Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
63/123/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kukowie Folwarku 1969-1972 0 Unroll
Zespół zawiera najważniejsze materiały wytworzone przez PGRN: materiały z Sesji GRN, protokoły z posiedzeń komisji stałych i doraźnych, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, wybory do Sejmu i rad narodowych, protokoły z zebrań wiejskich i sołtysów, budżety oraz ich wykonanie, plany gospodarcze GRN. Number of units in the group: 27
63/124/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowej Wsi 1955-1970 0 Unroll
Zespół zawiera najważniejsze materiały wytworzone przez PGRN: materiały z Sesji GRN, protokoły z posiedzeń komisji stałych i doraźnych, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, budżety oraz ich wykonanie, plany gospodarcze GRN, kontrole. Number of units in the group: 57
63/125/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pawłówce Nowej 1955-1972 0 Unroll
Zespół zawiera najważniejsze materiały wytworzone przez PGRN: materiały z Sesji GRN, protokoły z posiedzeń komisji stałych i doraźnych, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, spotkania posłów i radnych z wyborcami, protokoły z zebrań wiejskich i sołtysów, budżety oraz ich wykonanie, plany gospodarcze GRN, kontrole. Number of units in the group: 91
63/126/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Poddubówku 1954-1972 0 Unroll
Zespół zawiera najważniejsze materiały wytworzone przez PGRN: materiały z Sesji GRN, protokoły z posiedzeń komisji stałych i doraźnych, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, współpraca z organizacjami społeczno-politycznymi, spotkania posłów i radnych z wyborcami, protokoły z zebrań wiejskich i sołtysów, budżety oraz ich wykonanie, plany gospodarcze GRN, kontrole. Number of units in the group: 62
63/127/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przerośli 1954-1972 0 Unroll
Zespół zawiera najważniejsze materiały wytworzone przez PGRN: materiały z Sesji GRN, protokoły z posiedzeń komisji stałych i doraźnych, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, protokoły z zebrań wiejskich i sołtysów, budżety oraz ich wykonanie, plany gospodarcze GRN, kontrole. Number of units in the group: 55
63/128/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Raczkach 1955-1971 0 Unroll
Zespół zawiera najważniejsze materiały wytworzone przez PGRN: materiały z Sesji GRN, protokoły z posiedzeń komisji stałych i doraźnych, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, protokoły z zebrań wiejskich i sołtysów, budżety oraz ich wykonanie, plany gospodarcze GRN, kontrole. Number of units in the group: 50
63/129/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rutce Tartak 1955-1972 0 Unroll
Zespół zawiera najważniejsze materiały wytworzone przez PGRN: materiały z Sesji GRN, protokoły z posiedzeń komisji stałych i doraźnych, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, współpraca z organizacjami społeczno-politycznymi, spotkania posłów i radnych z wyborcami protokoły z zebrań wiejskich i sołtysów, budżety oraz ich wykonanie, plany gospodarcze GRN, kontrole. Number of units in the group: 44
63/130/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Smolnikach 1955-1972 0 Unroll
Zespół zawiera najważniejsze materiały wytworzone przez PGRN: materiały z Sesji GRN, protokoły z posiedzeń komisji stałych i doraźnych, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, protokoły z zebrań wiejskich i sołtysów, budżety oraz ich wykonanie. Number of units in the group: 30
63/131/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sobolewie 1955-1972 0 Unroll
Zespół zawiera najważniejsze materiały wytworzone przez PGRN: materiały z Sesji GRN, protokoły z posiedzeń komisji stałych i doraźnych, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, współpraca z organizacjami społeczno-politycznymi, spotkania posłów i radnych z wyborcami, budżety oraz ich wykonanie, plany gospodarcze GRN, kontrole. Number of units in the group: 73
63/132/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Starym Folwarku 1955-1972 0 Unroll
Zespół zawiera najważniejsze materiały wytworzone przez PGRN: materiały z Sesji GRN, protokoły z posiedzeń komisji stałych i doraźnych, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, protokoły z zebrań wiejskich i sołtysów, budżety oraz ich wykonanie, plany gospodarcze GRN, kontrole. Number of units in the group: 73
63/133/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stokach 1955-1960 0 Unroll
Zespół zawiera najważniejsze materiały wytworzone przez PGRN: materiały z Sesji GRN, protokoły z posiedzeń komisji stałych i doraźnych, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, budżety oraz ich wykonanie. Number of units in the group: 17
63/134/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wiżajnach 1954-1973 0 Unroll
Zespół zawiera najważniejsze materiały wytworzone przez PGRN: materiały z Sesji GRN, protokoły z posiedzeń komisji stałych i doraźnych, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, protokoły z zebrań wiejskich i sołtysów, budżety oraz ich wykonanie, plany gospodarcze GRN, kontrole. Number of units in the group: 58
63/135/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wychodnem 1954-1968 0 Unroll
Zespół zawiera najważniejsze materiały wytworzone przez PGRN: materiały z Sesji GRN, protokoły z posiedzeń komisji stałych i doraźnych, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, protokoły z zebrań wiejskich i sołtysów, budżety oraz ich wykonanie, plany gospodarcze GRN. Number of units in the group: 47
63/136/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żubrynku 1955-1960 0 Unroll
Zespół zawiera najważniejsze materiały wytworzone przez PGRN: materiały z Sesji GRN, protokoły z posiedzeń komisji stałych i doraźnych, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, budżety oraz ich wykonanie. Number of units in the group: 16
63/137/0 vacat - Obwodowa Komisja do Sejmu PRL w Augustowie - włączony do zespołu nr 585 - Akta komisji wyborczych z wyborów do Sejmu PRL przeprowadzonych w dn. 19 marca 1972 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
63/138/0 vacat - Obwodowa Komisja do Sejmu PRL w Gibach - włączony do zespołu nr 585 - Akta komisji wyborczych z wyborów do Sejmu PRL przeprowadzonych w dn. 19 marca 1972 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
63/139/0 vacat - Obwodowa Komisja do Sejmu PRL w Filipowie - włączony do zespołu nr 585 - Akta komisji wyborczych z wyborów do Sejmu PRL przeprowadzonych w dn. 19 marca 1972 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
63/140/0 vacat - Obwodowa Komisja do Sejmu PRL w Dowspudzie - włączony do zespołu nr 585 - Akta komisji wyborczych z wyborów do Sejmu PRL przeprowadzonych w dn. 19 marca 1972 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
63/141/0 vacat - Obwodowa Komisja do Sejmu PRL w Jeglówku - włączony do zespołu nr 585 - Akta komisji wyborczych z wyborów do Sejmu PRL przeprowadzonych w dn. 19 marca 1972 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
63/142/0 vacat - Obwodowa Komisja do Sejmu PRL w Raczkach - włączony do zespołu nr 585 - Akta komisji wyborczych z wyborów do Sejmu PRL przeprowadzonych w dn. 19 marca 1972 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 141 to 160 of 860 entries.