Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
76/281/0 Akta stanu cywilnego gminy Unierzyż 1670-1825 597 Unroll
akta uridzin, małżeństw, zapowiedzi i zgonów Number of units in the group: 34
76/282/0 Akta stanu cywilnego gminy Wieczfnia 1754-1825 714 Unroll
akta urodzeń, małżeństw, zgonów, zapowiedzi Number of units in the group: 19
76/283/0 Akta stanu cywilnego gminy Wyszyny 1787-1825 287 Unroll
akta urodzin, małżeństw, zapowiedzi, zgonów Number of units in the group: 16
76/284/0 Akta stanu cywilnego gminy Żmijewo 1749-1825 666 Unroll
akta urodzin, małżeństw i zgonów, zapowiedzi, aneksy Number of units in the group: 28
76/285/0 Akta stanu cywilnego gminy Żurominek Kapitulny 1721-1825 379 Unroll
akta urodzin, małżeństw, zgonów, zapowiedzi, aneksy Number of units in the group: 21
76/286/0 Cukrownia im. M.Nowotki w Ciechanowie 1911-2004 0 Unroll
Plany sytuacyjne cukrowni z roku 1924 i 1934-1938, akta weryfikacyjne z lat 1936-1938 oraz 1957-1973, plany i sprawozdania z kampanii, akta dotyczące kontroli, opis cukrowni z roku 1945, protokoły zebrań i posiedzeń organizacji i stowarzyszeń działających w cukrowni, protokoły narad roboczych, zebrań i odpraw dyrektorów, księgowych i inżynierów, protokoły komisji doraźnych, organizacja cukrowni-wpisy do rejestru, schematy i regulaminy organizacyjne, akty normatywne własne, isntrukcje, plany wieloletnie i roczne działalności oraz sprawozdania z wykonania, bilanse i sprawozdania finansowe, analizy działalności, kontrole zewnętrzne, także NIK, akta Rady Pracowniczej, Rady Nadzorczej spółki, posiedzenia zarządu spółki, dokumentacja nabywania i zbywania nieruchomości. Number of units in the group: 475
76/287/0 vacat - Akta notarialne Mieczysława Thuna i Jana Bierzyńskiego not. w Mławie - utworzono 2 zespoły: nr 240 Kancelaria Jana Bierzyńskiego notariusza w Mławie, pow. mławski oraz nr 300 Kancelaria Mieczysława Thuna notariusza w Mławie pow. mławski 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/288/0 vacat - Komisarz do Spraw Włościańskich pow. Maków - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/289/0 vacat - Zarząd Powiatu Makowskiego - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/290/0 vacat - Powiatowy Urząd Poborowy pow. Maków - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/291/0 vacat - Komitet Trzeźwości pow. Maków - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/292/0 Akta stanu cywilnego gminy Czernice 1808-1825 0 Unroll
akta urodzeń, małżeństw, zgonów, zapowiedzi, aneksy Number of units in the group: 25
76/293/0 vacat - Akta Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Makowie Maz. - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/294/0 Akta stanu cywilnego gminy Dzierzgowo 1808-1825 0 Unroll
akta urodzeń: 1808-1811, 1819-1823, 1825 akta małżeństw i zgonów: 1808-1812, 1819-1823, 1825 Number of units in the group: 15
76/295/0 vacat - Urząd Skarbowy w Makowie Maz. - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/296/0 vacat - brak informacji o nazwie zespołu - brak informacji o losie zespołu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/297/0 Akta stanu cywilnego gminy Pawłowo 1817-1825 256 Unroll
akta urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów: 1817-1825 Number of units in the group: 12
76/298/0 Akta stanu cywilnego gminy Węgra 1808-1825 0 Unroll
akta urodzeń i zgonów: 1808-1818, 1823-1825, zapowiedzi: 1808-1818, 1824 akta małżeństw: 1808-1818, 1824-1825 Number of units in the group: 43
76/299/0 vacat - brak informacji o nazwie zespołu - brak informacji o losie zespołu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/300/0 Kancelaria Mieczysława Thuna notariusza w Mławie powiat mławski 1939 0 Unroll
akta notarialne z 1939 roku Number of units in the group: 1
Showing 281 to 300 of 1,341 entries.