Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
89/129/0 Akta metrykalne Otyń /Deutsch Wartenberg/ - parafia rzymskokatolicka 1794-1852 1193 Unroll
Księgi chrztów, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Otyniu z lat 1794-1852, 17 j.a. Number of units in the group: 17
89/130/0 Cech sukienników miasta Żary 1644-1889 0 Unroll
Artykuły statutowe z XIX wieku, sygn. 1 (odpisy statutów cechowych z 1580 i 1851 roku) Księgi cechowe z lat 1644-1879, sygn. 2-5 (protokoły posiedzeń cechu, przyjęcia uczniów na naukę, wykazy czeladników i uczniów) Próbki materiałów z XVIII wieku, sygn. 6 Akta cechowe z lat 1657-1889, sygn. 7-23, 28 (sprawy sporne między miastem a cechem, paszporty dla członków cechu, sprawy hipoteczne, umowy kupna-sprzedaży i dzierżawy dotyczące foluszy) Świadectwa prawego urodzenia i przynależności do narodowości niemieckiej z lat 1655-1738, sygn. 24, 26-27 Świadectwa wyuczenia się zawodu i uzyskania kwalifikacji czeladnika z 1664 roku, sygn. 25 Number of units in the group: 28
89/131/0 Akta metrykalne Lubsko /Sommerfeld/ - parafia ewangelicka 1657-1814 194 Unroll
1. Księga ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej z lat 1657-1810, sygn. 1 2. Księga zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej z lat 1657-1666, 1668-1669, 1694-1814, sygn. 1 Zapisy w księdze dotyczą jedynie należących do parafii wsi i nie obejmują miasta Number of units in the group: 1
89/132/0 Akta metrykalne Szlichtyngowa /Schlichtingsheim/ - parafia ewangelicka 1645-1945 6160 Unroll
1. Księgi chrztów parafii ewangelickiej z lat 1645-1671, 1697-1774, 1794-1819, 1824-1889, sygn. 1-2, 4, 8, 11-12, 14, 16-17, 20 2. Księgi małżeństw parafii ewangelickiej z lat 1645, 1672, 1683-1742, 1795-1944, sygn. 1, 3, 6, 10, 15, 21, 23 3. Księgi zgonów parafii ewangelickiej z lat 1645-1657, 1752-1945, sygn. 1, 3, 5, 7, 9, 13-14, 18-19, 22, 24 Number of units in the group: 24
89/133/0 Akta metrykalne Krzystkowice /Christianstadt/ - parafia ewangelicka 1669-1830 277 Unroll
Księgi małżeństw z lat 1669-1830, sygn. 1 Number of units in the group: 1
89/134/0 Akta metrykalne Kargowa /Unruhstadt/ - gmina żydowska 1840-1848 6 Unroll
Księgi zgonów z lat 1840-1848, sygn. 1 Number of units in the group: 1
89/135/0 Akta metrykalne Sulęcin /Zielenzig/ - parafia ewangelicka 1626-1651 16 Unroll
Księgi chrztów z lat 1626-1651, sygn. 1 Number of units in the group: 1
89/136/0 Akta metrykalne Kaniów /Kanig/ - parafia ewangelicka 1676-1944 2185 Unroll
1. Księgi chrztów z lat 1676-1927, sygn. 1, 4, 6 2. Księgi małżeństw z lat 1676-1944, sygn. 2, 5, 7 3. Księgi zgonów z lat 1684-1939, sygn. 3, 5, 7 4. Konfirmacje z lat 1837-1862, 1909, sygn. 8 Number of units in the group: 8
89/137/0 Akta metrykalne Jarogniewice /Hartmannsdorf/ - parafia ewangelicka 1794-1874 54 Unroll
1. Księgi chrztów z lat 1794-1799, 1802-1870, 1872-1874, sygn. 1-21, 24-61 2. Księgi małżeństw z lat 1794-1799, 1802-1870, 1872-1874, sygn. 1-20, 22, 24-63 3. Księgi zgonów z lat 1794-1799, 1802-1870, 1872-1874, sygn. 1-20, 23-61 Number of units in the group: 63
89/138/0 Akta metrykalne Kożuchów /Freystadt/ - parafia rzymskokatolicka 1794-1874 584 Unroll
1. Księgi chrztów parafii rzymskokatolickiej z lat 1794-1874, sygn., 1, 4-26, 28-42 2. Księgi małżeństw parafii rzymskokatolickiej z lat 1794-1874, sygn. 2, 4-25, 27-42 3. Księgi zgonów parafii rzymskokatolickiej z lat 1794-1874, sygn. 3-25, 27-42 Number of units in the group: 42
89/139/0 Cech szewców miasta Żary 1610-1919 0 Unroll
sygn. 1-2 z lat 1737-1839 (artykuły statutowe) sygn. 3-16 z lat 1610-1919 (protokoły posiedzeń kwartalnych cechu, przyjęcia mistrzów i czeladników do cechu, wykazy mistrzów cechowych, księgi finansowe, załączniki do rachunków budowlanych, spłaty długów, sprawy sporne, wykonywanie "fuszerek", nielegalna sprzedaż towarów, korespondencja cechowa, zezwolenie na sprzedaż towarów w mieście Muskau) sygn. 17-19 z lat 1683-1817 (świadectwa prawego urodzenia i przynależności do narodowości niemieckiej) Number of units in the group: 19
