Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
84/481/0 Zakłady Górniczo-Hutnicze "Szklary" w Szklarach powiat ząbkowicki 1946 - 1988 0 Unroll
Number of units in the group: 871
84/482/0 Huta "Szklary" w Szklarach 1988 - 1994 0 Unroll
Number of units in the group: 25
84/483/0 Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza Thiele i Maiwald Spółka Komandytowa w Kłodzku 1904-1945 0 Unroll
nazwa obcojęzyczna: Maschinenfabrik und Eisengisserei Thiele & Maiwald Komanditgesellschaft Glatz Przesunięcia międzyzespołowe (1 j.a., 0,04 mb): 2005 r., 10, Przes., 1 j.a., 0,04 mb.: dokumentacja techniczna obiektu - Rossbricke fr. Konigsh. Neissebr. 2, 1886-1943, jest przynależna do zespołu nr 135: Akta miasta Kłodzka - Zarząd Policji Budowlanej (Baupolizei Verwaltung zu Glatz), 1809-1945 (ustalono na podstawie analizy porównawczej źródła - dokumentacji wydzielonej z zespołu nr 483 i dokumentacji przechowywanej w ramach zespołu nr 135). Ze względu na ogólnikowy charakter posiadanego spisu roboczego (zewidencjonowanie na spisie wiązek, zamiast fizycznie występujących w zespole jednostek archiwalnych); spowodowało to konieczność przeprowadzenia prac ewidencyjnych, których celem jest sporządzenia miarodajnej ewidencji wymienionego zespołu. Podany w karcie zespołu rozmiar zespołu w jednostkach archiwalnych i metrach bieżących, jest rozmiarem rzeczywistym ustalonym w toku przeprowadzonego skontrum. Number of units in the group: 6271
84/484/0 Dolnośląskie Towarzystwo Górnicze Spółka Akcyjna w Wałbrzychu [1792] 1928 - 1945 0 Unroll
Część opracowana (inwentarz kartkowy): -sprawy własnościowe kopalń, dokumentacja finansowa, wykazy najemców, szkody górnicze, sprawy socjalno-bytowe górników (w tym listy płac), wypadki przy pracy, okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich, umowy handlowe, projekty, wnioski projektowa, akta spraw zakupu maszyn i urządzeń górniczych. Analiza zawartości akt tworzących zespoły: Dolnośląskie Towarzystwo Górnicze Spółka Akcyjna w Białym Kamieniu (Niederschlesische Bergbau Aktien Gesellschaft zu Neu Weistein - AP Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół nr 484), Dolnośląskie Towarzystwo Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu (Niederschlesische Bergbau Aktien Gesellschaft in Waldenburg, AP Oddział w Wałbrzychu z/s w Boguszowie Gorcach, zespół nr 49) dowodzi, iż wymieniona dokumentacja tworzy jeden zespół o nazwie: Dolnośląskie Towarzystwo Górnicze Spółka Akcyjna w Wałbrzychu (Niederschlesische Bergbau A.G. in Waldenburg (Nibag)). -AP Oddział w Kamieniec Ząbkowicki; zespół nr 484, Dolnośląskie Towarzystwo Górnicze Spółka Akcyjna w Białym Kamieniu (Niederschlesische Bergbau Aktien Gesellschaft zu Neu Weistein), zmieniono nazwę na: Dolnośląskie Towarzystwo Górnicze Spółka Akcyjna w Wałbrzychu (Niederschlesische Bergbau Aktien Gesellschaft in Waldenburg), -AP Oddział w Wałbrzychu z/s w Boguszowie Gorcach; zespół nr 49, Dolnośląskie Towarzystwo Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu (Niederschlesische Bergbau Aktien Gesellschaft in Waldenburg), włączono jako dopływ do zespołu AP Oddział w Kamieniec Ząbkowicki - zespół nr 484 (pierwotnie stanowił on samodzielny zespół zewidencjonowany w bazie danych SEZAM prowadzonej przez