Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
86/61/0 Szkoła Przemysłowa Państwowych Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Lubaniu 1946 - 1951 0 Unroll
1-4. Okólniki i zarządzenia, 1947-51 5-6. Programy szkolne, 1947-51 7-8. Statystyka szkolna, 1949-50 9. Książka protokołów Rady Pedagogicznej, 1947-51 10. Protokoły egzaminów końcowych, 1949-50 11-29. Katalog klasyfikacyjny, 1946-51 30-49. Dzienniki lekcyjne, 1946-51 50. Odpisy akt personalnych nauczycieli, którzy przestali pracować, 1947-49 51-60. Teczki akt personalnych, 1950-51, 61. Karty wynagrodzeń personelu, 1951. Number of units in the group: 61
86/62/0 Szkoła Przemysłowa Państwowych Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Bogatyni 1947 - 1951 0 Unroll
1-2. Okólniki z zarządzenia, 1949-51 3. Akta poufne i tajne, 1951 4. Sprawozdania szkoły, 1947-51 5. Statystyka szkoły, 1947-51 6. Księga protokół, 1947-51 7. Pisma przychodzące, 1947-51 8. Umowę o pracę, 1949 9-15. Akta personalne, 1949-51 16. Listy płac za 1951 rok, 1951. Number of units in the group: 17
86/63/0 Centralna Spółdzielnia Spożywców "Społem" Oddział Okręgowy w Lubaniu 1945 - 1950 0 Unroll
1-6. Sprawy organizacyjne, 1945-50 7-12. Księgowość, 1946-50 13-22. Akta personalne, 1946-50 Number of units in the group: 24
86/64/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Przyszłość" w Golnicach 1951 - 1957 0 Unroll
1-5. Akta prawne, 1951-57, 5 ja. 6-10. Protokoły ogólnych zebrań, 1952-56, 5 ja. 11-16. Bilanse zamknięcia, 1952-57, 6 ja. 17-22. Korespondencja, 1951-56, 6 ja. 23. Księga ewidencji członków Spółdzielni, ich rodzin i wkładów, 1956, 1 ja. 24 29. Książka zaliczek, rozliczeń, ewidencji dniówek obrachunkowych ,1951-56, 6 ja. 30-34. Książki inwentarzowe, 1951-56, 5 ja. 35-39. Księgi ewidencji dochodów w naturze i ich podział, 5 ja. 40-42.Księgi funduszów, 1952-56, 3 ja. 43. Akta za okres likwidacji, 1957, 1 ja. Number of units in the group: 43
86/65/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. " I Zjazdu Spółdzielczości Produkcyjnej" w Kraszowicach 1953 - 1959 0 Unroll
1-3. Akta prawne, 1953-56, 3 ja. 4-7. Protokoły z ogólnych zebrań członków Spółdzielni, 1953-56, 4 ja. 8-16. Plany, sprawozdania i bilanse za lata 1953-59, 1953-59, 9 ja. 17. Kosztorys i plany na budowę chlewni, 1953, 1 ja. 18-19. Księgi ewidencji członków Spółdzielni, ich rodzin i wkładów, 1953-55, 2 ja. 20-23. Księgi rozliczeń z pracującymi, 1953-56, 4 ja. 24. Księga inwentarzowa, 1 ja. 25-29. Księgi ewidencji dochodów w naturze i ich podział, 1953-56, 5 ja. 30-32. Księgi funduszów, 1953-56, 3 ja. Number of units in the group: 32
86/66/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "22 Lipca" w Nowej Wsi 1952 - 1956 0 Unroll
