Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
84/121/0 Sąd Obwodowy w Dusznikach Zdroju [1741] 1879 - 1945 0 Unroll
Część opracowana: 1.Akta generalia, [1835]1879-1943, sygn. 1-54 (akta dotyczą spraw ogólnych i administracji sądu), 2.Księgi gruntowe, [1850]1879-1943, syg. 55-57, 3.Akta gruntowe, [1741]1879-1945, sygn. 58-853 (miejscowości ułożone w układzie alfabetycznym), 4.Testamenty, brak datacji, sygn. 854-873 (testametny ułożone w układzie alfabetycznym). Brak sygn.: 35, 44, 56, 106, 110, 186, 258, 260, 313, 319, 334, 415, 643, 661, 813, 854 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku; (873 j.a.-16 j.a.=857 j.a.)). Number of units in the group: 1127
84/122/0 Zjednoczenie Kopalń w Nowej Rudzie 1753 - 1945 0 Unroll
Brak sygn.: 1, 2, 96, 145, 153, 260, 261, 288, 344, 377, 351, 352, 353, 354, 382, 383, 384, 386, 449, 451, 472, 486, 491, 565, 567, 685, 688, 691, 717, 718, 719, 746, 753 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Number of units in the group: 959
84/123/0 Browar w Radkowie powiat noworudzki 1930 - 1944 0 Unroll
Number of units in the group: 14
84/124/0 Browar w Kłodzku 1913 - 1943 0 Unroll
Number of units in the group: 82
84/125/0 Lekarz Powiatowy w Nowej Rudzie 1886 - 1932 0 Unroll
Number of units in the group: 8
84/126/0 Zakład dla Umysłowo Chorych w Skibie powiat kłodzki 1851 - 1945 0 Unroll
Brak sygn.: 102, 124, 224, 232, 233, 235, 280, 304, 354, 399, 407, 410, 411, 412, 413, 457, 458, 459, 460 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Number of units in the group: 561
84/127/0 Akta notariuszy w Bystrzycy Kłodzkiej 1882 - 1937 0 Unroll
Brak sygn.: 1, 69, 70, 89, 127 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). 06 lipca 2018 r. - korekta ewidencji; w związku z pracami w ramach retrokonwersji, dokonano ujawnienia zawartości znajdującej się w zespole wiązki aktowej zawierającej dokumentację (fizyczne jednostki aktowe), posiadającą unikatowy opis ewidencyjny, traktując je jako samodzielne jednostki ewidencyjne; wraz z tym rozmiar zespołu zwiększył się o 5 j.a.. Number of units in the group: 192
84/128/0 Akta notariuszy w Dusznikach Zdroju 1848 - 1918 0 Unroll
Number of units in the group: 13
84/129/0 Szkoła Żeńska im. Marii Teresy w Kłodzku 1928 - 1945 0 Unroll
Brak sygn.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Number of units in the group: 31
84/130/0 Katolickie Gimnazium w Kłodzku 1614 - 1942 0 Unroll
Brak sygn.: 14, 35, 83, 282, 325 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Number of units in the group: 340
84/131/0 Vacat - Urząd Katastralny w Nowej Rudzie - przeniesiony do Archiwum Państwowego we Wrocławiu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
84/132/0 Sąd Obwodowy w Lewinie Kłodzkim [1750] 1879 - 1945 0 Unroll
Część opracowana: 1.Akta ogólne, [1783]1879-1945, sygn.: 1-153 (instrukcje dla kolegiów sądowych, statusty, dane statystyczne, akta osobowe, organizacyjne i administracyjne sądu, rejestry sądowe, odpisy ksiąg katastralnych, inwentarzowych, duplikaty ksiąg metrykalnych), 2.Akta gruntowe, [1750]1879-1945, sygn.: 154-2730. Brak sygn.: 88, 96, 99, 194, 428, 432, 433, 497, 498, 508, 678, 777, 778, 1039, 1161, 1209, 1867, 2165, 2283, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2533, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku (2730 j.a.-35 j.a.=2695 j.a.)). Number of units in the group: 3393