AP Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim pod numerem 797). Przesunięcia międzyzespołowe: Dokumentacja wyodrębniona z akt przejętych z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z/s w Boguszowie Gorcach: dawny numer zespołu 66 - Kolekcja Powiatowego Archiwum Państwowego w Wałbrzychu, 1547-1944 (akta włączone po przejęciu do zespołu numer 84/485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku). Dokumentacja przemieszczona następnie do innych zespołów archiwalnych (na podstawie przynależności zespołowej akt) - decyzja Komisji Metodycznej AP Wrocław z dnia 14 października 2004 roku. 2006 r., 37, Przes.: do zespołu nr 484 przesunięto 16 j.a., 0,60 mb, z lat 1863-1944 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 9, 30, 62, 287-299). Ze względu na ogólnikowy charakter posiadanego spisu roboczego (zewidencjonowanie na spisie wiązek, zamiast fizycznie występujących w zespole jednostek archiwalnych); spowodowało to konieczność przeprowadzenia prac ewidencyjnych, których celem jest sporządzenia miarodajnej ewidencji wymienionego zespołu. Podany w karcie zespołu rozmiar zespołu w jednostkach archiwalnych i metrach bieżących, jest rozmiarem rzeczywistym ustalonym w toku przeprowadzonego skontrum. Number of units in the group: 6946
84/485/0 Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku 1822 - 1945 0 Unroll
1998 r., 601, Nab.: 13 j.a., 0,37 mb., 2000 r., 724, Nab.: 2 j.a., 0,02 mb., 2000 r., 725, Nab.: 1 j.a., 0,02 mb., 2000 r., 726, Nab.: 1 j.a., 0,03 mb., 2000 r., 727, Nab.: 1 j.a., 0,02 mb., 2000 r., 728, Nab.: 1 j.a., 0,03 mb., 2000 r., 739, Nab.: 1 j.a., 0,04 mb., 2001 r., 773, Nab.: 1 j.a., 0,01 mb., 2002 r., 828, Nab.: 1 j.a., 0,02 mb., 2003 r., 832, Nab.: 1 j.a., 0,01 mb., 2004 r., 1021, Nab.: 1 j.a., 0,01 mb., 2003 r., 1702, Nab.: 255 j.a., 5,95 mb., 2002 r., 5, Ub.: 4 j.a., 0,10 mb., 2006 r., 12-38, Przes.: 185 j.a., 4,12 mb., 2007 r., 23-42, Ub.: 53 j.a., 0,94 mb.. ==1998 r., 601, Nab.: 13 j.a., 0,37 mb.: -Młyn Papierniczy w Dusznikach Zdroju (Papiermuhle Reinerz), 1897-1930, 1 j.a., 0,02 mb, -Browar Nowa Ruda (Brauerei Neurode), 1910-1914, 1 j.a., 0,02 mb, -Akta miasta Bardo, powiat Ząbkowice Śląskie (Magistrat Wartha), 1940-1941, 1 j.a., 0,01 mb, -Huta Szkła Kryształowego Szczytna Śląska F. Rohrbach i Carl Bohme Spółka Komandytowa (Krystallglas- Huttenwerke Ruckers F. Rohrbach i Carl Bohme Komanditgesellschaft), 1901-1936, 1 j.a., 0,04 mb, -Browar Słone (Brauerei in Schlaney), 1905-1930, 1 j.a., 0,02 mb, -Akta notariusza Aleksander Hilbach w Lewinie (Notarier Hilbach in Lewin), 1927-1933, 3 j.a., 0,20 mb, -Akta notariusza Walter Thoss w Złotym Stoku (Notarier Thoss Reichenstein), 1925, 1 j.a., 0,02 mb, -Franz Wittwer Huta Szkła Kryształowego Polanica Zdrój (Franz Wittwer Kristallglas-Huttenwerke Altheide Bad), 1934-1945, 4 j.a., 0,04 mb, ==2000 r., 724, Nab.: 2 j.a., 0,02 mb.: -Kurt Frieben - Zakład Elektryczno-Radiowy Duszniki Zdrój (Kurt Frieben Klektro-u.Radio-Anlagen Bad Reinerz), 1939-1945, 2 j.a., 0,02 mb, ==2000 r., 725, Nab.: 1 j.a., 0,02 mb.; 2002 r., 5, Ub.: -Akta gminy Dzierżoniów (Gemeinde Reichenbach), 1744-1750, 1 j.a., 0,02 mb, ==2000 r., 726, Nab.: 1 j.a., 0,03 mb.; 2002 r., 5, Ub.: -Rejencja Dzierżoniowska (Regierung Reichenbach), 1820, 1 j.a., 0,03 