1-2. Akta prawne 1952-1957, 3-6. Protokoły z ogólnych zebrań 1953-1957, 7. Roczny plan gospodarczy na rok 1955, 1955, 8-10. Bilanse zamknięcia za lata 1953-1955, 1953-1956, 11. Akta różne 1954, 12. Księga ewidencji członków Spółdzielni, ich rodzin i wkładów 1952-1953, 13-14. Księgi rozliczeń z pracującymi i ewidencji dniówek obrachunków 1955-1956, 15. Księga inwentarzowa 1955, 16-18. Książka ewidencji i dochodów w naturze i ich podział 1955-1956, 19-20. Księgi funduszów 1953-1955, 21. Akta za okres likwidacji 1956-1959. Number of units in the group: 21
86/67/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "1-go Krajowego Zjazdu Spółdzielczości w Nowej Karczmie 1952- 1959 0 Unroll
1. Dokumentacja organizacyjno-prawna 1952-1959, 2. Roczne plany gospodarcze na lata 1953-1957, 3. Podstawowe środki produkcji 1956, 4. Księga rozliczeń z pracującymi i ewidencja dniówek obrachunkowych 1956, Number of units in the group: 10
86/68/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Ostróżnie 1952 - 1957 0 Unroll
1. Dokumentacja organizacyjno-prawna 1952-1957, 2. Podstawowe środki produkcji 1955-1956, 3-4. Plany gospodarcze 1952-1955, 5. Sprawozdanie roczne o stanie organizacyjno-gospodarczym 1953-1956, 6. Księga ewidencji członków Spółdzielni, ich rodzin i wkładów (bez daty), 7. Księga rozliczeń z pracującymi i ewidencja dniówek obrachunkowych 1955 Number of units in the group: 7
86/69/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "Ludwika Waryńskiego" w Olszynie Górnej 1954 - 1956 0 Unroll
1. Dokumentacja organizacyjno-prawna 1952-1956, 1959, 2. Podstawowe środki produkcji 1956, 3. Wnioski i roczne plany gospodarcze 1952-1956, 4-7. Księgi rozliczeń z pracującymi, ewidencji członków ich rodzin i wkładów 1954-1956 Number of units in the group: 7
86/70/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Zielony Sztandar" w Łomnicy 1954 - 1958 0 Unroll
1. Dokumentacja organizacyjno- prawna, 1954- 1958, 1 ja 2-3. Księgi ewidencji członków Spółdzielni i ich rodzin, 1954, 2 ja 4-5. Księga rozliczeń z pracującymi i ewidencja dniówek obrachunkowych 1954- 1956, 2 ja 6-8. Wykaz wypracowanych dniówek obrachunkowych, 1954- 1956, 3 ja 9- 10. Sprawozdania roczne ze stanu organizacyjnego- gospodarczego Spółdzielni Produkcyjnej za rok 1955, 1956- 1957, 2 ja Number of units in the group: 10
86/71/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Granica" w Żarskiej Wsi 1950 - 1958 0 Unroll
1. Dokumentacja organizacyjna, 1950- 1956, 1 ja 2-3 Protokoły zebrań członków 1951- 1953, 1955- 1957, 2 ja 4. Podania o przyjęcie o wystąpienie ze spółdzielni 1956- 1957, 1 ja 5-7. Dokumentacja finansowa i inwentarzowa 1950- 1952, 3 ja 8. Księga ewidencji członków Spółdzielni i ich rodzin 1951- 1953, 1 ja 9- 20. Dokumentacja związana z rozliczeniami z pracownikami, 1951- 1958, 12 ja 21- 22. Protokoły Komisji Szacunkowej wkładów inwentarzowych 1951, 1953- 1956, 2 ja 23-24. Prace wykonane przez grupy "Hodowlaną" i "Polową", 1955, 2 ja 25. Współpraca z POM, 1956, 1 ja 26- 29 Dokumentacja do bilansu i sprawozdań, 1951- 1956, 4 ja Number of units in the group: 29
