Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
89/285/0 Urząd Stanu Cywilnego w Velten - Niemcy 1899-1899 87 Unroll
Zespół ma charakter szczątkowy. 1. Księgi zgonów z 1889 r., sygn. 1 Number of units in the group: 1
89/286/0 Urząd Stanu Cywilnego w Siedlnicy 1920-1929 1116 Unroll
Zespół ma charakter szczątkowy. 1. Księgi małżeństw lat 1925-1926, sygn. 1 (niekompletna, niektóre metryki wyrwane), 2. Zapowiedzi ślubne z lat 1920-1929, sygn. 2-5 (zapowiedzi ślubne z lat 1920-1922, 1926-1929). Number of units in the group: 5
89/287/0 Urząd Stanu Cywilnego w Sulechowie 1874-1945 4409 Unroll
Zespół ma charakter otwarty; księgi urodzeń, małżeństw i zgonów przekazywane są z Urzędu Stanu Cywilnego w Sulechowie po 100 latach od ich wytworzenia. Wg. stanu na 10.2015 przekazano następujące grupy materiałów: 1. Księgi - pierwopisy z lat 1874-1935, sygn. 1-108, 254-310 (księgi urodzeń z lat 1874-1914, małżeństw z lat 1874-1934 i zgonów z lat 1874-1927, 1929-1934) 2. Skorowidze z lat 1874-1925, sygn. 109-114 (do ksiąg urodzeń z lat 1874-1925, do ksiąg małżeństw z lat 1898-1925, do ksiąg zgonów z lat 1883-1925) 3. Zapowiedzi ślubne z lat 1874-1945, sygn. 115-228; 4. Akta zbiorcze do ksiąg urodzeń z lat 1876-1936, sygn. 229-237; 5. Akta zbiorcze do ksiąg zgonów z lat 1874-1879, 1886-1936, sygn. 238-251; 6. Ksiegi opłat za czynności urzędowe z lat 1942-1945, sygn. 252-253; Number of units in the group: 310
89/288/0 Urząd Stanu Cywilnego w Seifersdorf - obecnie Żary 1874-1939 0 Unroll
Zespół niemal kompletny, ma charakter zamknięty i zawiera następujące grupy materiałów: 1. Księgi urodzeń z lat 1874-1939, sygnatury 1-40 2. Księgi małżeństw z lat 1875-1939, sygnatury: 41-82 3. Księgi zgonów z lat 1874-1939, sygnatury: 83-124 Number of units in the group: 124
89/289/0 Urząd Stanu Cywilnego w Miodnicy 1874-1937 1730 Unroll
Zespół niekompletny, ma charakter zamknięty i zawiera następujące grupy materiałów: 1. Księgi urodzeń z lat 1875-1937, sygnatury 1-43 2. Księgi małżeństw z lat 1874-1937, sygnatury: 44-77 3. Księgi zgonów z lat 1874-1936, sygnatury: 78-119 Number of units in the group: 119
89/290/0 Urząd Stanu Cywilnego w Mozowie 1874-1889 68 Unroll
Zespół kompletny, ma charakter zamknięty i zawiera następujące grupy materiałów: 1. Księgi urodzeń z lat 1874-1889, sygnatury 1-16; 2. Księgi małżeństw z lat 1874-1889, sygnatury: 17-32; 3. Księgi zgonów z lat 1874-1889, sygnatury: 33-48; 4. Skorowidze z lat 1874-1889, sygn. 49-51 (alfabetyczny skorowidz do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów). Number of units in the group: 51
89/291/0 Cechy nieznane miasta Żary 1659-1836 0 Unroll
Świadectwa prawego urodzenia i przynależności do narodowości niemieckiej z lat 1659-1663, sygn. 1-3 Korespondencja z 1836 roku, sygn. 4 (odpis pisma Rejencji we Frankfurcie w sprawie zwolnienia od opłat ubogich uczniów) Erdmann von Promnitz poświadcza prawe urodzenie Heinricha Schöltzke i jego córki, 14.07.1730, sygn. 5. Number of units in the group: 5
89/292/0 Urząd Stanu Cywilnego w Ochli 1874-1907 950 Unroll
