn.33, O wydaniu niektórym chłopom zapomóg 1908- 1915, sygn. 36-37, tabele likwidacyjne i rejestry pomiarowe dóbr Krześlin 1866-1888, miasta Mokobody 1869, wsi Przywory 1869, wsi Jastrzębie Pluty 1871, Jastrzębie Mroczki 1872, wsi Jastrzębie Łupiny 1872 sygn. 38-43, rejestr lasu wsi Głuchówek 1912-1915, urządzenie włościan osady Hołubla 1912-1915 sygn. 45 Number of units in the group: 45
62/52/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bogutach Piankach - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/53/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kotuniu powiat Siedlce 1961-1972 0 Unroll
1. Plany pracy 1961-1962 sygn. 1, 2. Działalność organów kolegialnych, komisje 1964-1972 sygn. 2-26, 3. Zebrania wiejskie, sołtysi 1971 sygn. 27, 4. Plany gospodarcze, sprawozdania 1964-1967 sygn. 28-32, 5. Kontrole 1965-1972 sygn. 33-35, 6. Sprawy organizacyjne 1965 sygn. 36, 7. Budżet i jego wykonanie 1972 sygn. 37, 8. Sprawozdawczość i statystyka 1966 sygn. 38, 9. Spis powszechny 1961 sygn. 39, 10. Wybory do Sejmu i rad narodowych 1966 sygn. 40, 11. Komisje 1970-1972 sygn. 41-58 Number of units in the group: 58
62/54/0 Akta gminy Gułów powiat Łuków 1944-1954 0 Unroll
Dział ogólno-organizacyjny 1844-1954 sygn. 1-48, Dział finansowo-budżetowy 1946-1953 sygn. 49-94, Dział gospodarki gminnej 1948-1954 sygn. 97-112, 126, Dział ogólno-administracyjny 1948-1953 sygn. 120-125, Różne dopisane po skontrum 1948-1953 sygn. 127-162 UWAGA: numery 45-46, 78, 80, 95-96, 109-110, 113-119, 127-128 akta wybrakowane Number of units in the group: 161
62/55/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Prawdzie Starej powiat Łuków 1955-1962 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1955-1956 sygn. 1, protokoły z posiedzeń prezydium 1955-1961 sygn. 2, budżety 1955-1962, sygn. 3-10 Number of units in the group: 10
62/56/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gołaszynie powiat Łuków [1951] 1955-1962 0 Unroll
Okólniki i zarządzenia 1955-1958 sygn. 1-2, wybory do Sejmu i rad narodowych 1957-1961 sygn. 3-4, protokoły sesji, ewidencja uchwał 1956-1960 sygn. 5-11, protokoły komisji 1956-1961 sygn. 12-32, protokoły posiedzeń i uchwały prezydium 1956-1961 sygn. 33-37, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1960-1961 sygn. 38, zebrania wiejskie, sołtysi 1955-1961 sygn. 39-43, organizacja pracy biura 1959-1961 sygn. 44-46, plany gospodarcze i ich wykonanie 1958-1961 sygn. 47-54, budżety gromady 1955-1962 sygn. 55-62, rejestr gospodarstw i wymiaru podatku 1957-1962 sygn. 63-72, akta związane z budową szkoły w Gołaszynie 1961 sygn. 73, sprawy rolnictwa, melioracji, PFZ 1960-1961 sygn. 74-75, spis rolny 1955-1961 sygn. 76-81, skup żywca i obowiązkowe dostawy 1961 sygn. 82-83, sprawy wojskowe 1951-1961 sygn. 84-86 Number of units in the group: 86
62/57/0 Urząd Powiatowy w Węgrowie 1973-1975 0 Unroll
Biuro Rady Narodowej 1974-1975 sygn. 1-6 [ w tym: Odznaczenia państwowe , rejestr, skorowidz sygn. 1-3, sprawy karno-administracyjne 1974 sygn.4, spotkania z wyborcami 1974 -1975 sygn. 5-6], Wydział Finansowy 1973-1975 sygn. 7-9 [w tym: Projekt budżetów terenowych 1973-1974 sygn. 7, Plan finansowy, budżet 1974-1975 sygn. 8, budżet terenowy 1973-1975 sygn. 9] , Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych 1971-1975 sygn. 10-30 [ w tym: Protokóły i uchwały Rady zakładowej 1972-1974 sygn. 10, Plan budowy dróg na lata 1971-1975 sygn. 11, 12, 13, Program zabezpieczenia realizacji zadań na 1975r sygn. 13, Sprawozdanie w wykonania zadań 1972-1975 sygn. 14-19, Plany fiansowe 1972-1975 sygn. 20, Plan robót drogowo-mostowych 1975 sygn21, Budżet 1974-1975 sygn. 22-23, Sprawozdania finansowe 1974-1975 sygn. 24-26, Realizacja remontów kapitalnych 1973-1975 sygn.27, Protokóły rewizji kasy 1975 sygn.28, Czyny społeczne 1972-1975 sygn.29, 30, wywłaszczenia nieruchomości 1973-1974 [1983], sygn.31-40 Ponadto 164 j.a akt Urzędu Powiatowego w Węgrowie zostało opracowane i włączone do zespołu nr 321 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Węgrowie. Są to następujące kategorie akt: Biuro Powiatowej Rady Narodowej 1973-1975 - 61 j.a., Wydział Finansowy 1974-1975 - 10 j.a., Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 1974-1975 - 4j.a. , Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu 1974-1975 - 61 j.a. Wydział Spraw Wewnętrznych 1974-1975 - 18 ja., Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji 1974-1975 - 9 j.a., Powiatowa Komisja Planowania 1974-1975 - 11 ja. Number of units in the group: 40
62/58/0 Sędzia Śledczy Sądu Okręgowego w Siedlcach 1918-1939 0 Unroll
Zawiera akta śledztw prowadzonych przez Sędziów Śledczych przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach poszczególnych rewirów w sprawach kryminalnych o : zabójstwa, morderstwa, podpalenia, fałszowanie pieniędzy, przestępstwa popełniane przez urzędników oraz przestępstwa polityczne (działalność antypaństwową członków partii komunistycznych i współpracę z wrogiem w czasie wojny polsko – radzieckiej 1920 r. ). - Akta Sędziego Śledczego bez rewiru 1922 – 1932 sygn. 1 – 30 - Akta Sędziego Śledczego rewiru garwolińskiego 1919 – 1932 sygn. 31 – 72 - Akta Sędziego Śledczego rewiru łukowskiego 1918 – 1930 sygn. 73 – 90 - Akta Sędziego Śledczego na miasto Siedlce 1919 – 1922 sygn. 91 – 316 - Akta Sędziego Śledczego rewiru siedleckiego 1918 – 1939 sygn. 317 – 657 - Akta Sędziego Śledczego rewiru sokołowskiego 1922 – 1931 sygn. 658 – 689 - Akta Sędziego Śledczego rewiru węgrowskiego 1918 – 1931 sygn. 690 – 754 - Akta Sędziego Śledczego rewiru żelechowskiego 1919 – 1931 sygn. 755 – 771 Number of units in the group: 771
62/59/0 vacat- Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Łosicach - akta włączono do zespołu 1221 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łosicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/60/0 Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej w Seroczynie powiat Sokołów Podlaski 1878-1880, 1901 0 Unroll
Akta urodzeń, małżeństw 1878, 1880 sygn. 1, 2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów ( nab. 3230/04) 1901 Number of units in the group: 3
Showing 1 to 60 of 1,973 entries.