Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
86/1/0 Starostwo Powiatowe w Lubaniu 1826 - 1939 0 Unroll
1- 78. Ugody w sprawie spłaty służby 79. Mapy rewirów łowieckich Zawidowa i Leśnej, 1888r. 80-81. Sprawy budowlane 82- 84. Sprawy prac ziemnych przeciwpowodziowych 85- 100. Szacunki strat spowodowanych powodzią 1938r. Number of units in the group: 100
86/2/0 Akta miasta Bolesławca 1552 -1938 0 Unroll
1. Sprawy prawno- sądowe, 1552- 1867, 1-8 2. Sprawy finansowe, 1674- 1767, 9- 13 3. Kronika miasta, XVIII, 14 4. Sprawy cechowe, 1770- 1822, 15- 16 5. Sprawy handlowe, uwłaszczeniowe i nauczycielskie, 1596- 1899, 17- 21 Number of units in the group: 24
86/3/0 Akta miasta Zawidowa 1661 - 1944 0 Unroll
1. Sprawy organizacyjno- administracyjne, 1802- 1937, 127ja 2. Sprawy gruntowe, granice miasta, kataster 1709- 1931, 133ja 3. Sprawy finansowe, 1845- 1942, 35ja 4. Sprawy bezpieczeństwa, 1698- 1942, 35ja 5. Podatki, 1831- 1943, 54ja 6. Księgi rachunków miejskich, 1834- 1943, 9ja 7. Sprawy kościelne i szkolne, 1934- 1936, 78ja 8. Budownictwo kolei, dróg i gospodarka komunalna, 1698- 1936, 157ja 9. Przemysł, handel, rzemiosło, 1661- 1937, 76ja 10. Opieka społeczna, legaty i fundacje, 1816- 1939, 206ja 11. Związki i organizacje, 1848- 1924, 11ja 12. Sprawy wojskowe, 1765- 1931, 22ja 13. Akta dotyczące działalności sądu miejskiego, 1882- 1931, 14ja 14. Statystyka rolna i finansowa, 1882- 1931, 14ja 15. Policja i administracja policyjna, 1690- 1944, 457. Number of units in the group: 1461
86/4/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego w Brzeźniku - 208 Akta parafii kościoła katolickiego w Brzeźniku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
86/5/0 Urząd Stanu Cywilnego w Godzieszowie 1875 - 1911 0 Unroll
Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 111
86/6/0 Urząd Stanu Cywilnego w Mściszowie 1874 - 1913 0 Unroll
księgi urodzeń , małżeństw i zgonów Number of units in the group: 169
86/7/0 Urząd Stanu Cywilnego w Wykrotach 1874 - 1911 0 Unroll
Księgi urodzeń małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 111
86/8/0 Urzad Stanu Cywilnego w Biedrzychowicach 1874 - 1936 0 Unroll
Księgi urodzeń małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 168
86/9/0 Urząd Stanu Cywilnego w Henrykowie 1874 - 1934 0 Unroll
Księgi urodzeń małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 169
86/10/0 Urząd Stanu Cywilnego w Giebułtowie 1875 - 1934 0 Unroll
Księgi urodzeń małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 157
86/11/0 Urząd Stanu Cywilnego w Kościelniku 1874 - 1934 0 Unroll
Księgi urodzeń małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 165
86/12/0 Urząd Stanu Cywilnego w Lubaniu 1874 - 1934 0 Unroll
Księgi urodzeń małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 187
86/13/0 Urząd Stanu Cywilnego w Radogoszczy 1874 - 1934 0 Unroll
Księgi urodzeń małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 169