Zespół ma charakter otwarty; księgi urodzeń, małżeństw i zgonów przekazywane są z Urzędu Stanu Cywilnego w Zielonej Górze po 100 latach od ich wytworzenia. Do maja 2008 roku przekazano następujące grupy materiałów: 1.Księgi urodzeń z lat 1874-1907, sygnatury: 1-9 2.Księgi małżeństw z lat 1874-1900, sygnatury: 10-17 3.Księgi zgonów z lat 1874-1907, sygnatury: 18-26 Number of units in the group: 26
89/293/0 Urząd Stanu Cywilnego w Nowogrodzie Bobrzańskim 1874-1938 0 Unroll
Zespół niekompletny, ma charakter zamknięty i zawiera następujące grupy materiałów: 1. Księgi urodzeń z lat 1874-1938, sygnatury 1-56 2. Księgi małżeństw z lat 1874-1936, sygnatury: 57-112 3. Księgi zgonów z lat 1874-1937, sygnatury: 113-174 Number of units in the group: 174
89/294/0 Urząd Stanu Cywilnego w Nowoszowie 1882-1938 296 Unroll
Zespół bardzo niekompletny, ma charakter zamknięty i zawiera następujące grupy materiałów: 1. Księgi urodzeń z lat 1897, 1906, 1908, 1919-1920, 1922, 1925-1926, 1928, 1930, 1933-1936, sygnatury 1-14; 2. Księgi małżeństw z lat 1909, 1919, 1921-1922, 125, 1927-1934, sygnatury: 15-27 3. Księgi zgonów z lat 1882, 1906-1907, 1919, 19181922, 1927-1929, 19321936, 1938, sygnatury: 28-45 Number of units in the group: 45
89/295/0 Urząd Stanu Cywilnego w Kargowej 1874-1944 2170 Unroll
Zespół ma charakter otwarty; księgi urodzeń, małżeństw i zgonów przekazywane są z Urzędu Stanu Cywilnego w Kargowej po 100 latach od ich wytworzenia. Wg. stanu na wrzesień 2015 roku zawiera on następujące grupy materiałów: 1. Księgi - pierwopisy z lat 1874-1934, sygn. 1-81 (księgi urodzeń z lat 1874-1876, 1881-1909; księgi małżeństw z lat 1874-1876, 1881-1934, księgi zgonów z lat 1874-1876, 1881-1926); 2. Skorowidze z lat 1881-1944, sygn. 82-83 (skorwidz rejestracji urodziń, ślubów i zgonów dla miejscowości: Dolna Wieś, Górna Wieś i Nowa Wieś z lat 1881-1944; skorowidz małżeństw z lat 1882-1892); Number of units in the group: 83
89/296/0 Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Kramsku 1878-1936 [2009] 959 Unroll
Zespół ma charakter otwarty; księgi urodzeń, małżeństw i zgonów przekazywane są z Urzędu Stanu Cywilnego w Babimoście po 100 latach od ich wytworzenia. Do sierpnia 2018 roku przekazano następujące grupy materiałów: 1. Księgi - pierwopisy z lat 1878-1934, sygnatury 1-67, 78-79, 81-88 (księgi urodzeń z lat 1878-1882, 1884-1885, 1887, 1891-1892, 1894, 1896-1917, księgi małżeństw z lat 1878-1888, 1890-1899, 1905-1934, księgi zgonów z lat 1878-1884, 1886-1903, 1906-1930); 2. Skorowidze z lat 1878-1907, sygnatury 68-72 (skorowidz do ksiąg urodzeń z lat 1878-1907, skorowidz do ksiąg zgonów z lat 1878-1888); 3. Zapowiedzi ślubne z lat 1889-1936, sygnatury 73-77, 80 (zachowane lata: 1889-1890, 1892-1893, 1920, 1926-1928, 1935-1936); 4. Akta zbiorcze z lat 1946-2009, sygn. 89 (akta zbiorcze do księgi urodzeń z lat 1913-1917). Number of units in the group: 89
89/297/0 Urząd Stanu Cywilnego w Nowej Soli 1874-1945 0 Unroll
Zespół ma charakter zamknięty, jest szczątkowy, brak ksiąg stanu cywilnego, zachowały się jedynie materiały załącznikowe: 1. Zapowiedzi ślubne z lat 1874-1903, sygnatura 1-75 2. Alfabetyczny skorowidz do ksiąg zgonów z lat 1931-1945, sygnatura 76 Number of units in the group: 76
