Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
84/321/0 Sąd Powiatowy w Kłodzku [1947] 1951 - 1975 [2005] 0 Unroll
Number of units in the group: 18079
84/322/0 Fabryka Materiałów Wybuchowych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzielnością Zakład Prochowy w Mąkolnie 1918 - 1945 0 Unroll
nazwa obcojęzyczna aktotwórcy: Lignose Sprengstoffwerke Gesselschaft mit beschränkter Haftung Pulverbetrib in Maifritzdorf Number of units in the group: 10
84/323/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Ziębicach 1973 - 1990 0 Unroll
Brak sygn.: 20, 28 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Number of units in the group: 38
84/324/0 Urząd Gminy w Łagiewnikach [1945] 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 202
84/325/0 Gminna Rada Narodowa w Łagiewnikach 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 20
84/326/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szczytnej Śląskiej powiat kłodzki 1955 - 1960 0 Unroll
Number of units in the group: 10
84/327/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łężycach powiat kłodzki 1954 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 28
84/328/0 Prezydium Rady Narodowej Osiedla Szczytna Śląska powiat kłodzki 1960 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 57
84/329/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Szczytnej 1973 - 1990 0 Unroll
1.Sesje Rady Narodowej Miasta i Gminy, 1973-1990, sygn. 1-17. 2.Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy, 1973-1990, sygn. 18-28. 3.Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy, 1973-1990, sygn. 29-47. 4.Komitet Kontroli Społecznej, 1978-1979, sygn. 48. 5.Skład osobowy i wykaz komisji wyborczych Miasta i Gminy, 1984, sygn. 49. Zespół zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 16 grudnia 2009 r. Nabytki - 2009 rok: -Nab. nr 1884 (2 j.a., 0,00 mb - jednostki aktowe wyorębniono w toku porządkowania dokumentacj i- opracowania zespołu). Przesunięcia międzyzespołowe - dokumentacja wydzielona w toku opracowania zespołu nr 7 (Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Kłodzku [1945]1950-1975 [1988]), włączona do zespołu nr 329: 2004 r., 2, Przes., 2 j.a., 0,03 mb.: jednostki archiwalne: Protokoły sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy Szczytna, 1973-1975, 1j.a.; Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy Szczytna, 1974-1975, 1j.a., są przynależne do zespołu nr 329: Rada Narodowa Miasta i Gminy Szczytna Śląska, 1973-1990. Decyzja Komisji Metodycznej z dnia 29 grudnia 2004 roku. -Przes. nr 102, 2009 r. - z zespołu nr 84/329 (Rada Narodowa Miasta i Gminy w Szczytnej) przesunięto do zespołu nr 84/515 (Komisja Wyborcza Miasta i Gminy w Szczytnej - protokoły głosowania i listy kandydatów na radnych), w związku z przynależnością zespołową akt - 2 j.a., 0,02 mb; zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej AP Wrocław w dniu 16 grudnia 2009 r. Część nieopracowana: nab. 2532/2020 (3 j.a., 0,03 mb, dokumentacja aktowa). Number of units in the group: 52
84/330/0 Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej 1973 - 1990 0 Unroll
Część opracowana: 1.Referat Społeczno – Administracyjny, Handlu i Usług, 1974-1989,sygn. 1-23. 2.Referat Finansowo – Budżetowy i Planowania, 1973-1990, sygn. 24-35. 3.Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, 1973-1990, sygn. 36-38. Nab. nr 1885, 2009 r. (10 j.a., 0,00 mb - jednostki aktowe wyodrębniono w toku porządkowania dokumentacji - opracowania zespołu w roku 2009), Część nieopracowana: Nabytki: -Nab. nr 2049, 2012 r. (3 j.a, 0,03 mb - gospodarka i obrót nieruchomościami, rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne), -Nab. nr 2530, 2020 r. (408 j.a, 2,40 mb - dokumentacja aktowa), -Nab. nr 2531, 2020 r. (29 j.a, 0,15 mb - dokumentacja geodezyjno-kartograficzna), Przesunięcia międzyzespołowe - dokumentacja wydzielona w toku opracowania zespołu nr 7 (Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Kłodzku [1945]1950-1975 [1988]), włączona do zespołu nr 330: 2004 r., 3, Przes., 1 j.a., 0,01 mb.: jednostka archiwalna: Budżet gminy i plan funduszu gminnego na rok 1973 i 1974 (gmina Szczytna), 1973-1974, jest przynależna do zespołu nr 330: Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej Śląskiej, 1973-1990. Decyzja Komisji Metodycznej z dnia 29 grudnia 2004 roku. Zespół zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 16 grudnia 2009 r. Number of units in the group: 478
84/331/0 Akta gminy Bardo Śląskie powiat ząbkowicki 1946 - 1954 0 Unroll
Number of units in the group: 43
84/332/0 Akta gminy Lubnów powiat ząbkowicki 1945 - 1954 0 Unroll
Number of units in the group: 23
84/333/0 Akta gminy Zwrócona powiat ząbkowicki 1947 - 1954 0 Unroll
Number of units in the group: 10
84/334/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bobolicach powiat ząbkowicki 1955 - 1961 0 Unroll
Number of units in the group: 11
84/335/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Braszowicach powiat ząbkowicki 1955 - 1959 0 Unroll
Number of units in the group: 8
84/336/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brodziszowie powiat ząbkowicki 1955 - 1959 0 Unroll
Number of units in the group: 6
84/337/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzeźnicy powiat ząbkowicki 1954 - 1959 0 Unroll
Number of units in the group: 8
84/338/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chałupkach powiat ząbkowicki 1955 - 1959 0 Unroll
Number of units in the group: 8
84/339/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czernczycach powiat ząbkowicki 1961 0 Unroll
Number of units in the group: 1
84/340/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzelkowie powiat ząbkowicki 1955 - 1959 0 Unroll
Number of units in the group: 6
Showing 321 to 340 of 1,522 entries.