84/133/0 Sąd Obwodowy w Bystrzycy Kłodzkiej [1727] 1879 - 1945 0 Unroll
Część opracowana: 1.Akta generalia dotyczace spraw ogólnych i administracji Sądu, 1880-1945, sygn.: 1-284, 2.Akta dotyczace spisów gminnych, 1927-1944, sygn. 285-301, 3.Zbiory akt dotyczacych zajęć gospodarstw spadkowych, sądów, nazdoru, zatrudnienia, 1927-1945, sygn.: 302-309, 4.Akta generalne dotyczace spadków i testamentów, 1895-1944, sygn.: 310-314, 5.Akta karne, 1936-1943, sygn.: 315-319, 6.Akta zakładów, przedsiębiorstw, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, 1895-1945, sygn.: 320-443, 7.Zbiory akt dotyczące rejestrów urzedu stanu cywilnego, 1910-1944, sygn.: 444-457, 8.Księgi gruntowe i hipoteczne, [1747]1879-1945 (rok 1747, sygn.: 6059), sygn.: 458-7255, 9.Akta gospodarstw spadkowych, 1934-1945, sygn.: 7256-7896, 10.Testamenty, rozporządzenia w sprawie śmierci, [1838]1879-1941, sygn.: 7897-9206, 11.Akta gruntowe, [1727]1879-1944, sygn.: 9207-9324 12.Akta gospodarstw dziedzicznych, 1900-1945, sygn.: 9325-9488, 13.Akta gruntowe - aneks, [1790]1879-1943, sygn.: 9489-9523. Brak sygn.: 467, 942, 1676, 2639, 2424, 3089, 3356, 3357, 3436, 3494, 3762, 3420, 4104, 4267, 4503, 4699, 3493, 4574, 4515, 5410, 5753, 5754, 5755, 5756, 5757, 5625, 5198, 5874, 6208, 6256, 6639, 7174, 7175, 7176, 7177, 6917, 6617, 5051, 4615, 4643, 9210 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku (9523j.a.-41j.a.=9482j.a.) ). Przesunięcia międzyzespołowe: Dokumentacja wyodrębniona z akt przejętych z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z/s w Boguszowie Gorcach: dawny numer zespołu 66 - Kolekcja Powiatowego Archiwum Państwowego w Wałbrzychu, 1547-1944 (akta włączone po przejęciu do zespołu numer 84/485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku). Dokumentacja przemieszczona następnie do innych zespołów archiwalnych (na podstawie przynależności zespołowej akt) - decyzja Komisji Metodycznej AP Wrocław z dnia 14 października 2004 roku. 2006 r., 36, Przes.: do zespołu nr 133 przesunięto 1 j.a., 0,01 mb, z roku 1933 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 11). Number of units in the group: 10997
84/134/0 Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Ząbkowicach Śląskich 1945 - 1960 0 Unroll
Wykaz ruchomości poniemieckich - miejscowość: Ząbkowice Śląskie, gminy: Manfredowice, Międzypole, Procany, Lubniów, Zadziele, Henryków, Stoszowice, Kamieniec, Bardo, Ziębice. Brak sygn.: 62, 63 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Number of units in the group: 460
84/135/0 Vacat - Akta miasta Kłodzka - Zarząd Policji Budowlanej - przeniesiony do Archiwum Państwowego we Wrocławiu 0 Unroll
Przesunięcia międzyzespołowe (1 j.a., 0,04 mb): 2005 r., 10, Przes., 1 j.a., 0,04 mb.: dokumentacja techniczna obiektu - Rossbricke fr. Konigsh. Neissebr. 2, 1886-1943, jest przynależna do zespołu nr 135: Akta miasta Kłodzka - Zarząd Policji Budowlanej (Baupolizei Verwaltung zu Glatz), 1809-1945 (ustalono na podstawie analizy porównawczej źródła - dokumentacji wydzielonej z zespołu nr 483 i dokumentacji przechowywanej w ramach zespołu nr 135). Number of units in the group: 0