mb, ==2000 r., 727, Nab.: 1 j.a., 0,02 mb.; 2002 r., 5, Ub.: -Rejencja Dzierżoniowska (Regierung Reichenbach), 1819, 1 j.a., 0,02 mb, ==2000 r., 728, Nab.: 1 j.a., 0,03 mb.; 2002 r., 5, Ub.: -Parafia Ewangelicka w Bielawie (Pfarrgemeinde Evangelische in Langenbielau), 1742-1765, 1 j.a., 0,03 mb, ==2000 r., 739, Nab.: 1 j.a., 0,04 mb.: -Akta miasta Bardo - Zarząd Policji Budowlanej (Polizei-Verwaltung Wartha), 1895-1938, 1 j.a., 0,04 mb, ==2001 r., 773, Nab.: 1 j.a., 0,01 mb.: -Zakłady Th. Zimmermann Spółka z o.o. w Piławie Górnej, Śląsk (Mechanische Buntweberei Th. Zimmermann GmbH Gnadenfrei in Schlesien), 1923-1924, 1 j.a., 0,01 mb, ==2002 r., 828, Nab.: 1 j.a., 0,02 mb.: -Akta gminy Tarnów (Gemeinde Tarnau), 1880-1943, 1 j.a., 0,02 mb (sygn.: 18), ==2003 r., 832, Nab.: 1 j.a., 0,01 mb.: -Akta gminy Sławęcin (Gemeinde Schlottendorf), 1819-1825, 1 j.a., 0,01 mb (sygn.: 19), ==2004 r., 1021, Nab.: 1 j.a., 0,01 mb.: -Szpital Serca Jezusowego w Szczytnej (Krankenstift zu Ruckers), 1932-1935, 1 j.a., 0,01 mb (sygn.: 20) dokumentacja techniczna, ==2003 r., 1702, Nab.: 255 j.a., 5,95 mb.: -Kolekcja Powiatowego Archiwum Państwowego w Wałbrzychu, 1547-1944 , 255 j.a., 5,95 mb (zespół przejęty z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z/s w Boguszowie Gorcach: dawny numer zespołu 66), ==2006 r., 12-38, Przes.: 185 j.a., 4,12 mb.: Przesunięcia międzyzespołowe: Dokumentacja wyodrębniona z akt przejętych z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z/s w Boguszowie Gorcach: dawny numer zespołu 66 - Kolekcja Powiatowego Archiwum Państwowego w Wałbrzychu, 1547-1944 (akta włączone po przejęciu do zespołu numer 84/485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku). Dokumentacja przemieszczona następnie do innych zespołów archiwalnych (na podstawie przynależności zespołowej akt) - decyzja Komisji Metodycznej AP Wrocław z dnia 14 października 2004 roku): 2006 r., 12, Przes.: do zespołu nr 545 przesunięto 58 j.a., 0,60 mb, z lat 1848-1944 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 15, 16, 38, 42, 43, 63, 64, 76-79, 165-167, 189, 191-200, 209-219, 221-225, 227, 233-247, 318), 2006 r., 13, Przes.: do zespołu nr 544 przesunięto 13 j.a., 0,60 mb, z lat 1846-1944 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 37, 44, 45, 142-146, 148-150, 308, 311), 2006 r., 14, Przes.: do zespołu nr 795 przesunięto 21 j.a., 0,20 mb, z lat 1696-1945 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 6, 19-21, 59, 111-115, 162, 163, 231, 319, 323-329), 2006 r., 15, Przes.: do zespołu nr 794 przesunięto 1 j.a., 0,01 mb, z lat 1877-1879 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 232) 2006 r., 16, Przes.: do zespołu nr 558 przesunięto 1 j.a., 0,01 mb, z roku 1943 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 313), 2006 r., 17, Przes.: do zespołu nr 136 przesunięto 1 j.a., 0,10 mb, z lat 1697-1804 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 317), 2006 r., 18, Przes.: do zespołu nr 554 przesunięto 1 j.a., 0,01 mb, z roku 1943 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 7), 2006 r., 19, Przes.: do zespołu nr 762 przesunięto 2 j.a., 0,05 mb, z lat 1930-1931 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 57, 58), 2006 r., 20, Przes.: do zespołu nr 567 