Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
76/341/0 Szkoła Podstawowa w Bolewie powiat mławski 1929-1964 0 Unroll
arkusze i księgi ocen uczniów Number of units in the group: 4
76/342/0 Szkoła Podstawowa w Miączynie Małym powiat mławski 1932-1962 0 Unroll
księgi i arkusze ocen uczniów, listy dzieci w wieku szkolnym, statystyka frekwencji, sprawozdania statystyczne szkoły Number of units in the group: 6
76/343/0 Szkoła Podstawowa w Stupsku powiat mławski 1930-1960 0 Unroll
organizacja szkoły, plany pracy i sprawozdania statystyczne, książka spostrzeżeń pohospitacyjnych, statystyka frekwencji i ewidencja dzieci w wieku szkolnym, księgi i arkusze ocen, księgi protokołów RP. Number of units in the group: 16
76/344/0 Szkoła Podstawowa w Łomii powiat mławski 1931-1966 0 Unroll
organizacja szkoły, plany pracy i sprawozdania z wykonania, sprawozdania statystyczne, książki spostrzeżeń pohospitacyjnych, księgi i arkusze ocen uczniów, protokoły RP. Number of units in the group: 14
76/345/0 Szkoła Podstawowa w Zawadach powiat mławski 1923-1960 0 Unroll
arkusze ocen uczniów, projekty organizacyjne szkoły, sprawozdania statystyczne, listy dzieci i ruch uczniów. Number of units in the group: 20
76/346/0 Szkoła Podstawowa w Wyszynach powiat mławski 1935-1961 0 Unroll
księgi i arkusze ocen uczniów, statystyka frekwencji, sprawozdania statystyczne szkoły i protokoły posiedzeń RP. Number of units in the group: 10
76/347/0 Szkoła Podstawowa w Wojnówce powiat mławski 1924-1961 0 Unroll
arkusze ocen uczniów Number of units in the group: 2
76/348/0 Szkoła Podstawowa w Woli Szydłowskiej powiat mławski 1932-1965 0 Unroll
arkusze ocen i sprawozdania statystyczne, listy dzieci w wieku szkolnym Number of units in the group: 3
76/349/0 Szkoła Podstawowa w Krośnicach powiat mławski 1929-1961 0 Unroll
projekty organizacyjne szkoły, sprawozdania statystyczne, księgi i arkusze ocen uczniów Number of units in the group: 9
76/350/0 Szkoła Podstawowa w Unierzyżu powiat mławski 1939-1960 0 Unroll
arkusze ocen uczniów, wykazy dzieci w wieku szkolnym, frekwencja uczniów, Number of units in the group: 6
76/351/0 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie powiat mławski 1945-1964 0 Unroll
arkusze ocen uczniów Number of units in the group: 25
76/352/0 Szkoła Podstawowa w Dobrowoli powiat mławski 1947-1965 0 Unroll
orzeczenia i projekty organizacyjne, sprawozdania statystyczne, księga ocen uczniów Number of units in the group: 3
76/353/0 Szkoła Podstawowa w Grzybowie powiat mławski 1947-1972 0 Unroll
organizacja szkoły, plany pracy i sprawozdania statystyczne, kontrole i wizytacje, ruch uczniów, arkusze ocen, dokumentacja prawna i techniczna obiektu. Number of units in the group: 16
76/354/0 Szkoła Podstawowa w Długokątach powiat mławski 1947-1965 0 Unroll
arkusze ocen uczniów, sprawozdania organizacyjne szkoły ruch uczniów i frekwencja, projekty organizacyjne, protokoły RP. Number of units in the group: 8
76/355/0 Szkoła Podstawowa w Windykach powiat mławski 1930-1961 0 Unroll
arkusze ocen, zestawienia frekwencji uczniów, sprawozdania statystyczne szkoły. Number of units in the group: 5
76/356/0 Szkoła Podstawowa w Kluszewie powiat mławski 1945-1960 0 Unroll
arkusze ocen uczniów, sprawozdania statystyczne, w tym organizacyjne Number of units in the group: 4
76/357/0 Szkoła Podstawowa w Bielawach powiat mławski 1931-1962 0 Unroll
arkusze organizacyjne szkoły, wykazy frekwencji uczniów, protokoły posiedzeń RP., sprawozdania statystyczne, dokumentacja budowy szkoły, arkusze ocen uczniów. Number of units in the group: 9
76/358/0 Szkoła Podstawowa w Woli Dębskiej powiat mławski 1959-1964 0 Unroll
plany pracy i sprawozdania z wykonania, ruch uczniów i frekwencja, sprawozdania statystyczne. Number of units in the group: 4
76/359/0 Akta stanu cywilnego gminy Żuromin 1808-1825 0 Unroll
akta urodzin, małżeństw i zgonów 1808-1825, zapowiedzi 1810-1811, 1813-1825, alegata 1808-1825 Number of units in the group: 38
76/360/0 Akta stanu cywilnego gminy Bieżuń 1822-1825 0 Unroll
alegata 1822-1825 Number of units in the group: 5
Showing 341 to 360 of 1,341 entries.