84/136/0 Akta miasta Nowa Ruda 1549 - 1945 49 Unroll
Część opracowana: Dokumenty, 1549-1871, sygnatury: 1-99 (układ chronologiczny), Materiały aktowe: I.Księgi miejskie, 1558-1689, sygnatury: 1-3, II.Protokoły zebrań Rady Miejskiej, 1854-1933, sygnatury: 4-23, III.Księgi uchwał i protokołów, 1898-1939, sygnatury: 24-35 (uchwały i protokoły komisji), IV.Akta wyborcze, 1933-1938, sygnatury: 36-39 (sprawy wyborów do Reichstagu, plebiscyty), V.Księgi kar policyjnych, 1874-1932, sygnatury: 40-43, VI.Opieka społeczna, 1928-1932, sygnatury: 44-49 (listy chorych, ksiąg zapomóg), VII.Sprawy szkolne, 1890, sygnatura: 50 (akta kierownictwa szkół katolickich), VIII.Sprawy kwaterunkowo-meldunkowe i kombatanckie, 1885-1944, sygnatury: 51-59 (księgi ewidencyjne, zapomogi dla kombatantów), IX.Sprawy majątkowe miasta, 1889, sygnatura: 60 (spór miasta Nowa Ruda z Władowicami), X.Sprawy policyjne, nadzór nad związkami i stowarzyszeniami, 1848-1944, sygnatury: 61-89 (zarządzenia policyjne, powstanie związku wojskowego, motorowego, stowarzyszenia świętej Cecylii, stowarzyszenia narciarskiego, sprawy paszportowe), XI.Akta dotyczące umysłowo chorych i kalek, 1914-1939, sygnatury: 90-94, XII.Sprawy sanitarne i przeciwpożarowe, 1851-1945, sygnatury: 95-110 (zwalczanie wścieklizny, grużlicy, sprawy chorób wenerycznych, sprawy przeciwpożarowe, nadzór wodny), XIII.Przemysł i handel, 1880-1945, sygnatury: 111-151 (zwolnienia handlowe i rzemieślnicze, koncesje na prowadzenie hoteli i zajazdów, na wyszynk wódki, wina i piwa, kontrola miar, nadzór nad prasą, ochrona zwierząt, taryfy opłat), XIV.Sprawy budowlane, 1887-1945, sygnatury: 152-221 (budowa Kopalni "Piast", rozbudowa dworca kolejowego, budowa tkalni, remizy, kolonii mieszkalnej, plany i rysunki techniczne), XV.Sprawy finansowe, 1848-1942, sygnatury: 222-1546 (księgi wpływów i wydatków magistratu, bilanse, księgi kasowe, księgi kasy depozytowej, księgi budownictwa, szkolnictwa, lesnictwa, domów starców i sierot, kas ubogich, rachunki urzędu miar, cmentarzy, szpitali, wodociągów), ANEKS: sygnatury: 1-37, 1a-11a. Rejestry miesznańców miasta Nowa Ruda. Braki: - część opracowana (wykazane w toku skontrum zespołu, przeprowadzonego w dniach 16-18 kwiecień 1997 roku) - sygnatury: 101, 106, 109, 156, 181, 199, 219, 220, 1058, 1059; łącznie 10j.a., zespół przyjęto z brakami w dniu 03.07.1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku Przesunięcia międzyzespołowe: Dokumentacja wyodrębniona z akt przejętych z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z/s w Boguszowie Gorcach: dawny numer zespołu 66 - Kolekcja Powiatowego Archiwum Państwowego w Wałbrzychu, 1547-1944 (akta włączone po przejęciu do zespołu numer 84/485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku). Dokumentacja przemieszczona następnie do innych zespołów archiwalnych (na podstawie przynależności zespołowej akt) - decyzja Komisji Metodycznej AP Wrocław z dnia 14 października 2004 roku. 2006 r., 17, Przes.: do zespołu nr 136 przesunięto 1 j.a., 0,10 mb, z lat 1697-1804 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 317). Number of units in the group: 1782