przesunięto 4 j.a., 0,05 mb, z lat 1915-1942 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 154-157), 2006 r., 21, Przes.: do zespołu nr 541 przesunięto 2 j.a., 0,02 mb, z lat 1915-1932 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 120, 121), 2006 r., 22, Przes.: do zespołu nr 542 przesunięto 12 j.a., 0,20 mb, z lat 1892-1934 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 127-138), 2006 r., 23, Przes.: do zespołu nr 543 przesunięto 8 j.a., 0,20 mb, z lat 1898-1934 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 201-208), 2006 r., 24, Przes.: do zespołu nr 575 przesunięto 1 j.a., 0,01 mb, z lat 1879-1909 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 117), 2006 r., 25, Przes.: do zespołu nr 540 przesunięto 5 j.a., 0,10 mb, z lat 1878-1922 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 65, 123-126), 2006 r., 26, Przes.: do zespołu nr 453 przesunięto 2 j.a., 0,01 mb, z lat 1937-1945 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 248, 249), 2006 r., 27, Przes.: do zespołu nr 972 przesunięto 1 j.a., 0,02 mb, z lat 1903-1934 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 32), 2006 r., 28, Przes.: do zespołu nr 832 przesunięto 18 j.a., 0,70 mb, z lat 1781-1928 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 171-188), 2006 r., 29, Przes.: do zespołu nr 1265 przesunięto 1 j.a., 0,01 mb, z lat 1911-1919 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 190), 2006 r., 30, Przes.: do zespołu nr 969 przesunięto 6 j.a., 0,50 mb, z lat [1869]1879-1907 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 1, 122, 147, 151-153), 2006 r., 31, Przes.: do zespołu nr 582 przesunięto 2 j.a., 0,04 mb, z lat [1810]1879-1898 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 41, 139), 2006 r., 32, Przes.: do zespołu nr 782 przesunięto 1 j.a., 0,01 mb, z lat 1935-1936 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 170), 2006 r., 33, Przes.: do zespołu nr 562 przesunięto 4 j.a., 0,03 mb, z lat 1835-1931 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 12, 25, 27, 38), 2006 r., 34, Przes.: do zespołu nr 773 przesunięto 1 j.a., 0,01 mb, z roku 1936 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 24), 2006 r., 35, Przes.: do zespołu nr 772 przesunięto 1 j.a., 0,01 mb, z lat 1812-1813 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 321), 2006 r., 36, Przes.: do zespołu nr 133 przesunięto 1 j.a., 0,01 mb, z roku 1933 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 11), 2006 r., 37, Przes.: do zespołu nr 484 przesunięto 16 j.a., 0,60 mb, z lat 1863-1944 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 9, 30, 62, 287-299), 2006 r., 38, Przes.: do zespołu nr 776 przesunięto 1 j.a., 0,01 mb, z lat 1932-1933 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 302). Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z/s w Boguszowie Gorcach: dawny numer zespołu 66 - Kolekcja Powiatowego Archiwum Państwowego w Wałbrzychu, 1547-1944, rozmiar akt: 330 j.a, 7,20 mb; w wyniku prac porządkowych, stwierdzono brak 3 j.a. oraz występowanie 13 j.a. stanowiących faktycznie samodzielne jednostki archiwalne, występujące pierwotnie w ramach wiązek aktowych: 330 j.a - 3 j.a. + 13 j.a. = 340 j.a. Stan wyjściowy Kolekcji przejętej z AP Wałbrzych z /s w Boguszowie Gorcach:: 340 j.a.: -akta wyodrębnione jako samodzielne zespoły aktowe, łącznie: 85 j.a. (zespół nr 1275-1285), -akta włączone do zespołu nr 84/485, łącznie: 255 j.a. (razem: 85 j.a. + 255 j.a. = 340 j.a.). Stan liczbowy zespołu nr 84/485 przed włączeniem akt zespołu 66 - Kolekcja Powiatowego Archiwum Państwowego w Wałbrzychu, 1547-1944: 20 j.a.; włączono 255 j.a. (20 j.a. + 255 j.a. = 275 j.a.); z zespołu nr 84/485 jako przesunięcia międzyzespołowe wyodrębniono 185 j.a.. Stan końcowy zespołu 84/485 (na dzień 31 grudzień 2006 rok): 275 j.a. - 185 j.a. = 90 j.a. 15 luty 2007 rok: dokumentacja wyłączona w zespołu 84/485 i przekazana, w związku z przynależnością zespołową akt, do Archiwum Państwowego we Wrocławiu (znak sprawy: OK-54-1/07): -Akta miasta Kłodzka, 1925-1944, 2 j.a., 0,01 mb, Ub. nr.: 23, -Akta miasta Dzierżoniowa, 1929-1944, 2 j.a., 0,03 mb, Ub. nr.: 24, -Akta miasta Świdnicy, 1851-1944, 3 j.a., 0,03 mb, Ub. nr.: 25, -(Domeny Kamieniec), 1927-1933, 1 j.a., 0,01 mb, Ub. nr.: 26, -(Privilegio Brieg), 1676, 1 j.a, 0,01 mb, Ub. nr.: 27, -(Wasserleitung Kleutsch, Kreis Frankenstein), 1912-1938, 1 j.a., 0,01 mb, Ub. nr.: 28, -(Cesarskie rozporządzenia sądowe dla Śląska), 1708, 1 j.a., 0,02 mb, Ub. nr.: 29, -(August Rudolph von...), 1800-1810, 1 j.a., 0,01 mb, Ub. nr.: 30, -Akta gminy Jordanów, 1886-1944, 16 j.a., 0,30 mb, Ub. nr.: 31, -Akta gminy Kostrzyce, 1823, 1 j.a., 0,01 mb, Ub. nr.: 32, -Akta gminy Kobierzyce, 1897, 2 j.a., 0,02 mb, Ub. nr.: 33, -Akta gminy Janówek, 1886-1945, 3 j.a., 0,03 mb, Ub. nr.: 34, -Akta gminy Dankowice, 1892-1932, 1940, 2 j.a., 0,02 mb, Ub. nr.: 35, -Akta gminy Popowice, 1862-1944, 1 j.a., 0,02 mb, Ub. nr.: 36, -Urząd Katastralny w Wałbrzychu, 1935-1939, 4 j.a., 0,02 mb, Ub. nr.: 37, -Urząd Katastralny w Dzierżoniowie, 1934-1942, 2 j.a., 0,10 mb, Ub. nr.: 38, -Urząd Katastralny w Strzelinie, 1898-1913, 2 j.a., 0,04 mb, Ub. nr.: 39, -Rejencja Legnicka, 1826-1882, 1 j.a., 0,04 mb, Ub. nr.: 40, -Sąd Obwodowy w Środzie Śl., [1782]1879-1944, 6 j.a, 0,20 mb, Ub. nr.: 41, -Mleczarnia Jordanów Sp. z.o.o., 1931, 1 j.a., 0,01 mb, Ub. nr.: 42. Łącznie ubytek nr 23-42: 53 j.a., 0,94 mb Stan po ubytkowaniu akt: 37 j.a., 1,37 mb (90 j.a. - 53 j.a. = 37 j.a.; 2,31 mb - 0,94 mb = 1,37 mb). Rok 2011: -Nab. nr 1954, poszyt dotyczacy majatku rolnego w Stroniu Ślaskim, 1822 r., 1 j.a., 0,01 mb, -Nab. nr 1955, rękopis oprawny dotyczacy hutnictwa szkła na Dolnym Śląsku, 1849 r., 1 j.a., 0,01 mb. Łącznie: 37 j.a. + 2 j.a. = 39 j.a.; 1,37 mb + 0,02 mb = 1,39 mb. Number of units in the group: 39
84/486/0 Sąd Obwodowy w Lądku Zdroju [1736 - 1878] 1879 - 1945 [1959 - 1964] 0 Unroll
1.Akta generalia, (Akta Generalia) [1758-1873], sygn. 1-8, 2.Wieczyste księgi gruntowe, (Grundbücher) [1756-1878] 1879-1945[1959-1964], sygn. 9-185, 3.Księgi majątków, (Grundbuch von Rittergütern), [1784-1878] 1879-1944[1959], sygn. 186-190, 4.Matrykuły dziedzicznych gospodarstw rolnych, (Grundbüchern von Erbhöfrollen), 1934-1943, sygn. 191-192, 5.Księga gruntowa górnicza, (Bergwerkgrundbuch), [1858-1878] 1879-1932, sygn. 193, 6.Spisy właścicieli, (Eigentümer Verzeichnisse), sygn. 194, 7.Akta gruntowe, (Grundakten), [1736-1878] 1879-1945, sygn. 195-332, 8.Testamenty, (Testamente), [1791-1878] 1879-1936, sygn. 