Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
63/44/0 Zarząd Miejski w Sejnach 1944-1950 0 Unroll
Protokoły posiedzeń MRN, PMRN, zarządu miejskiego Sprawozdania sytuacyjne burmistrza Budżety Drogi, mosty Oświata, kultura Opieka społeczna Sprawy gospodarcze: rolnictwo, przemysł, handel Ewidencja i kontrola ruchu ludności Bezpieczeństwo i porządek publiczny Number of units in the group: 103
63/45/0 Zarząd Miejski w Suwałkach 1944-1950 0 Unroll
Protokoły posiedzeń MRN, PMRN, komisji Materiały statystyczne Budżety, plany finansowo-gospodarcze, sprawozdania Sprawozdania, sprawy UNRA Plany piekarni Sprawozdania przedsiębiorstw miejskich, Zakładu Oczyszczania Miasta, garncarni, targowisk, rzeźni Sprawy aprowizacji Sprawy zatrudnienia Number of units in the group: 447
63/47/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Augustowie 1954 0 Unroll
Spisy wyborców 2 j.a. Protokoły dla wyborów do rad narodowych oraz oświadczenia kandydatów na radnych 1 j.a. Protokoły komisji wyborczych z wyborów do rad narodowych 2 j.a. Materiały obwieszczeń o wynikach wyborów 1 j.a. Wykazy Komisji Wyborczych 1 j.a. Protokoły z posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych 1 j.a. Materiały wyborcze z wykazami obwodów, liczbą członków, zarządzeniami, ogłoszeniami 1 j.a. Number of units in the group: 9
63/48/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Augustowie 1958 0 Unroll
Protokoły przyjęcia zgłoszeń list kandydatów na radnych 1 j.a. Wyniki wyborów 3 j.a. Sprawy organizacyjne 4 j.a. Number of units in the group: 8
63/49/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Augustowie 1961 0 Unroll
Listy kandydatów i protokoły przyjęcia zgłoszeń list kandydatów na radnych 1 j.a. Wyniki wyborów 1 j.a. Protokoły posiedzeń komisji wyborczych 1 j.a. Karty do głosowania 1 j.a. Number of units in the group: 4
63/50/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Augustowie 1965 0 Unroll
Listy kandydatów i protokoły przyjęcia zgłoszeń list kandydatów na radnych 1 j.a. Protokoły z wyborów 1 j.a. Protokoły posiedzeń komisji wyborczych 1 j.a. Spisy wyborców 1 j.a. Number of units in the group: 4
63/51/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Augustowie 1969 0 Unroll
Listy kandydatów i protokoły przyjęcia zgłoszeń list kandydatów na radnych 1 j.a. Protokoły głosowania 1 j.a. Number of units in the group: 2
63/53/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Sejnach 1958 0 Unroll
1. Zgłoszenia list kandydatów do rad narodowych oraz protokóły przyjęcia tych zgłoszeń do PRN, MRN, GRN, 1958 r., 1 j.a. 2. Protokóły posiedzeń komisji wyborczych powiatowej, miejskiej, obwodowej, 1958 r., 2 j.a. 3. Karty do głosowania do WRN, PRN, MRN, GRN, 1958 r., 3 j.a. 4. Protokóły obwodowych komisji wyborczych ustalające wyniki głosowania i protokóły terytorialnych komisji wyborczych do PRN, MRN, GRN, 1958 r., 4 j.a. 5. Obwieszczenia terytorialnych komisji wyborczych o wynikach wyborów do rad narodowych Powiatowej i Miejskiej Komisji Wyborczej, 1958 r., 5 j.a. Number of units in the group: 5
63/54/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Sejnach 1961 0 Unroll
1. Zgłoszenia list kandydatów na radnych. Protokóły przyjęcia zgłoszeń list kandydatów na radnych PRN, MRN, GRN; 1961 r.; 1 j.a.; 2. Protokóły posiedzeń komisji wyborczych obwodowych; 1961 r.; 1 j.a. 3. Protokóły głosowania i protokóły z wyborów PRN, MRN, GRN; 1961 r.; 2 j.a. Number of units in the group: 4