84/137/0 Vacat - Urząd Katastralny w Kłodzku - przeniesiony do Archiwum Państwowego we Wrocławiu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
84/138/0 Superintendentura Świdnica - Dzierżoniów 1742 - 1930 0 Unroll
I.Część opracowana: 1.Administracja, 1750-1918, sygn. 1-4, 30, 39-41, 50-61, 88, 89, 99, 121, 129, 130, 135, 147-149, 161, 162, 166, 172, 199-204, 206-217b, 223-232, 349 (zarządzenia, okólniki, układy, korespondencja w porządku gmin wyznaniowych, zatargi i spory z władzmi miejskimi i gminami rzymskokatolickimi, reskrypty, kwewrendy, wyniki kwerend, meldunki, sprawozdania), 2.Sprawy kościołów i szkół oraz wychowania, sygn. 1742-1919, sygn. 5, 7, 8, 12-25, 31-38, 47-49, 66-77, 82-86, 90-98, 103-120, 122-128, 136-146, 155-160, 167-170, 174-198, 218-222, 233, 286-348, 350-353 (stypendia, nauczanie religii, wizytacje, akta genetalne gmin kościelnych i szkół, statystyka szkolna, pisma i sprawozdania inspektoratu szkolnego, rejestry i statystyka osób urodzonych i ochrzczonych), 3.Finanse, 1742-1930, sygn. 6,9, 11, 26-29, 43-46, 62-65, 78-81, 87, 100-102, 131, 134, 151-154, 163-165, 171, 173, 233-245, 268, 274-279 (rachunki, księgi przychodów i rozchodów funduszy kościelnych w układzie gmin wyznaniowych, rozliczenia kosztów synodu krajowego, podatki, dotacje), 4.Sprawy personalne, 1820-1917, sygn. 42, 205, 246-251, 282-285 (obsadzanie stanowisk duchownych, wakaty, wynagrodzenie osób duchownych, spisy, wykazy kandydatów do stanu duchownego), 5.Synody, 1817-1918, sygn. 252-267, 269-273 (kazania, protokoły, wybory, program obrad), 6.Stowarzyszenia religijne, 1815-1824, sygn. 280, 281 (Towarzystwo Biblijne). Brak sygn.: 55, 226, 342 (zespół przyjęto z brakami w 1991 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Książu). II.Część nieopracowana: -1 j.a., 0,06 mb, 1748-1830 (Przes. nr 107, 2010 r. - 1 j.a. wydzielona w toku opracowania zespołu nr 84/558 (Akta miasta Ziębic), w wyniku systematyzacji akt - przynależna do zespołu nr 84/138 (Superintendentura Świdnica-Dzierżoniów) ; zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej AP Wrocław w dniu 25 marca 2010 roku). Number of units in the group: 351
84/139/0 Superintendentura w Niemczy 1657 - 1905 0 Unroll
Część opracowana: Akta spraw ogólno-organizacyjnych, finanse, fundacje, legaty, kolekty, duchowieństwo, personel szkolny, akta spraw synodalnych, organizacje kościelne, uroczystosci, sprawy parafialne, sprawy szkolne, sprawy gospodarcze. Brak sygn.: 173, 175, 176, 177, 388 (zespół przyjęto z brakami w 1991 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Książu). Number of units in the group: 553
84/140/0 Urząd Wojewódzki w Wałbrzychu, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej Filia Terenowa w Kłodzku [1963] 1975 - 1979 0 Unroll
Brak sygn.: 4; operat pomiarowy - Bierkowice, 1978 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Number of units in the group: 234
Showing 121 to 140 of 1,522 entries.