86/14/0 Urząd Stanu Cywilnego w Wyrębie 1874 - 1934 0 Unroll
Księgi urodzeń małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 169
86/15/0 Urząd Stanu Cywilnego w Olszynie 1874 - 1934 0 Unroll
Księgi urodzeń małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 183
86/16/0 Urząd Stanu Cywilnego w Pisarzowicach 1874 - 1934 0 Unroll
Księgi urodzeń małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 168
86/17/0 Urząd Stanu Cywilnego w Radostawiu 1874 - 1934 0 Unroll
Księgi urodzeń małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 169
86/18/0 Urząd Stanu Cywilnego w Rudzicy 1875 - 1908, 1914 - 1934 0 Unroll
Księgi urodzeń małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 142
86/19/0 Urząd Stanu Cywilnego w Siekierczynie 1874 - 1934 0 Unroll
Księgi urodzeń małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 170
86/20/0 Urząd Stanu Cywilnego w Studniskach Górnych 1874 - 1934 0 Unroll
Księgi urodzeń małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 168
86/21/0 Urząd Stanu Cywilnego w Uniegoszczy 1874 - 1934 0 Unroll
Księgi urodzeń małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 169
86/22/0 Urząd Stanu Cywilnego we Włosieniu 1874 - 1930 0 Unroll
Księgi urodzeń małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 135
86/23/0 Urząd Stanu Cywilnego w Zarębie 1874 - 1945 0 Unroll
Księgi urodzeń małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 223
86/24/0 Sąd Obwodowy w Bolesławcu 1781 - 1945 0 Unroll
1- 37 Grundbuch von Waldau (Wykroty) Number of units in the group: 37
86/25/0 Sąd Obwodowy w Nowogrodźcu 1731 - 1945 0 Unroll
1- 8 Grundbuch von Güntersdorf (Godzieszów) 9- 16 Grundbuch von Seifersdorf (Mściszów) 17. register der Akten 1411- 1863 Number of units in the group: 17
86/26/0 Akta notariuszy miasta Lubania 1829 - 1937 0 Unroll
1. Akta notariusza Bauma 1869- 1889, 1-32, Pl-86/27/1/0; 2. Akta notariusza Beiersdorfa, 1876- 1895, 33- 98, Pl-86/27/2/0 3. Akta notariusza Bulla, 1844- 1873, 99- 161, Pl-/86/27/3/0 4. Akta notariusza Gallona, 1905- 1918, 162- 218, Pl-86/27/4/0 5. Akta notariusza Heina, 1890- 1927, 219- 241; Pl-86/27/5/0 6. Akta notariusza Hoffmeistra, 1890- 1895, 342- 352, Pl-86/27/6/0 7. Akta notariusza Klukkerta, 1918- 1939, 355- 445, Pl-86/27/7/0 8. Akta notariusza Kauffera, 1924- 1929, 446, Pl-86/27/8/ 9. Akta notariusza Kurtze, 1840- 1844, 447- 452, Pl-86/27/9/0 10. Akta notariusza Lotteroth, 1927- 1928, 453- 455, Pl-86/27/10/0 11. Akta notariusza Neitsch, 1849- 1868, 456- 477, Pl-86/27/11/0 12. Akta notariusza Petricha, 1925- 1931, 478- 500, Pl-86/27/12/0 13. Akta notariusza Peysera, 1920- 1921, 501- 503, Pl-86/27/13/0 14. Akta notariusza Schimdlera, 1864- 1875, 504- 545, Pl-86/27/14/0 15. Akta notariusza Schlebrügge, 1874- 1875, 546- 548, Pl-86/27/15/0 16. Akta notariusza Schlüttera, 1920- 1921, 549- 551, Pl-86/27/16/0 17. Akta notariusza Schmidta, Schmidta, 1875- 1878, 552- 556, Pl-86/27/17/0 18. Akta notariusza Schlustera, 1919- 1926, 557- 565, Pl-86/27/18/0 19. Akta notariusza Ullricha, 1849- 1869, 566- 619, Pl-86/27/19/0 20. Akta notariusza Weinerta, 1829- 1866, 620- 666, Pl-86/27/20/0 21. Akta notariusza Weissa, 1885- 1905, 667- 710, 723, Pl-86/27/21/0 22. Akta notariusza Winterfelda, 1878- 1879, 711- 713, 723, Pl-86/27/22/0 23. Akta notariusza Wittiga, 1870- 1878, 714- 722, Pl-86/27/23/0 Number of units in the group: 724