63/55/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Sejnach 1965 0 Unroll
1. Zgłoszenia list kandydatów na radnych do PRN, GRN; 1965 r.; 2 j.a. 2. Protokóły z wyborów do Sejmu, WRN, PRN, GRN; 1965; 1 j.a. Number of units in the group: 3
63/56/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Sejnach 1969 0 Unroll
Zgłoszenia list kandydatów, przyjęcia zgłoszeń, protokóły z wyborów, obwieszczenia o wynikach głosowania, karty do głosowania do PRN, MRN, GRN; 1969 r., 1 j.a. Number of units in the group: 1
63/57/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Suwałkach 1954 0 Unroll
1. Spisy wyborców z obwodami głosowania; 1954 r.; 3 j.a. 2. Protokóły przyjęcia zgłoszeń i listy kandydatów; 1954 r.; 1 j.a. 3. Protokóły głosowania wraz z kartkami do głosowania do WRN, PRN, MRN, GRN.; 1954 r.; 13 j.a. 4. Korespondencja i zarządzenia Okręgowej Komisji Wyborczej; 1954 r.; 1 j.a. Number of units in the group: 17
63/58/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Suwałkach 1958 0 Unroll
1. Protokóły przyjęcia zgłoszeń i listy kandydatów; 1958 r.; 2 j.a. 2. Protokóły przebiegu głosowania i wyników głosowania; 1958 r.; 3 j.a. 3. Sprawy organizacyjne, korespondencja Powiatowej Komisji Wyborczej w Suwałkach, w tym zarządzenia, plakaty; 1958 r.; 1 j.a. Number of units in the group: 6
63/59/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Suwałkach 1961 0 Unroll
1. Zgłoszenia list kandydatów na radnych; 1961 r.; 2 j.a. 2. Protokóły głosowania do Sejmu i WRN; 1961 r.; 2 j.a. 3. Wynik wyborów do PRN, MRN, GRN; 1961 r.; 2 j.a. 4. Zarządzenia i korespondencja dotycząca przygotowania wyborów; 1961 r.; 1 j.a. 5. Skład obwodowych komisji wyborczych; 1961 r.; 1 j.a. Number of units in the group: 11
63/60/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Suwałkach 1965 0 Unroll
1. Zgłoszenia list kandydatów na radnych PNR i MRN; 1965 r.; 2 j.a. 2. Wyniki wyborów do Sejmu, WRN, PRN, MRN, GRN; 1965 r.; 3 j.a. 3. Sprawy organizacyjne, korespondencja, zarządzenia obwieszczenia itp.; 1965 r.; 2 j.a. Number of units in the group: 7
63/61/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Suwałkach 1969 0 Unroll
1. Zgłoszenia list kandydatów na radnych PNR, MRN i GRN; 1969; 3 j.a. 2. Protokóły głosowania do PRN, MRN, GRN; 1969; 2 j.a. 3. Obwieszczenia terytorialnych komisji wyborczych; 1969; 1 j.a. 4. Sprawy organizacyjne, korespondencja, zarządzenia obwieszczenia itp.; 1969; 2 j.a. Number of units in the group: 8
63/62/0 Akta gmin guberni suwalskiej - zbiór szczątków zespołów 1867-1915 0 Unroll
Akta gmini Berzniki: Ruch ludności - korespondencja 1877-1909, 1 j.a. Wykaz akt 1867-1884, 1 j.a. Akta gminy Podawinia: Dziennik korespondencji 1914-1915, 1 j.a. Akta gminy Kuków: Wydalenia cudzoziemców 1890-1891, 1 j.a. Osoby pod nadzorem policji 1890-1891, 1 j.a. Number of units in the group: 5
63/62/1 Akta gminy Berżniki powiatu sejneńskiego 1867-1909 0 Unroll
Number of units in the group: 2
63/62/2 Akta gminy Podawinia powiatu kalwaryjskiego 1914-1915 0 Unroll
Number of units in the group: 1
63/62/3 Akta gminy Kuków powiatu suwalskiego 1890-1891 0 Unroll
Number of units in the group: 2
Showing 61 to 80 of 860 entries.