Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
84/221/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Wola Ludu" w Woliborzu powiat noworudzki 1951 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 17
84/222/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze w Baldwinowicach powiat ząbkowicki 1951 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 2
84/223/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im."L.Waryńskiego" w Biernacicach powiat ząbkowicki 1951 - 1955 0 Unroll
Number of units in the group: 31
84/224/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Złoty Kłos" w Bobolicach powiat ząbkowicki 1950 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 33
84/225/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im."K.Świerczewskiego" w Błotnicy powiat ząbkowicki 1951 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 2
84/226/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Braszowicach powiat ząbkowicki 1951 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 12
84/227/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Nowe Życie" w Brukalicach powiat ząbkowicki 1952 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 3
84/228/0 Spółdzielnia Produkcyjna "Wolność" w Brzeźnicy powiat ząbkowicki 1951 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 9
84/229/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze w Budzowie powiat ząbkowicki 1951 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 9
84/230/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Byczeniu powiat ząbkowicki 1951 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 13
84/231/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Wolność" w Chałupkach powiat ząbkowicki 1953 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 7
84/232/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im."L.Waryńskiego" w Cienkowicach powiat ząbkowicki 1952 - 1957 0 Unroll
Number of units in the group: 5
84/233/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im."F.Dzierżyńskiego" w Chwalisławiu powiat ząbkowicki 1955 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 2
84/234/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im."T.Kościuszki" w Czesławicach powiat ząbkowicki 1951 - 1955 0 Unroll
Number of units in the group: 5
84/235/0 Zrzeszenie Rolnicze im."Thaelmanna" w Dębowinie powiat ząbkowicki 1952 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 20
84/236/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Zorza" w Doboszowicach powiat ząbkowicki 1951 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 9
84/237/0 Spółdzielnia Produkcyjna im."T.Kościuszki" w Dzbanowie powiat ząbkowicki 1951 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 8
84/238/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze typu bI w Głębokiej powiat ząbkowicki 1953 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 4
84/239/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Nowe Życie" w Goleniowie powiat ząbkowicki 1952 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 6
84/240/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze w Grodziszczu powiat ząbkowicki 1951 - 1958 0 Unroll
Number of units in the group: 10
Showing 221 to 240 of 1,521 entries.