333-453, 9.Akta spraw opiekuńczych, (Vormundschafts Akten), 1926-1943, sygn. 454. Ubytek (Ub.) nr 60, 2012 rok - obejmuje 7 j.a., 5,80 mb, zaistniały stan wynika z przeprowadzonej w toku opracowania systematyzacji i scalenia akt (akt i tabel gruntowych) oraz urealnienia rozmiaru opracowanego zespołu archiwalnego. Decyzja Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2012 roku. Zespół zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2012 roku. Number of units in the group: 454
84/487/0 Wałbrzyskie Towarzystwo Górnicze Spółka Akcyjna w Wałbrzychu 1801 - 1945 0 Unroll
Ze względu na ogólnikowy charakter posiadanego spisu roboczego (zewidencjonowanie na spisie wiązek, zamiast fizycznie występujących w zespole jednostek archiwalnych); spowodowało to konieczność przeprowadzenia prac ewidencyjnych, których celem jest sporządzenia miarodajnej ewidencji wymienionego zespołu. Podany w karcie zespołu rozmiar zespołu w jednostkach archiwalnych i metrach bieżących, jest rozmiarem rzeczywistym ustalonym w toku przeprowadzonego skontrum. Number of units in the group: 4868
84/488/0 Fabryka Zapałek Karl Grübel Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej 1921 - 1945 0 Unroll
nazwa obcojęzyczna: Zündwarenfabrik Karl Grübel Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Habelschwerdt Number of units in the group: 8
84/489/0 Przędzalnia Lnu w Ołdrzychowicach Kłodzkich 1925 - 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 23
84/490/0 Vacat - Akta miasta Bardo powiat Ząbkowice Śląskie - włączony do zespołu nr 485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku 0 Unroll
Dokumentacja włączona do zespołu nr 485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku, w ramach nabytku z roku 1998 (1998 r., 601, Nab.; łącznie wymieniony nabytek obejmuje: 13 j.a., 0,37 mb., w tym: Akta miasta Bardo, powiat Ząbkowice Śląskie (Magistrat Wartha), 1940-1941, 1 j.a., 0,01 mb). Number of units in the group: 0
84/491/0 Akta miasta Lewin 1575 - 1945 0 Unroll
Część opracowana: 1.Sprawy kościelne, 1575-1801, sygn. 1-5, 2.Sprawy sądowe, 1601-1813, sygn. 6-8, 3.Sprawy rzemiosła, 1700-1855, sygn. 9-11, 4.Aneks, 1669-1871, sygn. 12-16. Number of units in the group: 133
84/492/0 Okręg Administracyjny Goworów 1874 - 1894 0 Unroll
Number of units in the group: 56
84/493/0 Vacat - Huta Szkła Kryształowego Szczytna Śląska F. Rohrbach i Carl Bohme Spółka Komandytowa - włączony do zespołu nr 485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku 0 Unroll
Dokumentacja włączona do zespołu nr 485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku, w ramach nabytku z roku 1998 (1998 r., 601, Nab.; łącznie wymieniony nabytek obejmuje: 13 j.a., 0,37 mb., w tym: Huta Szkła Kryształowego Szczytna Śląska F. Rohrbach i Carl Bohme Spółka Komandytowa (Krystallglas- Huttenwerke Ruckers F. Rohrbach i Carl Bohme Komanditgesellschaft), 1901-1936, 1 j.a., 0,04 mb). Number of units in the group: 0
84/494/0 Vacat - Browar Słone - włączony do zespołu nr 485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku 0 Unroll
Dokumentacja włączona do zespołu nr 485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku, w ramach nabytku z roku 1998 (1998 r., 601, Nab.; łącznie wymieniony nabytek obejmuje: 13 j.a., 0,37 mb., w tym: Browar Słone (Brauerei in Schlaney), 1905-1930, 1 j.a., 0,02 mb). Number of units in the group: 0
