Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
76/221/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kowalewko powiat mławski 1954-1955 0 Unroll
ankieta organizacyjna i rejestracja sądowa spółdzielni Number of units in the group: 1
76/222/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rumoka powiat mławski 1950-1956 0 Unroll
sprawozdania roczne z działalności i stanu organizacyjno-gospodarczego, protokoły WZ, lista członków, księga ewidencji członków ich rodzin i wkładów. Number of units in the group: 3
76/223/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rydzyn Szlachecki powiat mławski 1953-1956 0 Unroll
sprawozdania o stanie organizacyjno-gospodarczym, protokoły, listy członków, księga ewidencji członków ich rodzin i wkładów, księga rozliczeń dniówek Number of units in the group: 5
76/224/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wieczfnia powiat mławski 1954-1955 0 Unroll
plan gospodarczy i sprawozdanie Number of units in the group: 1
76/225/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Unierzyż powiat mławski 1954 0 Unroll
ankieta organizacyjna Number of units in the group: 1
76/226/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Biernatach i Chojnowie powiat mławski 1953-1954 0 Unroll
sprawozdania roczne z działalności Number of units in the group: 1
76/227/0 Kancelaria Kowalewskiego, zastępcy pisarza aktowego powiatu mławskiego w Mławie 1824-1827 0 Unroll
repertorium czynności notarialnych od dnia 15.03.1824 do 10.07.1827r. Number of units in the group: 1
76/228/0 vacat - Magistrat miasta Makowa Mazowieckiego - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/229/0 vacat - danych o nazwie zespołu - brak danych o losie zespołu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/230/0 Powiatowy Związek Komunalny i Sejmik Powiatowy w Ciechanowie 1930-1936 0 Unroll
budżety powiatowego związku komunalnego i sprawozdania z wykonania, protokoł kontroli, protokoły posiedzeń sejmiku powiatowego w 1929 roku, sprawozdanie z działalności obwodowego biura bezrobocia. Number of units in the group: 8
76/231/0 vacat - Zarząd powiatowy Przasnyski - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/232/0 vacat - Keiserlicher Kreisamt Maków Mazowiecki - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/233/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Konopki powiat mławski 1955-1972 [1973] 0 Unroll
plany pracy organów kolegialnych, protokoły sesji rady i rejestry jej uchwał, spotkania posłów i radnych z wyborcami, akta działaności komisji rady, protokoły posiedzeń prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi (protokoły), programy rozwoju i roczne plany gospodarcze gromady, sprawozdawczość statystyczna w tym zestawienia spisów rolnych, kontrole i inspekcje zewnętrzne, budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego oraz sprawozdania budżetowe, czyny społeczne. Number of units in the group: 143
76/234/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/235/0 Ciechanowskie Zakłady Ceramiki Budowlanej z siedzibą w Krubinie 1930-1990 0 Unroll
dokumentacja działalności KSR, Rady Robotniczej i Rady Zakładowej przedsiębiorstwa (protokoły zebrań, sprawozdania z działalności, regulaminy), organizacja przedsiębiorstwa, w tym schematy, zakresy kompetencji, regulaminy wewnętrzne i instrukcje, zarządzenia wewnętrzne i polecenia, sprawozdania statystyczne,, plany wieloletnie i roczne i sprawozdania z ich realizacji, akta prawne przedsiębiorstwa oraz własności gruntów, bilanse i orzeczenia z badania, analizy ekonomiczne, problemowe i inne, dokumentacja inwestycyjna, w tym z okresu II WŚ. Number of units in the group: 560
76/236/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Wiśniewo powiat mławski 1954-1972 0 Unroll
plany pracy organów kolegialnych, protokoły sesji rady, spotkania posłów i ranych z wyborcami i ralizacja postulatów, akta komisji radzieckich, protokoły posiedzeń prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, w tym protokoły, statystyka rolna, kontrole i inspekcje gromady, budżety i plan funduszu gromadzkiego, sprawozdania budżetowe. Number of units in the group: 128
76/237/0 vacat - Akta miasta Różan, powiat Maków Mazowiecki - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/238/0 Kancelaria Mieczysława Ganszera notariusza w Mławie powiat mławski 1934-1952 0 Unroll
akta notarialne, repertoria i skorowidze. Number of units in the group: 46
76/239/0 Kancelaria Wacława Gurbskiego notariusza w Mławie powiat mławski 1936-1939 0 Unroll
akta notarialne, repertorium i skorowidz Number of units in the group: 5
76/240/0 Kancelaria Jana Bierzyńskiego notariusza w Mławie powiat mławski 1934-1938 0 Unroll
akta notarialne Number of units in the group: 3
Showing 221 to 240 of 1,341 entries.