Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
76/381/0 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie powiat mławski 1935-1963 0 Unroll
księgi ocen i arkusze ocen uczniówq, dokumentacja prawna i tecniczna szkoły, protokoły posiedzeń Rady Pedag. Number of units in the group: 82
76/382/0 vacat - Akta Gromadzkiej Rady Narodowej w Syberii - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Działdowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/383/0 vacat - Akta Gromadzkiej Rady Narodowej w Pomianowie - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Działdowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/384/0 vacat - Akta Gromadzkiej Rady Narodowej w Raczynach - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Działdowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/385/0 vacat - Akta Gromadzkiej Rady Narodowej w Bieżuniu - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Działdowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/386/0 vacat - Akta Gromadzkiej Rady Narodowej w Kuczborku - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Działdowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/387/0 vacat - Akta Gromadzkiej Rady Narodowej w Sławęcinie - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Działdowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/388/0 Szkoła Podstawowa w Gradzanowie Zbęskim powiat mławski 1931-1969 0 Unroll
plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, spraw. statystyczna, księgi ocen i arkusze ocen uczniów, organizacja szkoły. Number of units in the group: 7
76/389/0 vacat -Akta Gromadzkiej Rady Narodowej w Lubowidzu - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Działdowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/390/0 vacat - Akta Gromadzkiej Rady Narodowej w Sarnowie - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Działdowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/391/0 vacat - Akta Gromadzkiej Rady Narodowej w Zielonej - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Działdowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/392/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ciechanowie powiat ciechanowski 1951-1975 0 Unroll
protokoły sesji, protokoły z posiedzeń, komisje, spotkania posłów i radnych z wyborcami, plany i sprawozdania, realizacja uchwał, ogłoszenia i obwieszczenia, plany pracy, protokoły głosowania do MRN, interpelacje radnych, skargi i wnioski, wybory ławników, skład osobowy, kontrole, analizy Number of units in the group: 255
76/393/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Liberadz powiat mławski 1959-1972 0 Unroll
Akta spraw organizacyjnych zawierają plany pracy organów kolegialnych i sprawozdania z ich wykonania, projekty uchwał, materiał ze spotkań radnych z wyborcami. Na dokumentację działalności organów kolegialnych składają się protokoły sesji rady oraz posiedzeń komisji i prezydium, a także protokoły zebrań wiejskich i wyborów sołtysów. Natomiast w części zawierającej materiały biura prezydium znajdują się programy rozwoju gromady i roczne plany gospodarcze na l. 1964-1972, sprawozdawczość z zakresu rolnictwa, obowiązkowych dostaw, budżety gromady i sprawozdania budżetowe, dokumentacja kontroli zewnętrznych, czynów społecznych oraz współpracy z organizacjami społecznymi. Number of units in the group: 142
76/394/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Lipowiec Kościelny powiat mławski 1954-1972 0 Unroll
Protokoły wytworzone w toku działalności organów kolegialnych tzn rady, komisji, prezydium i samorządu wiejskiego, rejestry uchwał wniosków i postanowień, materiały informacyjne ze spotkań posłów i radnych z wyborcami. W grupie akt z zakresu administracji znajdują się sprawy organizacyjne biura prezydium, plany gospodarcze gromady, sprawozdawczość statystyczna, dokumentacja z zakresu kontroli i inspekcji prezydium, budżety gromady z lat 1956-1972 oraz sprawozdania z ich wykonania oraz sprawy czynów społecznych. Number of units in the group: 105
76/395/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Turza Mała powiat mławski 1955-1972 0 Unroll
Teczki spraw organizacyjnych, w których znajdują się między innymi plany pracy organów kolegialnych i materiały na posiedzenia. Zbiór protokołów z sesji rady i posiedzeń komisji, prezydium, zebrań wiejskich i wyborów sołtysów obejmuje lata 1961-1972. Natomiast w części zespołu z zakresu działalności administracyjnej prezydium występują sprawozdania statystyczne z dziedziny rolnictwa z lat 1966-1971, kontrole zewnętrzne prezydium oraz budżety na lata 1964-1971, jego zmiany i sprawozdania z wykonania, a także sprawozdawczość dotycząca czynów społecznych. Number of units in the group: 115