86/72/0 Zbiór szczatków zespołów poniemieckich. Kolekcja I 1614 - 1944 0 Unroll
1. Landgericht Görlitz (Sąd Krajowy w Zgorzelcu) 1920- 1939, 6ja 2. Königliche Kreisgericht zu Görlitz (Królewski Sąd Powiatowy w Görlitz) 1867- 1882, 1ja 3. Akta gminy Bratków (Blumberg) 1614- 1891, 5ja 4. Akta gminy Moys, 1729- 1924, 3ja 5. vacat Ankiety personalne niemieckich policjantów z Bolesłąwca, 1 ja 1939- 1944. Jednostka zaginęła. 6. Akta majątku Nieder Waldau (Wykroty), 1836- 1838, 1ja 7. Akta majątku czocha, 1823, 1854- 1855, 3ja 8. Akta majątku Szyszkowa, 1629- 1886, 3ja 9. Akta majątku Dłużyna Górna 1756- 1757, 1ja 10. Akta cechowe z Nowogrodźca, 1886- 1934, 2ja 11. Wissenschaftlicher Verein zu Lauban (Towarzystwo Naukowe w Lubaniu), 1858- 1892, 4ja 12. Stadt Volksbücherei zu Lauban (Biblioteka Ludowa w Lubaniu), 1832- 1842, 1ja 13. vacat Akta kościoła ewangelickiego w Studniskach - włączono do zespołu 201: Parafia Ewangelicka w Studniskach, 1752- 1940 14. vacat Akta kościoła ewangelickiego w Bogatyni włączono do zespołu nr 136 Parafia ewangelicka w Bogatyni 1596- 1944 15. Comission die Classification und Einschätzung (Komisja Szacunku i Klasyfikacji Gruntów), 1841- 1842, 2ja 16. Zentrallbüreau für Steuervermessung Bautzen (Centralne Biuro Podatkowe w Bautzen) 1908- 1919, 1ja 17. Sächsisches Landesvermessungsamt Zittau (Okręgowy Urząd Mierniczy w Zittau), 1924- 1937, 2ja 18. Akta cechowe z Sulikowa, 1851, 1ja 19. Akta gromady Gościszów, 1805- 1807, 1ja 20. Justitz Canzlei im Reibersdorf, 1848- 1865, 1ja 21. Stadtgericht zu Zittau (Sąd Miejski w Zittau), 1837- 1849, 1ja 22. Akta Ursuli Schaffer, 1920, 2ja 23. Mädchenschule in Lauban (Szkoła Żeńska w Lubaniu), 1906- 1909, 24. Akta majątku Nieder Gruna i Carlsdorf, 1845- 1901, 1ja 25. Akta gromady Wigancice (Weigsdorf), 1765, 1ja 26. Spuścizna Joanny Christiany Spänich z Markersdorf (Markocice), 1832- 1906, 1ja 27. Königliche Gerichtsamt Lauban (Królewski Sąd Obwodowy w Lubaniu), 1824- 1833, 1ja 28. Amtsgericht zu Görlitz, 1853- 1944, 3ja 29. Akta miasta Nowogrodźca, 1897, 1ja 30. Akat gminy Leśna, 1943- 1945, 9ja Number of units in the group: 62
86/72/1 Sąd Krajowy w Zgorzelcu 1920-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 6
86/72/2 Królewski Sąd Powiatowy w Zgorzelcu 1867-1882 0 Unroll
Number of units in the group: 1
86/72/3 Akta Gminy Bratków 1614-1891 0 Unroll
Number of units in the group: 5
86/72/4 Akta Gminy Moys 1729-1924 0 Unroll
Number of units in the group: 3
86/72/5 vacat- Ankiety personalne niemieckich policjantów z Bolesławca. Wykazana jako brak w skontrum w 1996 r. Los jej nie jest znany 0 Unroll
Number of units in the group: 0
86/72/6 Akta majątku Wykroty 1836-1838 0 Unroll
Number of units in the group: 1
86/72/7 Akta majątku Czocha 1823- 1855 0 Unroll
Number of units in the group: 3
86/72/8 Akta majątku Szyszkowa 1629-1886 0 Unroll
Number of units in the group: 4
Showing 61 to 80 of 448 entries.