Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
76/601/0 Zbiór materiałów geodezyjno-kartograficznych z terenu powiatu ciechanowskiego 1883-1984 0 Unroll
akta postępowania technicznego, akta parcelacji, plany. mapy, operaty techniczne, akta w sprawie uregulowań gruntów, rejestr pomiarowy, pomiary gruntów, skorowidze Number of units in the group: 1706
76/602/0 Zbiór materiałów geodezyjno-kartograficznych z terenu powiatu płońskiego 1876-1989 0 Unroll
mapy topograficzne w skali 1:2500, operaty techniczne i prawne dotyczące scalenia gruntów, wymiany, klasyfikacji, pomiarowe, plany parcelacyjne majątków powiatu plońskiego, zdjęcia lotnicze i cjanokopie. Number of units in the group: 587
76/603/0 Zbiór materiałów geodezyjno-kartograficznych z terenu powiatu przasnyskiego 1864-1966 0 Unroll
rejestry pomiarowe, akta parcelacji i scaleniowe, plany i mapy, Number of units in the group: 253
76/604/0 Związek Samopomocy Chłopskiej Zarząd Powiatowy w Ciechanowie 1945-1950 0 Unroll
protokoły zebrań i sprawozdania, sprawy członkowskie, w tym składki Number of units in the group: 6
76/605/0 Rada Powiatowa Kultury Fizycznej w Mławie 1947-1952 0 Unroll
sprawy finansowo-budżetowe klubów sportowych, teczki poszczególnych klubów. Number of units in the group: 22
76/606/0 Akta zbiorcze metryk urodzin małżeństw i zgonów 1950-1964 0 Unroll
akta i dokumenty zbiorcze USC powiatów mławskiego i ciechanowskiego Number of units in the group: 260
76/607/0 Powiatowe Archiwum Państwowe w Mławie [1945] 1950-1976 [1986] 0 Unroll
okólniki, zarządzenia i instrukcje władz nadrzędnych, normatywy kancelaryjno-archiwalne, plany perspektywiczne i wieloletnie i sprawozdania oraz roczne plany pracy i ich wykonanie, wizytacje archiwum, ewidencja zasobu i spisy zespołów,, ewidencja archiwów zakładowych, materiały informacyjne o zespołach otwartych, popularyzacja zasobu, księga nabytków i ubytków. Number of units in the group: 250
76/608/0 Urząd Gminy Gralewo powiat płoński 1973-1976 0 Unroll
plany pracy rady i urzędu gminy, informacje i sprawozdania z działalności rady i jej organów, wybory do rad narodowych, akta poszczególnych komisji rady, zebrania wiejskie i sołtysie-protokoły, akty normatywne własne-decyzje i zarządzenia Naczelnika, organizacja pracy urzędu gminy, protokoły narad, plany społeczno-gospodarcze, budżet i sprawozdania finansowe, sprawozdawczość statystyczna, dokumentacja o przejmowaniu nieruchomości na Skarb Państwa, kontrola, , sprawy lokalizacji inwestycji, Gminny Komitet FJN oraz rejestry mieszkańców. Number of units in the group: 96
76/609/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Kaczorowy powiat płoński 1965-1968 [1969] 0 Unroll
plany gospodarczego rozwoju gromady, sprawozdania statystyczne, protokoły kontrli i akta komisji oświatowej Number of units in the group: 7
76/610/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Gralewo powiat płoński [1900] 1953-1972 [1977] 0 Unroll
plany pracy rady i jej organów oraz sprawozdania z działalności, spotkania radnych z wyborcami i postulaty wyborcze, protokoły z posiedzeń komisji, protokoły zebrań wiejskich i narad sołtysów, organizacja biura, planowanie społeczno-gospodarczego rozwoju gromady, budżety, kontrole zewnętrzne, przejęcia nieruchomości na Skarb Państwa oraz rejestry mieszkańców. Number of units in the group: 206
76/611/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Niedarzyn powiat płoński [1959] 1968-1972 [1974] 0 Unroll
plany pracy, sprawy radnych, w tym spotkania z wyborcami, protokoły zebrań wiejskich i narad sołtysów, organizacja biura prezydium, planowanie gospodarcze oraz sprawozdania i informacje z wykonania, sprawozdawczość statystyczna, kontrole zewnętrzne, zmiany ewidencji i użytkowania gruntów, rejestry mieszkańców. Number of units in the group: 56
76/612/0 Akta wyborów do Sejmu i Senatu RP z terenu województwa ciechanowskiego w 1991 roku 1991 0 Unroll
akta Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Cichanowie, rejestracja kandydatów na senatorów, protokoły głosowania w obwodach, wyniki wyborów Number of units in the group: 9
76/613/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Lutocinie 1856-1915 480 Unroll
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów; aneksy Number of units in the group: 112
76/614/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zieluniu 1826-1915 872 Unroll
akta urodzeń, małżeństw i zgonów i aneksy do aktów małżeństw Number of units in the group: 132
76/615/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bieżuniu 1848-1934 183 Unroll
akta urodzeń, małżeństw, zgonów i aneksy Number of units in the group: 68
76/616/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szreńsku 1826-1929 2789 Unroll
akta urodzeń, małżeństw i zgonów; aneksy Number of units in the group: 106
76/617/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Szreńsku 1826-1912 1377 Unroll
księgi urodzeń, małżeństw i zgonów, aneksy Number of units in the group: 101
76/618/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Żurominie 1826-1938 0 Unroll
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów i aneksy Number of units in the group: 176
76/619/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gradzanowie 1873-1907 0 Unroll
księgi urodzeń, małżeństw, zgonów; aneksy Akta i księgi do 1872 roku w AP Płock Number of units in the group: 63
76/620/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Raciążu 1876-1917 0 Unroll
akta urodzeń, małżeństw i zgonów, aneksy Number of units in the group: 78
Showing 601 to 620 of 1,341 entries.