89/140/0 Cech ślusarzy i kowali miasta Żary 1726-1778 0 Unroll
Artykuły statutowe i przywileje cechowe z lat 1726-1778, sygn. 1 Sprawy sporne z 1774 roku, sygn. 2 (na tle jakości wytwarzanych wyrobów) Świadectwa prawego urodzenia i wyuczenia się zawodu z lat 1736-1738, sygn. 3-4 Number of units in the group: 4
89/141/0 Bractwo strzeleckie miasta Żary 1594-1867 0 Unroll
sygn. 1-6 z lat 1594-1867 (przywileje bractwa m.in. zwolnienie z podatku czopowego, browar bractwa, protokoły z zebrań, listy członków, rachunki, projekt herbu-opis, inwentarz bractwa) Number of units in the group: 6
89/142/0 Akta metrykalne Broniszów /Brunzelwaldau/ - parafia rzymskokatolicka 1839-1874 377 Unroll
1. Księgi chrztów z lat 1839-1861, 1863-1874, sygn. 1-35 2. Księgi małżeństw z lat 1839-1861, 1863-1874, sygn. 1-9, 11-35 3. Księgi zgonów z lat 1839-1861, 1863-1874, sygn. 1-35 Number of units in the group: 35
89/143/0 Akta metrykalne Niwiska /Niebusch/ - parafia ewangelicka - (akta skradzione w 1992 roku) 1830-1874 1203 Unroll
Księgi chrztów, ślubów i zgonów parafii ewangelickiej w Niwiskach, 40 j.a., 1830, 1836-1874. Number of units in the group: 40
89/144/0 Akta metrykalne Świdnica /Schweinitz/ - parafia rzymskokatolicka 1794-1874 529 Unroll
1. Księgi chrztów parafii rzymskokatolickiej z lat 1794-1874, sygn. 1-2 2. Księgi małżeństw parafii rzymskokatolickiej z lat 1794-1874, sygn. 1-2 3. Księgi zgonów parafii rzymskokatolickiej z lat 1794-1874, sygn. 1-2 Number of units in the group: 2
89/145/0 Akta metrykalne Międzyrzecz /Meseritz/ - odpisy metryk chrztu do ksiąg małżeństw 1844-1942 402 Unroll
Odpisy i świadectwa chrztu oraz inne dokumenty stanowiące załącznik do zawarcia małżeństwa kościelnego z lat 1844-1872, 1904-1942, sygn. 1-2 Number of units in the group: 2
89/146/0 Akta metrykalne Świętno /Schwenten/ - kościół ewangelicki 1873-1891 248 Unroll
1. Księgi chrztów z lat 1873-1891, sygn. 1 2. Konfirmacje z lat 1873-1891, sygn. 1 Number of units in the group: 1
89/147/0 vacat - Akta metrykalne Sława /Schlawa/ - odpisy metryk urodzeń, ślubów i zgonów - (skontrum 1996r. wykazało brak zespołu) 0 Unroll
Number of units in the group: 0
89/148/0 Wykazy ludności gmin - zbiór szczątków zespołów 1886-1944 0 Unroll
148\1 Wykazy ludności gminy Długie Stare /Alt Laube/ z lat 1899-1944; 1ja. = 0,03mb. 148\2 Wykazy ludności gminy Gaworzyce /Quaritz/ z lat 1882-1890; 3ja. = 0,02mb. 148\3 vacat - Wykazy ludności gminy Górczyna /Gurschen/ z lat 1940-1946; 1ja. = 0,02mb.- przekazano do Oddziału AP w Wilkowie 148\4 vacat - Wykazy ludności gminy Kandlewo /Kandlau/ z lat 1941-1945; 1ja. = 0,02mb. - przekazano do Oddziału AP w Wilkowie 148\5 vacat - Wykazy ludności gminy Hetmanice /Kaltvorwerk/ z lat 1892-1940; 2ja. = 0,03mb. - przekazano do Oddziału AP w Wilkowie 148\6 vacat - Wykazy ludności gminy Olbrachcice /Ulbersdorf/ z lat 1940-1946; 1ja. = 0,02mb. - przekazano do Oddziału AP w Wilkowie 148\7 vacat - Wykazy ludności gminy Osowa Sień /Röhrsdorf/ z lat 1877-1920, 3ja. = 0,02mb. - przekazano do Oddziału AP w Wilkowie 148\8 Wykazy ludności gminy Otyń /Deutsch Wartenberg/ z lat 1886-1927; 3ja. = 0,05mb. 148\9 Wykazy ludności gminy Wojnowo /Woynowo/ z lat 1865-1899 - 1ja. = 0,01mb. 148\12 Wykazy ludności gminy Kramsko /Kramzig/ z lat 1910; 1ja. = 0,04mb. 148\13 vacat - Wykazy ludności gminy Jędrzychowice / Heyersdorf/ z lat 1940-1945; 1ja. = 0,04mb. - przekazano do Oddziału AP w Wilkowie 148\14 vacat - Wykazy ludności gminy Tylewice /Tillendorf/ z lat 1867-1887; 1ja. = 0,02mb. - przekazano do Oddziału AP w Wilkowie Number of units in the group: 7
Showing 141 to 160 of 2,773 entries.