76/396/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Nosarzewo Borowe powiat mławski 1960-1972 [1973] 0 Unroll
Działalność organów kolegialnych dokumentują teczki spraw organizacyjnych, protokoły sesji rady (kompletne), posiedzeń komisji z lat 1961-1972 i prezydium z lat 1960-1972 oraz protokoły zebrań wiejskich i wyborów sołtysów. Natomiast w ramach wykonywania funkcji administracyjnych prezydium występują sprawy organizacyjne biura, podziału administracyjnego z wykazem miejscowości i obiektów fizjograficznych. Ponadto występują materiały dotyczące planowania gospodarczego gromady, sprawozdawczości, w tym zestawienia spisów rolnych, budżety gromady i sprawozdania z wykonania, materiały z kontroli zewnętrznych oraz akta Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu. Number of units in the group: 112
76/397/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Uniszki Zawadzkie powiat mławski 1954-1972 0 Unroll
Sprawy organizacyjne zawierające plany pracy i materiały na posiedzenia organów kolegialnych oraz protokoły sesji i posiedzeń rady, komisji stałych, prezydium i samorządu wiejskiego. Ponadto w zespole znajdują się materiały dotyczące spotkań radnych z wyborcami. W drugiej części administracyjnej wymienić należy: programy rozwoju gromady, roczne plany gospodarcze i wiejskie programy rozwoju rolnictwa, budżety, jego zmiany i sprawozdawczość budżetowa oraz kontrola i lustracja gromady. Number of units in the group: 118
76/398/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Windyki powiat mławski 1954-1960 0 Unroll
W części dotyczącej funkcjonowania organów kolegialnych gromady występują protokoły sesji rady i posiedzeń prezydium ponieważ w zasadzie brak akt komisji stałych rady oraz samorządu wsi. Natomiast w części administracyjnej zachowały się budżety gromady z lat 1955-1960 i nielicznie sprawozdania budżetowe Number of units in the group: 26
76/399/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Iłowo Osada powiat mławski 1954-1972 0 Unroll
Działalność organów kolegialnych gromady, w tym sesje rady z lat 1954-1963, akta komisji stałych zawierają plany pracy, regulaminy, wnioski, sprawozdania z działalności i protokoły posiedzeń i kontroli społecznych, protokoły posiedzeń prezydium z okresu 1954-1965 oraz dokumentacja działalności samorządu wsi jak protokoły zebrań wiejskich i narad sołtysów. W aktach prezydium jako organu administracji państwowej znajdują się sprawy organizacyjne biura, podziału administracyjnego z wykazem miejscowości i obiektów fizjograficznych. Poza tym występują materiały obejmujące zagadnienia planowania i sprawozdawczości ja np.: wieloletnie programy rozwoju i roczne plany gospodarcze gromady, wiejskie programy rozwoju rolnictwa, zestawienia spisów rolnych, budżety gromady z lat 1964-1972 oraz sprawozdania budżetowe i finansowe. Akta kontroli zewnętrznych i nadzoru zawierają protokoły i zalecenia pokontrolne oraz sprawozdania z ich wykonania. Do zespołu włączono także akta Gromadzkiego Komitetu FJN i czynów Number of units in the group: 149
76/400/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Kowalewko powiat mławski 1954-1973 0 Unroll
Akta ogólne działalności organów kolegialnych zawierające ich plany pracy, materiały na sesje rady i sprawozdania statystyczne o społecznej działalności rady pochodzą z lat 1956-1972. Natomiast protokoły sesji rady z załącznikami są z okresu 1954-1959, 1962-1964 i 1969-1972. Uzupełnienie akt rady stanowią: rejestry uchwał, dokumentacja spotkań radnych z wyborcami oraz akta komisji stałych rady i protokoły posiedzeń zespołów radnych. Protokoły posiedzeń prezydium pochodzą z lat 1955-1959, 1962-1966, 1968-69. W części administracyjnej zespołu występują materiały z zakresu planowania gospodarczego i sprawozdawczości o realizacji , wiejskie programy rozwoju rolnictwa, sprawozdawczość statystyczna dotycząca budownictwa, załatwiania skarg i podań, zatrudnienia i rolnictwa. Obszerna jest dokumentacja kontroli i lustracji gromady, budżety, jego zmiany i realizacja oraz czyny społeczne i komitety FJN. Number of units in the group: 192
Showing 381 to 400 of 1,341 entries.