Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
84/741/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "Tadeusza Kościuszki" w Olszyńcu powiat wałbrzyski 1952 - 1957 0 Unroll
Number of units in the group: 5
84/742/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Boguszowie powiat wałbrzyski 1950 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 4
84/743/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Pokój" w Dziećmorowicach powiat wałbrzyski 1952 - 1959 0 Unroll
Number of units in the group: 16
84/744/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Walka" w Dziećmorowicach powiat wałbrzyski 1950 - 1959 0 Unroll
Number of units in the group: 19
84/745/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Glinnie powiat wałbrzyski 1953 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 3
84/746/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "1-go Maja" w Głuszycy Górnej powiat wałbrzyski 1951 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 5
84/747/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Jedność" w Niedźwiedzicy powiat wałbrzyski 1951 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 10
84/748/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Poniatowie powiat wałbrzyski 1950 - 1960 0 Unroll
Number of units in the group: 7
84/749/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Różanej powiat wałbrzyski 1952 - 1957 0 Unroll
Number of units in the group: 2
84/750/0 Urząd Miasta i Gminy w Jaworzynie Śląskiej [1968] 1973 - 1990 [1993] 0 Unroll
Number of units in the group: 182
84/751/0 Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych w Świdnicy 1945 - 1992 0 Unroll
Number of units in the group: 646
84/752/0 Akta gminy Polanica Zdrój 1924 - 1938 0 Unroll
Akta gminy Polanica Zdrój - dokumentacja techniczna budynków miasta Polanica Zdrój. Number of units in the group: 2
84/753/0 Urząd Gminy w Czarnym Borze [1949] 1973 - 1990 0 Unroll
Zestawienia gruntów - miejscowości: Borówno, Czarny Bór, Grzędy, Grzędy Górne, Jaczków, Witków, przejęcie gospodarstw na rzecz Skarbu Państwa w zamian za emeryturę lub rentę. Number of units in the group: 191
84/754/0 Starostwo Powiatowe w Świdnicy 1917 - 1935 0 Unroll
1.sygn. 1-10, dokumentacja techniczaj urządzeń kanalizacyjnych. Number of units in the group: 10
84/755/0 Akta gminy Nowe Szczawno 1770 - 1867 0 Unroll
Number of units in the group: 15
84/756/0 Teart Dramatyczny w Wałbrzychu 1964 - 1979 0 Unroll
Zarządzenia wewnętrzne, plany usługowo-finansowe, sprawozdania finansowe, analizy ekonomiczne. Number of units in the group: 30
84/757/0 Urząd Wojewódzki w Wałbrzychu [1951] 1975 - 1998 [1999] 0 Unroll
Number of units in the group: 2587
84/758/0 Akta gminy Gorce 1857 - 1945 0 Unroll
Dokumentacja dotycząca wyborów ławników, dzierżaw, szkód górniczych, wytyczne dotyczące działalności kulturalno-oświatowej, sprawy bankowe, cmentarnictwo wojskowe, zarządzenia, sprawy organizacyjne, akta zbiorcze s.c. (zawieranie zwiazków małżeńskich, zgony, urodzenia). Number of units in the group: 145
84/759/0 Akta gminy Lubomin 1674 - 1903 0 Unroll
Dokumentacja dotycząca wyborów urzędników, rejestry osób urodzonych i zmarłych, kontrakty kupna i sprzedaży, rachunki kościelne, dokumentacja procesowa, dokumentacja pomiaru obszaru gminy, akta spraw przysięgłych, zapomogi, przepisy dotyczące zwalczania cholery. Number of units in the group: 29
84/760/0 Akta gminy Pełcznica 1745 - 1945 [1946] 0 Unroll
Część opracowana: Dokumentacja dotycząca budowy i utrzymania dróg i mostów, plany budowlane wodociągów, konalizacji, studni, plany finansowe, budżety, podatki, sprawy kasowe, listy płac, kroniki szkolne, schemat organizacyjny administracji gminnej, plany i wykazy akt, protokoły posiedzeń organów kolegialnych, zgłoszenia przedsiębiorstw, stacje paliw, kamieniołomy, rzeźnia. Number of units in the group: 184
Showing 741 to 760 of 1,521 entries.