Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
84/421/0 Miejska Rada Narodowa w Nowej Rudzie 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 104
84/422/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Świdnicy 1951 - 1975 [1978] 0 Unroll
Number of units in the group: 215
84/423/0 Prezydium Rady Narodowej Osiedla Słupiec powiat noworudzki 1958 - 1966 0 Unroll
Number of units in the group: 37
84/424/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Słupcu powiat noworudzki 1967 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 48
84/425/0 Gminna Rada Narodowa w Kamieńcu Ząbkowickim 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 52
84/426/0 Miejski Urząd Statystyczny w Wałbrzychu 1950 - 1974 0 Unroll
Część opracowana: 1.Oddział Koordynacji, 1962-1974, sygn. 1-80 (wyniki Narodowego Spisu Powszechnego, rok 1970, instrukcje dotyczące sprawozdawczości statystycznej, sprawozdawczość statystyczna, miesięczne, kwartalne informacje statystyczne dotyczące przemysłu, inwestycji, budownictwa, rolnictwa, zatrudnienia, handlu, informacje o realizacji zadań gospodarczych, dane o rozwoju miasta i powiatu), 2.Oddział Przemysłu, Środków Produkcji i Finansów, 1962-1975, sygn. 81-146 (sprawozdawczość statystyczna z działalności prywatnych zakładów usługowych, zakładów przemysłowych, ze sprzedaży rynkowej, zbytu produkcji przemysłowej i wykonania planu funduszu płac, z czasu pracy i ruchu zatrudnienia, miesięczne sprawozdania finansowe, sprawozdania z wypłat nagród i produkcji przemysłowej, sprawozdania z wykonania planu produkcji, planu kosztów, sprawozdania z gospodarki magazynowej), 3.Oddział Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, 1962-1974, sygn. 147-224 (sprawozdawczość roczna ruchu budowlanego oraz realizacji budownictwa mieszkaniowego, sprawozdawczość z realizacji czynów społecznych, sprawozdawczość z wykonania kapitalnych remontów, sprawozdawczość z przydziału mieszkań i gospodarki cieplnej, bilanse zasobów mieszkaniowych, sprawozdawczość z wykonania maszyn budowlanych, sprawozdawczość z wykonania robót budowlanych, sprawozdawczość z wykonania planu produkcji, zatrudnienia, oddania do użytku mieszkań i budynków, sprawozdawczość o budynkach przeznaczonych do eksploatacji w ramach zadań budownictwa mieszkaniowego, gospodarka komunalna i mieszkaniowa - wytyczne i instrukcje), 4.Oddział Rolnictwa i Leśnictwa, 1962-1974, sygn. 225-320 (spisy zwierząt gospodarskich i powierzchni - powszechny spis zwierząt gospodarskich, , spisy powierzchni użytków i zasiewów, spisy drzew i krzewów owocowych, usługi kółek rolniczych - gospodarstwa rolne korzystające z usług kółek rolniczych i międzykółkowych baz maszynowych, spis powierzchni upraw warzyw, szklarni i inspektów), 5.Oddział Handlu, Usług i Transportu, 1973, sygn. 321 (miesięczno-kwartalne sprawozdanie ze sprzedaży w handlu detalicznym), 6.Oddział Badań Demograficznych i Społecznych, 1962-1974, sygn. 322-461: -szkolnictwo, -ruch ludności i zmiana miejsca zamieszkania, -służba zdrowia, -placówki kulturalno-oświatowe, -sport i turystyka, zatrudnienie i fundusz płac w administracji państwowej (sprawozdawczość dotycząca szkolnictwa podstawowego , średniego, szkół zawodowych, szkół ogólnokształcących, przedszkoli, sprawozdawczość dotycząca ruchu naturalnego, ludności - stan ludności, zmiany miejsca zamieszkania, sprawozdawczość dotycząca placówek służby zdrowia: przychodnie, ośrodki zdrowia, punkty felczerskie, punkty pielęgniarskie, żłobki, izby położnicze, szpitale, zakłady protetyki i stomatologii, stacje i punkty krwiodawstwa, sanatoria, sprawozdawczość z zakresu działalności bibliotek powszechnych, placówek kulturalno-oświatowych, kin, sprawozdawczość z działalności zakładów noclegowych w zakresie turystyki i wypoczynku, obiekty turystyczne i wczasowe, według miast i gmin, sprawozdawczość z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac w administracji państwowej, sprawozdawczość z zakresu pośrednictwa pracy, roczne sprawozdania o stanie i ruchu zatrudnionych, sprawozdawczość z zatrudnienia w gospodarce uspołecznionej według działów gospodarki narodowej). Brak sygn.: 271, 388 (zespół przyjęto z brakami w 1991 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Książu). Number of units in the group: 691
84/427/0 Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim [1961] 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 170
84/428/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczawnie Zdroju powiat wałbrzyski 1951 - 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 175
84/429/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kalinowicach Dolnych powiat ząbkowicki 1955 - 1959 0 Unroll
Number of units in the group: 6
84/430/0 Jaroszowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Jaroszowie 1945 - 1962 0 Unroll
Brak sygn.: 52 (zespół przyjęto z brakami w 1991 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Książu). Number of units in the group: 75
84/431/0 Vacat - Wałbrzyskie Zakłady Graficzne "Kalkomania" w Wałbrzychu - pierwotnie przeniesiony do AP Wrocław Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie Gorcach, po likwidacji wymienionego Oddziału - zespół nr 1103 0 Unroll
Vacat - Wałbrzyskie Zakłady Graficzne "Kalkomania" w Wałbrzychu - pierwotnie przeniesiony do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie Gorcach (1999 r., 4, Ub.), po likwidacji wymienionego Oddziału, w zasobie Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim zespół nr 1103. Number of units in the group: 0
84/432/0 Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamiennego w Wałbrzychu 1982 - 1984 0 Unroll
Number of units in the group: 33
84/433/0 Dolnośląskie Gwarectwo Węglowe w Wałbrzychu 1976 - 1989 0 Unroll
Number of units in the group: 65
84/434/0 Sąd Grodzki w Ząbkowicach Śląskich 1945 - 1950 [1954] 0 Unroll
Number of units in the group: 2684
84/435/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Domanicach powiat świdnicki 1954 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 38
84/436/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grodziszczu powiat świdnicki 1954 - 1972 [1980] 0 Unroll
Number of units in the group: 31
84/437/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lutomii powiat świdnicki 1954 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 45
84/438/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bystrzycy Górnej powiat świdnicki 1955 - 1968 0 Unroll
Number of units in the group: 28
84/439/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wirach powiat świdnicki 1955 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 27
84/440/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jaworzynie Śląskiej powiat świdnicki 1955 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 25
Showing 421 to 440 of 1,522 entries.