89/298/0 Urząd Stanu Cywilnego we Włostowie 1874-1944 0 Unroll
Zespół bardzo niekompletny, ma charakter zamknięty i zawiera następujące grupy materiałów: 1. Księgi pierwopisy z lat 1874-1944, sygn. 1-11, 13-23, 25-41, 43-70, 72-113, 116, 120, 127, 129, 138-140, 150 (księgi urodzeń z lat 1874-1876, 1880-1893, 1895-1904, 1906, 1909, 1914, 1922, 1927, 1935, 1937-1938; księgi małżeństw z lat 1874, 1876, 1878-1901, 1903-1906, 1909-1910, 1912-1920, 1923, 1927, 1937-1938; księgi zgonów z lat 1874-1875, 1878-1893, 1895, 1897-1898, 1900-1912, 1914-1918, 1921, 1926, 1929-1932, 1935, 1937-1938); 2. Księgi wtóropisy z lat 1878-1938, sygn. 12, 24, 42, 71, 114-115, 117-119, 121-126, 128, 130-137, 141-149 (księgi urodzeń z lat 1884, 1887-1888, 1892, 1896-1897, 1901-1902, 1920, 1924, 1926, 1932; księgi małżeństw z lat 1878, 1881, 1883, 1886, 1892-1894, 1897-1898, 1900, 1906, 1935, 1937; księgi zgonów z lat 1884-1887, 1897, 1902-1903) Number of units in the group: 150
89/299/0 Urząd Stanu Cywilnego w Nossdorf - Niemcy 1896-1938 0 Unroll
Zespół bardzo niekompletny, ma charakter zamknięty i zawiera następujące grupy materiałów: 1. Księgi urodzeń z lat 1896-1938, sygnatury 1-16 2. Księgi małżeństw z lat 1896-1937, sygnatury: 17-40 3. Księgi zgonów z lat 1896-1937, sygnatury: 41-63 Number of units in the group: 63
89/300/0 Urząd Stanu Cywilnego w Mirostowicach Górnych 1875-1938 4290 Unroll
Zespół bardzo niekompletny, ma charakter zamknięty i zawiera następujące grupy materiałów: 1. Księgi urodzeń z lat 1875-1937, sygnatury 1-37 2. Księgi małżeństw z lat 1875-1937, sygnatury: 38-72 3. Księgi zgonów z lat 1875-1938, sygnatury: 73-110 Number of units in the group: 110
89/301/0 Urząd Stanu Cywilnego w Starym Żaganiu 1874-1880 0 Unroll
Zespół kompletny, ma charakter zamknięty i zawiera następujące grupy materiałów: 1. Księgi urodzeń z lat 1874-1880, sygnatury 1-7 2. Księgi małżeństw z lat 1874-1880, sygnatury: 8-14 3. Księgi zgonów z lat 1874-1880, sygnatury: 15-21 4. Skorowidze z lat 1874-1880, sygn. 22-23 (alfabetyczny skorowidz do ksiąg urodzeń i zgonów). Number of units in the group: 23
89/302/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Gorzupia Górna 0 Unroll
Number of units in the group: 0
89/303/0 Urząd Stanu Cywilnego w Płotach 1874-1907 0 Unroll
Zespół ma charakter otwarty; księgi urodzeń, małżeństw i zgonów przekazywane są z Urzędu Stanu Cywilnego w Zielonej Górze po 100 latach od ich wytworzenia. Do maja 2008 roku zostały przekazane następujące grupy materiałów: 1.Księgi urodzeń z lat 1874-1907, sygnatury: 1-9; z lat 1892-1895 skorowidze razem z księgami 2.Księgi małżeństw z lat 1874-1907, sygnatury: 10-18; z lat 1892-1895 skorowidze razem z księgami 3.Księgi zgonów z lat 1874-1907, sygnatury: 19-27; z lat 1892-1895 skorowidze razem z księgami Number of units in the group: 27
89/304/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Podrosche - akta włączono do zespołu nr 235 Urząd Stanu Cywilnego Podrosche-Grenzkirch - Niemcy 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 341 to 360 of 2,834 entries.