86/27/0 Starostwo Powiatowe w Bolesławcu 1945 - 1950 0 Unroll
1. Referat Ogólno-Organizacyjny 1946-1950, 8 ja 2. Referat Budżetowo-Gospodarczy 1946-1949, 6 ja 3. Referat Administracyjno-Prawny 1946-1949, 5 ja 4. Referat Karno-Administracyjny 1946-1949, 4 ja 5. Referat Społeczno-Polityczny 1946-1950, 17 ja 6. Referat Wojskowy 1945-1949, 13 ja 7. Referat Aprowizacji 1945-1949, 9 ja 8. Referat Przemysłu i Handlu 1945-1949, 15 ja 9. Referat Opieki Społecznej 1945-1949, 14 ja 10. Referat Odbudowy 1947-1949, 9 ja 11. Referat Zdrowia 1949, 7 ja 12. Referat Kultury i Sztuki 1946-1948, 3 ja 13. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 1947-1949, 7 ja 14. Urząd Ziemski 1945-1946, 7 ja 15. Referat Weterynarii 1949, 1 ja 16. Urząd Zatrudnienia we Wrocławiu, Instytucja Zastępcza w Bolesławcu, 1946-1949, 4 ja inne: 1945-1950, 12 ja Number of units in the group: 178
86/28/0 Starostwo Powiatowe w Lubaniu 1945 - 1950 0 Unroll
1. Referat Ogólno-Organizacyjny 1945-1950, 5 ja 2. Referat ochrony przed pożarami i innymi klęskami 1950, 1 ja 3. Referat Społeczno-Polityczny 1945-1947, 4 ja 4. Referat Osiedleńczy 1945-1950, 44 ja 5. Referat Przemysłu i Handlu 1945-1950, 17 ja 6. Referat Opieki Społecznej 1947-1950, 17 ja 7. Referat Odbudowy 1945-1950, 26 ja 8. Referat Zdrowia 1947, 1 ja 9. Referat Kultury i Sztuki 1945-1947, 13 ja 10. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 1945-1950, 94 ja 11. Referat Weterynarii 1946-1949, 9 ja Inne: 1945-1950, 7 ja Number of units in the group: 239
86/29/0 Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu 1945 - 1950 0 Unroll
1. Referat Ogólno- Organizacyjny 1945-1950, 34 ja 2. Referat Budżetowo- Gospodarczy 1945-1949, 15 ja 3. Referat Społeczno- Polityczny 1946-1948, 4 ja 4. Referat Osiedleńczy 1945-1948, 11 ja 5. Referat Aprowizacji 1945-1947, 14 ja 6. Referat Przemysłu i Handlu, 1945-1950, 33 ja 7. Referat Opieki Społecznej 1945-1948, 12 ja 8. Referat Zdrowia 1945- 1950, 27 ja 9. Referat Kultury i Sztuki 1946-1950, 16 ja 10. Referat Rolnictwa 1946-1950, 5 ja 11. Referat Weterynarii 1948, 1 ja 12. Referat Odbudowy 1948-1950, 17 ja 13. Referat Kadr i Szkolenia 1946-1950, 8 ja Inne: 1946-1950, 36 ja Number of units in the group: 237
86/30/0 Powiatowa Rada Narodowa w Bolesławcu 1947 - 1949 0 Unroll
I. Referat Prezydialny, 1-2, 1948-49 II. Referat Administracyjny, 3-17, 1948-49 III. Referat Organizacyjny, 18-29, 1949 IV. Referat Komisji, 30-36, 1947-49 Number of units in the group: 41
Showing 1 to 30 of 448 entries.