Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
84/201/0 RZS "Sojusz Robotniczo-Chłopski" w Ustroniu powiat kłodzki 1954 - 1956 0 Unroll
Brak możliwości rozwinięcia nazwy aktótwórcy (występowanie w aktach jedynie skrótu: RZS). Number of units in the group: 4
84/202/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Pokój" w Wojciechowicach powiat kłodzki 1952 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 8
84/203/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im."1-go Maja" w Wolanach powiat kłodzki 1953 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 8
84/204/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "I-Pięciolatka" w Łężycach powiat kłodzki 1955 - 1965 0 Unroll
Number of units in the group: 2
84/205/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Przebój" w Bożkowie powiat noworudzki 1952 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 10
84/206/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Chłopska Droga" w Drogosławiu powiat noworudzki 1951 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 5
84/207/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Przełom" w Gajewie powiat noworudzki 1951 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 10
84/208/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Piast" w Łącznej powiat noworudzki 1952 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 6
84/209/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Wolność" w Przygórzu powiat noworudzki 1953 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 4
84/210/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Podhalanka" w Ratnie Dolnym powiat noworudzki 1954 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 2
84/211/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Świt" w Ratnie Górnym powiat noworudzki 1952 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 5
84/212/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Rozwój" w Słupcu powiat noworudzki 1953 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 4
84/213/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Zwycięstwo" w Sokolcu powiat noworudzki 1955 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 4
84/214/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Ścinawce Dolnej powiat noworudzki 1950 - 1957 0 Unroll
Number of units in the group: 3
84/215/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Ścinawce Średniej powiat noworudzki 1952 - 1964 0 Unroll
Number of units in the group: 3
84/216/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Przyszłość" w Świecku powiat noworudzki 1955 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 2
84/217/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im."II Zjazdu Partii PZPR" w Tłumaczowie powiat noworudzki 1954 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 4
84/218/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Zwycięstwo" w Wambierzycach powiat noworudzki 1952 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 5
84/219/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Przełom 1-go Maja" w Włodowicach powiat noworudzki 1954 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 5
84/220/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im."6-go Października" w Wojborzu powiat noworudzki 1952 - 1956 0 Unroll
Brak 1 j.a. (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Number of units in the group: 6
Showing 201 to 220 of 1,522 entries.