Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
84/641/0 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Wałbrzychu - referendum konstytucyjne, rok 1997 1997 0 Unroll
Protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Komisji do spraw Referendum, protokoły z posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych, uchwały i informacje o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach komisji wyborczych, protokoły głosowania w miastach i gminach, , protokoły zbiorczych wyników głosowania. Number of units in the group: 20
84/642/0 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Wałbrzychu - referendum uwłaszczeniowe, rok 1996 1996 - 1997 0 Unroll
Protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Komisji do spraw Referendum, protokoły z posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych, uchwały i informacje o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach komisji wyborczych, protokoły głosowania w miastach i gminach, , protokoły zbiorczych wyników głosowania. Number of units in the group: 27
84/643/0 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Wałbrzychu - wybory samorządowe do rad gmin, rok 1998 1998 - 2002 0 Unroll
Protokoły z posiedzeń, uchwały, obwieszczenia Komisji Wyborczych, uchwały i informacje o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach komisji wyborczych, protokoły głosowania w miastach i gminach, protokoły zbiorczych wyników głosowania, sprawozdania finansowe z kampanii wyborczej. Number of units in the group: 249
84/644/0 Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Wałbrzychu - referendum gminne 1992 - 1997 0 Unroll
Protokoły z posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych, protokoły wyników referendum, sprawozdania z przebiegu głosowania. Number of units in the group: 9
84/645/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "22 Lipca" w Jaźwinie powiat dzierżoniowski 1950 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 29
84/646/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Krakowianka" w Nowiźnie powiat dzierżoniowski 1952 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 17
84/647/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "22 Lipca" w Przystroniu powiat dzierżoniowski 1952 - 1957 0 Unroll
Number of units in the group: 21
84/648/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Rozkwit" w Słupicy powiat dzierżoniowski 1951 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 19
84/649/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "Kostki Napierskiego" we Włókach powiat dzierżoniowski 1952 - 1957 0 Unroll
Number of units in the group: 22
84/650/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "Front Narodowy" w Cierniach Dolnych powiat świdnicki 1951 - 1957 0 Unroll
Number of units in the group: 12
84/651/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "II Zjazd PZPR" w Cierniach Górnych powiat świdnicki 1954 - 1957 0 Unroll
Number of units in the group: 3
84/652/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Ogniwo" w Gogołowie powiat świdnicki 1952 - 1957 0 Unroll
Number of units in the group: 13
84/653/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "I Zjazdu Krajowego" w Jaroszowie powiat świdnicki 1953 - 1957 0 Unroll
Number of units in the group: 16
84/654/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Pokój" w Modlęcinie powiat świdnicki 1950 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 18
84/655/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "26 Października" w Pełcznicy powiat świdnicki 1952 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 17
84/656/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Michałkowie powiat wałbrzyski 1951 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 16
84/657/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Nowym Siole powiat wałbrzyski 1950 - 1959 0 Unroll
Number of units in the group: 25
84/658/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "15 Grudnia" w Szczawienku powiat wałbrzyski 1949 - 1957 0 Unroll
Number of units in the group: 22
84/659/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "Dzierżyńskiego" w Bielawie powiat dzierżoniowski 1952 - 1955 0 Unroll
Number of units in the group: 14
84/660/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "Rokossowskiego" w Dobrocinie powiat dzierżoniowski 1950 - 1955 0 Unroll
Number of units in the group: 5
Showing 641 to 660 of 1,521 entries.