84/495/0 Vacat - Akta notariusza Alexander Hilbach w Lewinie - włączony do zespołu nr 485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku 0 Unroll
Dokumentacja włączona do zespołu nr 485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku, w ramach nabytku z roku 1998 (1998 r., 601, Nab.; łącznie wymieniony nabytek obejmuje: 13 j.a., 0,37 mb., w tym: Akta notariusza Aleksander Hilbach w Lewinie (Notarier Hilbach in Lewin), 1927-1933, 3 j.a., 0,20 mb). Number of units in the group: 0
84/496/0 Vacat - Akta notariusza Walter Thoss w Złotym Stoku - włączony do zespołu nr 485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku 0 Unroll
Dokumentacja włączona do zespołu nr 485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku, w ramach nabytku z roku 1998 (1998 r., 601, Nab.; łącznie wymieniony nabytek obejmuje: 13 j.a., 0,37 mb., w tym: Akta notariusza Walter Thoss w Złotym Stoku (Notarier Thoss Reichenstein), 1925, 1 j.a., 0,02 mb). Number of units in the group: 0
84/497/0 Vacat - Franz Wittwer Huta Szkła Kryształowego Polanica Zdrój - włączony do zespołu nr 485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku 0 Unroll
Dokumentacja włączona do zespołu nr 485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku, w ramach nabytku z roku 1998 (1998 r., 601, Nab.; łącznie wymieniony nabytek obejmuje: 13 j.a., 0,37 mb., w tym: Franz Wittwer Huta Szkła Kryształowego Polanica Zdrój (Franz Wittwer Kristallglas-Huttenwerke Altheide Bad), 1934-1945, 4 j.a., 0,04 mb). Number of units in the group: 0
84/498/0 Sąd Obwodowy w Niemczy [1701] 1879 - 1945 0 Unroll
Część opracowana: -akta dotyczące spraw organizacyjnych, 1830-1945, sygn. 1-68, -akta gruntowe, 1724-1944, sygn. 69-1284, -testamenty, 1761-1944, sygn. 1285-1704. Number of units in the group: 1778
84/499/0 Sąd Grodzki w Kłodzku 1945 - 1950 [1952] 0 Unroll
Number of units in the group: 582
84/500/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Nowej Rudzie [1949] 1954 - 1975 [1976] 0 Unroll
Referat Wojskowy: plany pracy i sprawozdania Referatu Wojskowego, protokoły z narad, I i II rejestracja,dokumentacja Wydziału Organizacyjno-Prawnego (protokoły sesji powiatowej rady narodowej, protokoły posiedzeń prezydium powiatowej rady narodowej, kontrole w jednostkach własnych i podporządkowanych, szkolenia pracowników prezydium powiatowej rady narodowej, sprawozdawczość), dokumentacja Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego (analizy wykonania planów gospodarczych, analizy sytuacji gospodarczej w powiecie, roczne sprawozdania z realizacji inwestycji, sprawozdania i ocena czynów społecznych, bilans siły roboczej, charakterystyka gospodarcza powiatu), dokumentacja Wydziału Finansowego (protokoły kontroli finansowych jednostek podporządkowanych, plany dochodów budżetowych, zmiany w budżecie, wykonanie budżetu, rewizje finansowe), aktualizacje stanu gruntów, akta Komisji do Walki ze Spekulacją i Nadużyciami w Handlu, decyzje o ustaleniu, odtworzeniu i umiejscowieniu treści aktu stanu cywilnego, dokumentacja przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę. Number of units in the group: 1327
Showing 481 to 500 of 1,521 entries.