Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim

Choose document type

Select historical period

Try another way

Advanced search Browse collections
Address:

Plac Kościelny 4

Kamieniec Ząbkowicki

57-230

Opening hours:

09:00 - 15:00 (monday)

09:00 - 15:00 (tuesday)

09:00 - 15:00 (wednesday)

09:00 - 15:00 (thursday)

09:00 - 15:00 (friday)

Phone number:
+48 74 817 35 40
Fax number:
+48 74 817 35 40
E-mail:
kamieniec@ap.wroc.pl
Website:
https://www.ap.wroc.pl/

Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim został utworzony w dniu 1 lipca 1992 roku (w momencie powołania była to Ekspozytura). Z dniem 1 maja 1995 roku placówkę podniesiono do rangi Oddziału. Zgromadzone tu archiwalia, według stanu z końca grudnia 2010 roku, składają się na 1360 zespołów i mierzą ponad cztery kilometry długości. W głównej mierze jest to dokumentacja przejęta ze zlikwidowanych Ekspozytur w Kłodzku i w Książu oraz Oddziału w Wałbrzychu, a także materiały przejęte z głównej siedziby Archiwum we Wrocławiu, jak również z archiwów zakładowych nadzorowanych jednostek organizacyjnych działających na obszarze pięciu południowych powiatów województwa dolnośląskiego. Przechowywane w Kamieńcu Ząbkowickim materiały archiwalne wykorzystywane są przez badaczy, między innymi w realizacji różnorakich projektów prowadzonych przez polskie, czeskie i niemieckie instytucje naukowe.

Różnorodność tematyczna przechowywanych akt, ich zakres chronologiczny pozwala na dokonywanie wielowątkowych kwerend archiwalnych, służących nie tylko poznaniu historii, ale mających częstokroć wymiar praktyczny, związany np.: z potrzebą udokumentowania wykorzystywanej do chwili obecnej infrastruktury technicznej, urządzeń i obiektów użyteczności publicznej oraz stanowiących własność prywatną. Zasób placówki kamienieckiej jest jednym z większych, jaki przechowują oddziały zamiejscowe wchodzące w skład państwowej sieci archiwalnej. Pracownicy Oddziału przybliżają go szerszemu odbiorcy za pośrednictwem organizowanych lekcji archiwalnych, prelekcji i wystaw.

 

 

The size of the resource (m.b.):

5295.0

Number of monographs in the library:

0

Warehouse area (m2):

1308.0

Shelves capacity (m.b.):

5981.0

Number of continuous publications in the library:

0

Number of places in the scientific studio:

10

The most interesting materials

angle-left Międzynarodowy Tydzień Archiwów 2020

W ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Archiwów (8-14 czerwca 2020 r.), które w tym roku ze względu na zagrożenie epidemiologiczne ukierunkowane są na wydarzenia dostępne online, Archiwum Państwowe we Wrocławiu zaprasza do obejrzenia wystaw i galerii internetowych:
1. 1945-1948 czas przełomu. Obrazki z życia Jeleniej Góry i Sudetów Zachodnich
Na wystawie zostały przedstawione pierwsze powojenne lata Jeleniej Góry i regionu, pierwsi włodarze miasta, osadnicy, tworzenie się życia gospodarczego, a także kulturalno-naukowego.
2. Było sobie miasto: Legnica - fotograficzna podróż w czasie
Fotografie Legnicy z lat 50-60 tych XX w., widokówki z początku XX w. i ujęcia wykonane w 2010 r., z tych samych miejsc połączone w jeden obraz. Jak zmieniło się miasto, ulice, ludzie przez kilkadziesiąt lat?
3. Polsko-czeskie kontakty kulturalne
Wystawa prezentuje materiały archiwalne poświęcone wzajemnym stosunkom na polu nauki, kultury, sztuki i współpracy międzyarchiwalnej na Dolnym Śląsku w latach 1945-2015.
4. Skarby kamienieckiego archiwum. Najciekawsze materiały archiwalne z lat 1322-1990
Galeria prezentuje wybór najstarszych, najciekawszych archiwaliów ze zbiorów Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim.

Udostępnij tą stronę na Twitterze, Facebooku i Google Plus